22 Eylül 2019 Pazar

Yunus Emre ve Shakespeare

Yunus Emre bizim Şekspirimizdir. Tiyatrocular oradan oyunlar uyarlasın. Zor mu?
İngilizler Shakespear'in eserlerini hergün tiyatrolarında sahneliyorlar. Biz ise Derviş Yunus'u sadece ölülerimizi toplu ilahiler ile anarken hatırlıyoruz. 
Yunus'u asıl diriler için yaşatmamız lazım.

Dilimizde mısraları 
Zengin gönüllerimiz ile.

İlk yazılı belgemiz olan 720 tarihli Bilge Tonyukuk Yazıtı'nda 400'ü aşkın kelimeler ile belgelenen sözlüğümüz Derviş Yunus (d.1238) un eserlerinde 3800'ü aşkın kelimelere ulaşır. Dilimiz 500 yıl boyunca bilge ve dervişlerin çabaları ile yeganeleşir.
Tiyatro bizde çok kuvvetlidir. Özdemir Nutku'nun Yaşayan Tiyatro kitabını çize çize okumuş, notlar almıştım. Orta Oyunu, Orta Asya'dan beri vardır.

Yunus Emre
Şair

Açıklama

Yunus Emre, Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi. Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde büyük-küçük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başlandığı 13. yüzyıl ortalarından Osmanlı Beyliği'nin kurulmaya başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta ... Vikipedi
İlgi alanlarıDivan, Şiir, İslamAlevîlik

William Shakespeare
Şair

Açıklama

William Shakespeare, İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncudur. İngilizce dilinde yazan en büyük yazar ve dünyanın en seçkin drama yazarı olarak kabul edilmektedir. Sıklıkla İngiltere'nin ulusal şairi ve "Avon'un Ozanı" olarak anılır. Vikipedi
MeslekOyun yazarı, şair, aktör

21 Eylül 2019 Cumartesi

Levant, Levent,

Levant 
"Mediterranean lands east of Italy," especially the coastal region and islands of Asia Minor, Syria, and Lebanon, late 15c., from Middle French levant "the Orient" (12c.), from present participle of lever "to rise" (from Latin levare "to raise," from PIE root *legwh- "not heavy, having little weight"). So called because the region was (from Western Europe) in the direction of sunrise. Related: Levanter.

https://www.etymonline.com/search?q=LEVENT

..................................

..........................................

levent
[ Osmanlı Kanunnameleri, <1520]
ve daχı ˁavret ve oğlan varub su aldığı diyārda yudığı yerde levend [işsiz güçsüz, bekâr] tāifesinden kimse varmağa menˁ ideler"korsan?" [PiriR 1521]
gün doğusı tarafına dolaşdukdan soŋra azmaklar vardur, ol azmaklaruŋ içinde levend kayıkları gizlerler
Fa lavand لوند işsiz güçsüz, boş gezen, başıbozuk
Not: 18. yy'da "taşra derebeylerinin maiyetinde bulunan silahlı nefer" anlamında kullanılır. Levent semtinin adı, III. Selim zamanında (1789-1807) burada kurulan Levend Kışlası'ndan gelir. • Farsça sözcüğün kökeni açık değildir.
Benzer sözcükler: levendane