20 Mart 2016 Pazar

Hint Dünyası'nın (Hindoloji) Temel Kavramları


 1. Advaita
 2. Agama
 3. Agni
 4. Ahimsa
 5. Alamkara Şastra
 6. Amir
 7. Apsara
 8. Aranyakalar
 9. Arcuna 
 10. Arta
 11. Arta Şastra
 12. Arya-Samaç
 13. Aryanlar
 14. Asuralar
 15. Aşoka
 16. Aşram
 17. Aşvameda
 18. Aşverenler
 19. Atharva
 20. Atman
 21. Avadana
 22. Avami Birliği
 23. Avatar
 24. Avesta
 25. Bakti
 26. Bakti-Yoga
 27. Bhaga
 28. Bhagavad-Gita
 29. Bhagavan
 30. Bhagavata-Purana
 31. Bhakti
 32. Bharata
 33. Bodisatva
 34. Brahma
 35. Brahma-Samaç
 36. Brahman
 37. Brahmanizm
 38. Brahmanlar
 39. Buda
 40. Budizm
 41. Cainizm
 42. Cataka
 43. Caynacılık
 44. Cihad
 45. Cina
 46. Cizye
 47. Cnana
 48. Çağatay
 49. Çaitya
 50. Çandella
 51. Çatri
 52. Çavs
 53. Çisti
 54. Çola
 55. Dalit
 56. Darma
 57. Darma-Sutra
 58. Darma-Şastra
 59. Darşana
 60. Daşarata
 61. Dehashta
 62. Dekkan
 63. Derbar
 64. Desmukh
 65. Deva
 66. Dharma
 67. Dhoti
 68. Divali
 69. Divan
 70. Dokunulmazlar
 71. Dravidyen
 72. Dravit
 73. Dropadi
 74. Durga
 75. Enduizm(Hinduizm)
 76. Gandarvalar
 77. Gandhara
 78. Ganeş
 79. Gita-Govenda
 80. Gitancali
 81. Gopuram
 82. Govinda
 83. Gupta
 84. Guru
 85. Hadis
 86. Hanuman
 87. Hari
 88. Harijan
 89. Harivamşa
 90. Harşa
 91. Hatha-Yoga
 92. Hhatri
 93. Hinayana
 94. Hindistan Ulusal Kongresi
 95. Hinduizm
 96. Holi
 97. İndra
 98. Jagir
 99. Jamuna
 100. Jati
 101. Kala
 102. Kali
 103. Karma
 104. Karma-Yoga
 105. Karman
 106. Kast
 107. Kongre
 108. Korava
 109. Kotilya
 110. Krişna
 111. Ksatriya
 112. Kumbh Mela
 113. Kundalini
 114. Kuşan
 115. Lakşmana
 116. Lakşmi
 117. Lanka
 118. Linga
 119. Liste Kastları
 120. Lodi
 121. Mahabharata
 122. Mahadeva
 123. Maharaja
 124. Mahavira
 125. Mahayana
 126. Mandala
 127. Mansabdar
 128. Mantra
 129. Manu
 130. Marata
 131. Maurya
 132. Maya
 133. Mehdi
 134. Mitra
 135. Moğol
 136. Mohenco-Daro
 137. Moksa
 138. Morya
 139. Muson
 140. Müslüman Birliği
 141. Nakşibendi
 142. Narayana
 143. Natya Şastra
 144. Navab
 145. Nirvana
 146. Nizam
 147. Om
 148. Pacput
 149. Pada
 150. Pallava
 151. Pandava
 152. Pandit
 153. Pandya
 154. Paramatman
 155. Pargana
 156. Parsis
 157. Parvati
 158. Patel
 159. Peşva
 160. Pracapati
 161. Prakriti
 162. Puja
 163. Puranalar
 164. Puruşa
 165. Raca
 166. Radha
 167. Raga
 168. Raj
 169. Rama
 170. Ramayana
 171. Ravana
 172. Raza
 173. Rig-Veda
 174. Rişi
 175. Rita
 176. Ritu
 177. Rupi
 178. Ryot
 179. Sabha
 180. Sadhana
 181. Sadhu
 182. Safeviler
 183. Sama-Veda
 184. Samadhi
 185. Samkiya
 186. Samsara
 187. Sanskritçe
 188. Sarasvati
 189. Saray
 190. Sardeşmuhi
 191. Sari
 192. Sastra
 193. Sati
 194. Sepoy(sipahi)
 195. Sihizm
 196. Sita
 197. Soma
 198. Stupa
 199. Suba
 200. Sufi
 201. Sutralar
 202. Suwar
 203. Swaraj
 204. Şakti
 205. Şakuntala
 206. Şataka
 207. Şii
 208. Şiva
 209. Şruti
 210. Şudra
 211. Tantra
 212. Tantrizm
 213. Tat Tvam Asi
 214. Timurlar
 215. Tirthankara
 216. Trimurti
 217. Tuğluk
 218. Upanişadlar
 219. Urduca
 220. Vahana
 221. Vaishnava
 222. Vaishya
 223. Vaişya
 224. Varna
 225. Varuna
 226. Vasanta
 227. Vayu
 228. Vedalar
 229. Vedanga
 230. Vedanta
 231. Vedizm
 232. Vibişana
 233. Vişnu
 234. Yacnavalkiya
 235. Yacur-Veda
 236. Yama
 237. Yoga
 238. Yogi
 239. Zamindar
 240. Zat
 241. Zerdüştlük
Kaynaklar:

- Cemil Meriç, Bir Başka Açıdan, İletişim Yayınları
- Hint Dünyası: Atlaslı Uygarlıklar Ansiklopedisi, İletişim Yayınları
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder