2 Eylül 2015 Çarşamba

Ortadoğu: İmparatorluklar'dan Parçalanmaya


5000 yıllık tarih sürecinde 16 adet imparatorluğa evsahipliği yaparak, birlik yapılarını gelenekselleştiren Ortadoğu'da, 20. yüzyıl başlarından itibaren 50 yılda 20 devlet oluşumu ile bölge böl-yönet politikalarına  teslim edilmiştir.

Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Avrupa Birliği benzeri Batılı yapıların; kendileri dışındaki birlik oluşumlarına tahammülü bulunmamaktadır.

Türkler, Talas Savaşı  (740) ile Çinlilerin, Selçuk yayılımı ile (1000’li yıllar) Bizanslıların Ortadoğu’ya inmelerinin önüne geçtiler. Böylece, iki emperyal imparatorluğun dünyanın merkezine inmelerine mani olundu.


BİRLİK

 • Türk /Arap (Talas, 741 ): Çin’in Ortadoğu’ya inmesi  engellendi. Onun yerine Türkler Ortadoğu’ya indi. 
 • Türk/Arap/Kürt: Fatih, Akşemsettin, Molla Gürani, İstanbul fethedildi. (1453)
 • Türk / Kürt: Hilafet ve Mısır’ın fethi. Yavuz Sultan Selim (1517)
 • Türk/Kürt/Ermeni: Anadolu’nun Fethi (1071)
 • Türk/Kürt: Kurtuluş Savaşı. Doğu Anadolu (1919)
 • Türk/Rum: Fatih/Patrik Gennadios, Dimitri Kitsikis,    Türk-Yunan imparatorluğu: arabölge gerçeği ışığında Osmanlı tarihine bakış
Ortadoğu İmparatorlukları:
 1. Mısır Krallığı, MÖ 1450
 2. Hitit İmparatorluğu; MÖ 1340
 3. İsrail Krallığı; MÖ 1050
 4. Asur İmparatorluğu, MÖ 721
 5. Babil İmparatorluğu; MÖ 600
 6. Pers İmparatorluğu; MÖ 550
 7. Makedon  İmparatorluğu; MÖ 336
 8. Roma İmparatorluğu ; MÖ 44
 9. Bizans İmparatorluğu; MS 565
 10. Sasani İmparatorluğu; MS 610
 11. Emevi İmparatorluğu; MS 750
 12. Selçuklu İmparatorluğu ; MS 1100
 13. Haçlı Krallığı ; MS 1140
 14. Selahattin Eyyubi İmparatorluğu ; MS 1187
 15. Moğol İmparatorluğu; MS 1279
 16. Osmanlı  İmparatorluğu ; MS 1700
 17. Bağımsız Devletler: MS 1971

MÖ 1450'de Mısır Krallığı ile başlayan ve  MS 1920'de Osmanlı İmparatorluğu ile son bulan 3470 yıl süren İmparatorluklar Çağı'nda;

- Toplam 16 İmparatorluk
- Bu imparatorlukların İsrail Krallığı hariç 15 adedi Türkiye toprakları ile ilintilidir.

- Kuzey (Türkiye) merkezli imparatorluklar: Hitit, Bizans, Selçuklu, Osmanlı: 4
- Güney merkezli imparatorluklar: 7
- Doğu merkezli imparatorluklar: 3
- Batı merkezli imparatorluklar: 2

Toplam: 16

Güney, Doğu ve Batı yönlerindeki İmparatorlukların merkezleri dağınık olmasına rağmen, Kuzey yönündeki 4 İmparatorluk da TÜRKİYE merkezlidir.

MÖ 1350 de HİTİT'den itibaren, ANADOLU; Ortadoğu'un kontrol-komuta merkezi olmuştur.

Bu imparatorlukların 2 tanesi TÜRK İMPARATORLUĞU idi;Selçuklu ve Osmanlı.

Dünyanın başka hiçbir bölgesinde bu şekilde katman katman imparatorluklar üstüste gelmemiş, zenginlikler birikmemiştir.

Osmanlı İmparatorluğu gerisindeki 15 Ortadoğu İmparatorluğu'nun birikimini bünyesinde taşıyordu ve bu devasa zenginliğin, birikimin bitirilmesine karar veren, BATI, 1918 Ekim'inde amacına ulaştı. 

Ortadoğu İmparatorlukları arasında Osmanlı İmparatorluğu 620 yıl süre ile rekora ulaşmış, yıkımıyla bölge parçalanmış, neticede yüzyıla yaklaşan ve halen süregelen savaş, kaos ve kıyımlar yaşanmıştır.

Batı'nın adalet içermeyen hegemonyası bölgeyi kangölüne çevirmiştir.


Ortadoğu Birliği'nin Parçalanması:
 1. 1922 Mısır
 2. 1923 Türkiye
 3. 1925 İran
 4. 1932 Arabistan
 5. 1932 Irak
 6. 1946 Ürdün
 7. 1946 Suriye
 8. 1946 Lübnan
 9. 1948 İsrail
 10. 1951 Libya
 11. 1956 Fas
 12. 1956 Sudan
 13. 1956 Tunus
 14. 1961 Kuveyt
 15. 1962 Cezayir
 16. 1967 Yemen
 17. 1970 Umman
 18. 1971 BAE
 19. 1971 Bahreyn
 20. 1971 Katar

                            MÖ 1450
                      MISIR KRALLIĞIMÖ 1340
HİTİT İMPARATORLUĞUMÖ 1050
İSRAİL KRALLIĞIMÖ 600
BABİL İMPARATORLUĞUMÖ 550
PERS İMPARATORLUĞUMÖ 336
MAKEDONYA İMPARATORLUĞUMÖ 44
ROMA İMPARATORLUĞUMS 565
BİZANS İMPARATORLUĞUMS 610
SASANİ İMPARATORLUĞUMS 750
EMEVİ HALİFELİĞİMS 1100
SELÇUK İMPARATORLUĞUMS 1140
HAÇLI KRALLIĞIMS 1187
SELAHATTİN EYYUBİ İMPARATORLUĞUMS 1279
MOĞOL İMPARATORLUĞU
MS 1700
OSMANLI İMPARATORLUĞU


MS 1971
BAĞIMSIZ DEVLETLER


Ortadoğu 
https://www.youtube.com/watch?v=DHJLzP8q790Hiç yorum yok:

Yorum Gönder