20 Kasım 2016 Pazar

Teoman Duralı: Türk Düşünce Tarihini İnceleyen Düşünürler

https://jimithekewl.com/teomandurali/Teoman Duralı - Doğumunun 2400. yılında Aristoteles - birinci bölüm -Teoman Duralı - Doğumunun 2400. yılında Aristoteles - ikinci bölüm -
VideolarKitaplarVideolar
https://www.facebook.com/pg/sabanteomandurali/videos/?ref=page_internal

Söyleşiler 

http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/kirmizilar-yazarlar/95:teoman-durali

Fotoğraflar

https://www.facebook.com/pg/sabanteomandurali/photos/?tab=albums

Facebook

https://www.facebook.com/sabanteomandurali/

Standart bir akademisyen değil Teoman Duralı

Teoman Duralı, bu toprakların önemli bir değeridir. O’nu önemli kılan olguların başında içinden çıktığı, yetiştiği kültüre yabancılaşmamış, bu kadar bilginin, dilin içinde yitmemiş olması gelir.
http://www.dunyabizim.com/portre/12254/standart-bir-akademisyen-degil-teoman-durali

Teoman Duralı

http://teomandurali.com/

Seçme Sözler

https://www.tumblr.com/search/teoman%20dural%C4%B1

KutadguBilig Dergisi


http://www.kutadgubilig.com/iletisim/

http://www.kutadgubilig.com/ozetler/kutadgubilig-30/
http://www.kutadgubilig.com/


Televizyon Söyleşileri

20 Haziran 1996’da Kanal 7’de Nabi Avcı’nın sunduğu “360 Derece” programında konuk konuşmacı
15 Haziran 2001’de yine Kanal 7’de Ahmet Hakan Coşkun’un sunduğu “İskele Sancak” programında konuk konuşmacı
12 Aralık 2001’de Etyen Mahçupyan ve Ali Bulaç’ın ortaklaşa hazırladığı “Düşünce Ekseni” programında konuk konuşmacı


Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı, Lozan Antlaşması hakkında şunları yazıyor:


“Lozan’da bedeninizi geri vereceğiz, buna karşılık ruhunuzu bize teslim edeceksiniz denilmiştir.

Ruhun teslim edilmesi teklifinin gerektirdiği bütün öldürücü hamleler (ameliyeler) eksiksizce yerine getirildi: Halifeliğin ilgası, yazı ile dil devrimi ve nihayet köklü bir Islamsızlaştırma hareketi gibi.
Işte uğramış olduğumuz ruhi manevi soykırımın serencamı. Peki, bedenimizi kurtarabildik mi? Ruhu uçup gitmiş vücuda ceset diyoruz. O halde kurtarabildiğimiz, cesedimizmiş.”
KAYNAK:

Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı, Omurgasızlaştırılmış Türklük, Dergâh Yayınevi, Istanbul 2010, sayfa 133.


..................................................


1999


PDF  Duralı, Teoman
Tarihin Dayanılmaz AğırlığıAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: XL, s. 117-126
Türkçe

2002 • Toplum-Devlet Ülküsü Olarak Tarihte Türklüğün Oluşması / Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı http://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=362283


2002, Ocak

 • Türklerin Düşünce Tarihi ve Felsefe Bilim, Felsefe-Bilime Ramak Kalmışken; Teoman Duralı http://leventagaoglu.blogspot.com.tr/2016/12/turklerin-dusunce-tarihi-ve-felsefe.html

2011

Duralı, Ş. Teoman
Felsefe-Bilim Geleneğimizin Nirengi Noktası Ebuhamit GazaliKutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, 2011, sayı: 20, Ebuhamit Gazali Vefatının Dokuzyüzüncü Yıldönümünde, s. 17-40
Türkçe
2015


 • Medeniyet Nedir? Medeniyetin Gelişmesi ve Anlamının Tarihi What is Civilization? HistOl-y of The Meaning and Development of Civilization. WAS 1ST ZIVILISATION? SINNBESTIMMUNG nnd ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ZIVILISATION  http://teomandurali.com/wp-content/uploads/2015/08/Zivilisation.pdf http://dergipark.g ov.tr/download/article-file/4024

......................................


TEOMAN DURALI’NIN “İÇİNDEKİLER” SAYFALARI WEBDE MEVCUT  9 KİTABI


(29.11.2016)
Canlılar Sorununa Giriş. /1983/ http://www.kitapyurdu.com/kitap/canlilar-sorununa-giris/16635.html&manufacturer_id=41857

Çağdaş Küresel Medeniyet  Anlamı-Gelişimi-Konumu /5. Baskı, 2013/ http://www.kitapyurdu.com/kitap/cagdas-kuresel-medeniyet-amp-anlamigelisimikonumu/28616.html&manufacturer_id=41857 ** (Hakkında: http://teomandurali.com/kitap-tanitimi-cagdas-kuresel-medeniyet/ )

Deniz ve Kaşiflik Şiirler – Hatıralar. /2011/ http://www.kitapyurdu.com/kitap/deniz-ve-kasiflik-amp-siirler--hatiralar/256543.html&manufacturer_id=41857 

Felsefe-Bilim Nedir? /2. Baskı, 2014/ http://www.kitapyurdu.com/kitap/felsefebilim-nedir/79322.html&manufacturer_id=41857

Gılgamış Destanı / 2007/ http://www.kitapyurdu.com/kitap/gilgamis-destani/99858.html&manufacturer_id=41857

Kutadgubilig Türkcenin Felsefe-Bilim Sözlüğü. /2013/ http://www.kitapyurdu.com/kitap/kutadgubilig-turkcenin-felsefebilim-sozlugu/309449.html&manufacturer_id=41857

Omurgasızlaştırılmış Türklük /3. Baskı, 2013/ http://www.kitapyurdu.com/kitap/omurgasizlastirilmis-turkluk/240855.html&manufacturer_id=41857 ** (Hakkında: http://teomandurali.com/kitap-tanitimi-omurgasizlastirilmis-turkluk/ )

Sorun Çağının Anatomisi  Çağımızın Felsefece Teşrihi /2009/ http://www.kitapyurdu.com/kitap/sorun-caginin-anatomisi-amp-cagimizin-felsefece-tesrihi/133334.html&manufacturer_id=41857 ** (Hakkında: http://teomandurali.com/kitap-tanitimi-sorun-cginin-anatomisi-cagimizin-felsefece-tesrihi/ )

Sorun Nedir? /2. Baskı, 2011/ http://www.kitapyurdu.com/kitap/sorun-nedir/79323.html&manufacturer_id=41857Çağdaşlıktan kasıt İngiliz-Yahudi Medeniyeti'dir
TEOMAN DURALI ile felsefe geleneğimizi ve ingiliz-yahudi medeniyetini konuştuk

Yalçın Çetinkaya

00:00 Aralık 12, 1999
Yeni Şafak
 Çağdaşlıktan kasıt İngiliz-Yahudi Medeniyeti'dir
Çağdaşlıktan kasıt İngiliz-Yahudi Medeniyeti'dirÜlkemizde bir felsefe geleneğinin olmadığından bahsedilir ve bunun suçu da Osmanlı'ya yüklenir. Bu görüşler doğru mudur?


Türk tarihinin hangi döneminde Türk tanımı verebileceğimiz bir felsefe kurumlaşmasının ortaya çıktığını sormak lâzım. Osmanlı'da yoktu da Selçuklu'da mı vardı? Karahanlı'da mı vardı? Harezmiler'de mi vardı? Türk tarihinin tuhaf bir yönü, ilgi çekici bir tarafı, tek tek kişilerin temayüz etmemiş olmasıdır. Devlet adamları ve askerler dışında bizde kendisini gösterebilmiş kişiler çok azdır. Bu kişiler de İslâm medeniyetinin çorbasında pişmişlerdir. Mevlânâ gibi, İbn-i Sîna gibi, Mâturîdî gibi, Yesevî gibi kimseler çoğunlukla Arapça veya Farsça yazmışlar ve düşünceleri de Türk diyebileceğimiz bir farklılık ve özgünlük göstermemiştir. Bu, Türk tarihinin bir tuhaflığı mı tam bilemiyorum, genelde İslâm'a giren milletler İslâm medeniyetinin içerisinde erimiş demiyeyim de onunla hemhal olmuşlar, bütünleşmişlerdir.


Fars kültürü için de bunu söyleyebilir misiniz?


Haklısınız. Fars kültürü dediğimiz ama İslâm'ın içerisinde de temayüz etmiş bir olay var. Farslar; geleneksel deyişimizle söylersek Acemler, çok farklı bir boyutta tarihin en önemli edebiyat geleneğini yaratmışlar. Ve Farsça, Türkçe'den farklı olarak İslâm medeniyeti içerisinde dil varlığını öne çıkarabilmiştir. Türkçe geri plana çekilmiştir. Tabii ki Farsça'nın gücü, Türkçe'nin güçsüzlüğü sözkonusu değil burada, bence Türk'ün zihniyetine bakmak gerekiyor. Biz kendi isteğimizle İslâm'a girmişiz. Yine 'çağdaş' dediklerimizin iddia ettikleri gibi kılıç zoruyla değil. Talas Muharebesi çok ilgi çekici bir hadisedir ve Türkler kendilerini kovalayan tarihi düşmanı Çinliler'den kaçarken -kaçıyorlardı, açıkçası bu- İslâm ordusuyla karşılaşıyorlar Talas Vadisi'nde. Savaşmıyorlar, İslâm ordusuna iltihak ediyorlar. İslâm ordusunun da merkezini Araplar teşkil ediyordı. Onlarla birlikte Çinliler'e karşı savaşıyorlar. Bazı tevatüre göre günde bin-ikibin Türk, Müslümanlığa geçmiş. Arap komutanı o kadar hayret ediyor ki ellerini kaldırarak "Türkî iman" diye haykırıyor. Daha sonra bu Farsça'ya "Türkoman" diye geçmiş. Ordan da bizim dilimize Türkmen diye geçiyor. Türkler İslâm'a canhıraş bir biçimde iltihak ediyorlar, intisab ediyorlar. Ve ölesiye seviyorlar, ölesiye bağlanıyorlar İslâm'a. Meydana getirdikleri eserlere kendi özgün damgalarını vurma gereği bile duymuyorlar. Türk düşüncesi diye bir düşüncenin çıkmamış olmasını ona bağlıyoruz. Türk var. İslâm düşünce tarihinde Türk soyundan gelen filozoflar var. Fârâbî meselâ. Ama İslâm hamurunda yoğruluyorlar; "ben ayrıyım-gayrıyım, şuyum, buyum" demek ihtiyacı duymuyorlar. Türkler burada bir istisna değil. Esasında İslâm'a katılmış topluluklarda derece farkı olmakla birlikte böyle bir tavır görüyoruz.


İslâmiyet'e giren topluluklar, kendi milli kimliklerini aşıp, İslâm potası içinde eriyor diyebilir miyiz?


Elbette. Kavim anlayışı, boy görüşü İslâm'da eriyip gidiyor. Biz seksen yıldır dünyaya Avrupa'nın dürbünleriyle baktığımız için sürekli bunun acısını çekiyoruz, bunun kompleksini yaşıyoruz. Ve kendi kendimize birşeyler uyduruyoruz. Folklorik birtakım kahramanları alıyoruz filozof ilân ediyoruz, bilim adamı ilàn ediyoruz. Bizim kendimize has bir düşünce geleneğimiz var, ama bu bir bütün olarak İslâm dünyasıdır. Daha düne kadar bundan ayrılmak, bundan farklı bir şey söyleme ihtiyacı duyulmamış. Bir ortak dil var ortada. Arapça'da insanlar bildirişiyorlar. Adam Endülüs'ten kalkıyor; belki Berberîce'dirdir, Moritanya dilidir, yahut Malice'dir, neyse. Ama adam bütün felsefî meramını Arapça ifade ediyor. İbn-i Arabî kalkıyor geliyor, Şam'da meramını ifade ediyor, Konya'ya geliyor, hacca gidiyor. Korkunç bir coğrafî genişlikte, bir lisanla her şeyi dile getirebiliyorsunuz. Bu şartlarda kalkıp ayrı olmak ihtiyacını kimse hissetmiyor. Gazâlî İslâm felsefesinin anıtı, en büyük adamı. O da Arapça yazıyor. Aslen Fars'tır. Suhreverdî aynı şekilde Fars'tır. Ama İran edebiyatının kendisi bir yoldan Farsça devam ediyor, tek farkı bu. İran felsefesi de yok ona bakarsanız, Arap felsefesi de yok. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum onlar da bizimkiler gibi aynı komplekse kapılırlar mı. Yani arkamızda çok yüklü müthiş bir felsefe geleneği var, bilim geleneği var. İslam felsefesidir bu, İslam geleneğidir. Zaten Türk diye bir iddiamız olmadı ki hiç. 75-76 yıllık bir hastalık, bir maraz olarak ortaya çıktı bu. O sebeple felsefe geçmişimiz, felsefe geleneğimiz yahut daha geniş tutarsak düşünce arkaplanımız yoktur demek tek kelimeyle gülünçtür.


Cumhuriyet, bir "Türk aydınlanması" olarak kabul ediliyor.


Doğrusu, Cumhuriyet'in bir "Türk Aydınlanması" olduğu fikrine katılmıyorum.


Felsefî düşünceye Cumhuriyet'in bir katkısı olmuş mudur?


Hiçbir katkısı olmamıştır. Felsefeyi bir yana bırakalım, Cumhuriyet döneminin Türk varlığına katmış olduğu hiçbir değer görmüyorum. Bazıları barajlardan, yollardan, demiryollarından şundan bundan bahsederler, bunlar da bana gülünç, lâf-u güzaf olarak gözükür çünkü bütün bu yapılıp edilenler, zaten küresel sermayeciliğin zorunlu tuttuğu şeylerdir. Bu yolları Afganistan'a da inşa ettiler. Malezya'da daha iyileri var. Çok yakından tanıdığım bildiğim bir ülke. Endonezya'da var, Gabon'da var. Arjantin'de, Brezilya'da, Peru'da nereye giderseniz bunlar var. Sizin kendi dehanızın ürünü değil ki bu. Parasını da o getiriyor, bilirkişisini de o getiriyor, "Know-How"ı ondan, her şeyini o getiriyor.


'Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz Yahudi Medeniyetine' başlığı ile bir kitabınız yayınlanmıştı. Çağdaş medeniyet deren medeniyeti bir 'İngiliz-Yahudi Medeniyeti' olarak mı anlamalıyız?


Öncelikle, "Çağdaşlık"la İngiliz-Yahudi Medeniyeti'nin kastedildiğini söylemeliyim. Yine büyük bir kavram karışıklığına bizi götüren sözlerin başında, içine girmek istediğimiz taptığımız secdeye vardığımız medeniyetle ilgili başlık veya ad gelmektedir. Buna Avrupa Medeniyeti diyoruz, Batı Medeniyeti diyoruz, Çağdaş Medeniyet diyoruz... Bugünlerde yeni bir kavram daha üretildi; Küresel yahut global medeniyet. Nedir bu? Nerede doğdu, nerede büyüdü ve nasıl gelişti? Çok kısa olarak buna baktığımızda Ortaçağ -Hristiyan Medeniyeti'ne tepki olarak doğup gelişmiş bulunan Yeniçağ Dindışı Batı Avrupa Medeniyeti'ni görüyoruz. Çok uzun bir başlık oldu ama böyle. Batı Avrupa, Fransa, Felemenk, İngiltere mihverinde gelişmiş olan bir medeniyettir bu Yeniçağ Dindışı Batı Avrupa Medeniyeti. Buna katılan ve omuz veren başka kültürler de var. İtalyan kültürü var, Alman kültürü var, zamanla İskandinavya'dan İsveç katılmıştır. Bu medeniyetin en bariz vasfı, tarihte ilk defa dine dayanmadığını iddia etmesidir. Bütün medeniyetler, bütün kültürler din kaynakladır. En eski kültürlerden başlayalım; bütün gelişmiş, medeniyetleşmiş kültürlere varıncaya kadar hepsi din kaynaklıdır. İlk defa "ben ilhamımı dinden almıyorum, dinden hareket etmiyorum" diyen ve esasında dînî bir terim olan aklı din dışına çıkararak onu temele alan bu Yeniçağ Dindışı Avrupa Medeniyeti olmuştur. Batı Avrupa Medeniyeti dine karşı aklın ürünü olduğunu iddia ettiği bir sistemi çıkarmıştır ki bu sisteme felsefe diyoruz. Felsefe hattı zatında dine karşı olmamasına, aksine dinle çok yakın bir irtibatı olmasına rağmen Yeniçağ'da aşağı yukarı 1500'lerin ortalarından itibaren dine karşı bir sav olarak geliştirilmiştir.


Felsefe neden dine karşı bir disiplin olarak benimsenmiş olabilir?


Her şeyden önce felsefenin dinden beslendiğini kabul etmeliyiz. Çünkü aklın bir ucu Allah'a uzanır, öbür ucu insandadır. Allah'a uzanan ucu kesmek ve aklı aslında bir transformatörken bir dinamo haline sokmak, tamamen Yeniçağ Dindışı Medeniyeti'nin işidir, tabloyu çok kabaca çizersek. Bu medeniyetin geliştirdiği felsefenin bağrında doğa bilimleri gelişmiştir. Eskiçağ'ın doğa biliminden, Aristotelesçi organik doğa biliminden tamamiyle farklı, mekanik bir doğa bilimi çıkmıştır. Bu mekanik doğa biliminin sadece doğanın cansızlar kesiminde geçerliliğini kabul etmeyip hayatın ve dünyanın bütün kesimlerine yaymak suretiyle Yeniçağ Dindışı Batı Avrupa Medeniyeti, mekanizmi esas almıştır. Hayatın mekanik olduğunu iddia etmiştir. Ve buradan, bir dünya tasavvuru çıkmıştır karşımıza. Bu dünya tasavvurunun adı "maddecilik mekanisizm"dir. Bu mekanisizm, maddecilik mekanisizminin uzantısı, türevi de pozitivizmdir. Yeniçağ Dindışı Batı Avrupa Medeniyeti'nin en seçkin kültürlerinden birisi İngiliz kültürüdür. Çünkü Ortaçağ boyunca Avrupa'da iki merkeziyetçi güçlü devlet var. Birisi Fransa, öbürü İngiltere. Ve Ortaçağ Hristiyan Avrupa Medeniyeti'nden Yeniçağ Medeniyeti'ne geçtiğimizde iki kültür kendisini çok belirgin biçimde kendini gösteriyor. Bunlardan biri Fransız, öbürü de İngiliz kültürüdür. Yeniçağ Medeniyeti önemli ölçüde Fransız kültürüne dayanırken şimdi İngiliz kültürü öne geçmeye başlıyor. Çünkü İngiliz kültürü Ortaçağ boyunca Avrupa'da geliştiğini gördüğümüz ticaret geleneğini "mal-para" takasından çıkarıp "para-para" takasına dönüştürmeye muvaffak oluyor. Para, sun'î bir birimdir. Tabii hiçbir yönü yok. Onu hayatın merkezine çekerek bütün işlemleri bunun etrafında döndürmek suretiyle İngiliz kültürü yepyeni bir tablo çıkarmaya başlıyor karşımıza.


Para merkezli bir tablo diyebilir miyiz ?


Aynen söylediğiniz gibi, para merkezli bir tablo. Bu parayı karşılayan, bu paranın mütekabili olan malların edinilmesi, malların işlenmesi ve mâmûl olarak tekrar paraya tahvili bir devr-i dâim haline geliyor. Ucuza edinilmesi için İngilizler atak yapıyorlar. Ve kendilerinin dışında birtakım ülkeleri ele geçiriyorlar. Toprak genişlemesi, devlet büyümesi maksadıyla değil. Bütün eski devletlerde gördüğümüz buydu. "Toprağımı genişleteceğim, devletimi büyüteceğim. Devletime kattığım bütün topraklar devletin vatanıdır". Bunun da en son ve bariz örneğini Osmanlı'da görüyoruz. Osmanlı'nın tüm parçaları vatanın parçasıdır. Ama burada öyle değil. Ele geçirilen topraklar ve onun üstünde yaşayan insanlar aşağılık yaratıklardır. "Benim yaşadığım yer, benim yaşamam merkezdir, ben üstünüm". Bu anlayış, İngilizler'in neşet ettiği Germen anlayışının bir devamıdır. Aşiretçilik devam ediyor, kan bağı devam ediyor, benim kandaşım önemlidir. Latin dünyasında, Roma'da İmparatorluk devleti, "ülkü devleti"dir. Bunun bânisi Fransa'dır. Fransız vatanında doğan herkes Fransız'dır. İster siyah, ister beyaz olsun, ne olursa olsun... Fransızca konuşuyorsa, Fransız kültürünün parçasıdır, Fransız'dır. Böyle değil Germen dünyasında. Orası soy esaslıdır. İsrail'in anlayışına benziyor.


İngiliz Medeniyeti'ni çok güzel izah ettiniz. Yahudilik bu medeniyete nasıl dahil oldu ?


Yahudi, Avrupa'da kovalanan, itilip kakılan bir unsur. Çünkü Avrupa Roma'nın çöküşünden itibaren Germenler'in boyunduruğuna giriyor. Tüm Avrupa ülkelerinin yönetici kesimi, asilzadeler, soylular Germen kökenlidir. Bakın bütün hanedanlar Germen kökenlidir. Ve onların indinde Yahudi iki türlü kötüdür. Dînî anlamda Hz. İsa'yı ele verdiler, gammazladılar diye kötüdür (öyle mi, değil mi bilmiyoruz ama öyle hikaye ediliyor), iki kendi soylarından olmadığından, Yahudi'yi pis işlere koşmuşlar kendilerince. Bu ticarettir. Savaşçı için çok aşağılayıcı bir şeydir. Yahudi ticaret yoluyla zenginleştikçe kovalamışlar. Ne zaman ki belli bir boyutun üstüne çıkmış o zaman da pogromlar (kargaşa) olmuş kovalamışlar, kesmişler falan filân. Yahudi'nin kaçtığı iki yer var. Birisi Felemenk, öbürü İngiltere. Özellikle 1492'den itibaren İspanya'dan kovulan Yahudiler Felemenk üzerinden İngiltereye gidiyorlar ve beraberlerinde taşıyabildikleri kadar parayı götürüyorlar ama daha önemlisi para kazanma yöntemini götürüyorlar. İngiliz'in girişimciliğini para ile desteklemişlerdir. Ve bir çeşit yaşam ortaklığı ortaya çıkıyor. Yahudi ile İngiliz'in birbirlerini sevmeleri sözkonusu değil. Ama bir yaşam ortaklığı, çıkar üzerine kurulu bir birliktelik ortaya çıkıyor. Mukavele birlikteliği. Dayanışma değil, uzlaşma yöntemiyle çıkıyor ve bu birlikteliğin ürünü olarak para iktisadı ve onun idelolojisi olan sermayecilik-kapitalizm karşımıza çıkıyor. Sermayeciliğin ilk laboratuvarı Amerika oluyor. Hür sermayeciliğin ürünü olarak tesis olunuyor Amerika, 1750'lerden itibaren.


Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyeti'nin anladığımız kadarıyla bir dünya tasavvuru var. Bir ideolojisi var mı?


Var. İdeoloji kapalı devre çalışan bir felsefe sistemidir. Felsefe sistemleri ilkece açıktır. Son doğru yoktur felsefe sistemlerinde. Bir doğruya erişirsiniz, o doğru yarın öbür gün eleştiri yoluyla başka bir doğruyu doğurur. Belli bir doğruyu "bu son hakikattir" diye kabul ederseniz ve "bunun dışında hiçbir hakikat yoktur artık" derseniz, o bir dogmadır. Dogmalardan örülmüş sistemlere öğreti diyoruz. Öğretilerin gündelik hayata, siyasete, iktisada uygulanışlarıyla da ideolojileri elde ediyoruz. Fikirlerden örülmüş bir şebeke demektir ideoloji. "İde"den geliyor. Fikir de zaten felsefenin ana konusu, nirengi noktasıdır. Yeniçağ dini dışarı atınca, onun yerine ideolojiyi ikâme etmiştir. İkâme olan ilk ideoloji hür sermayeciliktir. Bütün müteakip ideolojiler ya onun yavrularıdır ya da buna tepki olarak doğmuş ideolojilerdir. Yavruları arasında komünizmi sayabiliriz, tepki olarak doğanlar ise faşizm ve millî nasyonalizmdir.


Liberalizm, zaten kendisi.


Evet. Söylediğiniz gibi, kendisi o zaten. Çünkü sermayecilikte siz belli bir yaşama tavrına mecbur değilsiniz. Şurada bir dere akıyor diyelim. Siz derenin sol tarafında bir ev kuruyorsunuz, ben sağ tarafında bir ev kuruyorum. Ve bizim kendi toprağımızdan çıkmamız için bir köprüye ihtiyacımız var, derenin üstünde. Ben size, "Yalçın Bey bu köprüyü ben tek başıma inşa edemiyeceğim, bana el verir misiniz? Bakın sizin de işinize yarar. Birlikte biz şu köprüyü inşa ederek pazara varabiliriz, şehre çıkabiliriz" diyorum. "Peki" diyorsunuz siz de. Oturuyoruz, köprüyü nasıl yapacağımızı tasarlıyoruz. Sonunda da bir anlaşmaya varıyoruz ve köprüyü inşa ediyoruz. Bizim anlaşmamız köprünün inşaatına kadar, sonra ayrılıyoruz. Çıkarlarımız gerektiriyorsa beraberliğimiz devam edebilir.


Yeni şeyler yapabiliriz.


Yapabiliriz. Bütün işlerimiz mukaveleye bağlı. Hürlük buradan ileri geliyor. Yani ben sizinle dayanışma zorunda değilim. Nereden kaynaklanarak zorunda değilim? Bir ülküden, bir inançtan, bir imandan hareketle zorunlu değilim. Menfaatim gerektiriyorsa, sizin de menfaatiniz gerektiriyorsa menfaatlerimizin izdivacını sağlayabiliriz ve menfaatlerimiz gerektirdiği sürece o izdivacı da sürdürebiliriz. Menfaatlerimiz bitti an siz Çin'e ben Maçin'e. Artık bizi birbirimize bağlı tutacak başka bir şey yok. Bu anlamda hürüz. Menfaatlerimiz gerektiriyorsa başkalarının hürriyetini de baskı altına alabiliriz.


Güçlü olan yaşar. "Doğal selection"dan, bir anlamda "Ticarî selection"a.


Tam olarak öyle. Yani, en uygun düşenin, en güçlü olanın ayakta kalması ilkesi. Tabii en güçlü demiyor, ortamına en uygun olanı diyor. Bunu en güçlüye tahvil edeni ise Herbert Spencer'dır. En güçlü olan hayatta kalır. Dünya bir çatışmalar, sürtüşmeler dünyasıdır. Menfaatlerin gerektirmesi sonucunda oluşturulan devlet bu çatışmayı düzenler, koordine eder. Thomas Hobbes'un düşüncesi de budur. Eğer bu devleti kurmazsan, insan insanın kurdudur. Yani fıtraten biz uyuşmayız. Fıtraten biz birbirimizin gözünü oyarız. Bizi birleştiren şey, çıkarlarımınız yakınlığı, çatıştıran da çıkarlarımızın çatışmasıdır. Sermayeciliğin arkasında yatan felsefî ana görüş kısaca bu. Bunu tabi geliştirmek mümkün.Kaynak: http://dokumantasyon.devletarsivleri.gov.tr/search.aspx 


MAKALELERİ


1985  • Duralı, Teoman: Medeniyet tarihinde felsefe-bilim. Türk Kültürü, 24 (269), Eylül 1985, 590-595.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE. - 2. MEDENİYET TARİHİ. - 3. BİLİM. [dagmdm]


1990  • Duralı, Teoman: Felsefe. Milli Kültür, (73), Haziran 1990, 21-25.ss. 1. FELSEFE. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Her kültürün aynası anadili'dir. Milli Kültür, (77), Ekim 1990, 2-3.ss. 1. MİLLİ KÜLTÜR. - 2. TÜRK DİLİ KURULTAYLARI (KONGRELER). - 3. DİL BİLİMİ. - 4. KÜLTÜR. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Tarih ve felsefe / Teoman Duralı. - Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu [1984: Elazığ]. - Elazığ: Fırat Üniversitesi, 1990. - 77-82. ss. 1. FELSEFE. - 2. TARİH. - 3. TARİH FELSEFESİ. [dagmdm]


1996  • Duralı, Teoman: Din insanı muhtar ve otonom kılmaktır / konuşmacı: Teoman Duralı. - Uluslararası Kutlu Doğum İlmi Toplantısı [1.: 1996: İstanbul]. - İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996. - 289-292.ss. 1. İSLAM DÜŞÜNCESİ. [dagmdm]


1998  • Fukuyama, Francis - Teoman Duralı: Homo economicus medeniyetine yaklaşımlar, Françis Fukuyama ve Teoman Duralı / tanıtan Ayhan Bıçak. Türk Yurdu, 18 (127-128), Mart-Nisan 1998, 97-106.ss. Kitap tanıtma 1. BATI MEDENİYETİ. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Çağımızın değerler dizisi sorunu: Ortaçağ Hıristiyan Avrupa medeniyetinden Yeniçağ dindışı Batı = Avrupa medeniyetine. Yeni Şafak, 5 (1421), 24 Ekim 1998, 13.s. 1. BATI MEDENİYETİ. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Omurgasızlaştırılmış Türklük. Yeni Türkiye, 4 (23-24), Eylül-Aralık 1998, 1775-1781.ss. 1. SOSYO KÜLTÜREL DEĞİŞMELER, TÜRKİYE. - 2. ÇAĞDAŞLAŞMA, TÜRKİYE. [dagmdm]


1999 • Duralı, Teoman: İnsan Kur'an'a göre Hür'dür / görüşen: Mehmet Gündem. Zaman, (12580), 5 Aralık 1999, 13.s. 1. KUR'AN-I KERİM. - 2. İNSAN. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Osmanlı'dan önce dünya, (1-3). Yeni Şafak, 5 (1563), 15 Mart 1999, 9.s. Dizinin devamı; Yeni Şafak, 16-17 Mart 1999, 9.s. 1. OSMANLI TARİHİ. - 2. İSLAMİYET, OSMANLI. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Teoman Duralı ile felsefe geleneğimzi ve İngiliz-Yahudi medeniyetini konuştuk: Çağdaşlıktan kasıt = İngiliz-Yahudi medeniyetidir. Yeni Şafak, 6 (1832), 12 Aralık 1999, 9.s. 1. İSLAM MEDENİYETİ. - 2. KÜLTÜR TARİHİ, İNGİLTERE. - 3. FELSEFE. - 4. BATI MEDENİYETİ. - 5. MUSEVİLİK. [dagmdm]


2002
 • Duralı, Teoman: "Cihanşümul zulüm var" (Görüşme). Altınoluk Aylık Mecmua, 16 (191), Ocak 2002, 9-13.ss. 1. İSLAM MEDENİYETİ. - 2. MEDENİYETLER ÇATIŞMASI. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Toplum-devlet ülküsü olarak tarihte Türklüğün oluşması / Teoman Duralı. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 335-349.ss. Not: Makale 1. cilttedir. 1. TÜRK TARİHİ. [dagmdm]


2003  • Duralı, Teoman: Türkçenin felsefe-bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (4), Ekim 2003, 311-343.ss. 1. FELSEFE, SÖZLÜKLER. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Türkçenin felsefebilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (3), Mart 2003, 251-304.ss. 1. FELSEFE. - 2. BİLİM. - 3. TÜRKÇE. [dagmdm]


2004
 • Doğayla barışacak mıyız savaşacak mıyız? / konuşmacılar Ülkü Karaosmanoğlu ...[v.b.]. NPQ Türkiye, 6 (4), 2004, 8-29.ss. 1. BİYOTEKNOLOJİ. - 2. GENETİK. I. Karaca, Hayrettin (konuşmacılar). II. Duralı, Teoman (konuşmacılar). III. Refiğ, Halit (konuşmacılar). IV. Gözen, Ayşe (konuşmacılar). [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Türkçe'nin felsefe-bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (5), Mart 2004, 313-320.ss. 1. FELSEFE, SÖZLÜKLER. - 2. BİLİM TERİMLERİ SÖZLÜKLERİ. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Vefatının ikiyüzüncü yılında tarihte en önemli fikir binalarından birinin mimarı Immanuel Kant'ı = anarken 22 Nisan 1724-12 Şubat 1804: At the two hundredth anniversary of his dealth remembering... Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (5), Mart 2004, 9-19.ss. 1. FELSEFE, KANT. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Vefatının ikiyüzüncü yılında tarihte en önemli fikir binalarından birinin mimarı Immanuel Kant'ı anarken, (II). Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (6), Ekim 2004, 9-31.ss. 1. FELSEFE, KANT. [dagmdm]


2005  • Duralı, Şaban Teoman: Türkçenin felsefe-bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (7), Mart 2005, 301-320.ss. 1. FELSEFE, SÖZLÜKLER. - 2. TÜRKÇE. [dagmdm]
 • Duralı, Şaban Teoman: Türkçenin felsefe-bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (8), Ekim 2005, 319-344.ss. 1. FELSEFE, SÖZLÜKLER. [dagmdm]
 • Duralı, Şaban Teoman: Vegatının ikiyüzüncü yılında tarihte en önemli fikir binalarından birinin mimarı Immanuel Kant'ı anarken, (III) 22 Nisan 1724-12 Şubat 1804 = At two hundreth anniversary of his death remembering and reassessing Immanuel Kant's epoch-making achievement in establishing a new form of philosophy-science system. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (8), Ekim 2005, 9-40.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE TARİHİ. - 2. FELSEFE, KANT. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Divanılugatittürk Türkçe söz bankası = Divanılugatittürk Turkish wordbank. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (8), Ekim 2005, 345-381.ss. Kaynakçası vardır. 1. DİL SÖZLÜKLERİ, TÜRKÇE. [dagmdm]


2006 • Bilim felsefesi / bilim teorisi / tanıtan Şaban Teoman Duralı. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (10), Ekim 2006, 377-407.ss. Kitap tanıtma. 1. TANITMALAR. - 2. BİLİM FELSEFESİ. [dagmdm]
 • Duralı, Şaban Teoman: Edebiyatçılığınız öne çıkarsa, filozofluğunuz kötürümleşir : Türkiye'nin önde gelen felsefe profesörlerinden Şaban Duralı ile felsefe edebiyat ilişkisi hakkında konuştuk / görüşen: M. Selim Gökçe. Türk Edebiyatı, 34 (396), Ekim 2006, 4-11.ss. 1. TÜRK EDEBİYATI. - 2. EDEBİYAT. - 3. FELSEFE. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Vefatının ikiyüzüncü yılında tarihte en önemli fikir binalarından birinin mimarı Immanuel Kant'ı anarken - IV 22 Nisan 1724-12 Şubat 1804 = At the two hundredth anniversary of his death remembering and reassessing Immanuel Kant's epoch making achievement in establishing a new form of philosophy-science system. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (10), Ekim 2006, 9-58.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE, KANT. [dagmdm]
 • İnam, Ahmet - Mustafa Özel - Teoman Duralı: "Din yoksa, medeniyet yoktur" / görüşen: M. Akif Kayapınar. Anlayış Aylık Siyaset, Ekonomi, Toplum Dergisi, (33), Şubat 2006, 41-52.ss. 1. MEDENİYET. - 2. MEDENİYET TARİHİ. - 3. DİNİ HAYAT. [dagmdm]


2007  • Duralı, Şaban Teoman: Şiir = Poetry. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (12), Kasım 2007, 87-107.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE. - 2. SANAT FELSEFESİ. - 3. ŞİİR. [dagmdm]
 • Duralı, Şaban Teoman: Türkçe'nin felsefe-bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (12), Kasım 2007, 323-350.ss. Kaynakçası vardır. 1. DİL SÖZLÜKLERİ, TÜRKÇE. [dagmdm]
 • Duralı, Şaban Teoman: Vefatının ikiyüzüncü yılında tarihte en önemli fikir binalarından birinin mimarı Immanuel Kant'ı anarken, (6) : 22 Nisan 1724-12 Şubat 1804 = At the twwo hundreoth anniversary of his death remembering and reassesing Immanuel Kant's epoch-making achievement in establishing a new form of philisophy-science system. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (12), Kasım 2007, 17-60.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE, KANT. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Maneviyatın Fenomenolojisi : İlk basılışının ikiyüzüncü yoldönümü = The two-hundretth anniversary of the first publication of The Phenomenology of Spirit, full title : "System of Science: First part, the pheno menology of Spirit. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (12), Kasım 2007, 9-16.ss. Kaynakçası vardır. 1. METAFİZİK. - 2. FELSEFE. [dagmdm]


2008  • Duralı, Şaban Teoman: Türkçe'nin felsefe-bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (13), Mart 2008, 327-331.ss. 1. DİL SÖZLÜKLERİ, TÜRKÇE. [dagmdm]


2009 • Duralı, Ş. Teoman: Türkçenin Felsefe-Bilim Sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (16), Ekim 2009, 319-344.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE, SÖZLÜKLER. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Sınır tanımayan teknoloji, Rabbini tanımayan insan üretiyor : Cep telefonlarının modeli, note bookların kapasitesi, her derde deva genetik teknolojisi ve diğerleri... / görüşen: Ayşe Adlı. Aksiyon, (773), 28 Eylül-04 Ekim 2009, 64-67.ss. 1. TEKNOLOJİK GELİŞME. [dagmdm]


2010 

 • Duralı, Ş. Teoman: Dârulfünûn felsefe bölümü yüz on yaşında = One hundred ten years old of the first Turkish philosophy department (At The University of Istanbul). Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (18), Ekim 2010, 11-32.ss. Kaynakçası vardır. 1. DAR'ÜL FÜNUN. - 2. FELSEFE EĞİTİMİ. - 3. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. [dagmdm]
 • Duralı, Ş. Teoman: Türkçe'nin felsefe-bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (18), Ekim 2010, 501-529.ss. Kaynakçası vardır. 1. TÜRK DİLİ. - 2. DİL BİLİMİ. - 3. DİL FELSEFESİ. - 4. TÜRKÇE. [dagmdm]


2011

 • Duralı, Ş. Teoman: Felsefe-bilim geleneğimizin nirengi noktası Ebûhamit Gazâlî = Islamic philosophy-science's figurrehead : Ebuhamid Al-Ghazali. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (20), Ekim 2011, 17-40.ss. 1. FELSEFE. - 2. EBU HAMİD MUHAMMED EL-GAZALİ 1058-1111. [dagmdm]
 • Duralı, Ş. Teoman: Türkçe'nin felsefe-bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (20), Ekim 2011, 455-468.ss. 1. BİYOLOJİ, SÖZLÜKLER. [dagmdm]
 • Duralı, Ş. Teoman: Türkçenin felsefe-bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (19), Mart 2011, 551-557.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE. - 2. FELSEFE, SÖZLÜKLER. - 3. DİL FELSEFESİ. - 4. DİN FELSEFESİ. - 5. DİN. [dagmdm]


2012  • Duralı, Ş. Teoman: Türkçenin felsefe-bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (21), Mart 2012, 459-498.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE, SÖZLÜKLER. - 2. BİLİM TERİMLERİ SÖZLÜKLERİ. [dagmdm]
 • Duralı, Şaban Teoman: Bir milletin diline gösterdiği vefa, saygı, sadakat o milletin şerefidir / görüşen: Murat Kalkan. Rengahenk / Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, 6 (21), Güz 2012, 30-33.ss. 1. TÜRK DİLİ. [dagmdm]
 • Duralı, Şaban Teoman: Yükseköğretim sorunu : Yükseköğretim programlanmasına ilişkin taslak. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (21), Mart 2012, 453-456.ss. 1. YÜKSEKÖĞRETİM. [dagmdm]


2013

 • Duralı, Ş. Teoman: Türkçe'nin felsefe bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (24), Ekim 2013, 323-355.ss. Kaynakçası vardır. 1. FELSEFE, TÜRKLER. - 2. BİLİM FELSEFESİ. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Türkçe'nin felsefe - Bilim sözlüğü. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (23), Mart 2013, 385-416.ss. Kaynakçası vardır. 1. DİL BİLİMİ. - 2. DİL FELSEFESİ. - 3. DİL SÖZLÜKLERİ, TÜRKÇE. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Yabancı dilde eğitim. Mostar Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi, 9 (100), Haziran 2013, 16.s. 1. YABANCI DİL EĞİTİMİ, TÜRKİYE. [dagmdm]


2015  • Duralı, Ş. Teoman: Kutadgubilig Türkçenin Felsefe-Bilim Sözlüğü / tanıtan Elife Kılıç. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, (27), Mart 2015, 311-316.ss. Kitap tanıtma 1. FELSEFE. - 2. FELSEFE, SÖZLÜKLER. - 3. KUTADGU BİLİG. - 4. BİLİM. [dagmdm]
 • Duralı, Şaban Teoman: Dil / Şaban Teoman Duralı. - Çağdaş Türk düşüncesinin inşası yolunda : Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay armağanı. - Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2015. - 167-173.ss. 1. DİL. - 2. FELSEFE, TÜRKLER. [dagmdm]
 • Duralı, Teoman: Prof. Dr. Teoman Duralı ile medeniyet ve eğitim üzerine bir söyleşi / görüşen: Selahattin Turan, Alaettin Şahin. Medeniyet Tasavvuru, (2), Şubat 2015, 60-67.ss. 1. EĞİTİM. - 2. MEDENİYET. [dagmdm]


KİTAPLARI • Gılgamış destanı / çev. N. K. Sandars, Teoman Duralı, Sevin Kutlu. - İstanbul: Hürriyet Yayınları, 1973. 139 s.; 20 cm. - (Hürriyet Yayınları; 56. Büyük klasikler; 4. Doğu klasikleri; 1) 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. HALK EDEBİYATI, DESTAN. [dagmdm]


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XrMYyiLT1IsJ:felsefe.klu.edu.tr/Sayfalar/829-prof-dr-teoman-durali.klu+&cd=9&hl=tr&ct=clnk&gl=tr


Prof. Dr. Teoman DuralıOda: 01 (Dekanlık)

Telefon: 1104 / 1105 (Dahili)
E-posta: teomandurali@teomandurali.com

Yayınları


Kitaplar 1. "CANLILAR SORUNUNA GİRİŞ / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Araştırma", 1. baskı: İst.Üniv.Ed.F. Yayımları: 3102, Istanbul, 1983; 2.baskı: Remzi Kitabevi, Istanbul, 1982 (87-34-Y-0030-0013. Temel dizi: 16).
 2. "BİYOLOJİ FELSEFESİ / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı"; Akçağ Yayımları (81), Ankara, 1992. (ISBN: 975-7568-85-6. İnceleme-Araştırma: 19).
 3. "ARİSTOTELESte BİLİM ve CANLILAR SORUNU"; Çantay Kitabevi, Istanbul, 1995 (ISBN 975-7206-01-6).
 4. "YENİÇAĞ AVRUPA MEDENİYETİNDEN ÇAĞDAŞ İNGİLİZ-YAHUDÎ MEDENİYETİNE"; İz Yayımcılık, Istanbul, 1996 ISBN 975-355-206-8).
 5. "A NEW SYSTEM of PHILOSOPHY-SCIENCE from the BIOLOGICAL STANDPOINT"; Peter Lang (Europäischer Verlag der Wissenschaften), Frankfurt/Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien, 1996 (ISBN 3-631-492154; US-ISBN o-8204-3152-4).
 6. "GILGAMIŞ DESTANI" (Giriş ile Tercüme: Teoman Duralı); Çantay Kitabevi, Istanbul, 1998.
 7. "FELSEFE-BİLİMe GİRİŞ"; Çantay Kitabevi, Istanbul, 1998 (ISBN 975-7206-202)
 8. "ÇAĞDAŞ KÜRESEL MEDENİYET/ Anlamı/ Gelişimi/ Konumu"; Dergâh Yayımları, Istanbul, 2000.
 9. "TEOMAN DURALI'YLA ÜÇ KONU/ŞMA / Bilim - Felsefe - Evrim Teorisi"; Istanbul Yayımları, Istanbul, 2002.
 10. FELSEFE-BİLİM NEDİR?”; Dergâh (ISBN 975-995-026-X), Istanbul, 2006.
 11. “SORUN NEDİR?”; Dergâh (ISBN 975-995-033-2), Istanbul, 2006, 2011.
 12. “SORUN ÇAĞININ ANATOMİSİ”, Istanbul, 2009.
 13. “OMURGASIZLAŞTIRILMIŞ TÜRKLÜK”; Dergâh, Istanbul, 2010 (ISBN 978-975-995-199-3)
 14. “FELSEFE-BİLİMİN DOĞUŞU”; Dergâh, Istanbul, 2011.
 15. “AKLIN ANATOMİSİ”, Dergâh, Istanbul, 2011 (ISBN 978–975–995–209–9)
 16. “DENİZ VE KÂŞİFLİK” (şiirler); Şûle, Istanbul, 2011. 


Monografik Çalışmalar 1. "PRELIMINARY REMARKS ON THE PHILOSOPHY OF BIOLOGY", "Hamdard/ Quarterly Journal of Science and Medicine", XVII.cilt, 3.sayı, 3. ? 46.sayfalar, Karaçi / PAKİSTAN, 1984.
 2. "ARISTOTLE'S THOUGHTS CONCERNING THE PROBLEM OF THE LIVING BEINGS AND THEIR EVOLUTION", "Comtes rendus de la Conférence sur l'Influence d'Aristote dans le Monde Méditerranéen..."de, 5. - 30. sayfalar, Editions ISIS, Istanbul - Paris - Roma, 1988.
 3. "AN INTRODUCTORY ESSAY ON THE BIOLOGICAL FOUNDATIONS OF A PRIORI COGNITIVE FACULTIES", "Sixth International Kant Congress"de, 455. - 469. sayfalar, University Press of America, Washington, D.C., A.B.D., 1989.
 4. "PHILOSOPHY-SCIENCE FROM THE BIOTIC STANDPOINT", "Uroboros/ International Journal of the Philosophy of Biology"de, I.cilt, 2.cilt, sayfalar: 91 - 115, Meksiko/ MEKSİKA, 1991;
 5. Ispanyolca tercümesi: "FILOSOFIA-CIENCIA A Partir del Punto de Vista BIOTICO", "Ludus Vitalis"de, I.cilt, 1.sayı, Meksiko, 1993.
 6. "A REASSESSMENT of HUMAN EVOLUTION / A Spiritiual and Material Evaluation of Human Evolution based on Islamic Considerations", "Ludus Vitalis"de, II.cilt, 2.sayı, Meksiko, 1994.
 7. "EVOLUTİON / The Epitome of the Emerging Contemporaneous Global Civilization", "Ludus Vitalis"de, V.cilt, 9.sayı, Meksiko, 1997.
 8. "PHILSOPHY-SCIENCE", "Uroboros"da; Arboretum, Wroclaw/Polonia, 1998.
 9. "EVOLUTION THE EPITOME OF THE EMERGING CONTEMPORANEOUS GLOBAL CIVILIZATION", "Homo pragmatico-theoreticus/ Philosophie - Interdisziplinarität und Evolution - Information"da, çıkaranlar: Stephan Haltmayer, Franz W Wuketits, Gerhard Budin; Peter Lang, Viyana - Bern - Berlin - New York, 2001.
 10. “Ödev Esâslı Ahlâk: Başkaldıran İnsan” (“Kutadgubilig”, 1. sayı, ocak 2002)
 11. “Metafizik Sorunu” (“Kutadgubilig”, 2. sayı, ekim 2002)
 12. “Immanuel Kant’ı Anarken I” (“Kutadgubilig”, 5. sayı, mart 2004)
 13. “Immanuel Kant’ı Anarken II” (“Kutadgubilig”, 6. sayı, ekim 2004)
 14. “Immanuel Kant’ı Anarken III” (“Kutadgubilig”, 8. sayı, ekim 2005)
 15. “Immanuel Kant’ı Anarken IV” (“Kutadgubilig”, 9. sayı, mart 2006)
 16. “Vefâtının İkiyüzüncü Yılında Tarihte En Önemli Fikir Binâlarının Birinin Mimarı Immanuel Kant'ı Anarken (“Kutadgubilig”, 10. sayı, ekim 2006) sayı, kasım 2007
 17. “Çıktık Açık Alınla On Yılda ...” (“Kutadgubilig”, 20. sayı, ekim 2011)
 18. “Gazalî” (“Kutadgubilig”, 20. sayı, ekim 2011)

Makaleler

 1. "ÇAĞDAŞ DÜŞÜNÜCEDE CANLI SORUNUNA İLİŞKİN TEMEL BİLİMSEL ALANLAR", "Felsefe Arkivi"nde, 107. - 155.sayfalar, 21.sayı, Istanbul, 1978.
 2. "FELSEFE KAVRAMLARI", "Yazı"da, 150. - 161.sayfalar, 8.sayı, Ankara, 1980.
 3. "BİYOLOJİ FELSEFESİNE GİRİŞ DENEMESİ", "Felsefe Arkivi"nde, 161. - 184.syflr, 22. - 23.s, Istanbul, 1981.
 4. "JEAN PIAGET", "Felsefe Arkivi"nde, 301. - 303.syflr, 22. - 23.sayı, Istanbul, 1981.
 5. "ADOLF PORTMANN?, "Bilim Dergisi"nde, 7.sayfa, 2.yıl, 2.sayı, Istanbul, 1983.
 6. "METİNLER IŞIĞINDA ARİSTOTELES'İN CANLIYLA VE CANLININ EVRİMİYLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNE PROBLEMATİK YAKLAŞIM", "Felsefe Arkivi"nde, 257. - 343.sayflr, 24.sayı, Istanbul, 1984.
 7. "CHARLES DARWIN VE YÜZYILIMIZA DAMGASINI VURAN ÇAĞDAŞ EVRİM DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU", "Felsefe Arkivi"nde, 113. - 131.syflr, 25.sayı, Istanbul, 1984.
 8. "MEDENİYET TARİHİNDE FELSEFE-BİLİM", "Türk Kültürü"nde, 590. - 595.syflr, 269.sayı, Ankara, 1985.
 9. "SUÇLU, KALK AYAĞA!", "Forum"da, 36. - 39.syflr, 6.cilt, 138.sayı, Ankara, 1 haziran 1985.
 10. "II. ELIZABETH'İN DOĞUMGÜNÜNÜ KUTLAMA TÖRENİ", "Forum"da, 31. - 33.syflr, 6.cilt, Ankara, 1 ağustos 1985.
 11. "FELSEFE-BİLİM/ Çıkışı, Gelişmesi, Anlamca Sınırları", "Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi"nde, 76. - 100.syflr, 1.sayı, Samsun, 1986.
 12. "ARİSTOTELES'İN 'KATEGORİLER'İNDE, 'FİZİK'İ İLE 'METAFİZİK'İNDE DEĞİŞME VE ZAMAN SORUNLARI", "Felsefe Arkivi"nde, 94. - 123.syflr, 26.sayı, Istanbul, 1987.
 13. "BORIS RYBAK'IN 'PHYSIQUE ET BIOLOGIE' Başlıklı Makalesinin Analizi ve Değerlendirilmesi", "Felsefe Arkivi"nde, 297. - 299.syflr, 26.sayı, Istanbul, 1987.
 14. "TEKÂMÜL İLE EVRİM", "İlim ve Sanat"ta, 63. - 68.syflr, Istanbul, eylül - ekim 1987.
 15. "CANLI - CANSIZ ANTİNOMİSİ", "Felsefe Konuşmaları"nda, 96. - 114.syflr, Kültür - Turizm Bakanlığı Yayımları: 786, Ankara, 1987
 16. "GENETİKTE MUTASYON VE YAZIDA DEVRİM", "İlim ve Sanat"ta, I.kısım: 12. - 19.syflr, kasım - aralık 1987; II.kısım: 43. - 53. syflr, Istanbul, şubat - mart 1988.
 17. "FELSEFE-BİLİM ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM", "İlim ve Sanat"ta 54. - 58. syflr, Istanbul, ocak - şubat 1989.
 18. "ETKİLEŞİM - İLETİŞİM - BİLDİRİŞİM", "İlim ve Sanat"ta, 35. - 40.syflr, Istanbul, 1989.
 19. "RASTLANTI İLE ZORUNLULUK AÇISINDAN CANLILAR BİLİMİ", "Felsefe Arkivi"nde, 1. - 44.syflr, 26.sayı, Istanbul, 1990.
 20. "FELSEFE", "Millî Kültür"de, 21. - 25.syflr, 27.sayı, Ankara, 1990.
 21. "HER KÜLTÜRÜN AYNASI ANADİLİDİR", "Millî Kültür"de, 21. - 25.syflr, Ankara, ekim 1990.
 22. "FELSEFE-BİLİME RAMAK KALMIŞKEN / Türklerin Düşünce Tarihi ve Felsef-Bilim", "Bilim-Felsefe-Tarih"te, 143. - 173.syflr, 1.sayı, Istanbul, 1991.
 23. "DENİZ İLE KÂŞİFLİK I", "I.Ü.Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı"nda, 25. - 27.syflr, Istanbul, 1991.
 24. "DENİZ İLE KÂŞİFLİK", "I.Ü.Ed.F. Felsefe B. Yıllığı"nda, 12. - 13.syflr, Istanbul, 1992.
 25. "DİNDIŞI AHLÂK OLABİLİR Mİ?", 77. - 79.syflr ve
 26. "AHLÂKIN DİN DUYUŞUNDAKİ KAYNAĞI", "Yeni Toplum"da, 79. - 82.syflr, 1.yıl, 2.sayı, Istanbul, eylül - ekim 1992.
 27. "THE OBSESSION WITH PROGRESS", "Turkish Daily News"da, Ankara, 29 mart 1995.
 28. "RELIGION, WOMAN, NATURE", "Turkish Daily News"da, Ankara, 14 nisan 1995.
 29. "PROGRESSIVISM", "Turkish Daily News"da, Ankara, 6 mayıs 1995.
 30. "MEDITERRANEAN: THE FOUNTAINHEAD OF THE OCCIDENTAL CIVILIZATIONS AND THE TURKS", "Turkish Daily News"da, B3, Ankara, pazarertesi, 2 aralık 1996.
 31. "YABANCI DİL VE EĞİTİM ÜZERİNE", "Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni", 13. - 16.syflr, 4.sayı, Istanbul, yaz 1996.
 32. "TÜRK MODERNLEŞMESİNE FELSEFÎ BİR BAKIŞ", "Dergâh"ta, 12. - 14. ile 22.syflr, Istanbul, ocak 1997.
 33. "ÇAĞDAŞ KAPİTALİSM, İNGİLİZ-YAHUDÎ MEDENİYETİDİR", "Diplomatik"te, 13.s, Istanbul, mart 1998.
 34. "BU MEDENİYETİN ADI NEDİR?", "Yeni Şafak/ Haftalık"ta, 8. - 9.syflr, 1.yıl, 11.sayı, Istanbul, cumaertesi, 21 mart 1998.
 35. "CEVAP, MESELE, SORUN ÜÇLÜSÜ", "Yeni Şafak"ta, 13.s, Istanbul, cumaertesi, 4 temmuz 1998.
 36. "EVRİM İLE TARİH SORUNLARI", "Yeni Şafak"ta, 13.s, Istanbul, salı, 4 ağustos 1998.
 37. "BİREYLİLİK, KİMLİK, KİŞİLİK SORUNLARI", "Yeni Şafak"ta, 13s, Istanbul, perşenbe, 27 ağustos 1998.
 38. "ÇAĞIMIZIN PARADİGMA SORUNU", "Yeni Şafak"ta, 13.s, Istanbul, cumaertesi, 12 eylül 1998.
 39. "KİMLİK: İNSAN-OLMANIN ESASI", "Dergâh"ta, 14. - 16.syflr, IX.cilt, 104.s, Istanbul, ekim 1998.
 40. "İNSAN, KUR'ÂNA GÖRE HÜRDÜR", "Zaman"da, 13.s, Istanbul, 5 aralık 1999.
 41. "ÇAĞDAŞLIKTAN KASIT, İNGİLİZ-YAHUDÎ MEDENİYETİDİR", "Yeni Şafak"ta, 9.s, Pazar, 12 aralık 1999.
 42. "OSMANLIDAN ÖNCE DÜNYA, "Yeni Şafak"ta, 9.s, Istanbul, pazarertesi, 15 mart 1999.
 43. "OSMANLI, 'ADÂLET' DEMEKTİR", "Yeni Şafak"ta, 9.s, Istanbul, Salı, 16 mart 1999.
 44. "OSMANLI NİÇİN ÖNEMLİ?", "Yeni Şafak"ta, 9.s, Istanbul, çarşanba, 17 mart 1999.
 45. "TARİHİN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI", "İlahiyat Fakültesi Dergisi/ Prof Dr Necâti Öner Armağını"nda, 117. - 126.syflr, Ankara, 1999.
 46. "İNSANI İNSANA MALZEME KILAMAZSINIZ!", "NPQ Türkiye"de, 30. - 35.syflr, 3.sayı, Istanbul, 2000.
 47. "KÜRESELLEŞME HALKLARIN AFYONUDUR", 8. - 10. syflr, "Gerçek Hayat"ta, Istanbul, 12 ocak cuma 2001.
 48. "KÜRESELLEŞMEYLE FARKLILIKLARI TÖRPÜLEDİLER", 6. - 7.syflr; "Istanbuldaki Anadolu"da, Istanbul, ocak - şubat 2001.
 49. "ALTERNATİF ÜRETMEK ZORUNDAYIZ! /Bütün Gelişmeler İnsanlığımızı Yıpratmağa Aday. Fakat Yoğunluk İtibârıyla Hiçbir Devir, Bu Çağ Kadar Tehlike Arzetmemiştir", 76.s, "Eğitimbilim"de, 4.Yıl, 34.sayı, Istanbul, temmuz 2001.
 50. "SAĞLAM KİŞİLİKLİ ÖNDERLERE İHTİYÂCIMIZ VAR", 80.s, "Eğitimbilim"de, 4.yıl, 35.sayı, Istanbul, ağustos 2001.
 51. "BATI, HAYATIN HER ALANINI YÖNETME ÇABASINDA!", 83.s, "Eğitimbilim"de, 4.yıl, 36.sayı, Istanbul, eylül 2001.
 52. "EDİLGİNLEŞTİRİLME...", 38.&39.syflr, "Eğitimbilim"de, 5.yıl, 40.sayı, Istanbul, ocak 2002.
 53. "CİHÂNŞUMÛL ZULÜM...", 9 - 14.syflr, "Altınoluk"da, 191.sayı, Istanbul, ocak 2002.
 54. "BATININ BUNALIMI", 26 - 31.syflr, "Umran"da, 89.sayı, Istanbul, ocak 2002.
 55. "ÖDEV ESÂSLI AHLÂK: BAŞKALDIRAN İNSAN", 29. - 70.syflr, "Kutadgubilig/ Felsefe-Bilim Araştırmaları"nda, 1.sayı, Istanbul, ocak 2002.
 56. "METAFİZİK SORUNU", 8 - 46.syflr, "Kutadgubilig/ Felsefe-Bilim Araştırmaları"nda, 2.sayı, İstanbul, ekim 2003.


Duralı, Teoman
Metafizik SorunuKutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, 2002, sayı: 2, s. 7-46
Türkçe
PDF  Duralı, Teoman
Din insanı muhtar ve otonom kılmaktırI. Uluslararası Kutlu Doğum İlmî Toplantısı, İslam, Gelenek ve Yenileşme = Islam, Tradition and Change, 1996, s. 289-292
Türkçe


Tercüme Makaleler 1. "Jacques Monod: "RASTLANTI İLE ZORUNLULUK / Çağımız Biyolojisinin Doğa Felsefesine İlişkin Denemez", "Önsöz", "Çağdaş Felsefe"de, M.Eğ:B., Devlet kitapları, Istanbul, 1979.
 2. "Erhard Oeser: "BİLİM TEORİSİ / çıkış, Gelişme, Şimdiki Durum", "Felsefe Arkivi"de, 119. - 141.syflr, 22. ? 23.sayı, Istanbul, 1981


Çalışma Alanları

Biyoloji Felsefesi, Bilim Felsefesi ve Felsefe Tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır.Dersler 1. FELSEFE ÖNCESİ DÜŞÜNÜŞ (Lisans)
 2. 1) Kültür ile medeniyet tarîfleri. 2) Felsefe-bilime giden yol: 3) Bilgelik nedir, efsâneden farkı? 4) Bilgelik tarihi: İlçağ Çin (Lao Çe [Tao], Kung Fu Çe, Mo Çe), Hint (Vedalar, Hinduluk, Budhacılık, ...) ile İslâmöncesi İran (Avesta dini, Zerdüştcülük) bilgelikleri.
 3. FELSEFÎ DÜŞÜNCENİN OLUŞUMU (Lisans)
 4. 1) Eskiçağ Ege dünyasının tarihi, coğrafyası, iklimi. 2) Felsefeöncesinden felsefeye geçiş: Solon, Tales, Pitagoras, Empedokles, Herakleitos, Parmenides, Safsatacılar. Efsâne - bilgelik - felsefe arasında farklar ve felsefenin oluşması: 3) Eflâtun. 4) Mantığın oluşturulması. 5) Felsefeden bilimin ortaya çıkışı: 6) Aristoteles. Felsefe-bilim araştırma tavrı: 7) Heredotos, Hippokrates, Theofrastos, Galenos.
 5. MODERN FELSEFENİN OLUŞUMU (Lisans)
 6. 1) Eskiçağ Ege Felsefesinden Ortaçağ Hırıstıyan Felsefesine Geçiş. 2) Anahatlarıyla Ortaçağ Hırıstıyan Medeniyeti. 3) Anahatlarıyla İslâm Medeniyeti. İslâmda Felsefe-Bilim (Kelâm, Fıkıh, Tasavvuf, Felsefe, İlim arasındaki bağlantılar, Eşarî - Mutezile kelâmları, Farabî, Gazalî, İbn Arabî).
 7. YENİÇAĞ FELSEFESİ (Lisans)
 8. 1) Anahatlarıyla Yeniçağ dindışı Avrupa Medeniyeti. 2) Yeniçağ dindışı Avrupa Felsefe-Bilim sistemleri: Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton, John Locke, David Hume, Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx. 3) Çağdaş Felsefe-Bilim sistemlerine Giriş: Charles Darwin, Herbert Spencer ile evrim varsayımı ve bunun çağımız dünyagörüşlerine etkileri.
 9. DİL FELSEFESİ (Lisans)
 10. Dilin tarîfi. Dil - işâret - anlam - cümle kuruluşu. Dil - lehçe. Dillerin biçimce ve yapıca sınıflanışları. Evrim varsıyımı ile dillerin gelişim teorisi.
 11. KÜLTÜR ANALİZİ (Yüksek lisans)
 12. Kültür Analizi başlıklı derste kültür olayının ortaya çıkışı, insanın kültür varlığının ne anlama geldiği; tarih, coğrafya, az da olsa biyoloji açısından işlenmektedir.
 13. MEDENİYET ANALİZİ (Yüksek lisans)
 14. Medeniyet Analizi dersimde, medeniyetin kültürden neşet edişi; tarihte hangi kültürlerin hangi şartlar altında medeniyetleştikleri ele alınmaktadır. Bazı medeniyetlerin felsefîleşerek daha üstün bir konuma niye ve nasıl gelmiş oldukları üzerine geniş açılı inceleme yapılmaktadır.
 15. METAFİZİK İLE BİLİM İLİŞKİSİ (Doktora)
 16. Metafizik ile Bilim İlişkisinde metafiziğin değişik anlamları arasında felsefî olanı ele alınmaktadır. Felsefenin merkezinde olması itibariyle metafiziğin, öteki felsefe kolları üstündeki etkisi incelenmiştir.
 17. BİLİMİN METAFİZİK TEMELLERİ (Doktora)
 18. Bilim - Metafizik ilişkisine ilişkin dersimizde metafiziği, felsefe - bilim sisteminin merkezine koymuştuk. Bu derste de kültür hayatının tezâhürlerinden biri olan bilimin, metafiziğe olan "borç"larından bahsettik. Bilimin kullandığı kavramlar ve mantık yapısı, bu cümleden olmak üzre, metafizikte temellenir.


Özgeçmiş 1. Doğum yeri ve tarihi: Kozlu (Zonguldak), 7 şubat 1947.
 2. İlköğrenim: Çatalağzı (Zonguldak) ve daha sonra Ankara.
 3. Ortaöğrenim: TED Ankara Koleji.
 4. Yükseköğrenim: Istanbul Üniversitesinde felsefe (klasik mantık, felsefe tarihi, bilgi ile bilim teorileri) ve biyoloji (hücre bilimi, klasik genetik, moleküler biyoloji, evrim, çevrebilim, insan fizyolojisi ile anatomisi, karşılaştırmalı hayvan fizyolojisi ile anatomisi).
 5. Mezuniyet: I.Ü. Felsefe Bölümü (1973).
 6. Askerlik: 1976 Topçu asteğmen (Polatlı).
 7. Medenî hâl Evli, bir oğul (tıp Dr, evli, kız babası) ile kız babası (İTÜ Kimya talebesi).

Üniversitedeki görevler ile Akademik etkinlikler:


 1. 1975 mart: I.Ü. Felsefe Bölümünde asistanlık.
 2. 1977 mayıs: Felsefe doktoru (tez, biyoloji felsefesine dair).
 3. 1978: NATO bursuyla Pariste biyoteknoloji seminerlerine iştirâk (temmuz-eylül).
 4. 1982 mayıs: Yardımcı doçent.
 5. 1982 ekim: Doçent (Tez, yine biyoloji felsefesi üzerine).
 6. 1985: Penn State University (A.B.D.)de "Kant'tın A Priori Bilgi İstidâtı
 7. 1988 eylül: Profesörlük.
 8. 1992 - 1993: Kuala Lumpur/ Malezya'da misâfir öğretim üyesi (ISTAC).
 9. 1994: Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde misâfir öğretim üyesi (şubat ? haziran).
 10. 1996: Istanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun mâlî desteğiyle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacıkistan ile Türkmenistan) araştırma gezisi (ekim - kasım).
 11. 1995, 1997 ile 1999: ISTAC (Kuala Lumpur)da misâfir öğretim üyeliği (haziran - eylül).


ProfDrTeomanDURALI 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder