18 Ocak 2019 Cuma

Küreselleşme Yazıları, Prof. Mehmet Akif Okur


SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.     Okur M.A., "Gramsci Cox ve Hegemonya Yerelden Küresele İktidarın Sosyolojisi Üzerine", ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.12, pp.131-151, 2015 (Link)

2.     Okur M.A., "Krizdeki Küreselleşme cilik 2 Brexit ve Karabudunun İsyanı", Türk Yurdu, cilt.105, ss.9-12, 2016

3.     Okur M.A., "KRİZDEKİ KÜRESELLEŞME CİLİK I YENİ BİR MİLLETLER MİLLİYETÇİLİKLER ve BÜYÜK MÜCADELELER ÇAĞINA DOĞRU MU", Türk Yurdu, cilt.105, ss.10-12, 2016

4.     Okur M.A., "İmparatorluk(un Merkezileştirilmesi) Girişimi: ABD'nin Küreselleşmeyle Savaşı", Siyaset ve Toplum, cilt.1, ss.120-145, 2005 (Link)

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

1.     Okur M.A., "Küreselleşme Sonrası Dönemin Türkiye ve Türk Dünyasına Etkileri", Türk Dünyası: Tarih ve Gelecek Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 13-13 Mayıs 2017, ss.1-1

2.     Okur M.A., "KARMAŞA ÇAĞINDA ORGANSKI YIHATIRLAMAK DOĞU AVRUPA DAKIGERILIMLERIN KÜRESEL BAĞLAMI", "Günebakan'dan Günümüze Gagauzya Dostluğumuz" Hamdullah Suphi ve Gagauzlar Uluslararası Bilgi Şöleni, Komrat, MOLDOVA, , pp.139-147

3.     Okur M.A., "Yeni bir Yeryüzü Yangınına Doğru mu? Yükselen Küresel Gerilim ve Ortadoğu", 21. Yüzyıl Başlangıcında Yeni Dünya Tasarımları, ANKARA, TÜRKIYE, 31-31 Mart 2016, ss.1-1

4.     Okur M.A., "Değişen Dünya Düzeni ve Yeni Ortadoğu: Arap Baharı'nın Küresel ve Bölgesel Bağlamlarda Analizi", ULUSLARARASI 3 DENİZ HAVZASI ÜLKELERİ ORTAK YÖNETİM KÜLTÜRÜ VE YENİDEN YAPILANMA SORUNLARI SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, pp.345-366

5.     Okur M.A., "Umut ve Korku Arasında: Ortadoğu Geleceğini Arıyor", Bölgesel ve Küresel Etkileriyle 1. Yıldönümünde Arap Baharı ve Türkiye, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Aralık 2011, ss.1-1

6.     Okur M.A., "Amerikan Dış Politikası ve Orta Asya: Dünya Düzeni Değişirken İlişkilerin Geleceği Üzerine Düşünceler", in: Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Kafkasyalı, Muhammet Savaş, Eds., Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan, pp.247-266, 2012 (Link)

7.     Okur M.A., "Millet İmparatorluklar Çağı'nın Eşiğinde: Genişleyen Dünyada Küresel Kapitalizmin. Yeni Mimarisine Doğru", Küreselleşmeden Postküreselleşmeye, Değişim. Sürecindeki Dünya Düzeni ve Türkiye, Saraçlı, Murat, Ed., Lotus Yayınevi, Ankara, ss.11-67, 2008 (Link)

8.     Okur M.A., "Küresel Siyaset", Siyaset, Türköne, Mümtazer, Ed., Lotus, İstanbul, ss.667-707, 2003 (Link)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme