29 Kasım 2015 Pazar

Tefekkür Medeniyeti 12 : Kavramlar ve Kaynaklar

İSLAMİ KAVRAMLARA İLİŞKİN BAZI KAYNAKLAR
Hazırlayan: Bülent Ağaoğlu
 • Ayet ve hadislerle İslami hayat : temel kavramlar, itikat, ibadet, ahlak, muamelat, siyaset, iktisat, yasama, adab, cihad, siyer. / İzzeddin Belik ; trc. İbrahim Cücük, Vecdi Akyüz, Salim Öğüt ; yay.haz. Mehmet Erdoğan. -- İstanbul : İklim Yayınları, 1992.                1. c. (504 s.) ; 25 cm.       -- (İklim yayınları ; 26)    Orjinal kitap adı: Minhacü's-salikin   
 • Ayet ve hadislerle İslami hayat : temel kavramlar, itikat, ibadet, ahlak, muamelat, siyaset, iktisat, yasama, adab, cihad, siyer. / İzzeddin Belik ; trc. İbrahim Cücük, Vecdi Akyüz, Salim Öğüt ; yay.haz. Mehmet Erdoğan. -- İstanbul : İklim Yayınları, 1992.                2. c. (528 s.) ; 25 cm.       -- (İklim yayınları ; 26)    Orjinal kitap adı: Minhacü's-salikin   
 • Ayet ve hadislerle İslami hayat : temel kavramlar, itikat, ibadet, ahlak, muamelat, siyaset, iktisat, yasama, adab, cihad, siyer. / İzzeddin Belik ; trc. İbrahim Cücük, Vecdi Akyüz, Salim Öğüt ; yay.haz. Mehmet Erdoğan. -- İstanbul : İklim Yayınları, 1992.                3. c. (544 s.) ; 25 cm.       -- (İklim yayınları ; 26)    Orjinal kitap adı: Minhacü's-salikin    
 • Ayet ve hadislerle İslami hayat : temel kavramlar, itikat, ibadet, ahlak, muamelat, siyaset, iktisat, yasama,  adab, cihad, siyer. / İzzeddin Belik ; trc. İbrahim Cücük, Vecdi Akyüz, Salim Öğüt ; yay.haz. Mehmet Erdoğan. -- İstanbul : İklim Yayınları, 1992.                4. c. (523 s.) ; 25 cm.       -- (İklim yayınları ; 26)    Orjinal kitap adı: Minhacü's-salikin  
 • İbn Rüşd’e kadar İslam hukukunda farz ve vacip kavramlarının gelişimi. / Ayhan Ak. --2007. VIII, 114 y. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).--Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı. Tez danışmanı: Prof. Dr. Vecdi Akyüz. 
 • İslam dininde ana sorunlar ve temel kavramlar. / Yusuf Ziya İnan. -- İstanbul : Tin Yayınevi, 1989. 215 s. ; 20 cm.  1. Akaid ve kelam 2. İslâm dini_Çeşitli yazılar 
 • İslam inancında temel kavramlar : Allah, melek, kitap, peygamber, hesap günü ve kaza kader. / Taner Cücü. -- İstanbul : Çığır Yayınları, 1977. 239 s. ; 20 cm. -- (Çığır yayınları ; 40. İnceleme serisi ; 8) 
 • İslam mezheplerine dair bazı kavramlar. / A. Bülent Ünal. -- [y.y., t.y.] (İzmir) (1997) 120 s. ; 21 cm. 
 • İslam nizamı : İslam’da hayat düzeni ve temel kavramlar. / Mahmud Şakir ; çev. Ferit Aydın. -- İstanbul : Kahraman Yayınları, 1994. 278 s. ; 20 cm. 
 • İslam’ın temel kavramları. / Hüseyin K. Ece. -- İstanbul : Beyan Yayınları, 2000. 793 s. ; 24 cm. -- (Beyan yayınları ; 323) http://www.kitapyurdu.com/kitap/islamin-temel-kavramlari/22778.html&filter_name=islami%20kavramlar
 • İslamda zenginlik ve fakirlik kavramları. / Faruk Beşer. -- İstanbul : Seha Neşriyat, 1991. 86 s. ; 21 cm. -- (Seha neşriyat ; 89) 
 • İslami kavramlar / Mevdudi, 1903-1979 ; Türkçesi Süleyman Akyüz . -- 7. bs. -- İstanbul : Pınar Yayınları, 2002. 208 s. ; 20 cm. -- (Pınar yayınları ; 37. İslam düşüncesi ; 8) 
 • İslami kavramlar ansiklopedisi. -- İstanbul : Hürriyet Gazetesi, 1991. 232 s. ; 18 cm. 
 • İslami kavramlar. / Kemal Atik ...[ve öte.]. -- Ankara : Sema Yazar Gençlik Vakfı, 1997. VII, 765 s. ; 24 cm. 
 • İslami Kavramlar. http://www.kitapyurdu.com/kitap/islami-kavramlar/23972.html&filter_name=islami%20kavramlar
 • İslamiyet- Hıristiyanlık kavramları sözlüğü : Kudüs-Zühd. / editörler Mualla Selçuk...[ve öte.]. -- Ankara : Ankara Üniversitesi, 2013. 2. c. (481-935 s.) ; 22 cm. -- (Ankara Üniversitesi yayınları ; 382. Ankara Üniversitesi yayıevi ; 1) 
 • İslamiyetin kültürel özellikleri ve İslami kavramlar : I. / Amiran Kurtkan Bilgiseven. -- İstanbul : Filiz Kitabevi, 1989. 1. c. (211 s.) ; 20 cm. 
 • Kelimeler kavramlar / Yusuf Kerimoğlu . -- 8. bs. -- İstanbul : İnkılab Yayınları, 1988. 1. c. (145 s.) ; 20 cm. -- (İnkılab yayınları ; 1. Araştırma dizisi ; 1)  1. İslam dini_Çeşitli yazılar 2. Kavramlar 
 • Kelimeler kavramlar. / Yusuf Kerimoğlu. -- İstanbul : İnkılab Yayınları, 1990. 2. c. (156 s.) ; 20 cm. -- (İnkılab yayınları ; 34. Araştırma dizisi ; 19)  1. İslam dini_Çeşitli yazılar 2. Kavramlar 
 • Kur'an sünnet ve İslam hukuku ışığında ma'ruf ve münker kavramlarının yorumu. / Seyyid Celaleddin Amra ; Türkçe’ye çeviren Mehmet İslamoğlu ; Arapça’ya çeviren Muhammed Ecmel el-Islâhî. -- [y.y. : y.y.], 1991. (İstanbul : Gündoğdu Matbaacılık) 307 s. ; 24 cm. 
 • Müfredat Kur’ân ıstılahları sözlüğü. / Ebü'l-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Ragıb el-İsfahani, 502/1108 ; mütercim Abdulbaki Güneş, Mehmet Yolcu. -- İstanbul : Çıra Yayınları, 2006. 1. c. (657 s.) ; 24 cm. -- (Çıra yayınları ; 45. Kur’an kitaplığı ; 1) Orjinal kitap adı: el-Müfredat fî garibi’l-Kur’an
 • Müfredat : Kur’an ıstılahları sözlüğü. / Ebü'l-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Ragıb el-İsfahani, 502/1108 ; mütercim Abdulbaki Güneş, Mehmet Yolcu. -- İstanbul : Çıra Yayınları, 2007. 2. c. (934 s.) ; 24 cm. -- (Çıra yayınları ; 45. Kur’an kitaplığı ; 2) Orjinal kitap adı: el-Müfredat fî garibi’l-Kur’an
 • Müfredat : Kur’an kavramları sözlüğü. / Ebü'l-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Ragıb el-İsfahani, 502/1108 ; çeviren ve notlandıran Yusuf Türker. -- İstanbul : Pınar Yayınları, 2007. 1628 s. ; 25 cm. -- (Pınar yayınları ; 227. Sözlük ; 2) Orjinal kitap adı: Müredat elfazi’l-Kur’an
 • Noktanın sonsuzluğu : üçüncü kitap: peygamberlik ve peygamberler, dinler, islamiyette eğitim mertebeleri, islamiyette temel kavramlar, iman, ibadet, fark alemleri, mertebeler, hurufat-ı ilahiye. / Lütfi Filiz ; yay. haz. Saim Öztan, Seyhun Besin, Aziz Şenol Filiz. -- İstanbul : Pan Yayıncılık, 1999. 624 s ; 20 cm. -- (Gri Yayın Dizisi ; 14) 
 • Sosyolojik açıdan İslamiyet ve İslami kavramlar. / Amiran Kurtkan Bilgiseven. -- İstanbul : Filiz Kitabevi, 1992. 6, 176 s. 
 • Türk-İslam kültüründe fert ve cemiyet ilişkisi ve İslami kavramlar. / Amiran Kurtkan Bilgiseven. -- İstanbul : Filiz Kitabevi, 1995. VIII, 160 s. ; 24 cm. 
MAKALELER
 • “Makale adı” kısmına kavramlar yazıldığında 206 sonuç geliyor. http://ktp.isam.org.tr/makaleilh/ 
MÜFREDAT kitabı hakkında:


Kitap hakkında:
"Râğıb el-Isfahânî’ın el-Müfredât isimli eseri, tefsir disiplini içinde değerlendirilen bir Kur’ân Kavramları çalışmasıdır. Müfredât, bu alanda yapılan çalışmaların en değerlisi ve en rağbet görenidir. Bunun pek çok sebebi vardır: "

----------------------------------------

 
Aşağıdaki tabloda örneği bulunduğu gibi KONU kısmına Kur’ân-ı Kerim_Sözlükler yazılıp aratılırsa 106 kitap sonucu geliyor.

Satır içi resim 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder