21 Eylül 2019 Cumartesi

Levant, Levent,

Levant 
"Mediterranean lands east of Italy," especially the coastal region and islands of Asia Minor, Syria, and Lebanon, late 15c., from Middle French levant "the Orient" (12c.), from present participle of lever "to rise" (from Latin levare "to raise," from PIE root *legwh- "not heavy, having little weight"). So called because the region was (from Western Europe) in the direction of sunrise. Related: Levanter.

https://www.etymonline.com/search?q=LEVENT

..................................

..........................................

levent
[ Osmanlı Kanunnameleri, <1520]
ve daχı ˁavret ve oğlan varub su aldığı diyārda yudığı yerde levend [işsiz güçsüz, bekâr] tāifesinden kimse varmağa menˁ ideler"korsan?" [PiriR 1521]
gün doğusı tarafına dolaşdukdan soŋra azmaklar vardur, ol azmaklaruŋ içinde levend kayıkları gizlerler
Fa lavand لوند işsiz güçsüz, boş gezen, başıbozuk
Not: 18. yy'da "taşra derebeylerinin maiyetinde bulunan silahlı nefer" anlamında kullanılır. Levent semtinin adı, III. Selim zamanında (1789-1807) burada kurulan Levend Kışlası'ndan gelir. • Farsça sözcüğün kökeni açık değildir.
Benzer sözcükler: levendane


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme