16 Mayıs 2016 Pazartesi

OSMANLI DÜŞÜNCESİ KONULU “GENEL” KAYNAKLAR, Bülent Ağaoğlu, Bibliyograf

OSMANLI DÜŞÜNCESİ KONULU “GENEL” KAYNAKLAR
(Taslak)
16.05.2016
Hazırlayan: Bülent Ağaoğlu, Bibliyograf
-------------------------------------------------------,

Bıçak, Ayhan : Türk düşüncesi /  Ayhan Bıçak * İstanbul:  Dergah Yayınları,  2009 * 2c. <1> ;  24 cm. * Dergâh Yayınları ;  429.  Felsefe Dizisi ;  14  * c.1 : Kökenler  c.2 : Kaygılar
http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-dusuncesi-1-amp-kokenler/139533.html&filter_name=B%C4%B1%C3%A7ak,%20Ayhan%20:%20T%C3%BCrk%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi
http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-dusuncesiii-amp-kaygilar/150692.html&filter_name=B%C4%B1%C3%A7ak,%20Ayhan%20:%20T%C3%BCrk%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi

Bilkan, Ali Fuat : XVII. yüzyılda Osmanlı düşünce hayatı /  Ali Fuat Bilkan * Ankara:  Bizim Büro Basımevi,  2000 * 135 s. ;  24 sm.   *

Bilkan, Ali Fuat. : 17. yüzyılda Osmanlı düşünce hayatı/   Ali Fuat,Bilkan * Ankara :  Akçağ Yayınları,  2002 * 160 s. ;   19 cm.  *

Bolay, Süleyman Hayri : Osmanlı düşünce dünyası /  Süleyman Hayri Bolay. * 2. bs * Ankara :  Akçağ  2011. * 320 s. ;  21 cm.  http://www.kitapyurdu.com/kitap/osmanli-dusunce-dunyasi/127679.html&filter_name=bolay

Bolay, Süleyman Hayri. : Osmanlılarda düşünce hayatı ve felsefe /  Süleyman Hayri. Bolay * 1. bs. * Ankara,  2005 * 301 s. ;  20 cm.
---------------------------,
Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar):  Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Tanzimat’tan Cumhuriyet’e siyasi, idari ve sosyal düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 1. c. (IX, 641 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1228. Beşeri bilimler ; 85)

Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Cumhuriyet’ten günümüze siyasi, idari ve sosyal düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 2. c. (VI, 645-1308 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1229. Beşeri bilimler ; 86)

Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Tanzimat’tan Cumhuriyet’e bilimsel ve felsefi düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 3. c. (VI, 1312-1882 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1230. Beşeri bilimler ; 87)

Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Cumhuriyet’ten günümüze bilimsel ve felsefi düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 4-a. c. (VI, 1886-2538 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1231. Beşeri bilimler ; 88)

Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Cumhuriyet’ten günümüze bilimsel ve felsefi düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 4-b. c. (VI, 2541-3193 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1232. Beşeri bilimler ; 89)

Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Tanzimat’tan günümüze ahlaki ve edebi düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 5. c. (VI, 3198-3874 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1233. Beşeri bilimler ; 90)

Bolay, Süleyman Hayri (Editör ve yazar): Tanzimat’tan günümüze Türk düşünürleri : Tanzimat’tan günümüze dini ve tasavvufi düşünce temsilcileri. / Süleyman Hayri Bolay. -- Ankara : Nobel Akademik Yayıncılık, 2015. 6. c. (VI, 3878-4550 s.) ; 25 cm. -- (Nobel akademik yayıncılık ; 1234. Beşeri bilimler ; 91)
----------------------------------,
Doğu’dan Batı’ya düşüncenin serüveni :  8. Cilt: Osmanlı’da felsefe ve aklî düşünce /  proje ed. Bayram Ali Çetinkaya ; ed. *  Ahmet Hamdi Furat * 1.bs. * İstanbul:  İnsan Yayınları,  2015. http://www.bayramalicetinkaya.com.tr/FileUpload/ds573872/File/dog%CC%86udan_batiya_jenerik_sayfalari_(yeni).pdf

Osmanlı 7 [. Cilt]  "Düşünce". /  Ankara:  Yeni Türkiye Yayınları,  2000 * 703 s. ;  28 cm.  http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=2071#x

Şeker, Fatih M. : Osmanlı entelektüel geleneği. İstanbul: Dergah, 2013. 462s. http://www.kitapyurdu.com/kitap/osmanli-entelektuel-gelenegi/320987.html&filter_name=%C5%9Eeker,%20Fatih%20M.%20:%20Osmanl%C4%B1%20entelekt%C3%BCel%20gelene%C4%9Fi.

Şeker, Fatih M. : Türk Entelektüel Tarihinin Teşekkül Devri. İstanbul: Dergah, 2015. 316s. http://www.kitapyurdu.com/kitap/turk-entelektuel-tarihinin-tesekkul-devri/371587.html&filter_name=%C5%9Eeker,%20Fatih%20M.%20:%20T%C3%BCrk%20Entelekt%C3%BCel%20Tarihinin%20Te%C5%9Fekk%C3%BCl%20Devri.

Türk düşünce tarihi /  yayına hazırlayan Hüseyin Gazi Topdemir * 2. bs. * Ankara:  Atatürk Kültür Merkezi,  2014 * 172 s. * AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi yayını ; 435.  Araştırma *  İnceleme dizisi ; 102  * http://e-magaza.akmb.gov.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=4&product_id=600

Yeni Türkiye :  Osmanlı özel sayısı III :  düşünce ve bilim * Ankara:  Yeni Türkiye Medya Hizmetleri,  2000 * 797 s. ;  28 cm. * Mayıs-Haziran 2000, Yıl 6, Sayı 33.  http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0361 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder