1 Haziran 2017 Perşembe

Tonyukuk Araştırmacısı Rene Giraud (1906-1968)
Tunyukuk yazıtını, harfçevrimi, yazıçevrimi, Fransızca çevirisi, açıklamaları ve sözlüğü ile kitap halinde ilk kez yayımlayan Giraud olmuştur. Rene Giraud, l' inscription de Bai'n Tsokto, Paris 1961. 164 s. Giraud yazıt metninde bazı önemli düzeltmeler yapmıştır.

Ardından 1959 yılında Fransız Rene Giraud, 1960 yılında yayınlanan Göktürk İmparatorluğu kitabında Tonyukuk'un Kişiliği bölümü (10 sayfa),  ile en ilgi çekici yorumları yapar.


Herhalde Tonyukuk Anıtı hakkında en kapsamlı yazıyı (167 sayfa) Rene Giraud yazmıştır. Bu kitap 55 yıl geçmesine rağmen dilimize kazandırılmadı. Fransa da konuya uzak kalmamış. Kadim Bilgi. Rene Giraud on sekiz yıl Ankara’da kaldı; önce Dil ve Tarih-Coğrafya, sonra da Siyasal Bilgiler fakültelerinde Fransızca dersleri verdi. Bu arada çağdaş Türk dilinin geçirdiği gelişmelerle ve yeni edebî akımlarla ilgilendi. Yaşayan Türkçe’nin meselelerini araştırırken Türk dilinin geçmişini öğrenmek ihtiyacını duyması üzerine eski Türk yazıtlarını incelemeye başladı ve özellikle bunlar arasında ayrı bir yeri olan Bain Tsokto anıtıyla meşgul oldu. İlim çevrelerinde Tonyukuk anıtı adıyla tanınan bu eserin yazıtıyla 1945’te uğraşmaya başlayan Giraud hazırladığı iki kitabı 1957 yılı sonunda bitirerek baskıya verdi. Onun doktora tezi olarak kabul edilen bu çalışmalardan L’Empire des turcs célestes. Les règnes d’Elterch, Qapghan et Bilgä (680-734) adını taşıyanı 1960’ta (Paris), L’inscription de Bain Tsokto adındaki diğeri ise 1961’de (Paris) çıktı. Rene GIRAUD'nun L’Inscription de Bain Tsokto (Paris, 1961) adlı yapıtında Tonyukuk yazıtının metrik açısından incelendiği, satırların, tümcelerin hece sayısı bakımından çözümlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Yazıtta hece sayısı yönünden birbirine koşut parçalar, ritmik öğeler bulan araştırıcı, anlatımdaki şiir niteliğine dikkati çeker. (s. 123-137). Yazar, L'Empire des turcs celestes (Paris, 1960) adlı kitabında da Köktürk yazıtlarının anlatım özellikleri üzerinde durur.

Renâ Giraud kimdir? Hayatı ve eserleri  (kimdirhayatieserleri.com)


Hasan Eren; GIRAUD, René (1906-1968) (islamansiklopedisi.info) yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 75-76 Fransız Türkologu

Göktürk İmparatorluğu - Rene Giraud

http://www.kitapyurdu.com/kitap/gokturk-imparatorlugu/16983.html&manufacturer_id=7000

Giraud, Rene : Tonyukuk'un Orhan'dan Temir Kapı'ya gidiş yolu / konuşmacı: Rene Giraud.  İçinde: Türk Tarih Kongresi [5.: 1956: Ankara].  Ankara: TTK, 1960). 317-321ss. ( 2.bsk. - Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Türk Tarih Kurumu, 2011. - 317-321.ss. 1. ORTA ASYA TARİHİ. - 2. TARİH ARAŞTIRMALARI. [dagmdm] 

L'Inscription de Bain Tsokto /Giraud, René Paris : Adrien-Maisonneuve, 1961 

L'Empire des Turcs celestes :Giraud, René Paris : Adrien-Maisonneuve, 1960 

Atatürk /Giraud, M.René Ankara : Commission Nationale Turque Pour L'UNESCO, 1963 (Présses de l'Imprimerie de l'Université d'Ankara) 


  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder