18 Ocak 2016 Pazartesi

Tefekkür Medeniyeti: Sorularla Çin'de TÜRKLER

Soru 1 :  Anadolu'daki ilk köy yerleşmesini Çatalhöyük'ü biliyoruz ama Türklerin ilk köy yerleşmeleri nerededir? Asya'nın nerelerindedir? Hep göçebelikten bahsediyoruz ama Anadolu'dan önce ne zaman köylerde yaşamaya başladık? 

Soru 2:  Çincenin ‘Batıdan gelen’ anlamındaki ‘T’kue’ veya ‘Tu-ku’ sözlerinden türemiş ‘Türk’ kelimesi http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=268104 Bu bilgi doğru mudur?

Soru 3: Göktürk İmparatorluğundan düşünce adamları, düşünürler miras kaldı mı bizlere?

Soru 4: Köy sözcüğü nereden geliyor?
“Çince kyei veya kuei karakterinden geldiği sanılan kuy kelimesi Tuncer Baykara’ya göre köy kelimesinin ön şekli olmalıdır ve (Göktürk ve Uygur devrinde) savaşa giden Türk erkeklerinin kadınlarının korunduğu yer ile veya Türkler’le evlenen Çinli hanımların sürekli iskân edildikleri yerler ile ilgili olarak kullanılmış olmalıdır. Bu nedenle şehircilik tarihimizle ilgili olarak bu kavramın önemi vardır. Bu tip yerlerin Hun devrinde de görüldüğünü daha evvel belirtmiştik.” (Yaşar Çoruhlu, Çin Simgeleri Sözlüğü, s.376)

Soru 5: Hayvanlı takvim Türk takvimi midir?

Soru 6: Tonyukuk ilk Türk bilgesi midir?

Soru 7: Nerelerde asimile olduk? Türkler nerelerde asimile oldular? Sarı Nehirin dirsek yaptığı Ordos düzlüğü ve Hinterlandı'nda mı asimile olduk?
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Meseta_de_Loes.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Ordos_Loop
Ningxia
Shanxi
Shaanxi
Henan 
Hebei
Inner Mongolia

HARİTA: ORDOS DÜZLÜĞÜ VE HİNTERLANDI

Soru 8: Mançurya'da da asimile olduk mu?
Heilongjiang

Soru 9: Beka Sorunu: Çin İmparatorluğu hiç parçalanmadı, Osmanlı Avrupasından elimizde sadece 3,5 vilayet kaldı.. Çin'in çeperleri etnik Çinli de değil ve özerk bölge. Bizi tarihte bir tek Çinliler mi yendi?

Soru 10: Xionghu ile Tujue aynı mı? Çin'deki Türkler, sadece Batı Çin'de mi yaşamaktalar?
Batı Çin
Xinjiang
Gansu
Qinghai
..........................................................................................................................................
NOTLAR:
Peyrefitte: Türkler ve Çinliler

Salarlar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Salarlar

Yugurlar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yugurlar
http://en.wikipedia.org/wiki/Yugur
Shatou
http://en.wikipedia.org/wiki/Shatuo

Turgesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Turgesh
Huns
http://en.wikipedia.org/wiki/Huns
Xionghu
http://en.wikipedia.org/wiki/Xiongnu
Xueyantou
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Xueyantuo
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_minorities_in_China

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Chinese_history
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Ancient_peoples_of_China  Uygur                  Kazak                   Kırgız                   Salar                  Özbek                 Yugur
      
Tatar
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Ethnolinguistic_map_of_China_1983.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:China_linguistic_map.jpg
GREAT WALL

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_the_Great_Wall_of_China.jpg


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder