5 Ekim 2016 Çarşamba

101 Yaşında Kaybettiğimiz, 60 Kitap Ve 422 Makale Hazırlayan Büyük Düşünür / İncelemeci Türker Acaroğlu’nun Eserlerinin Sayısal Dağılımı, İlkleri, Özellikleri, Önerilerimiz ve Özü (1) Bülent Ağaoğlu

Eserlerinin sayısal dağılımı:

Yayınlanmış kitaplarının sayısı 60’tır (Telif: 37; Çeviri: 23).
Telif kitap ve makalelerinin sayısı 470’dir. Bunlardan 48’i kitap ve 422’si makaledir. (48 telif kitabın 11’i henüz yayınlanmamıştır). (“Kitap Tanıtma Yazıları” bu sayılara dahil değildir).

Yayın türlerine göre dağılım:

Açıklamaları – Röportajları: 14
Kitap – Telif: 37
Kitap – Basılmamış:  6
Kitap – Çeviri: 23
Kitap - Henüz Yayınlanmamış: 7
Kitap Tanıtma / Köşe Yazısı: 898
Makale-Bildiri / Çeviri: 17
Makale-Bildiri / Telif: 422
Toplam 1424

Yaptığımız aramalarda “Bildiri” sayısını 38 olarak tespit ettik.
Bu malzeme anahtar kelime verilerek tarafımızdan tasnif edilmiştir. Verilen anahtar kelimelerin toplam sayısı 667’dir. Bunların dağılımı;

Bulgaristan Ve Bulgaristan Türkleri: 124
Kaynakça Ve Kaynakçalar: 115
Edebiyat: 109
Kütüphanecilik: 59
Yaşamöyküsü: 54
Halkbilim: 52
Dil: 45
Sözlükler: 30
Kitaplar (Öznesi ‘Kitap’ Olan Yayınlar): 15
Dokümantasyon : 12
Basın: 4
Gagauzlar: 8
Çeşitli: 7
Politika:  7
Sanat: 5
Tarih: 5
Yazarlar: 4
Arşivcilik: 3
Coğrafya: 3
Eğitim: 3
Kültür: 2
Spor: 1

Yukarıdaki tablonun bazı söyledikleri:

Ülkemizde Bulgaristan ve Bulgaristan Türkleri üzerine en çok yazan kişidir. 
Bilgisayarın olmadığı dönemde kaynakça üzerine büyük bir etkinlik.
Kütüphanecilik ve kaynakçayla sınırlı kalmamış, bazı başka alanlarda da eserler vermiştir. İlgi alanının çok geniş olduğu anlaşılıyor. Kendisi ile bu tabloyu paylaştım. Söylediği şu oldu: “Bir kütüphanecinin kaliteli hizmet verebilmesi için her alana ilişkin yeterli bilgisi olmalı. Kütüphaneye gelen kullanıcıya talebiyle ilgili olarak “şu kitaplar da var” diyebilmeli. Bu da ilgi alanının geniş olmasına bağlıdır”. 
Burada insanın aklına şu soru tabiatıyla geliyor: “Ülkemizde Türker Bey gibi ilgi alanı geniş olan kütüphaneciler kimlerdir?”
Kaynakça hakkındaki yazılarının sayısı 10’dur.
Kitap olarak basılmış ve basılmamış 48 telif eserden 36’sı liste (kaynakça, sözlük vs.) 12’si ise incelemedir.
Kitap ve makale olarak yayınlanan incelemeleri özellikle önemlidir. İncelemelerini özellikle önemsiyorum.

İLKLERİ

100 yaşına basan 2. kültür insanımız (mı?) 
Türk kaynakçacılarını ilk kez yazmıştır.
Birçok eseri ülkemizde ilklerdendir.

ÖZELLİKLERİ

Bitmeyen eser verme tutkusu. Devamlı olarak eser hazırlama azmi
Üretken
Enerjik, çalışkan
Canlı bellek
Meraklı
Ansiklopedist yönü
Başak burcu insanı
Farklı ilgi alanlarında yazı faaliyeti
Kelimelerin kökenlerine özel ilgi
Daktilo ile yazıyor. Bir de bilgisayar kullanabilseydi…

ÖNERİLER  

Bekleyen yayınlanmamış eserlerine sahip çıkılmalıdır: Türk, bilim, kültür ve düşün adamları ansiklopedisi. 3200 kişi. 7 klasör. / 100 ünlü Türk: Bilim, kültür, düşün adamları. / Atatürk kitapları kitabı. 1000 kitap./ Türkçeden Bulgarcaya geçen sözcükler.

Tüm eserleri taranarak (dijitalize edilerek) webe konulmalıdır. Bu görev öncelikle ailesini (kızları ve torunu) bekliyor...

Kaç künye derlediği tespit edilmelidir.

Maltepe Üniversitesi Kütüphanesine bağışladığı dergiler incelenip bunlarda mevcut yazıları tespit edilebilir. (Görüşü: “Benim kaynakçam bitmez”. Nerelerde, hangi yazıları olabilir?)

Kendisi için bir armağan kitabı hazırlanmalıdır. (Ülkemizde kütüphanecilik alanında yer alan 17 kişi için armağan kitapları yayınlanmıştır…)

Kaynakçası çalışmamızda yayın türlerine göre hazırlanmıştır. Ayrıca başka değişkenlere göre de ayrı listeler hazırlanmalı ve buralardan sayısal sonuçlar üretilmeli ve yorumlarda bulunulmalıdır. Kitap olarak yayınlanmasını önerdiğimiz eserde şu değişkenlere göre ayrı listeler yer almalıdır:  Yayın yılı / konu başlıkları / dergilere göre / yayıncılara göre / yayın türü / alfabetik.

100 yaşını bitiren ikinci Türk kültür insanı mı? Bu tespit edilmelidir. (Birincisi 1914 doğumlu Muazzez İlmiye Çığ olabilir).

Bibliyografya hakkında yazdıkları bir kitapta toplanmalıdır.

Kendisi bir makale yazabilir: “Bir kaynakçacının beyni kaynakça hazırlarken nasıl çalışır”

Adı Avcılar'da kurulacak bir kitaplığa verilmelidir.

Kendisi hayata bakış açısını, ilkelerini içeren "Hüküm Cümleleri"ni yazabilir.

Tespit edilebilir: 100 yaşına gelip de üretkenliğini devam ettiren kaç insan oldu dünyada?

“100 yaşına basan (ilk?) kültür insanı Türker Acaroğlu’nun yaptıkları” başlıklı bir kitapçık yayınlanabilir. Burada yaptıklarına, ilklerine ilişkin liste verilebilir. 

Kendisiyle ‘Nehir söyleşisi’ yapılmalıdır.

Onun hakkında kültür insanlarının görüşleri sorulmalı ve yayınlanmalıdır

Kütüphanesini 2012 yılında Maltepe Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışlamıştır. Dileriz ki bunlar gecikmeden kataloglanır…

Bildirilerinin ayrı bir listesi yapılmalıdır.

ÖZÜ

Kendisinin en değer verdiği kitabını sordum. Aldığım cevap; “Bulgaristan’da yer adları kılavuzu”. Ben de makalelerden oluşan 2 ciltlik “Bulgaristan Türkleri Üzerine İncelemeler” kitabını en başa alıyorum.
12 inceleme kitabı mevcuttur. Bunlar Acaroğlu’nun esas katkısıdır.

-------------------------,
Bu yazımız, Müteferrika Kitabiyat Dergisi’nin 47. Sayısında (Yaz 2005/1) yayınlanan, adını Türker Bey’in belirlediği “100 Yaşında Bir Deliormanlı M. Türker Acaroğlu Kaynakçası” adlı çalışmamızdan bazı bölümleri içermektedir. (Dergideki yazımıza; “Yayınlanmış kitaplarının sayısı 60’tır (Telif: 37; Çeviri: 23).” satırı ilave edilmiştir.)  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder