14 Ekim 2016 Cuma

Asya Yazıları: Haluk Berkmen

http://www.halukberkmen.net/yazilar.php

    Ruhsal İnsan

7- Asya Şamanlığı
[ Şaman, Baksı, Castaneda ]

16- Ruhsallığın Simgesi
[ Tengri, Maya, Ramses, Orta Asya ]

19- ON ve OK Damgaları
[ Asya kültürü, OK damgası, Mandala ]

    Kadim Diller

1- Kök Dil Arayışı
[ asya kültürü, unutulmuş tarih, kök dil arayışı ]

2- Yazının Gelişimi
[ Asya Dilleri, Eski Yazılar, Kaybolmuş Diller, Japonca, İndus Yazısı ]

9- Doğu Asya Dağılımı 
[ Kuril adaları, Ainu, Genetik ]

12- Orta Asya Belgeleri
[ Tunhuang, Dunghuang, Paul Pelliot ]

14- Göktürk Parasındaki Yazı
[ Göktürk parası, Göktürk, Asya kültürü, Türk yazısı ]

25- Asya Kökenli Barınaklar
[ Piramit, Ehram, Ziggurat, Çadır, Tipi ]

26- Asya'dan Amerika'ya

34- Asya Kökenli Diller
[ Asya dilleri, Ural-Altay, OK dilleri, OK halkı, Osk, Etrüsk ]

50- Asya'nın Kutsal Hayvanları
[ Kaplumbağa, Dağ Keçisi, Koç, Koyun ]

64- Asya Kültürünün İzleri
[ Hakkâri Kabartmaları, Asya heykelleri, And-içme kadehleri. ]

69- Yeni Bir Genetik Kanıt
[ Asya kökenli diller, Malta oğlanı, Güneş kültü. ]


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder