30 Ekim 2016 Pazar

Türkler; dil din devlet tarih coğrafya göstergelerinde dünyada birincidir.

Bunu bilmiyoruz. 

At sırtında  Dolaşmaktan yazmaya düşünmeye vakit kalmamış.

  • Devlet: 16 devlet kurduk
  • Din: 7 dine tefekkür medeniyetimiz ve eserlerimiz ile katkılarda bulunduk
  • Dil: 75 dilde yazdık, konuştuk. 14 Alfabe kullandık

Dünyada bu kadar alfabe kullanan tek millet Türkler'dir. 
Bu konu üzerinde değerlendirmeler önem kazanabilir. 
Bu kadar alfabe kullanmanın artıları ve eksileri.

Türkçe'nin Alfabeleri:
  1. Latin: Türkiye, Azerbaycan, Nahcivan, Gagavuzya, Özbekistan
  2. Kiril: Rusya, Ukrayna, Kırım, Türkistan, Bulgaristan
  3. Arap: Irak, Suriye, Lübnan, Doğu Türkistan
  4. Fars: İran, Afganistan
  5. Urdu: Pakistan, Hindistan
  6. Grek: Yunanistan, Kıbrıs Cum.  


Redhouse Osmanlıca Sözlükteki 120bin kelime,1928 HarfDevrimiyle kül olmuş;yerine 30lu yıllardaki TDK Lügatındaki 30bin kelimeyle kalınmıştır

Nasıl bir Harf Devrimidir (1928) ki, Divanı Lügat it Türk(1074),Kamusi Türki (1899) gibi Türk Dili'nin kadim kaynaklarını kurutur?

Hanedan dillerimiz (Osmanlıca Urduca) zengin kaynaklardan (Arapça,Farsça,Sanksrit) beslenen;imzasını Türkçe fiiller ile atan Türk dilleridir

Kaşgarlı Mahmut'un 1074 yılında Bağdat'ta yayınladığı Divanı Lügat it Türk (Türk Dilleri Sözlüğü) 1928 Harf Devrimi ile kullanım dışı kalır.

Şemsettin Sami'nin 1899-1900 yıllarında yayınladığı abidevi eseri Kamusi Türki (Türkçe Sözlük), 1928 Harf Devrimi ile kullanım dışı kalır.

1928 öncesi dil zenginliğine tekrar kavuşmak için yaratıcı düşünceler de geliştirilebilir.

Odaklanılırsa çok düşünce üretilebilir.

Göktürk Runik, Mani, Soğut, Uygur, Brahmi, Tibet, Süryani, İbrani, Grek, Karamanlı, Urdu, Arap, Kiril, Latin asıllı alfabeler Türk diline çeşitli düzeyde uyarlanmış varyantlarıyla kullanılmıştır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder