2 Nisan 2017 Pazar

Göktürk tarihinin meseleleri

Göktürk tarihinin meseleleri = Probleme der Köktürkkischen Geschichte = Some Problems of Köktürk History / Sertkaya, Osman Fikri

ISBN-ISSN :9754560706
Yayın Bilgisi :Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1995 
Fiziksel Nitelik : XIV, 360 s. : res. ; 24 sm.
Dizi Kaydı : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları ; 131
Konu Başlıkları : Tarih - Genel Asya tarihi - Göktürkler - 
Notlar : Dizin: 345 - 360 ss.
İÇİNDEKİLER
1. SUNUŞ III-X
II. İÇİNDEKİLER XI-XVI
1 . I. Türk adı 1-4
(Tarihte Türk Devletleri, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınlan: 98, Ankara 1987, s. 3-6)
2. II. Göktürk tarihinin meseleleri (1): Göktürk
İmparatorluğu.
1. Bögü Kağan Meselesi 5-9
(Orta Doğu (Gazetesi), 17 Ağustos 1974, Cumartesi,
s. 2)
III. Göktürk tarihinin meseleleri (2): Göktürk
imparatorluğu.
2. Tonga Tigin olayı; 3. tnel Kağan Kimdir?; 4. Yulug
Tigin kimdir? 10-14
(Orta Doğu (Gazetesi), 24 Ağustos 1974, Cumartesi,
s. 2)
IV. Göktürk tarihinin meseleleri (3); Göktürk
İmparatorluğu.
5. Kapgan Kağan'ın ölümü; 6. Bilge'nin "Kağan"
olması 15-18
(Oıta Doğu (Gazetesi), 1 Eylül 1974, Pazar, s. 2)
V. Göktürk tarihinin meseleleri (4): Göktürk
İmparatorluğu 19-23
(Orta Doğu (Gazetesi), 23 Eylül 1974, Pazartesi, s. 2 ve 8)
3. VI. Some problems of Köktürk history; The first line
of the Tonyukuk Monument 24-28
(Central Asiatic Journal, XXIII/3-4 (1979), s. 288-292)
4 . VII. Probleme der köktürkischen Geschichte: Muss es
Çölgi (A)z (e)ri oder Çöl[l](ü)g iz (e)ri heissen? 29-32
(Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştır¬maları İn Memoriam Ali Nihad Tarlan Hatıra Sayısı, Cambridge, Vol. 3 (1979), s. 291-294)
VIII. Some Problems of Köktürk History: A Note on the adjectival compound kız koduz on the Tonyukuk
Monument 33-39
(Turcica, Revue d’Etudes Turques, XI (1979), s. 180-
186)
IX. Göktürk tarihinin meseleleri: Tonyukuk âbidesi üzerine üç not: I. Tonyukuk âbidesinin ilk satırı; II.
“Çölgi (A)z (e)ri“ mi? - “Çöl[l](ü)g iz (e)ri” mi?; III.
Tonyukuk âbidesindeki kız koduz sıfat tamlaması üzerine 40-57
(Türkiyat Mecmuası, XIX (1977-1979), 1980, s. 165- 182)
6. X. Probleme der köktürkischen Geschichte: MuB es
“Inel Kağan” oder “İni İl Kağan” heiBen? 59-75
(Materialia Turcica, III (1977), Bochum 1978, s. 16-32)
XI. Göktürk tarihinin meseleleri: “İnel Kağan” mı -
“İni İl Kağan” mı? 76-98
(Atsız Armağanı, İstanbul 1976, s. 397-419)
7 . XII. Probleme der köktürkischen Geschichte: Einige Bemerkungen zur Ostseite des zweiten Steins der
Tonyukuk-Inschrift 99-103
(Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten.1986, Ankara 1988, s. 53-57)
XIII. Göktürk tarihinin meseleleri: Tonyukuk kitabesinin ikinci taşının Doğu yüzü hakkında bazı yeni
görüşler 104-108
Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul,
23-28 Eylül 1985, Tebliğler. I. Türk Dili, cilt 2,
İstanbul, 1987, s. 213-218)
(Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1986, Ankara 1988, s. 59-63)
XIV. Problemi Tyurkskogo Yazıkoznaniya. Zametki po povodu çteniya nadpisi v çest’ Tonyukuka
(Vostoçnaya storona vtorogo fragmenta pamyatnika).. 109-112
(Sovyetskaya Tyurkologiya, 1987/3, s. 16-19)
° XV. Göktürk tarihinin meseleleri: Bilge Tonyukuk'un
âbidelerinin tarihlendirilmesi üzerine 113-128
(Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXIV-XXV, 1986, s. 347-362)
. XVI. Göktürk tarihin meseleleri: Kül Tigin mi - Köl
Tigin mi? 129-133
(Türk Edebiyatı, Sayı 35, Kasım 1974, s. 23-25)
10. XVII. Probleme der köktürkischen Geschichte: Der Name “Gross-Rom (=Byzanz)” in den köktürkischen
Inschriften 134-142
(Central Asiatic Journal, 26/1-2, 1982, s. 122-130)
XVIII. Göktürk tarihinin meseleleri: “Büyük Roma (İmparatorluğu) = Bizans”ın Köktürk yazıtlarındaki adı 143-152 (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXVI, İstanbul 1993, s. 147-156)
1. XIX. Göktürk tarihinin meseleleri: Köl Tigin ve Köl- Iç-Çor kitâbelerinde geçen "oplayu tegmek" deyimi
üzerine 153-159
(Journal of Turkic Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları, Vol. 7, 1983, Orhan Şâik Gökyay Armağanı, II, 1984, s. 369-375)
2. XX. Zwei Sprichwörter in den köktürkischen
Inschriften über die Kağanwahl bei den Alttürken 193-199
(Altaica Osloensia, Proceedings from the 32nd Meeting
of the Permanent International Altaistic Conference,
Oslo, June 12-16, 1989, Oslo-1990, s. 287-293)
13. XXI. Göktürk tarihinin meseleleri: Yenisey yazıtlarının yayınlarındaki bazı okuma ve anlamlandırmaların düzeltilmesi, yeni okuma ve
anlamlandırma teklifleri 200-208
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1993'de yayımlanmaktadır)
14. XXII. Göktürk tarihinin meseleleri: Göktürk
yazıtlarında isim ve ünvan söyleme geleneği 209-216
(III. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi bildirileri arasında yayımlanmaktadır)
15. XXIII. Göktürk tarihinin meseleleri: Eski Türkçe
TWQ ~ TOOQ = TOG ~ TOOG "tuğ" kelimesi üzerine.. 217-223 (Türk Kültürü Araştırmaları, XVII-XXI/1 -2, 1979- 1983, s. 252-258)
16. XXIV. Fragmente in Alttürkischer Runenschrift aus
den Turfan-Funden 225-276
(Runen, Tamgas und Graffiti aus Asien und Osteuropa,
1985, Wiesbaden, s. 133-164)
XXV. Kâğıda yazılı Göktürk metinleri ve kâğıda
yazılı Göktürk alfabeleri 277-292
(Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1990, Ankara 1994, s. 167-181)
17. XXVI. Some problems of köktürk history: Do the Köktürk characters have an alphabetical order? 293-301
18. XXVII. Göktürk harfli Uygur kitabelerinin Türk
kültür tarihi içerisindeki yeri 303-312
(Türk Kültürü Araştırmaları, XXVIII/l-2, (1990),
Ankara 1992, s. 325-334)
19. XXVIII. Köl Tigin in kitabesinin dikilmesinin 1250. yıl dönümü dolayısı ile Moğolistan Halk Cumhuriyetindeki Köktürk harfli metinler üzerinde yapılan arkeolojik ve filolojik çalışmalara toplu bir bakış
(Türk Kültürü, XXI/234 (Ekim 1982), s. 747 (l7)-756
(32))
XXVIII. Köl Tigin'm ölümünün 1250. yıl dönümü dolayısı ile Moğolistan Halk Cumhur iy e ti'ndekı Köktürk harfli metinler üzerinde yapılan arkeolojik ve
filolojik çalışmalara toplu bir bakış 313-334
(Belleten, Türk Tarih Kurumu, XLVI1/185 (Ocak 1983), Ankara 1984, s. 67-85)
20. XXIX. Louis BAZİN, Les Calendriers Turcs Anciens et Mediveaux, (Eski ve Orta Çağlarda Türklerin Takvimleri), Aralık 1972'de savunulan doktora tezi-
Lille 1974, 800 s 335-344
(Türk Kültürü, XVII/194, (Aralık 1978), s. 73(9)- 82(18)
(Türkiyat Mecmuası, XIX (1977-1979), İstanbul 1980, s. 335-344)
III. XXX. DİZİN 345-360

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder