2 Nisan 2017 Pazar

Türk İslam düşüncesi tarihi

Türk İslam düşüncesi tarihi / ed. Ömer Bozkurt

ISBN-ISSN :9786054239443
Yayın Bilgisi :Ankara : Divan Kitap, 2014
Fiziksel Nitelik : 583 s. ; 24 cm.
Dizi Kaydı : Divan Kitap ; 45
Konu Başlıkları : İslam Düşüncesi - Philosophy, Turkish - İslam felsefesi - Philosophy, Islamic - Islam and state -- Turkey -- History - Türk felsefesi - Islam -- Turkey -- History - Islam -


İÇİNDEKİLER

Editörün Notu   7

I. BÖLÜM: TÜRK İSLÂM DÜŞÜNCESİ TARİHİNE GİRİŞ
Türk İslâm Düşüncesi Tarihine Giriş/Ömer Bozkurt          13
Türk İslâm Düşüncesinin Tarihsel Ar kaplanı/ Eyüp Öztürk           39
Türk İslâm Coğrafyasında Dil, Edebiyat ve Kültür/Abdulselam Aroas       63
İslâm Öncesi Türk Düşüncesine Bakış/İsmail Taş               81

II. BÖLÜM: TÜRKİSTAN'DA TÜRK DÜŞÜNCESİ
Mâturîdî/ Sönmez Kutlu              97
Fârâbî/ Şenol Korku t 119
Yusuf Has Hâcib/İsmail Taş          145
Edip Ahmet Yüknekî/Ebube/cir Sıddık Şahin       165
Kaşgarlı Mahmud/ Ebubekir Sıddık Şahin 173
Ahmet Yesevî/ Kadir Özköse     183
Ali Şîr Nevâî/Bilal Çakıcı 201

III.          BÖLÜM: OSMANLI ÖNCESİ ANADOLU'DA DÜŞÜNCE
Esîrüddin Ebherî/Hüseym Sanoğlu 213
Ahi Evran/Kazım Ancan 241
Hacı Bektaş-ı Velî/ Bayram Ali Çetinkaya              253
Mevlânâ/Sezoi Küçük   279
Sadreddin Konevî/Muraf Demirkol 297
Yunus Emre/Birgül Bozkurt         315

IV.          BÖLÜM: OSMANLI'DA DÜŞÜNCE
Dâvûd el-Kayserî/ Mehmet Bayrakdar  347
Molla Fenârî/Ali Çetin   369
Şeyh Bedreddin/A/ı Kozan 385
Hacı Bayram-ı Velî/ Cevdet Kılıç                407
Hocazâde Muslihiddin Mustafa/ Ömer Faruk Erdoğan   423
Molla Lütfî/İbrahim Maraş          441
Kemal Paşazâde/Şamil Öçal        461
Taşköprülüzâde/Hacer Şahinalp               475
Kınalızâde Ali Çelebi/Ayşe Sıdıka Oktay 495
Yanyalı Es'ad Efendi/Kazım Sankavak     515
Akkirmanî/Hatice Toksöz             525
Erzurumlu İbrahim Hakkı/Hayrani Altıntaş           545
İsmail Gelenbevî/ Ahmet Akgüç              561

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder