3 Temmuz 2017 Pazartesi

Bilgelik/Strateji (TONYUKUK), Akıl (MATURİDİ) ve Gönül (YESEVİ) bileşimi


BİLGELİK/STRATEJİ  (TONYUKUK), AKIL (MATURİDİ) ve GÖNÜL (YESEVİ) BİLEŞİMİ


BİLGE TONYUKUK YAZITI/ BİLGE GÜÇ
Bilge Tunyukuk, ben kendim, Çin yönetimi sırasında doğdum. Türk halkı o zaman Çin'e bağımlı idi.Türk halkı, kendi hanını bulmayınca, Çin'den ayrıldı; han sahibi oldu; fakat hanını bırakıp Çin'e yeniden bağımlı oldu. Tanrı şöyle demiş olmalı : "Sana han verdim, hanını bırakıp yine bağımlı oldun." Türk halkı yeniden bağımlı olduğu için Tanrı "Öl!" demiş olmalı. Türk halkı öldü, mahvoldu, yok oldu. Türk Sir halkının ülkesinde boy kalmadı. (Tonyukuk Yazıtı, satır.1 ve 2)


Runic script covering the 8th century deer stones (Turkic stele) of Tonyukuk. : Stock PhotoTürkistan Ortak Misyon Abideleri;  Tonyukuk (646-724), İmam Maturidi (852-944), Ahmet Yesevi (1093-1166);  ana kurucu unsurlarımızdır. Çin’de doğan ve devlet adamlığı eğitimini de Çin’de alan Türk Devlet Adamı ve Düşünürü  Bilge Tonyukuk’dan gelen mirasın Maturidi ve Ahmed Yesevi çizgisine eklenmesi elzemdir. 

Strateji (Tonyukuk), Akıl (Maturidi) ve Gönül (Yesevi) bileşimi; 500 yılda (646-1166) mayalanarak oluşmuştur ve Arnold J. Toynbee’den başlayarak ardılları Atlantik müelliflerinin ( Brezinski, Kissinger, Fukuyama, Huntington) yokettiği zaman/zemin/zihin idrakimizi Bilge Tonyukuk ile geri kazanacağız. Toynbee ekolü ardılları Thomas Friedman, Brezinski, Huntington, Fukuyama tarafından devam ettirilmektedir. Toynbee'nin doktrinini yırtarak yerine Tonyukuk'un Ata Mirası Taş'a nakşedilmiş Anayasası'nı koyacağız; Onların Toynbist yaklaşımlarını biz Tonyukuk'un esaretten aldığı güç ile bıraktığı kadim bilgi ile bozacağız. 

Siyaset Teorisi'nin toplumun tarih ve sosyolojisinden yola çıkılarak organik bir biçimde oluşturulması gereğince, günümüze kadar ağırlıklı olarak tarih, dilbilim ve edebiyat alanlarında incelenen Tonyukuk'un diğer disiplinler, özellikle de siyaset bilimi ve siyasi düşünce konuları itibariyle incelenmesi; 21. yüzyıl  başlarında anayasasını ilk kez toplumsal süreçlerle değiştiren Türkiye toplumu açısından önemlidir ve sosyolojik ipuçlarımızı bünyesinde barındırmaktadır. 

Çin siyaset felsefesi Konfüçyus'tur.  Türk siyaset felsefesinde ise ana referans Bilge Tonyukuk’dur. Siyasetimizin felsefi boyutunun yerli ve organik kaynaklarla temellendirilmesi elzemdir. 

Strateji, Akıl ve Gönülü bir potada eriten bu sacayağı bileşim mayasını tutturduktan itibaren 500 yıl boyunca,  kıtaları ve gönülleri birlikte fetih yollarında birleştirmiş, adaleti, imanı ve imarı insanlığın hafızasına nakşetmiştir. Atlantik profesörlerinin fesat aklı ile havsalasını yitiren zihinlerimizin yeniden mayalanması için başvuracağımız bileşim, bin yıl önceden kadimleştirdiğimiz bilgi kaynaklarımızdır.


Türkistan bilgelerimiz, sahip olunan ortak hafızadır. Bu ortak hafızadan uzaklaşılması, Türk milletinin bunalımıdır, esaretidir, yok oluşudur. Bunun için yönetenlerin kurumsal açıdan Türk milletinin maddî ve manevî- kültürel gelişimini sağlayıcı yapılanmalara gitmesi gerekirken, yönetilenlerin de Türk milletinin yabancı bir kültüre ihtiyaç duymayacak denli orijinal bir kültür ve medeniyete sahip olduğunu idrak etmesi gerekir.

En değerli yeraltı kaynağımız, Türkistan coğrafyasının bağrında yatan aziz bilgelerimizdir; bizlere bilgeliğin akıl ve kalp birlikteliğini esas almak olduğunu hayat tarzları ile ortaya koyan velut köklerimizden, Bilge Tonyukuk'dan başlayarak tekrar mayalanalım.. 


MATURİDİ TÜRBESİ/TÜRK AKLImaturidi türbesi ile ilgili görsel sonucu

AHMED YESEVİ TÜRBESİ/ YUMUŞAK GÜÇ
YESEVİ TÜRBESİ ile ilgili görsel sonucu


En değerli yeraltı kaynağımız,Türkistan coğrafyasının bağrında yatan aziz bilgelerimizdir.

                                       BİLGE GÜÇ                   

                                   T Ü R K   A K L I

                                Y U M U Ş A K  G Ü Ç

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder