26 Şubat 2016 Cuma

Batı ve Doğu'nun Kavram Envanterleri

Mavi renkli kaynaklara tıklandığında metinlere gidilmektedir.


Batı dillerindeki kavram ve kelimelerin %60'ı Latince kökenli olup, Roma İmparatorluğu ve ardından gelen Hristiyanlaşma süreçlerinde sözkonusu diller Latince alfabe ve kelimelerinin şemsiyesi altına girmişlerdir.

Benzer bir süreç, 700'lü yıllarla birlikte yaşanılan İslamlaşma ile birlikte bizim tarihimizde de yaşanmış, Arap alfabesi ve Kurani kavramlar zihnimizin altyapısını oluşturmuştur. 

İlk sözlüğümüz olan Divanı Lügat it Türk, Arap alfabesi ile yazılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu 5.2 milyon km yüzölçümü ile Roma İmparatorluğu (5 milyon km2) ndan daha geniş bir alanda hüküm süren 3. Roma'dır aslında. Bu geniş coğrafyadaki kültür ve medeniyetlerin kelime ve kavramları dilimize kazandırılmış, içselleştirilmiş ve son derece zengin bir dil ortaya çıkarılmıştır. 

İslamlaşma ve ardından gelen İmparatorluklar (Selçuklu, Altın Orda, Babür, Osmanlı) Avrupa içlerinden (Macaristan) Asya'da Hindistan'ın güneyine, Türkistan'ın Turfan'ına, İdil boylarında Kazan'a, Afrika'nın ortalarına kadar olan alanlar, kavram haritalarımızı ve zihinsel altyapımızı da şekillendirmiştir. 

Latince etkisi altındaki Batı dillerinde bir kültürel arınma yaşanmamışken, İslam Medeniyet dairesindeki dilimiz bir soykırıma tabi tutulmuş, medeniyetimiz suçlu ilan edilerek, alfabemiz değiştirilmiş, Kurani kavramlarımız yok edilmek suretiyle zihinlerimiz şizofrenleştirilmiştir.

Aşağıda sunulan kaynaklarda Batı ve Doğu'nun kendi kavramlarının izlerinin sürülebileceği temel metinler yer almaktadır. 

Maksadımız, Zengin Medeniyetimizin 2300 yılda oluşturduğu kavramları tabiri caiz ise mahzun yalnızlıklarından kurtarmak ve kendi değerlerimize, düşünüş biçimlerimize yine kendi kavramlarımız ile dönüş sağlamaktır.

Batı dediğimiz yapı pagan-hristiyan bir hegemonidir, yerel ve yerli coğrafyasının kavramları evrensellik iddiasında bulunamaz ve Doğu Avrupa'nın, Büyük Asya'nın, Hint Alt Kıtasının, Kuzey Afrika'nın geniş topraklarında hükümranlık sağlamış Medeniyetimiz; kavram haritasını süratle yerlileştirme ve güncelleştirme konusunu aksiyonlaştırmalıdır. 

Hiçbir gerekçe ile medeniyetimizin birikimi silinip atılamaz.

Geride kalmamızın gerekçesi olarak gösterilen İslamiyet, Avrupa'daki teknik gelişmelerin temelinde yer almaktadır. Bu konuda mütefekkir Faruk Sezgin'in kitapları en temel bir referanstır.

Mühendislik hesapları ile bir Medeniyet ve Kavramları silinemez.

Sosyal Mühendislikler toplumun en fazla bir yüzyılını yok edebilir; o da onarılacaktır elbet. 

Kavram Envanterinden maksadımız bu konuda yapılacak çalışmalara kaynak olacak bir rehberi hizmete sunmaktır.

BATIDOĞU

ESKİ MISIR

  • Eski Mısır-Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 2  John Baines, Jaromir Malek  İletişim Yayıncılık

ANTİK ANADOLU

  • Eski Anadolu ve Trakya  Oğuz Tekin, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi   İletişim Yayıncılık Ciltli 
  • Eski Anadolu ve Trakya  Veli Sevin, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi     İletişim Yayıncılık

İSLAMİYET


İSLAMİYET, İRAN


YAHUDİLİK

  • Yahudi Dünyası-Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 4  Nicholas de Lange  İletişim Yayıncılık

MEZOPOTAMYA VE ESKİ YAKINDOĞU
  • Mezopotamya ve Eski Yakındoğu - Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 9 Michael Roaf   İletişim Yayıncılık 
ÇİN

RUSYA

HİNDİSTAN
  • Hindoloji, İlber Ortaylı
  • Hint Dünyası - Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 10  Gordon Johnson   İletişim Yayıncılık

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder