24 Mart 2018 Cumartesi

batı'da yesevîlik çalışmaları yassawı studıes in west -


DEVIN A. DEWEESE Professor, Department of Central Eurasian StudiesPDF]batı'da yesevîlik çalışmaları yassawı studıes in west - Türk Kültürü ve ...

www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/viewFile/189/182
yazan: N Hasan - ‎2012 - ‎Alıntılanma sayısı: 3 - ‎İlgili makaleler
CUNBUR, Müjgan (1997): Anadolu'nun Bütünleşmesinde Ahmed-i Yesevî'nin Yeri,. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1997. ÇAĞATAY Tahir Şakir (1939): Türkistan Milli Mefkûresi ve Ali Şir Nevai. Berlin. DEMİDOV S.M. (1978): Sufizm v Turkmenii (evolutsiya i perejitki), Aşhabad.DEWEESE Devin (1990): ...


Türk Sufiliğine Bakışlar: Türkiye'de Tarihin Saptırılması Sürecinde

https://books.google.com.tr/books?isbn=9750513177
Konumuzla, yani Ahmed-i Yesevî'nin ve tarikatının dinî ve tasavvufî kimliği ve Türk tasavvuf tarihindeki yeri konusunda asıl Devin DeWeese'nin çalışmalarından söz etmek zarureti vardır. Orta Asya'da İslâm'ın yayılışı konusunda tanınmış bir uzman ve bu konuda önemli bir kitabın da yazarı olan DeWeese'nin,5 1994 ve ...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme