19 Mart 2018 Pazartesi

Hasan Celal Güzel Bey'in Aziz Hatırasına..

hasan celal güzel ile ilgili görsel sonucu
1994 Yılı sonunda ‘Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’ni kurdu ve "YENİ TÜRKİYE" isimli 2 aylık akademik dergiyi yayınlamaya başladı. Yeni Türkiye kısa zamanda bir okul haline geldi. 2017 yılı sonuna kadar 8.100 akademik makaleden oluşan 98 ciltlik ve 81.000 sayfalık dev bir külliyat ortaya çıkarıldı. " 

"Kurduğu YTSAM - Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, bugün bütün dünyada ve Türkiye’de üçbinin üzerinde akademisyen ile işbirliği hâlindedir ve Türkiye’nin en büyük ve en üretken stratejik araştırma merkezidir.


Hasan Celâl Güzel’in Uluslararası çalışmalarının özeti:


 1. Süreli Yayınlar:‘Yeni Türkiye Türk Dış Politikası Özel Sayısı’ 1995; ‘Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı’ 2 cilt, 1997; ‘Cumhuriyet Özel Sayısı’ 5 cilt ve 4000 sayfa 1998; ‘Osmanlı Özel Sayısı’ 4 cilt, 2000, ‘Yeni Türkiye Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı’ 4 cilt, 2002; ‘Yeni Türkiye Türkçe Özel Sayısı’ 2013 ve yine 2013 yılında bilimsel metotlarla ve en son verilerle hesaplanan 302 milyonluk Türk Dünyasının her yönüyle ele alındığı 2 cilt ve 3000 sayfadan oluşan ‘Türk Dünyası Özel Sayısı’; ‘Türk Musîkîsi Özel Sayısı’, Türk Mûsıkîsi konusunda bugüne kadar yayınlanmış en muhtevalı temel eser 1600 sayfa.
 2. Yürüttüğü Uluslararası Projeler:- En büyük fikir projelerinden olan ve dünyanın önemli Osmanlı uzmanlarının yer aldığı "Uluslararası Osmanlı Projesi" neticesinde "Osmanlı" ismiyle bugüne kadar Osmanlı Tarihi üzerine hazırlanmış en büyük araştırma 12 cilt olarak yayınlanmıştır. 33 ülkenin arşivlerinden faydalanan bu projenin 4 ciltlik İngilizce versiyonu da yayınlanmıştır.
  - “Türk Projesi” ile başlangıçtan günümüze kadar Türk Milleti’nin kurduğu devletlerin; inşa ettiği emsalsiz kültür ve medeniyetin; siyaset, teşkilât, toplum, ekonomi, düşünce, bilim, dil, edebiyat, kültür ve sanat açılarından bütün yönleri ile değerlendirilmesini Türkiye’den 1721 bilim adamı ve araştırmacı yanında 48 ülkeden 589 bilim adamı ve araştırmacıyı bir araya getirerek hazırlamıştır. Türk Tarih Kurumu tarafından, ‘Türklerin günümüze kadar hazırlanmış tek toplu tarihi’ şeklinde nitelendirilerek ‘Takdir’e lâyık görülen bu proje 21 ciltten oluşmaktadır. Bu projenin İngilizcesi de ‘The Turks’ adıyla 6 cilt olarak yayınlanmıştır. ‘The Turks’ yabancı bir dilde Türklerin tarihini, kültür ve medeniyetini anlatan en büyük çalışmaların başında gelmektedir.
  - Ermeni Meselesi Araştırması: Konu hakkında başta Osmanlı arşivleri başta olmak üzere bütün dünyada açık olan arşivlerden faydalanılarak hazırlanmış uluslararası bir araştırma. 5 cilt ve 4000 sayfa.
  - Uluslararası Balkanlar-Rumeli Projesi: Alanında son yüz yılın en büyük Balkan araştırmasını değerli akademisyenlerin katkısı ile hazırlamış, 5 cilt ve 6300 sayfalık bir kaynak eser oluşturmuştur.
  - Uluslararası Kafkaslar Araştırması: Kafkasya coğrafyasını ve coğrafyada hüküm sürmüş Türk-İslâm medeniyetini tarihî perspektif içinde inceleyip, siyasî, kültürel, ekonomik ve stratejik açıdan bugünkü mevcut durumu da analiz eden uluslararası bir araştırma eseri ve aynı zamanda başvuru kaynağını bizlere kazandırmıştır. 11 cilt ve 8500 sayfa.
  - Uluslararası Orta Doğu Araştırması: Orta Doğu’da bilim, kültür ve sanat yanında bu kadim coğrafyanın halkları ve devletleri hakkında uluslararası bir çalışma. 6 cilt 5000 sayfa.
  - Uluslararası Bilim ve Teknoloji Araştırması: Bilim ve Teknoloji Politikaları, İnovasyon, Ar-Ge, Teknoparklar, Teknoloji Transferi, Bilişim Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Türklerin Bilim ve Teknolojiye katkıları gibi konuların işlendiği 5 cilt ve 4300 sayfalık uluslararası araştırma.
Bu çalışmaları yanında düzenlediği “Uluslararası Türkoloji Sempozyumu”, “Uluslararası Ermeni Konferansı”, “Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı” , Türk Dili Konuşan Ülkeler Sempozyumu" ülkemizde gerçekleşen en geniş katılımlı uluslararası bilimsel faaliyetler olmuştur.
Hasan Celâl Güzel, başkanlığını yürüttüğü YTSAM’da (Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi) geleceğin Türkiye’sine katkı sağlamak maksadıyla bilimsel araştırma ve çalışmalarına devam etmekteydi."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme