3 Nisan 2016 Pazar

İlk İncelemeci Mütefekkirlerimizden BİRUNİ (973-1048)

Biruni ve Zamanı


"Bizim edebiyatımızda Hindistan seyahatnamelerinin ayrı bir yeri vardır. Şark tarihinde ebedileşen mutebahir bilgin Hinduların bile kabul ettiği ve Nehru’nun dahi sitayişle zikrettiği eser El-Biruni’nin Hind Seyahatnamesi’dir. Farsça ve Arapçası mükemmel olan El-BiruniHindistan için Sanskrit dilini bile öğrenmiştir. Verdiği bilgiler bir yana; bu ülkenin kendi sınırları içinde kalan birtakım bilgilerini kullanan ve bilimini de Şark dünyasına aktaran adamdır." ORTAYLI

inceleme özelliği ilgimi çekti


“e- Bîrûnî, Hint toplumunu ve bilimini araştırmak için Hindistan'a gitmiş ve yıllarca orada kalmıştır.”

“yine Sultan'ın sağladığı destekle Hindistan'a giderek Hint bilim ve kültürünü inceleme imkanı bulmuştur.”

“Hint kültür ve akîdelerini ortaya koymak üzere kaleme aldığı eser, bizzat Hindistan'a giderek yaptığı gözlem ve araştırmalara dayanmaktadır.”

abdullah dumanın doktora tezi, biruni hakkında.


hint kelimesi 72 kez

hindistan kelimesi 29 kez geçiyor

Hem Şarkiyatçılık, hem de Garbiyatçılık Tetkiklerini; BATI'dan önce başlatmışız ama bunu da unutturmuşlar bizlere..

İlk Şarkiyatçılarımız ve Garbiyatçılarımız

ilk şarkiyatçılar: 780-1105
 • harezmi   780-850
 • biruni       973-1048
 • mahmut kaşgari 1008-1105
TAHKÎKU mâ li’l-HİND

http://e-magaza.ttk.gov.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=82&product_id=5391

SUNUŞ

I- BÎRÛNΠ

II- TAHKÎKU mâ li’l-HİND

ÖNSÖZ
HİNTLİLERE AİT GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ


 1. I. BÖLÜM GENEL OLARAK HİNT KÜLTÜRÜ  1
 2. II. BÖLÜM HİNTLİLERDE TANRI İNANCI . 7
 3. III. BÖLÜM AKLÎ VE HİSSÎ VARLIKLAR HAKKINDAKİ HİNT İNANÇLARI 11
 4. IV. BÖLÜM EYLEMİN SEBEBİ VE RUHUN MADDE İLE BİRLEŞMESİ  21
 5. V. BÖLÜM RUHLARIN DURUMU VE TENÂSÜH ÇEMBERİNDE ÂLEMDE DOLAŞMALARI . 25
 6. VI. BÖLÜM FARKLI ÂLEMLER: CEZA VE MÜKÂFÂT YERLERİ OLARAK CENNET VE CEHENNEM  31
 7. VII. BÖLÜM DÜNYADAN KURTULMANIN KEYFİYETİ VE YOLU . 37
 8. VIII. BÖLÜM VARLIK KATEGORİLERİ VE İSİMLERİ  51
 9. IX. BÖLÜM HİNT KAST SİSTEMİ  59
 10. X. BÖLÜM DİNÎ VE MEDENİ HUKUKUN KAYNAĞI, PEYGAMBERLER VE ŞERİATLARIN NESHİ  63
 11. XI. BÖLÜM PUTLARA TAPMANIN BAŞLANGICI VE PUTLARIN ÖZELLİKLERİ  67
 12. XII. BÖLÜM VEDALAR, PURANALAR VE HİNTLİLERİN DİĞER KİTAPLARI  77
 13. XIII. BÖLÜM HİNT GRAMER VE ŞİİR KİTAPLARI ÜZERİNE . 85
 14. XIV. BÖLÜM HİNT ASTROLOJİ VE ASTRONOMİ KİTAPLARI . 97
 15. XV. BÖLÜM HİNT ÖLÇÜ BİRİMLERİ 103
 16. XVI. BÖLÜM HİNTLİLERDE YAZI VE ARİTMETİK,  111 HİNTLİLERİN GARİP ÂDETLERİ  119
 17. XVII. BÖLÜM HALKIN CEHALETİNDEN BESLENEN HİNT İLİMLERİ  125
 18. XVIII. BÖLÜM HİNT ÜLKESİ, NEHİRLERİ VE DENİZLERİ, HİNT HANEDANLARI VE BÖLGENİN SINIRLARI ARASINDAKİ MESAFELER . 131
 19. XIX. BÖLÜM YILDIZLARIN, BURÇLARIN, AY MENZİLLERİNİN İSİMLERİ VE BUNLARA BENZEYEN ŞEYLER . 143
 20. XX. BÖLÜM BRAHMÂNDA  149
 21. XXI. BÖLÜM HİNTLİLERE GÖRE YERYÜZÜ VE GÖKYÜZÜ  153 VÂYU-PURÂNA’YA GÖRE YERİN YEDİ KATMANINDA YAŞAYAN RUHSAL VARLIKLAR 155
 22. XXII. BÖLÜM KUTUP HAKKINDAKİ RİVAYETLER . 161
 23. XXIII. BÖLÜM PURÂNALARA GÖRE MERU DAĞI . 165
 24. XXIV. BÖLÜM PURÂNALARA GÖRE YEDİ ANA KARA (DVÎPA)  171
 25. XXV. BÖLÜM HİNT IRMAKLARI, KAYNAKLARI VE GÜZERGÂHLARI  175
 26. XXVI. BÖLÜM HİNT MÜNECCİMLERİNE GÖRE GÖĞÜN VE YERİN ŞEKLİ . 179
 27. XXVII. BÖLÜM HİNT MÜNECCİMLERİNE VE PURANALARA GÖRE BAŞLANGIÇTAKİ İKİ HAREKET  189
 28. XXVIII. BÖLÜM ON CİHETİN TANIMI ÜZERİNE  197
 29. XXIX. BÖLÜM HİNTLİLERE GÖRE YAŞANABİLİR DÜNYANIN TANIMI  201
 30. XXX. BÖLÜM YERYÜZÜNÜN KUBBESİ DİYE BİLİNEN LANKA’NIN BEYANI . 209
 31. XXXI. BÖLÜM BİZİM MERİDYEN FARKI DEDİĞİMİZ MUHTELİF YERLERDEKİ ZAMAN FARKI ÜZERİNE  213
 32. XXXII. BÖLÜM ZAMAN VE MÜDDET KAVRAMLARI ÜZERİNE; ÂLEMİN YARATILIŞI VE HELAKI . 219
 33. XXXIII. BÖLÜM GÜN, GÜNDÜZ VE GECENİN ÇEŞİTLERİ  225
 34. XXXIV. BÖLÜM GÜNÜN DAHA KÜÇÜK ZAMAN BİRİMLERİNE AYRILMASI ÜZERİNE . 229
 35. XXXV. BÖLÜM AYLAR VE YILLARIN ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE  237
 36. XXXVI. BÖLÜM MÂNA DENİLEN DÖRT ZAMAN ÖLÇÜSÜ HAKKINDA . 243
 37. XXXVII. BÖLÜM AY VE YILIN KISIMLARI . 245
 38. XXXVIII. BÖLÜM BRAHMAN ÖMRÜNÜ DE KAPSAYAN GÜNLERDEN OLUŞAN MUHTELİF ZAMAN ÖLÇÜLERİNE DAİR . 247
 39. XXXIX. BÖLÜM BRAHMAN’IN ÖMRÜNDEN DAHA BÜYÜK ZAMAN ÖLÇÜLERİNE DAİR . 249
 40. XL. BÖLÜM İKİ DÖNEM ARALIĞI VEYA ONLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN SAMDHI ÜZERİNE . 251
 41. XLI. BÖLÜM KALPA VE ÇATURYUGA TERİMLERİNİN TANIMI VE BİRİNİN DİĞERİYLE AÇIKLANMASI . 255
 42. XLII. BÖLÜM ÇATURYUGANIN DÖRT YUGAYA BÖLÜMÜ VE BUNA DAİR İHTİLAFLAR . 259
 43. XLIII. BÖLÜM DÖRT YUGANIN TANIMI VE DÖRDÜNCÜ YUGANIN SONUNDA MEYDANA GELMESİ BEKLENEN OLAYLAR  263
 44. XLIV. BÖLÜM MANVANTARALAR HAKKINDA . 269
 45. XLV. BÖLÜM BÜYÜKAYI (BENAT-I NA’Ş) TAKIMYILDIZI . 273
 46. XLVI. BÖLÜM NÂRÂYANA; FARKLI DÖNEMLERDE ORTAYA ÇIKIŞI VE İSİMLERİ  277
 47. XLVII. BÖLÜM VÂSUDEVA VE BHÂRATA SAVAŞLARI ÜZERİNE  281
 48. XLVIII. BÖLÜM AKSHAUHİNÎ MİKTARININ İZAHI . 285
 49. XLIX. BÖLÜM TARİHLER HAKKINDA ÖZET BİLGİ  287
 50. L. BÖLÜM KALPA VE ÇATURYUGALARDA YILDIZLARIN DEVİRLERİ . 295
 51. LI. BÖLÜM ADHİMÂSA, ÛNARÂTRA VE FARKLI GÜNLER TOPLAMINI İFADE EDEN AHARGANA TERİMLERİNİN İZAHI . 299
 52. LII. BÖLÜM AHARGANA’NIN HESAPLANMASI: YILLARIN VE AYLARIN GÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VEYA GÜNLERDEN AYLARIN VEYA YILLARIN OLUŞTURULMASI 305
 53. LIII. BÖLÜM AHARGANA VEYA YILLARIN AYLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ . 317
 54. LIV. BÖLÜM YILDIZ YÖRÜNGELERİNİN HESAPLANMASI. 323
 55. LV. BÖLÜM YILDIZLARIN SIRALARI, UZAKLIK VE BÜYÜKLÜKLERİ  327
 56. LVI. BÖLÜM AY’IN MENZİLLERİ  341
 57. LVII. BÖLÜM YILDIZLARIN ZUHURU, HİNTLİLERİN BUNA DAİR GÖRÜŞLERİ VE BU ESNADA İCRA ETTİKLERİ TÖRENLER  347
 58. LVIII. BÖLÜM DENİZ SUYUNDA MEYDANA GELEN MED VE CEZİR OLAYLARI HAKKINDA . 355
 59. LIX. BÖLÜM GÜNEŞ VE AY TUTULMASI . 359
 60. LX. BÖLÜM PARVAN HAKKINDA . 365
 61. LXI. BÖLÜM DİNÎ VE ASTRONOMİK AÇIDAN FARKLI ZAMAN ÖLÇÜLERİNİN RABLERİ VE BUNA BAĞLI KONULAR . 367
 62. LXII. BÖLÜM SHASHTYABDA DA DENİLEN 60 YILLIK DÖNEMLERSAMVATSARA ÜZERİNE  371
 63. LXIII. BÖLÜM BRAHMİNLERE ÖZGÜ OLAN VE HAYATLARI BOYUNCA YAPMALARI GEREKEN ŞEYLER . 375
 64. LXIV. BÖLÜM BRAHMİNLERİN DIŞINDAKİ HİNTLİLERİN YAPMALARI GEREKEN DİNÎ GÖREVLER  379
 65. LXV. BÖLÜM KURBAN TÖRENLERİ 381
 66. LXVI. BÖLÜM HAC VE MUKADDES MEKÂNLARI ZİYARET  383
 67. LXVII. BÖLÜM SADAKALAR VE KAZANÇLARIN HARCANMASI . 387
 68. LXVIII. BÖLÜM HARAM-HELAL KILINAN YİYECEK VE İÇECEKLER . 389
 69. LXIX. BÖLÜM NİKÂH VE KADINLARIN ÖZEL HALLERİ  391
 70. LXX. BÖLÜM DAVALAR ÜZERİNE  395
 71. LXXI. BÖLÜM CEZALAR VE KEFARETLER . 397
 72. LXXII. BÖLÜM MİRAS VE ÖLENİN VARİSLER ÜZERİNDEKİ HAKLARI  399
 73. LXXIII. BÖLÜM ÖLÜNÜN VE HAYATTA KALANLARIN KENDİ BEDENLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI (ÖLÜNÜN GÖMÜLMESİ VE DUL KALAN EŞİNİN KENDİSİNİ YAKMASI)  401
 74. LXXIV. BÖLÜM ORUÇ VE ÇEŞİTLERİ . 405
 75. LXXV. BÖLÜM ORUÇ GÜNLERİNİN TAYİNİ . 407
 76. LXXVI. BÖLÜM BAYRAMLAR VE YORTULAR  409
 77. LXXVII. BÖLÜM KUTSAL GÜNLER, SEVAP KAZANMAYA MAHSUS OLAN UĞURLU VE UĞURSUZ VAKİTLER . 415
 78. LXXVIII. BÖLÜM KARANALAR . 421
 79. LXXIX. BÖLÜM YOGALAR  427
 80. LXXX. BÖLÜM HİNT ASTROLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ: ASTROLOJİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ . 431İNDEKS  453
Tahdidü Nihayati'l-Emakin Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-BÎRÛNÎ , III-3. Dizi, Sayı 1, 2013 , Kıvâmeddin BURSLAN (Terc.), Melek DOSAY-Tuba UYMAZ (Haz.Trans.)

http://e-magaza.ttk.gov.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=82&product_id=5155


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder