7 Ocak 2017 Cumartesi

Kurucu Düşünürlerimiz 18: Mevlana Celaleddin Rumi


MEVLANA  1207-1273 Horasan Belh, Afganistan Afganistan  Mutasavvıf Biz yaradanı görmeden sevmedik mi? Mesnevî, Büyük Divan "Divan-ı Kebir", Fihi Ma-Fih "Ne varsa İçindedir", Mecalis-i Seb'a, "Mevlana'nın 7 vaazı", Mektubat "Mektuplar" Klasik Doğu edebiyatının en önemli, en güzel edebî ve tasavvufî eserlerinden birisi olan Mesnevî, defter adı verilen 6 ciltten oluşmaktadır. Doğduğu Belh şehrinden göçerek Anadolu’nun merkez şehirlerinden Konya’da ikâmet eden ve buradan tüm insanlığa hakikati seslendiren Mevlânâ’nın ömrünün son on beş yılında söylediği ve Hüsameddin Çelebi tarafından yazıya aktarılan eserdir. Söylenip yazıldığı 13. yüzyıldan itibaren değerinden hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar ulaşmış nadir eserlerden birisi olan Mesnevî, bugün de dünyanın her yerinde geniş kitleler üzerindeki etkisini sürdürmeye, çeşitli dillerde  okunmaya devam etmektedir. Çevrildiği dillerin sayısı ve ona yapılan şerhler etki sahasını ve şöhretinin seviyesini göstermektedir. Günümüzde bile yaradılış gâyesinin sırrını taşıyan her gönülde yankı uyandıran, düşünebilme kâbiliyetine sahip akılları tefekkür zirvelerinde dolaştıran Mesnevî; Mevlânâ’nın vefatından 100 yıl sonra istinsah edilmiş ve en eski yazmalardan biri olan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Halet Efendi, 171 numarada kayıtlı nüshanın tıpkıbasımı ile birlikte bu alanda uzman Prof. Dr. Derya Örs - Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç tarafından çevrilerek yayıma hazırlanmıştır. 

Rumi Celaleddin Belh 1207, Semerkand 1212, Nişapur, Mekke, Malatya, Sivas, Akşehir 1219 ve Karaman'a bağlı Larende üzerinden 1222 Konya'ya göç 1228-1273. Büyük sufi şair (Farsça) ve mistik. (Felsefe Atlası)

Mevlana; Kongre, Sempozyum
                                              Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç - 40 Göze 

Mevlana, Mesnevi 

MESNEVI-I_SERIF_1.cilt

MESNEVI-I_SERIF_2.cilt
MESNEVI-I_SERIF_3.cilt
MESNEVI-I_SERIF_4.cilt
MESNEVI-I_SERIF_5.cilt
MESNEVI-I_SERIF_6.cilt

Divanı Kebir, Mevlana, Cilt 1, Mevlana

Divanı Kebir Cilt 2, Mevlana
Divanı Kebir, Cilt 3. Mevlana
Divanı Kebir, Cilt 4. Mevlana


Kendimden geçtim kendime geldim. 
Boyumdan geçtim, aşkın boyunu aldım. 
Tüm harflerden geçtim, Elif gibi tek kaldım... 
Mevlana Celalleddin-i Rumi.. 
Belh'de başlayıp Konya'dan yüzyıllar ötesine uzanan bir sefer... 
Kırk Göze... 


Belgeselden alıntı yapılacak çok önemli pasajlar var.

Tekrar tekrar izlenmesi gerekir.

Mesela; Yahya Kemal: "Medeniyetimiz Mesnevi medeniyetiydi" [Bu sözün kaynağını webde aradım: http://www.semazen.net/show_text.php?id=1558 ]

Webde metin olarak aradım bulamadım: keşke metin olarak da yayınlansa...

Kaliteli bir çalışma yapılmış belli ki.

Konya'nın büyük etkisinin olduğu konferans + videodan anlaşılıyor.

Okullarda anlatılmasının bir yolu bulunsa keşke. Mesela EBA'da yayına alınsa.

Kısaca Mesnevi kitapçığı hazırlanmasının önemi aklıma geldi.

Bu videoyu izleyenler hayallerini yazsalar...
               Gönül Sultanları 5.Bölüm Hz. Mevlana 1 - TRT DİYANET
/mahmuderolkilic/topkapi-sarayi-ve-mevlana-

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder