8 Ocak 2017 Pazar

Kurucu Düşünürlerimiz 5: Ebu Hanife


EBU HANİFE   699-767 Mezopotamya Küfe IRAK  İslamiyet Eğer bilmediklerim ayağımın altında olsaydı, başım göğün en yüksek katına değerdi. İmam-ı Azam'ın Beş Eseri (el-Fıkhu'l-Ekber, el-Fıkhül-Ebsât, el-Âlim ve'l-müteallim, er-Risâle, el-Vasıyye) dedesi Özbekistan'dan (Tirmiz)


Ebu Hanife Kufe 699, Mekke, Bağdad (hapishane) 767: İslam ilahiyatçısı (kelamcı) ve hukuk alimi (fakih). Hanefi fıkıh mezhebine adını veren otorite. Kuran ve Sünnet'e ilave hukuk kaynağı olarak istihsan ve kıyas kavramlarını kullanır. (Felsefe Atlası)


Lütfen tıklayın ve metin içinde Ctrl ve F tuşuna birlikte basarak Ebu Hanife araması yapın.

7 adet metin karşınıza gelecektir.Kurucu Düşünürlerimiz 5: Ebu Hanife


Bize Yön Veren Metinler

Ebu Hanife, İmanla İlişkili Temel Kavramlar  

Eserleri 

Eserlerinden Seçmeler 

İmamı Azam'ın Beş Eseri PROF. DR. NADİM MACİT "İMAM-I ÂZAM'IN VASİYETİ ÜZERİNE" 23 11 2013

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder