8 Ocak 2017 Pazar

Kurucu Düşünürlerimiz 6: Harezmi

MUSA EL HAREZMİ ilk 780-850 Maveraünnehir Hive, Özbekistan Özbekistan Matematik, Astronomi Musa El Harezmi “Bilgelik Evinin Sultanı” Matematik ile ilgili eserleri: El- Kitab'ul Muhtasar fi'l Hesab'il Cebri ve'l Mukabele, Kitab al-Muhtasar fil Hisab el-Hind, El-Mesahat /Astronomi ile ilgili eserleri: Zîc-ul Harezmî, Kitab al-Amal bi'l Usturlab, Kitab'ul Ruhname/Coğrafya ile ilgili eserleri: Kitab surat al-arz/Tarih ile ilgili eserleri: Kitab'ul Tarih 

El Harezmi Bağdat'a bağlı Kutrubbul (?) 780, Bağdat 813-850. Gökbilimci ve öne çıkan Müslüman matematikçi. Hint rakamlarını aktaran kişi. (Felsefe Atlası)

Kurucu Düşünürlerimiz 6: Harezmi


Uluslararası İbn Turk Harezmi-Farabi-Beyruni-İbn Sina Sempozyumu Bildirileri Ankara 1985 

Asya'nın Kandilleri - Musa El Harezmi "Bilgelik Evinin Sultanı"
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder