6 Ağustos 2016 Cumartesi

TÜRK İşadamları AğıÇin kalkınmasından Türkiye’nin çıkarması gereken dersler (Bölgesel İşbirliği/
Emperyal Güç temelli Bölgeselleşme ve Çin İşadamları Ağı) olduğuna inanıyorum.
Her iki ülke de emperyal imparatorluk geleneğinden gelmelerine rağmen, Türkiye
bu gücünü kullanamamaktadır. 
 
 1.                 JEOTİCARİ yaklaşım 
 
Türkiye’nin AB’nin ticaretinden aldığı pay %1, Beş Bölge (Balkanlar, Kafkasya,
Ortadoğu, Rusya-Ukrayna, Orta Asya) ülkelerinin ve komşu ülkelerin ticaretinden
aldığı pay ise %6,9’dur. En yüksek oran ise % 7,9 ille TÜRKİSTAN ülkelerinin
ticaretinden alınan paydır. AB ile ticaretin arttırılmasına yönelik olarak Gümrük Birliği tesis edilmiş olmasına rağmen AB
ticaretinden alınan pay %1’i geçememiştir.
 
Güç siyasidir, siyaseten güç olunur ama bunun olmazsa olmazı ticarettir,
ticari güç olmaktır. 
 
 
2.                 Türk İşadamları Ağı 
 
Çin İşadamları Ağı (Chinese Business Network)ndan esinlenilerek  dünyadaki Türk
işadamlarının Türkiye ve Türk dünyasının kalkındırılmasında en etkili bir güç
olarak işlev göreceğine inanıyorum. Asimetrik bir örnek TÜSİAD uygulamasında
kendini göstermektedir.  
 
Türk ve Çin kalkınma modelleri karşılaştırıldığında işadamlarının ve
bürokrasinin yaklaşımları temel farklar olarak gözükmektedir. “Chinese Business
Network” olarak literatüre de geçen Çin modelinde Çinli işadamları Çin’in
kalkınmasının arkasındaki temel güçtür. Çin’e akan yabancı sermayeyi de Çin
dışında yaşayan Çinli işadamları temin etmektedirler. Model bilhassa Çin
dışında yaşayan Çinli işadamlarının dayanışması, Çin’in kalkınması ideali
üzerinde çalışmaktadır. Ayni dili konuşan Tayvanlı, Hong Kong’lu, Çin Halk
Cumhuriyetindeki Çinliler ve Diaspora’daki (ABD, İngiltere, Kanada, Tayland,
Endonezya, Malezya, Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda) Çinliler inanılmaz
bir ekonomik dinamizm yaratıyorlar. Bunun altında yatan ise aynı dili konuşuyor
olmaları, kültürlerinin aynı olması.
 
ASEAN ülkelerinin ekonomileri büyük ölçüde ülke vatandaşi olan etnik Çinli
işadamlarının elindedir.
                                                             Çin asıllı                          Ekonomik
                                                             nüfus(%)                         Güç(%)

                    Singapur                          76                                     76
                    Malezya                           32                                     60
                    Endonezya                       4                                       50
                    Filipinler                           1                                       40
                    Tayland                           10                                     50
                    Vietnam                           1                                      20
 
Benzeri bir uygulama Hint İşadamları arasında da geçerlidir.
 
Türkiye uygulamasına dönüp baktığımızda, Ankara’da  dönem dönem Dünya Türk
İşadamları Kurultayı toplanmaktadır. Kurultay Dünya Türk İşadamları Vakfı
tarafından düzenlenmektedir. http://www.dutiv.org.tr/. 
http://www.dutiv.org.tr/kurultay5/ 
Firmalarla ilgili veritabanına  http://www.dutiv.org.tr/rehber/sfirma.html
adresinden ulaşılmaktadır.
 
Dünya’da resmi olarak 132 ülkede Türklerin yaşadığı ve 6 milyon 800 bin Türk kökenli 
insanın kendi ülkesi sınırları dışında hayat sürdüğü belirtiliyor. Dünyada en fazla kendi 
ülkesinin sınırları dışında göçmen yaşatan ülkenin, 1,3 milyarlık nüfusu ile Çin olduğu 
ve Çin’in yurt dışında 55 milyon insan yaşattığı, Çin’i Hindistan’ın takip ettiği vurgulanıyor. 
Dünya ‘da kendi ülkesi dışında yaşayanların başında Çinliler birinci sırada, Hintliler ikinci sırada, 
Türk’ler ise üçüncü sırada yer alıyor.
 
Tabii “Türk İşadamları Ağı” nın muhakkak ki formel bir organizasyon olması
gerekmez. Önemli olan bu görünmeyen ağı işler, işlevsel kılmaktır.
İşadamlarının böyle bir şuura sahip olmalarını sağlamaktır.  Böyle bir şuura
sahip olunsaydı  komşularımızın ticaret hacminden alınan pay %6 gibi son derece
düşük bir oranda olmazdı. Türkiye tüm varlığını Avrupa Birliğine endekslediği
için bu ağ bir türlü kurulamamaktadır. Devlet böyle bir konuya ilgisiz kaldığı
için bu tip bir ağ ancak siyasi inisiyatif alınarak oluşturulabilecektir. 
 
Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Makedonya, Iran, Irak, Azerbaycan
gibi komşu ulkelerde Turk asilli nufus yasamaktadır.  Peki ayni dili konusan
Turkiyeli, Kibrisli, Balkanli, Kafkasyali, Iranli, Irakli, Kirimli, Rusyali,
Orta Asyali Turkler ve Diaspora Turkleri neden boyle bir ekonomik dinamizm
yaratmamaktadirlar da muthis bir yolsuzluk/uyusturucu trafigi dinamizmi
yaratilmaktadir?
 
Öneri- Her Türk işadamının  45 devlet ve 14 özerk cumhuriyette yaşayan 200
Milyon Türk veya Türkçe konuşan arasından  en az iki  işadamı ile işbirliğine giderek
bir ağ oluşturulması yoluna gidilmelidir.
 
 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder