10 Şubat 2018 Cumartesi

Mehmet Genç Bibliyografyası


 1. "Osmanlıca"yla hemhal olanlar ne diyor? / Lütfi Bayer ...[v.b.]. Türk Edebiyatı, 43 (496), Şubat 2015, 27-33.ss.  1. OSMANLI TÜRKÇESİ. I. Koz, Sabri. II. Genç, Mehmet. III. Kara, İsmail. IV. Birinci, Ali.
 2. Genç, Mehmet: Çağlar üzerinden sıçrayabilmek için düşünce seviyemizi yükseltmeliyiz. Yenises Aylık Siyasi Dergi, 15 (169), Ocak 2010, 32-33.ss. 1. MADENCİLİK POLİTİKASI, TÜRKİYE. - 2. TEKNOLOJİ POLİTİKASI, TÜRKİYE.
 3. Genç, Mehmet: Çocuklardan öğrendiklerim. Öğretmen Dünyası Aylık Meslek Dergisi, 34 (400), Nisan 2013, 47-48.ss. 1. ÖĞRENME.
 4. Genç, Mehmet: Klasik Osmanlı sosyal-iktisadi sistemi ve vakıflar. Türkiye Günlüğü, (122), Bahar 2015, 61-71.ss. Kaynakçası vardır. 1. VAKIFLAR, OSMANLI. - 2. SOSYO EKONOMİK YAPI, OSMANLI.
 5. Genç, Mehmet: Klâsik Osmanlı sosyal-iktisadî sistemi ve vakıflar = Classical Ottoman socio-economic system and waqfs. Vakıflar Dergisi, (42), Aralık 2014, 9-18.ss. Kaynakçası vardır. 1. VAKIFLAR, OSMANLI.
 6. Genç, Mehmet: Mehmet Genç ile Halil Sahillioğlu üzerine söyleşi / görüşen: Kahraman Şakul. Toplumsal Tarih, (221), Mayıs 2012, 94-95.ss. 1. TARİH YAZARLIĞI, TÜRK.
 7. Genç, Mehmet Emin: Mekke'nin fethi. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 2 (21), Ocak 2008, 98-100.ss.1. MEKKE.
 8. Genç, Mehmet: Modern iktisadi büyüme karşısında Osmanlı sistemi ve ekonomisi. Türkiye Günlüğü, (119), Yaz 2014, 5-14.ss. Kaynakçası vardır. 1. EKONOMİK DURUM, OSMANLI. - 2. BÜTÇE SİSTEMİ, OSMANLI.
 9. Genç, Mehmet Emin: Muhacir ve Ensar kardeşliği. Haber Ajanda / Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi, 2 (17), Ağustos-Eylül 2007, 94-95.ss. 1. İSLAM TARİHİ. - 2. İSLAM AHLAKI. - 3. SAHABELER.
 10. Genç, Mehmet: Osmanlı iktisadı üzerine bir konuşma / görüşen: Saadettin Acar. Mostar Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi, 4 (47), Ocak 2009, 52-57.ss. 1. EKONOMİ TARİHİ, OSMANLI. - 2. MALİYE POLİTİKASI, OSMANLI. - 3. TİCARİ HAYAT, OSMANLI. - 4. EKONOMİK YAPI, OSMANLI.
 11. Genç, Mehmet: 'Osmanlı'da devlet halkın refahı için gelirinden fedakârlık yapardı' / fotog. Sedat Özkömeç; görüşen: Halil Solak. Derin Tarih, (17), Ağustos 2013, 88-95.ss. Kaynakçası vardır. 1. DEVLET YÖNETİMİ, OSMANLI. - 2. DEVLET TEŞKİLATI, OSMANLI. - 3. OSMANLI DEVLETİ.
 12. Genç, Mehmet: Osmanlı'da Devlet ve Ekonomi / tanıtan Şehsuvar. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 40 (470), Şubat 2001, 94-96.ss. Kitap tanıtma. 1. EKONOMİ, DEVLETİN ROLÜ. - 2. EKONOMİK POLİTİKA, OSMANLI. - 3. EKONOMİK YAPI, OSMANLI.
 13. Osmanlı'da devlet, toplum ve ekonomi / konuşmacılar Mehmet Genç, Ahmet Tabakoğlu, Ahmet Davutoğlu; oturum başkanı Mustafa Özel. Çerçeve / MÜSİAD, 8 (25), Mayıs 2000, 10-26.ss. 1. TOPLUMSAL YAPI, OSMANLI. - 2. EKONOMİK POLİTİKA, OSMANLI. - 3. DEVLET GELENEĞİ, OSMANLI.
 14. Genç, Mehmet: Ölümünün 15. yılında Mehmet Genç'in gözüyle Erol Güngör / görüşen: Gülsüm Ak. Orkun Aylık Türkçü Dergi, (2), Nisan 1998, 39-41.ss. 1. GÜNGÖR, EROL 1938-1983.
 15. Genç, Mehmet: Şarkılar öksüz kaldı.... Tay Kültür Sanat Çevre Dergisi, (132), Temmuz-Ağustos 2013, 30-31.ss. Kaynakçası vardır. 1. MÜZİSYENLER, TÜRK.
 16. Şehir ekonomisi üzerine düşünceler / Mehmet Genç ...[v.b.]. Şehir ve Düşünce, (3), 2013, 76-97.ss. 1. ŞEHİR SOSYOLOJİSİ. - 2. ŞEHİR EKONOMİSİ. - 3. SOSYO KÜLTÜREL YAPI. I. Çakır, Coşkun. II. Taşçı, Hasan. III. Gürdoğan, Ersin Nazif.
 17. Genç, Mehmet: Tarihimizde ticaret ahlakının kurumsal gelişimi : Osmanlı'da esnaf teşkilatları (görüşme). Kırmızı Beyaz Hayat Kültürü Dergisi, (10), Sonbahar 2011, 6-13.ss. 1. EKONOMİ TARİHİ, OSMANLI. - 2. AHİLİK, OSMANLI. - 3. ESNAF TEŞKİLATLARI.
 18. Genç, Mehmet: Türkiye-AT ilişkilerinde uyuşmazlıkların çözümüne yönelik benimsenen yöntemler. Yargıtay Dergisi, 23 (1-2), Ocak-Nisan 1997, 5-20.ss. 1. A.B. HUKUKU. - 2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, TÜRKİYE-A.B.
 19. Genç, Mehmet: Viyana'ya giden Osmanlı, kendi tüfeğini yapıyordu. Derin Tarih, (37), Nisan 2015, 48-51ss 1. ASKERİ YAPI, OSMANLI.
 20. Genç, Mehmet: XVIII. yüzyıl Osmanlı düşüncesinde bunalım ve arayış - I : İktisat ve siyaset / değerlendirme Süleyman Kaya. BSV Bülten / Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, 19 (67), Mayıs-Ağustos 2008, 77-78.ss.1. DÜŞÜNCE TARİHİ, OSMANLI.
 21. Genç, Mehmet: XVIII. yüzyılda Osmanlı sanayiinde gelişmeler ve devletin rolü. Yeni Türkiye, 6 (32), Mart-Nisan 2000, 179-184.ss.1. SANAYİLEŞME, OSMANLI.
 22. Genç, Mehmet: Yerli girişimciliği koruma ve geliştirme politikası : Hayriye Tüccarları'yla başlıyor. Çerçeve / MÜSİAD, 13 (35), Mart 2005, 22-23.ss.1. ÖZEL SEKTÖR, TÜRKİYE. - 2. YATIRIMLAR, ÖZEL SEKTÖR.
 23. Osmanlı İktisat Düşüncesi Konferansı (12 Aralık 1992: İstanbul). Türkiye Günlük Siyasi Gazete, 23 (7963), 12 Aralık 1992, 9.s. 1. BİLİMSEL TOPLANTILAR. - 2. OSMANLI TARİHİ. - 3. EKONOMİ TARİHİ.
 24. Genç, Mehmet  17-19. yüzyıllarda sanayi ve ticaret merkezi olarak Tokat / Mehmet Genç. - Türk Tarihinde ve Türk Kültüründe Tokat Sempozyumu [1986: Tokat]. - Ankara: Tokat Valiliği Şeyhülislam İbn Kemal Arş. Merkezi, 1987. - 145-169. ss. 1. TİCARET. - 2. TOKAT.
 25. Genç, Mehmet Avrupa Topluluğunda serbest dolaşım ve Türkiye / Mehmet Genç. - Türk dış politikasında sorunlar. - İstanbul: Der Yayınevi, 1989. - 177-208. ss. 1. A.B. ÜYELİĞİ, TÜRKİYE. - 2. SERBEST DOLAŞIM, A.B..
 26. Genç, Mehmet  Fethin iktisadi sonuçları / Mehmet Genç. - Uluslararası İstanbul'un Fethi Sempozyumu (2.: 1997: İstanbul). - İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1997. - 199-203.ss. 1. EKONOMİ TARİHİ, OSMANLI. - 2. İSTANBUL TARİHİ.
 27. Genç, Mehmet Genel değerlendirme / Mehmet Genç. - Uluslararası İstanbul'un Fethi Sempozyumu (1.: 1996: İstanbul). - İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1997. - 219-222.ss. 1. İSTANBUL TARİHİ. - 2. OSMANLI TARİHİ.
 28. Genç, Mehmet  Neden fetih? / Mehmet Genç. - Uluslararası İstanbul'un Fethi Sempozyumu (1.: 1996: İstanbul). - İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1997. - 96-98.ss. 1. İSTANBUL TARİHİ.
 29. Genç, Mehmet Osmanlı arşivlerinden yararlanma yöntemi / Mehmet Genç. - Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu [1985: İstanbul]. - İstanbul: Türk-Arap İlişkileri İncelemeleri Vakfı, 1985. - 155-162.ss.  1. ARŞİV HİZMETLERİ, MÜRACAAT. - 2. ARŞİVLER, OSMANLI.
 30. Genç, Mehmet  Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet ve ekonomi / Mehmet Genç. - Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi [5.: 1989: İstanbul]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990. - 13-26.ss.  1. EKONOMİK POLİTİKA, OSMANLI. - 2. SOSYAL YAPI, OSMANLI.
 31. Genç, Mehmet  Vakıf ve iktisat / konuşmacı: Mehmet Genç. - Vakıf ve İktisat Sempozyumu [2014: Ankara]. - Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2014. - 25-29.ss. 1. EKONOMİ KONGRELERİ. - 2. VAKIFLAR.
 32. XVIII. yüzyılda Osmanlı sanayiinde gelişmeler ve devletin rolü / Mehmet Genç. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 263-268.ss. Not: Makale 3. cilttedir. Aranan kelime 8 kayıtta tespit edildi.

ESHAM أسهام

yıl: 1995, cilt: 11,  sayfa: 376-380
Osmanlılar’da 1775-1870 döneminde uygulanan iç borçlanma sistemi.
Mehmet Genç 


İLTİZAM إلتزام

yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 154-158
Osmanlılar’da devlete ait vergi gelirinin özel bir şahsa verilmesini ifade eden bir terim.
Mehmet Genç 


MÂLİKÂNE مالكانه

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 516-518
Osmanlı maliyesinde vergi iltizam sisteminin 1695 yılından Tanzimat’a kadar uygulanan özel bir türü.
Mehmet Genç 


MÂLİKÂNE-DİVANÎ مالكانه - ديواني

yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 518-519
Osmanlılar’da bir tür toprak ve vergilendirme sisteminin adı.
Mehmet Genç 


MUKĀTAA مقاطعة

yıl: 2006, cilt: 31,  sayfa: 129-132
Osmanlı maliyesinde vergi gelir birimini ifade eden bir terim.
Mehmet Genç 


NÂZIR الناظر 

( Osmanlılar’da )

yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 449-450
İslâm devletlerinde çeşitli kurum ve kuruluşların yönetici veya denetleyicilerini ifade eden terim.
Mehmet Genç 

madde 2 bölümden oluşmaktadır. 2. bölüm Mehmet Gençtarafından kaleme alınmıştır.


OSMANLILAR آل عثمان 

( Medeniyet Tarihi / İktisadî ve Ticarî Yapı )

yıl: 2007, cilt: 33,  sayfa: 525-532
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü imparatorluk (1300-1922).
Mehmet Genç 

madde 21 bölümden oluşmaktadır. 9. bölüm Mehmet Gençtarafından kaleme alınmıştır.


YED-i VÂHİD يد واحد

yıl: 2013, cilt: 43,  sayfa: 378-383
Osmanlı maliyesinde tekel uygulamasını ifade eden terim.
Mehmet Genç 


Money
Mehmet Genç

4 Mayıs 1934’te Arhavi’de doğdu. 1953’te İstanbul’da Haydarpaşa Lisesinden, 1958’de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden mezun oldu.1959’da Ankara vilayetinde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yaptı. 1960’ta İ.Ü. İktisat Fakültesinde Türk İktisat Tarihi Enstitüsüne asistan olarak girdi. 1965’ten 1982’ye kadar aynı Enstitü’de İktisat Tarihi Uzmanı olarak çalıştı. 1983’ten itibaren Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak İktisat Tarihi ve Tarih Metodolojisi dersleri verdi. 1985-1988 yıllarında TRT’de danışman olarak çalıştı ve aynı yıllarda TRT televizyonlarında çok sayıda kültür ve bilim sohbetleri yaptı. 1985-2002 yıllarında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora sınıflarında Tarih ve Sosyal Bilimler konusunda dersler verdi. 1996’da İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde Genel Sosyoloji ve Metedoloji dalında Doktora Şeref Diploması tevcih edildi. 1999’da emekliye ayrıldı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Tarih Bölümünde ile İ.T.Ü. İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde Osmanlı İktisat Tarihi dersleri vermektedir.
1973’ten itibaren Osmanlı İktisat Tarihi alanında millî ve milletlerarası birçok seminer ve toplantıya katılmış ve çok sayıda tebliğ sunmuştur. Çeşitli dergilerde Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca’da yayınlanmış birçok makalesi vardır.
Bu tebliğ ve makalelerin önemli bölümü bazı ilavelerle “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi”, adı ile Ötüken Yayınevinden 2000 yılında kitap olarak yayınlanmıştır.
Kitap, yayınlandığı yıl içinde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür. Yazarın Türkiye İktisat Tarihi alanındaki katkıları hakkında Doğu-Batı dergisinin 12. Sayısında (Ağustos-Ekim 2000) Dr. Erol Özvar’ın “Belgeden Modele Uzanan Portre” başlıklı uzun bir tahlili yayınlanmıştır.

Publications
1. “The Malikâne System in the Ottoman Finance” Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler/Tartışmalar (8-l0 June 1973), (edited by Osman Okyar - Ünal Nalbantoğlu) Hacettepe University Press, Ankara 1975, p. 231-296.
2. “A Study of the Feasibility of Using Eighteenth Century Ottoman Fiscal Records as an Indicator of Economic Activity”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol. II, No: 10, February 1981, p. 33-77. (This study is translation with some additions and changes of the paper presented at a symposium organized at Hamburg between March 22-27 1975, Concerning Balkan and South Eastern European Cities and Industrial Revulation in Western Europe. Later this paper was translated into English under the title “A Study of the Feasibility of Using Eihteenth Century Ottoman Fiscal Records as an Indicator of Economic Activity“ in The Ottoman Empire and the World-Economy, (edited by Huri İslamoğyu-İnan), Cambridge University Press, 1987, p. 345-373.
3. “Ottoman Economy and War in the Eighteenth Century”, Yapıt, Toplumsal Araştırmalar Dergisi, No: 49 April-May 1984, p. 52-61; No: 50, June-July 1984, p. 86-93. (This article was published again in French “l‘Economie Ottomane et la Guerre au XVIIIe siecle”, Turcica, tome XXVII, 1995, p. 177-196).
4. “Domestic Custom Regime in the Ottoman State”, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, vol. 3, İletişim Press. İstanbul 1985, p. 786-790.
5. “Method of How to Use of the Ottoman Archives”, Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu (Mayıs 1985), İstanbul 1985, p. 155-162.
6. “The Ottoman Artisans and Their Relations with the State”, Ahilik ve Esnaf, İstanbul 1986, p. 113-124.
7. “An Interpretation on A Session for Historical Studies” (edited by Sevil Atauz), Türkiye'de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, (edited by Sevil Atauz), Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara 1986, p. 439-446.
8. “Tokat as Center of Trade and Industry from Seventeenth to Nineteenth Centuries”, Türklük Araştırma Dergisi, Vol: III (1987), İstanbul 1988, p. 35-56. (This study was presented under the same title in Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu (2-6 July 1986) organized at Ankara.
9. “Entreprises d'Etat et Attitude Politique dans l'Industrie Ottoman du XVIIIe siecle”, l' Accession de la Turquie a la Civilisation Indusrielle. Facteurs Internes Actes du Colloque d'Istanbul, (2-4 December 1985), Editions ISIS, İstanbul-Paris 1987, p. 5-12.
10. “A Historical Approach to Our Development Problem”, İktisadi Kalkınma ve İslam, published by İslami Araştırma Vakfı Press, İstanbul 1987, p. 211-221.
11. “Thoughts on A Study Concerning with Cotton Export from Turkey to France in the Eighteenth Century”, Türk Dünyasını Araştırmaları Dergisi, No: 57, İstanbul December 1988, p. 152-156.
12. “The Principle of Ottoman's Economical World View”, Sosyoloji Dergisi, vol. III. No: 1 (1988-1989), İ.Ü.E.F. Press, İstanbul 1989, p. 175-185.
13. “State and Economy in the Ottoman Empire”, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Tebliğler (İstanbul, 21-25 August 1989), TTK Press, Ankara 1990, p. 13-25.
14. The Istanbul Exhibition of 1863. A Text prepared for the Program “Universal Exhibitions: Seville in the Horizon” by Spanish Television. Spain 1990.
15. “Ottoman Industry in the Eighteenth Century”, Toplum ve Ekonomi, No: 2, September, 1991, p. 99-124. (Later this study translated in English and published under the title of "Ottoman Industry in the Eighteenth Century: General Framework, Characteristics and Main Trends“, Manucacturing in the Ottoman Empire and Turkey (1500-1950), (edited by Donald Quataert), State University of New York Press, 1994, p. 59-86.
16. “Craft, Morality and Economical Relationships in the Ottoman Empire”, Anatomi Dersleri: Osmanlı Kültürü, Yapı Kredi Press, İstanbul 1994, p. 106-145.
17.“Esham”, İslam Ansiklopedisi, vol. 11, Diyanet Vakfı Press, İstanbul 1995, p. 376-380.
18.“Aya Mavra in the Beginning of the Eighteenth Century”, Athens 1996. (published in Greek).
19.“Neden Fetih?”, “Genel Değerlendirme”, I. Uluslararası İstanbulun Fethi Konferansı 24-25 Mayıs 1996. İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları. İstanbul 1997, pp 96-98; 219-222.
20. “XV. ve XVI Yüzyıllarda Osmanlı Devletinin İç ve Dış Ticareti”, XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul 1997. pp. 395-408.
21. “Fethin İktisadî Sonuçları”, “Genel Değerlendirme”, II. Uluslararası İstanbul’un Fethi Konferansı 30-31 Mayıs 1997, İstanbul, pp. 199-203; 310-303.
22. “İki İmparatorluğun Başkenti”, İstanbullu, İstanbul Ekim 1998, s. 12-14.
23. 18 Yüzyılda Osmanlı Sanayiinde Değişmeler ve Devletin Rolü. Osmanlı cilt 3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999 s. 263-268. Daha önce biraz değişik şekli fransızca olarak yayınlandı. “Entreprises d’Etat et Attitude Politique dans l’Industrie ottomane au XVIII siecle”, in l’Accession de la Turquie a la Civilisation Industrielle, Facteur Internes. Actes du Colloque d’Istanbul, (2-4 Decembre 1985), Editions 1515, Istanbul-Paris 1987, pp. 5-12.
24. “19. yy’da Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerinde Değişmeler”, Divan İlmî Araştırmalar, 1999/1 Sayı 6. İstanbul. (This study is translation with some additions and changes of the paper presented at a Conference organized at the University of Wisconsin, Madison (USA), June 29-30 1996 concerning “Ottoman State, Modernism and the Euro-Islamic Synthesis: A Revisionist Approach”. Later this paper was published under the title: “State and The Economy in the Age of Reforms: Continuity and Change” in Ottoman Past and Today’s Turkey, (edited by Kemal H. Karpat), Brill, Leiden, Boston, Köln 2000, p. 180-187.
25. “İltizam”, DİA 22, İstanbul 2000, s. 154-158.
26. “Controle et Taxation du Commerce du Cafe dans l’Empire ottoman fin XVIIe – Premiere moitie du XVIIIe Siecle”, Le Commerce du Cafe avant l’ere des Plantation Coloniales, Edite par Michel Tuchscherer. Institut frençais d’Archeologie Orientale, le Caire, 2001. pp. 161-179.
27. “Malikâne”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, vol. 27 (forthcoming).
28. “Malikâne-Divanî Sistemi”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (forthcoming).
29. “Osmanlı’da Devlet ve Ekonomi Üzerine”, Türkiye Araştırmaları: Literatür Dergisi, vol. 1, 2003, pp. 369-384.

International Conferences Attended
1. “The Malikâne System in Ottoman Financal Adminisration”, presented at the “Seminar on the Economic History of Turkey” convened at Hacettepe University, Ankara 8-10 June 1973, sponsored by the Rockefeller Foundation.
2. “A Comparative Study of The Life-Term Tax Farming Data and The Volume of Commercial and Industrial Activities in the Ottoman Empire in the Second Half of the 18th Century”, Presented at the symposium “on South Eastern European and Balkan Cities Confronting the Industrial Revolution in Western Europe”, sponsored by AİESEE Hamburg, 22-27 March, 1976.
3. “The Emergence of Protective Custom Thought in the Ottoman Economical Politics in the Mid-nineteenth Century”, Uluslararası Türkiye İktisadi ve Sosyal Tarih Semineri, organized at Hacettepe University, Ankara 1977.
4. “Foreign Trade and Government Policies towards Industrialization in the Ottoman Empire 1700-1850”, Sanayileşme ve Dış Ticaret Semineri, organized by both OECD and Boğaziçi Unuversity, İstanbul 1981.
5. “War and Economy in the Eigteenth Century Ottoman Empire” paper presented at the third International Congress on the Economic and Social History of Turkey, Organized by Princeton University, USA. August 24-26, 1983
6. “Changes in the Ottoman Economy in the Eigteenth Century”, Lectures given at Academy of Soviet Sciences, Oriental Institute, Tiflis, December 15-31 1983.
7. “Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Prensipleri ve Sonuçları” IV. Internationaler Kongress für Türkische Wirtschafts und Sozialgeschichte (1071-1920), München, 4. bis 8 August 1986.
8. “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi” V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 21-25 Ağustos 1989.
9. Visiting Professor at Washington University, St Louis/ Mısouri, April-June 1990.
10. “Ottoman Industry in the eighteenth century” presented International conference on "Manifacturing in the Ottoman Empire and Turkey 1500-1950", State University of New York, Binghamton November 1990.
11. “The structure of the trade relation in the Black Sea area in the eigteenth century”, Seminar on “The Ottoman-Ukranian Relations”, Kiev October 1990.
12. “Sources ottomanes sur le commerce interieur et exterieur des ports de la Mediterranee orientale”, seminar on “Echanges maritimes et contacts socio-economiques en mediterranee et mersproches”, CNRS. Universite d'Aix-en-provence 29-30 November 1991.
13. “Relation Between Ottoman Economic Structure and State Policy”, lecture given by a special invitation by the National Scientific Foundation, Athens 3 December 1991.
14. “Some thought on the "iltizam" system” presented at the VII. International Kongress Für Turkische Wirtschafts-und Sozialgeschichte (1071-1921), sponsored by Heilderberg University, Heilderberg July 1995.
15. “Economical and Political Power Relationships within the Ottoman Empire”, French Institute for Anatolian Studies, İstanbul 4 January 1996.
16. “The Relationships Between State and Economy in the Ottoman Empire: Controls upon Production Factors”, French Cultural Center, Ankara 11 January 1996.
17. “The Conquest of İstanbul: It's Causes and Indications”, The First International Symposium for the Conquest of İstanbul, organized by İstanbul Grand City Municipality, İstanbul 24 May 1996.
18. “Internal and External Trade of the Ottoman Empire in the Fifteenth and Sixteenth Centuries”, An International Symposium for the Values that made fifteenth and sixteenth Centuries Turkish, İslami İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul, 9-11 November 1996.
19. “Ottoman State and Economy in the Age of Reforms: Continuity and Change”, A Conference on the Ottoman State, Modernism and The Euro-Islamic Synthesis: A Revisionist Approach, University of Wisconsin-Madison, USA, 29-30 Haziran 1996.
20. “The Conquest of İstanbul: Economic Consequences”, The Second International Symposium on the Conquest of İstanbul, held by the Municipality of Greater İstanbul, 30-31 May 1997.
21. Three Lectures given at the Yamagata University and Tokyo University in Japan, a special invitation by Yamagata University and Center for Islamic Studies in Tokio, 29 June-9 July 1997.
a) “Silk Road and The Middle East Economy in History”.
b) “The Black Sea Economic Cooperation in its Historical Perspective”.
c) “State and Economy in the Ottoman Empire”.
22. “Le Commerce du café, son contrôl et sa taxation dans l'Empire ottoman entre la fi du 17éme siècle et le début du 18éme siècle”, (in French) Le Café avant l'ère des Plantations Coloniales espaces et réseaux (XVe-XVIIIe siècles), Montpellier, France, 9-10 Oct. 1997.
23. “The Production of Precious Metals in the Eighteenth Century Ottoman Empire”, International Symposium on the Money and Mints in the Ottoman Empire 1680-1850, held by institut français d'Etudes Anatoliennes, İstanbul 28-29 November 1997.
24. “Gümrükhanes in the Ottoman Ports during the Eighteenth Century”, International Symposium on the Ottoman Port Towns: Material Culture and Organization, 1600-1900, at Boğaziçi Universitesi, İstanbul April 20-21, 1998.
25. “18.yy’da Osmanlı Ekonomisi: Temel Değişme Eğilimleri” (In Turkish).
“The Main Trends in the Eighteenth Century Ottoman Economy”, Conference Series entitled “The Ottoman Eighteenth Century by its Sources” held by Orient-Institut Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. İstanbul, May 5 - June 6, 1998.
26. “İstanbul as a capital of two empires”, III. Uluslararası Fetih Konferansı, İstanbul, 23-24 Mayıs 1998.
27. “Olive Oil Production Trends in Eighteenth and Nineteenth-Centuries Mitilini”, Mytilini kai Kydonies: Mia Amphidromi schesi sto Voreioanatoliko Aigaio, Mitilini, Greece, 3-10 October 2003.

National Conferences Attended (Papers in Turkish)
1. “The Problems of Ottoman Industry in 1860 and Islah-ı Sanayi Komisyonu (A Commission for Reforming the Industry)”, Mithat Paşa Semineri, organized by both İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi and Ziraat Bankası, İstanbul 1980.
2. “Tanzimat's Positions within the Economic History of Turkey”, Tanzimat Semineri, organized by İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi, İstanbul 1984.
3. “View from İstanbul Concerning the Discovery”, Amerika'nın Keşfinin 500. Yılı Toplantıları, organized by İ.Ü. Edebiyat Fakültesi department of Sociology, İstanbul, 12-14 October 1992.
4. “Craft, Morality and Economical Relationships in the Ottoman Empire”, Yapı Kredi Kültür Merkezi Salı Toplantıları, “Kültür Mirası” (Chair: Zafer Toprak, Lecturers: Ethem Eldem, Mehmet Genç, Ahmet Güner Sayar), İstanbul 1994.
5. “Thoughts on the Ottoman Economic History”, IRCICA, İstanbul, 21 January 1995.
6. “The History of Economics and Ottoman World”, special invitation by Tarih Vakfı in İzmir, 18 May 1995.
7. “The Value of Ottoman Archives for the History of Economy”, Tarih Vakfı, Arşiv Semineri, İstanbul, 13 November 1996.
8. İ.Ü. Faculty of Letters, A Speech Doctoral Ceremony, İstanbul, 8 February 1996.
9. “Erol Güngör's Personality”, Türk Kültür Vakfı, İstanbul, 24 April 1996.
10. “Functions of Bairams in the Ottoman Empire”, An Interview for TV Channel 7, İstanbul, 2 May 1996.
11. “Private Accounting Registers ‘Özel Muhasebe Defterleri’ as A Source of Ottoman History”, Türk Tarihinin Kaynakları Semineri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 6-7 June 1996.
12. “How to Understand the History”, lecture given to the Belgesel Sinemacılar Birliği, İstanbul, 22 February 1998.
13. “A Reprorospective Review of Ottoman History at 75th anniversary of Turkish Republic”, Erzurum, 30 October 1998.
14. The state of the historical research on the Ottoman Empire lectured given at İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sociology Department, İstanbul, 10 February 1999.
15. “Main changes in Ottoman economic weltanschaung in the nineteenth century”, Tarih Vakfı, İzmir, April 1999.
16. “The Problem of Periodization in Ottoman History”, lecture given at Islam Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 22 May 1999.
17. “Essays of Industrialization in eighteenth and nineteenth Centuries Ottoman Empire”, Lecture given at Türk Kültür Ocağı, İstanbul, 29 May 1999.
18. “The Education of the Ottoman bureaucrats in the Pre-tanzimat Era” paper presented at the Seminar on Education in the Ottoman Empire organized by the Bilgi University, Istanbul, 22 October 1999.
19. “An intellectual autobiography”. Lecture given at the Foundation of Economic and Social History of Turkey, Istanbul, 20 January 2000.
20. “Iltizam Regime in the 18th and 19th Centuries Ottoman Empire”, lecture given at Osmanlı Bankası Research Center, Istanbul, 13 December 2000.
21. “An Assessment of the Social and Economic History Literature on the Ottoman Empire”, Paper presented at the Seminar on the State of the Art in Ottoman Studies, organized by Centre for Islamic Studies, Istanbul, February 24, 2001.
22. “The Ottoman Empire in the 1800”, lecture given at the Sabancı University, Istanbul, March 16, 2001.
23. “Ottoman State and the Modern Economic Growth”, lecture given Center for Islamic Research (ISAM), Istanbul, December 28, 2001.
24. “The Evolution of the Ottoman ‘Mukataa’ System during the 17th-18th Centuries”, lecture given at the Fatih University, Istanbul, 23.01.2002.
25. The Functions of Craft Guilds in the Ottoman Economic System, “Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi” Semineri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 9.05.2002.
26. “Six lectures on Ottoman Economic History”, given at the summer seminaries, in Ada Tepe (Çanakkale), organized by İstanbul Bilgi University, 22-27 July 2002.
27. “Ottoman responses to Modern Economic Growth” (in Turkish), lecture given at the Fatih University, Istanbul, 8 January 2003

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme