10 Şubat 2018 Cumartesi

Mehmet Genç büyüğümüz ile birlikte, Ali Emiri Kültür Merkezi Fatih 10 Şubat 2018
Çok değerli bilim adamı,
Türkiye’de örneği olmayan bir azmin, idealizmin tek örneği,
bilgi içeren arşiv malzemelerini,
tarihimizin ekonomik işleyişini ortaya çıkarmak için
çok uzun yıllara yayılan incelemeciliğin en büyük misali;
samimi, hasbi insan Sayın Mehmet Genç Beyefendi’ye
minnet , sevgi ve saygılarımla.
Bülent Ağaoğlu. 10.2.2018

SAMİMİYET

“SAMÎMİYET
(ﺻﻤﻴﻤﻴّﺖ) i. (Ar. ṣamіm’den yapma mastar eki -iyyet ile ṣamіmiyyet) [Türkçe’de türetilmiştir]

1. Samîmî olma, içten, candan ve riyâsız olma durumu: Bu hususta neferlerimizin samîmiyeti inanılamayacak bir dereceye çıkıyor (Cenap Şahâbeddin). Muhâtabım biraz düşündükten sonra samîmiyetinden şüphelendiğim bir edâ ile îtirazlarıma cevap verdi (Ahmet Hâşim). Karşılıklı birbirimizin samîmiyetimize inanmış haldeyiz (Refik H. Karay).

2. Senli benli, içli dışlı olma, teklifsizlik: “Bu ne samîmiyet!”
ѻ Samîmiyetle: Samîmi bir şekilde, içten, riyâsız olarak, candan.”. http://lugatim.com/s/samimiyet

 

“Samimiyet, insanın içiyle dışının bir olmasıdır. Ve.. sadece asil insanlara mahsus bir davranıştır… Samimiyetin en önemli özelliği, kalpte hissedildiği için taklidinin yapılamamasıdır. Samimi insanların davranışları, konuşmaları son derece doğal ve yapmacıklıktan uzaktır. Onlar için menfaat söz konusu değildir. Yaptıkları tüm davranışları, sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yaparlar.”. http://blog.milliyet.com.tr/samimiyet-ve-ikiyuzluluk--/Blog/?BlogNo=224954

 

HASBİ

“HASBÎ
(ﺣﺴﺒﻰ) sıf. (Ar. ḥasbeten lillāh’tan kısaltma yolu ve nispet eki -і ile ḥasbі) Bir karşılık beklemeden gönüllü olarak yapılan, Allah rızâsı için olan, karşılıksız: Hasbî duânın esra’ olurmuş icâbeti (Nâbî). Mâdemki bu bir fedâkarlıktır, fedâkarlık ücretle olmaz, hasbî olur (Ömer Seyfeddin). İlmin hasbî olması, kibirlenmeye, câhillere kafa tutmaya halkın ileri gelenlerini elde etmeye ve para kazanmaya yarar bir metâ hâline getirilmemesi gerektir (Orhan Ş. Gökyay).
ѻ Hasbî geçmek: argo. Aldırmamak, kulak asmamak.
HASBÎLİK
i. Hasbî olma durumu, bir işi karşılık beklemeden Allah rızâsı için yapma: İlâhî olduğu kadar beşerî de olan, her sokulduğu insan topluluğunu bir ana yumuşaklığı ve hasbîliği ile teshir eden… (Sâmiha Ayverdi).”. http://lugatim.com/s/hasbi
--------------------------.
Hasbi insan, Erol Göka
Hasbi insan, şeylerin biçimleriyle değil, bizatihi kendileriyle ilgilidir. Özgür ve cesurdur ama mutlak özgürlüğün imkânsızlığının farkındadır. 
Özgür olduğu kadar sorumludur. 
İnsanları incitmemeye, birlikte, dayanışma içinde hareket etmeye gayret eder ama yeri geldiğinde müdanasız olabileceğini de gösterir. 
Dik başlı, kimseyle uzlaşmayan biri değildir hasbi insan. İlişkilerine de azami ölçüde özen gösterir. 
Kulağı iç-sesindedir, sadece halinden memnun olmayı değil halinin de kendisinden memnun olmasını ister…. https://www.yenisafak.com/yazarlar/erolgoka/psikolojik-saglamliktan-fazlasi-hasbilik-2044326

"Hal ilmi" diye bilinen Tasavvuf"un içinden konuşan "hal ehli" değiliz, dilimiz, söylememiz onlarla aynı değil. Modern meslek erbapları olarak "hal"in ne kadar farkındayız bilmiyorum ama ilahiyatçılar, felsefeciler ve biz psikoloji profesyonelleri, "hal"i anlatmaya çalışırken, "İyi hayat nedir?"başlığı altında konuşuyoruz. Bu konuda ileri sürülen görüşler, "otantisite meselesi" diye adlandırılıyor. "Otantik olmak" dediğimiz, hayatı halisane, hasbice, sahici bir biçimde yaşamak. Böyle yaşamayı başarabilenlere de "otantik insan" diyoruz. İnsanın, yeryüzünde kendisinden başka bir tane daha olmadığını, bu biricik oluşun ona kendisi olma sorumluluğu yüklediğini bilmektir hasbi, sahici olmak, halis bir hayat sürmek”. https://www.yenisafak.com/yazarlar/erolgoka/bir-insan-omrunu-neye-vermeli-54683

“Hasbi insan odur ki, ''hal''inin sorgulayıcı iç-sesine hep kulak verir. Biricikliğini, var olmanın ona yüklediği tüm çelişki ve çatışmaları kabul eder. Kaderine rıza göstererek, olayların beraberlerinde getirdiği endişeye katlanır. Kimseyi taklit etmeden, kimseye yaranmadan, cesaret, azim ve kararlılıkla yaşamayı göze alabilir.”. https://www.yenisafak.com/yazarlar/erolgoka/hayati-sahici-yaamak-54758

“Tek başına da kalsa kendi yolundan gider ama asla bencil değildir, toplumsal sorumluluklarının idrakindedir. Hem yaşadığı anın hem hayatın karşısına çıkardığı insanların değerini bilir.”. https://www.yenisafak.com/yazarlar/erolgoka/hayati-sahici-yaamak-54758
Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme