6 Şubat 2018 Salı

Mısır'da Türkler ve Kültürel Mirasları Mehmed Ali Paşa'dan Günümüze Basılı Türk Kültürü Bibliyografyası ve Bir Değerlendirme , Ekmeleddin İhsanoğlu

Kırk yılı aşan bir çalışmanın mahsulü olan bu eser; Mehmed Ali Paşa döneminde Mısır'da Osmanlı-Türk kültürünün geliştirilerek daha önceki nispeten sınırlı temel üzerine nasıl oturtulduğunu ele almaktadır. Kitap, Mehmed Ali Paşa'nın büyük ilgisi ve yenilik politikaları neticesinde daha önceki döneme nazaran bu kültürün nasıl yoğunluk ve yaygınlık kazandığını göstermeye çalışmakta; ayrıca, başlangıçta İstanbul'u örnek alan bu kültürel gelişimin neticesinde 'Osmanlı-Mısır' versiyonunun nasıl oluştuğunu ve bu kültürün ürünlerinin ve tesirlerinin günümüze kadar nasıl geldiğini ortaya koymaktadır.
Mısır'da Osmanlı Türk kültürü, kurulan yeni okullar ve matbaanın ürettiği çok sayıda Türkçe kitap sayesinde, Mısır dışında gelen ve Türkçe konuşanların yanında, Arapça konuşan yerli halktan yetişen elit zümre tarafından da benimsenmiştir. Bu da Mısır'da 'Osmanlı-Türk' kültür versiyonunun yanında 'Osmanlı-Mısır' versiyonunun doğmasına yol açmıştır. Mısır'da yaşayan Türkler ile gelişen Türk kültür varlığını, bu kültürün günümüze ulaşan yazılı ürünlerini ve izlerini araştıran bu eser konusunda bir ilktir.

İçindekiler

MISIRDA TÜRK NÜFUSU VE STATÜSÜ
3
MISIR SARAYI VE ARİSTOKRASİ ÇEVRELERİNDE TÜRKÇE VE OSMANLI KÜLTÜRÜ
23
İDAREDE TÜRKLER VE İDARE DİLİ OLARAK TÜRKÇE
67
ORDUDA TÜRKLER VE TÜRKÇE
85
OKULLARDA TÜRKÇE EĞİTİMİ VE OSMANLI KÜLTÜRÜ
103
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
137
MISIRDA TERCÜME HAREKETİ VE TÜRKÇENİN YERİ
145
MISIRDA BASILAN TÜRKÇE KİTAPLARA DAİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME
177
MISIRDA BULAK MATBAASI DIŞINDA TÜRKÇE KİTAP BASAN BAŞLICA MATBAALAR
355
ÇALIŞMADA KULLANILAN KAYNAKLAR VE TOPLU LİSTELERİN OLUŞTURULMASI
367
BİBLİYOGRAFİK KÜNYELER OLUŞTURULURKEN İZLENEN YOL
379
TÜRKÇE KİTAPLAR LİSTESİ I798I997
385
TÜRKÇE SÜRELİ YAYİNLAR LİSTESİ 18281947
519
TÜRKÇEDEN ARAPÇAYA ÇEVRİLEN KİTAPLAR LİSTESİ 18282003
547
BULAK MATBAASI İÇİN KULLANILAN İSİMLER
581
BİBLİYOGRAFYA
587
TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR
251
TÜRKÇEDEN ARAPÇAYA TERCÜME EDİLEREK BASILMIŞ OLAN KİTAPLAR
309
MISIRDA MATBAACILIĞIN BAŞLAMASI
329
BULAK MATBAASI VE TÜRKÇE KİTAP BASIMI
335
KRONOLOJİK İNDEKS
605
MATBAA ADLARI İNDEKSİ
621
İLK BASKI YERİ İNDEKSİ
627
Telif Hakkı

Kaynakça bilgileri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme