9 Şubat 2018 Cuma

Prof Dr Zekeriya Kitapçı Külliyatı

PÎR-İ TÜRKİSTAN AHMED YESEVÎ YENİ HORASANLI ERENLER ANADOLU HAREKETİNİN EL KİTABI

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Müslüman Türk Milletine yan bakıldığı, onun millet ve devlet varlığına kast edildiği “Müslüman Türk Milleti!” hitabının artık telaffuz bile edilmediği böylesine bedbaht bir dönemde asıl mesele Pir-i Türkistan Ahmet Yesevînin manevi varlığı, onun nur yüzlü Horasanlı Erenlerini yeniden göreve çağırmak, çilekeş Anadolu insanının yeniden imdadına koşmak, onu bir Selçuklu bir Osmanlı olarak yeniden ayağa kaldırmak ve insanlığın hayrına olan asıl misyonuna sahip çıkmak. Horasanlı Erenlerin yeni Anadolu Temsilcileri olarak Türk Milletini Türk dünyası ve Muhammed Ümmeti için yeni bir ümit haline getirmektir. Bu sesi duyan ve bize katılanlara ne mutlu. Yayın Tarihi 2017


ORTA ASYA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TEFSİR VE HADİS İLMİNİN GELİŞMESİNDE MÜSLÜMAN TÜRKLERİN YERİ

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Burada acıda olsa Orta Asya Türk İslaam Medeniyeti, Kültür ve Tarihi için tespit edilmesi gereken bir hakikat vardır. O da; Batılı ve sömürgeci Avrupa´nın yine sömürgeci müşterik zihniyetli tarihçileri ve araştırmacıları bir tarafa, bizim kendi tarihçilerimiz, ilim ve kültür adamlarımızın, bu baş döndürücü medeni gelişmeler karşısında inadına sessiz kalmaları ve bir çok hallerde tamamen teslimiyetçi ve affedilmez bir ihmal içinde olmalarıdır. Daha açık bir ifade ile Türk tarihçileri İlim ve Din Alimleri; Batılı oryantalistler (müşterikler) kadar bile, Orta Asya Türk İslam Tarih Kültür ve Medeniyetine sahip çıkmamışlar ve bundan daha da azısı bu büyük kültür ve medeniyetteki atrtışılmaz derecedeki sütün ve parlak yerimizi tamamen Arap ve İran Milli Şuuru´nun insafına bırakmışlardır. Şimdi soruyoruz! Arap ve İslam Milli Şuuru karşısında bu teslimiyetçi durum daha ne zamana kadar devam edecektir? Yayın Tarihi 2017


YENİ İSLAM TARİHİ VE TÜRKLER 2

PROF. DR. ZEKERİYA KİTAPÇI
Gerçekte Hz. Peygamberin nübüvvet ve risâlet hayatında Orta Asya Türklüğünün çok ayrı bir yeri vardır. Zira, ünü cihanı dolduran Türk Hakanlari ve Cihangir Asya Ordularının onun nübüvvet hayatında her zaman ayrı bir yeri olmuş ve onun kurduğu iman hâkimiyetini koca bir cihan hâkimiyeti hâline getirmişlerdir. Ne var ki bütün bu ilâhi gelişmeler göz ardı edilmiş ve Orta asya Türklüğüne de çok büyük bir haksızlık yapılmıştır. Bu gerçekler ortaya konulmadan Hz. Peygamberin yüce misyonu ve onun bütün insanlığa niçin bir kılınç ve rahmet Peygamberi olarak gönderilmesinin anlaşılması mümkün değildir. Bu konularda İslam Tarihçileri tarafından hiç bir ciddi çalışmanın yapılmaması bizim için tam bir yürek sızısıdır.

YENİ İSLAM TARİHİ VE TÜRKLER 1

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI

Türk Milleti; İslam Dinini kabul eden diğer birçok milletlerin aksine; Müslüman olduktan sonra islam´ın "Ümmet Ummanı"nda erimemiş, kendi "İslâmi şahsiyetini" bütün Müslüman milletlere kabul ettirmiş, "İslam Dünyası" ve "Muhammed Ümmeti"nin lideri olmuştur.

Asıl bundan sonradır ki, Müslüman Türkler; uçsuz bucaksız bu "Zaman Denizi "n de yüzen o, muhteşem "Ümmet Gemisi"nin kaptanı olmuşlar ve bu gemiyi o; sonsuz "Zaman Denizi"nde, hem de büyük bir ehliyetle, yaklaşık Vlll asır yüzdürerek sahil-i selamete, yani bugünlere kadar getirmişlerdir.

Bu bakımdan Müslüman Türk´ün mübarek kanını mürekkep olarak kullanmadan bir "İslam Tarihi" yazmak mümkün değildir.

Yayın Tarihi 2015
Baskı Sayısı 10. Baskı


TÜRKİSTANIN MÜSLÜMAN ARAPLAR TARAFINDAN FETHİ

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Bize göre bu; aslı "Levh-i Mahfuz" da saklı ve bir kader kalemi ile yazılmış ilahi bir "Senaryo" idi. Asıl bundan sonradır ki hem Türkler ve hem de Araplar, insanlık tarihini oynayan "Büyük Tiyatro" ve "Tarih sahnesi"nde her biri kendisine bir Yüce Mevla tarafından verilmiş olan "Baş rolü" oynayacaktı.

Bu ilahi senaryoda Müslüman Araplara fazla bir rol verilmemişti. Onlar sadece Türk yurtlarını fethedecekler ve İslâm Dinini oralarda bıraktıktan sonra çekilip gideceklerdi. Türklere gelince; bu bir manada Müslüman Türklerin Orta Doğu hâkimiyeti, İslam dünyası liderliği ve İslam dininin Avrupaya Hayır! "Hıristiyanlığa" üstünlüğe giden yolun açılması idi.

Asıl bundan sonradır ki İslâm Dini; Müslüman Türkler sayesinde siyasi gücünün sınırı olmayan bir Din ve o nispette de muhteşem ilahı bir Medeniyet haline gelecekti.

Yayın Tarihi 2014
Baskı Sayısı 7. Baskı

SAADET ASRINDA TÜRKLER

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Burada karşımıza çok önemli bir soru çıkmaktadır. O da; bu en hayırlı asırda ve en ULU KİŞİ´nin çevresi ve bu üç hayırlı nesil içinde yer almış olan TÜRKLER´dir.

Daha açık bir ifade ile bu Saadet Asrına ulaşmış, Hz. Peygamber´e kavuşmuş Turan asıllı sahabe ve sahabeye kavuşmuş Türk asıllı Tabii ve Tabiiye kavuşmuş Türk asıllı Tabiiler var mıdır? Varsa bunlar kimlerdir ve nerelerde yaşamışlardır?

Bu sorulara cevap arayanlar, kendi tarihi ve İslami şahsiyetini keşfetmek ve İslam milletleri camiasındaki milli varlığının "Saadet Asrı´na" kadar uzandığını görmek ve alnına nurdan harflerle "SAHABE" yazılmış bu Türklere Peygamber Efendimizin huzurunda kucaklaşmak isteyenler!

Ne duruyorsunuz. Lütfen Saadet Asrında Türklere koşunuz!

Yayın Tarihi 2014
Baskı Sayısı 5. Baskı


OSMANLI VE SELÇUKLULARDAN ÖNCE ORTA DOĞUDA TÜRKLER

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Gerçekte Müslüman Türk Milletinin; tarihi ve ilahi bir Orta Doğu Misyonu var mıdır? Varsa; bunun tarihi realitesi nedir? Bu misyon gerçekten de Kur´an-ı Kerim ve Hz. Peygamber´in Hadislerinde dile getirilmiş ve ilahi bir hüviyet kazanmış mıdır?

İşte bütün bu ve benzeri sorular Orta Doğu´da meydana gelen bu baş döndürücü dini ve siyasi olaylar, değişen coğrafya ve etnik yapıya baktığımızda Müslüman Türk´ün, Orta-Doğu´daki tarihi varlığı karşımıza tunçtan bir heykel gibi dikilmekte ve bu toprakları OSMANLI ve SELÇUKLU´lardan önce, hem de asırlarca mübarek kanları ile sulayan Türk şehitlerinin manevi ruhu bizlerden bu sorulara kesin cevaplar istemektedir.

Onların karşısında zor duruma düşmek isteyenler lütfen bu kitabı önce siz okuyunuz!

Yayın Tarihi 2008-05-01
Baskı Sayısı 1. Baskı

ORTA DOĞU VE ESKİ HİLAFET ÜLKELERİNDE ARİSTOKRAT TÜRK VE SELÇUKLU HATUNLARI

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
TÜRK ANALARI yavrularına; anasının kucağı, babasının ocağı, hülasa eşikte, beşikte, savaşta, barışta, her devirde var ve yaşta onların kulağına "Oğuz Nesli"nin yüceliğini fısıldamışlar ve TÜRK MİLLETİ´nin ebed müddet payidar olma ülküsünü ve bir yüce gayeye hizmet aşkını aşılamışlardır. Türk anasının çocuğuna verdiği bu yüksek ruh ve mukaddes bir gayeye hizmet etmek ideali sayesindedir ki; insanımız yücelmiş ve Eski Dünya Kıtalarında rakipsiz ve bir çok milletleri idare eden mümtaz bir ırk haline gelmiştir.

Gel gör ki faziletleri dünyaları dolduran bu TÜRK ANALARI; bu yüksek ruh ve bunca şerefli hizmetlerine rağmen hala Türk tarihinin karanlık denizleri arasında boğulup kalmışlar ve bir meçhuller diyarına terk edilmişlerdir. Onların ne kandileri ne de yüce hizmetleri Türk tarihi ve millet hayatımıza henüz mal edilmemiştir.

Şimdi soruyorum! Bundan utanamsı gereken kimseler yok mudur?

Yayın Tarihi 2014-01-01
Baskı Sayısı 4. Baskı

TÜRKLERİN ARAP DİLİ VE EDEBİYATINA HİZMETLERİ HARZEM DİL EKOLÜ

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Neylersiniz ki, bu azgın Arap şovenizmi karşısında Türkler; Orta-Çağ İslâm kültür ve medeniyetinde nerede ise hiç bir hak iddia edemez bir hale gelmişlerdir. Öyle ya; Orta çağ, İslâm tarih, kültür ve medeniyetinin kurucuları, bu burçların büyük mimarları, bu kuleleri yapan büyük mühendisler bir diğer imge ile, başta Arap dili ve Edebiyatı olmak üzere, Tefsir, Hadis vs. gibi İslâmi ilimler, Felsefe, İslâm ilâhiyatı, ayrıca tıp, matematik, fizik astronomi gibi müspet ilim kollarında yetişmiş ve şahsiyetlerinin gölgesi bütün İslâm ülkelerinin üstüne düşmüş olan yüzlerce, binlerce Türk âlimleri bu Arap ve İran milli şuuru tarafından paylaşılmış ve bu büyük kültür ve medeniyet mirasından bize hiç bir şey bırakılmamıştır.

Türk tarihçi ve ilim adamlarının çok azı müstesna; Arap ve İran milli şuurunun bu azgın "Türk Yağmacılığı" karşısında sessiz kalmaları ve hiç bir iddiada bulunmamaları, onlarla kıyasıya bir tarih muhakemesine girmekten kaçınmaları, bir tarih ve kültür sefaletinden başka bir şey değildir.

Yayın Tarihi 2014
Baskı Sayısı 2. Baskı


TÜRKLERİN ARAP DİLİ VE EDEBİYATINA HİZMETLERİ HİLAFET ÜLKELERİ

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
İslam Kültür ve Medeniyeti, özellikle Arap dili ve edebiyatının gelişmesinde Müslüman Türklerin yeri nedir? Onların; bu büyük edebiyat ve kültür mirasının büyüme ve genişlemesine ve yücelmesine hizmet eden ve emeği geçen Türk âlimleri var mıdır? Şayet varsa bunlar kimlerdir ve hangi sahalarda hizmet etmişlerdir?

Bu sorulara gerçek cevap arayanlar, Müslüman Türk milletinin bu hizmet yarışındaki yerini öğrenmek, onun şimdiye kadar henüz bilinmeyen medeni karakterini keşfetmek ve bu hizmetteki şerefli yerini görmek ve Müslüman Türk´ün Ka´be-i irfanına koşmak isteyenler, lütfen bu kitabı başından sonuna kadar, okuyunuz. Böylece sizler; Müslüman Türk´ün tarihi şahsiyeti, üstün vasfı sağlam medeni karakterini değil, kendi özünüzü, kendi cevherinizi keşfetmiş olacaksınız.

Yayın Tarihi 2014
Baskı Sayısı 2. BaskıTÜRKİSTAN MİLLİ TARİH KÜLTÜR VE MEDENİYET  DAVAMIZIN TEMEL MESELELERİ

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Baskı Sayısı 2. BaskıORTA ASYA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ FIKIH KELAM VE İSLAM FELSEFESİNİN GELİŞMESİNDE MÜSLÜMAN TÜRKLERİN YERİ

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Orta Asya bozkırlarında MÜSLÜMAN TÜRK´ün kanı ve onun sonsuz imani coşkusu ile inşa ettiğimiz bu büyük medeniyetin asıl temelinde ve özünde Onun; ilme olan sonsuz sevgi ve alimlere olan gerçek saygı ve hürmeti bulunmaktadır.

Zira, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve İslam Felsefesi gibi tmel İslami ilimler ve bu sahada kendini göstermiş Türk İslam Alimleri bu medeniyetin dünya çapında büyük mimarları olmuşlardır. Bundan sonra, bu medeniyet namına ne varsa yani: Camiler, Medreseler, Hanlar, Hamamlar, Kervansaraylar ve daha bunlar gibi nice irfan ve ümran eserlerinin hepsi, hepsi bu büyük ve baş döndürücü ilmi gelişimlerin sonucu ortaya çıkmış ve medni Türkün "Yüz Akı" olmuştur.

Yayın Tarihi 2008-05-01
Baskı Sayısı 1. Baskı

ORTA ASYA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ MATEMATİK TIP ECZACILIK VE ASTRONOMİ İLMİNİN GELİŞMESİNDE MÜSLÜMAN TÜRKLERİN YERİ

PROF. DR. ZEKERİYA KİTAPÇI
Türkler; daima ilim aşığı bir millet olmuşlardır. Orta Çağlarda ilim teoloji ile eş anlamda olduğundan kısa bir zaman sonra İslam teknolojisi onların dikkatini çekmiş ve Türk araştırıcıları Matematiğin yanı sıra Arap Retoriği, Felsefe, İslam Tarihi, Hadis Kur´an Tefsiri, konularını da çok değerli çalışmalar yapmışlardır. Ayrıca bugünkü modern üniversiteleri andıran çok büyük medreselerde yine Türkler tarafından kurulmuştur. Türkler diğer bilimlerin de aşığı olmuşlar ve temel bilimlerin bütün dalların da üstün başarılar göstermişlerdir. Türkler´in Fen bilimleri tarihinde de çok ayrı bir yeri olduğu gibi bu ilimlerin gelişmesinde de çok büyük hizmetleri olmuş ve bu böyle uzun asırlar devam etmiştir. Bu bakımdan Türkler; (her devirde) gelişmiş bir kültür ve medeniyete sahip olmuşlardır.  Basım Tarihi 2017

TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Oysa Orta Asya; dün boz yeleli atlar üstünde koca bir dünyaya meydan okuyan büyük bozkır Fatihlerinin yurdu, step Kahramanlarının er meydanı bugün, bir kere ayağa kalkmıştır. Bu geniş topraklar üzerinde, Orta Asya Tür!! varlığını ebediyetlere kadar götürecek olan Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan hatta Tacikistan gibi, büyük "Türk Devletleri" kurulmuştur.

Oysa İslam Dini, bu büyük kültür ve medeniyet, değil Orta Asya, belki Anadolu ve bütün Balkanlarda dahil Adriyatik kıyılarından Çin Seddine kadar bütün dünya Türklüğünün müşterek tarih, kültür medeniyetimiz, hulasa millet varlığımızın oturduğu müşterek bir zemine ve bir "maya" olmuştur.

İşte Türkler Nasıl Müslüman Oldu? sorusuna cevap vermeden Müslüman Türkü ve onun alın yazısını okumamız mümkün değildir.

Yayın Tarihi: 2015
Baskı Sayısı: 7. Baskı

TÜRK MOĞOL BOYLARI ARASINDA İSLAMİYET

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Tarihin şu garip cilvesine bakınız ki, bu yere göğe sığmayan tabiatın inadına sert insanları Türk Moğol Boyları ve onların yalın kılıç torunları çok geçmeden İslam Dini ile ´karşılaşmışlar ve Allah´ın hidayetine ulaşmışlardır.

Asıl bundan sonradır ki Moğol akıncıları; islâm Dininin yüceliği ve Türklüğün üstün karakter ve meziyetleri ile birleşerek koca bir cihana meydan okuyan bir gaza ve cihat eri haline gelmişler ve parlak kılıçlarını islâm´ın hayrı ve ululuğuna adamışlardır.

Ne yazık ki; .onların bir atalar dini olan Şamanizmi terk etmeleri, yeni bir iman coşkusu halinde İslâm Dinine koşmaları ve onlar sayesinde yeni bir hamle gücüne kavuşan İslâm Dini, kültür ve medeniyeti hakkında Türk tarihçileri tarafından hiçbir ciddi çalışma yapılmadığı gibi, bu sahada ilmi şahsiyetini kabul ettirmiş bir Türk ve İslam tarihçisi de henüz ortaya çıkmamıştır.

Yayın Tarihi 2015
Baskı Sayısı 3. Baskı

TÜRK BOYLARI ARASINDA İSLAM HİDAYET FIRTINASI

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Evet bu cihat erleri, erenler ve evliyalar, hulasa Tanrının bu ermiş kulları, bir başka âlemden ve yalnız Türk Boylarının Müslüman almaları için gönderilmiş bir kısım gök ehli idiler. ´

tamamladıktan sonra tekrar kendi dünyalarına çekilip gideceklerdi. Çünkü yedi kat gökleri yaratan O ilahi irade Türk Milletinin Müslüman olmasını istemiş ve onun alın yazısını koca harflerle Cenâb-ı Kibriya böyle yazmıştı.

Artık Türk Boyları; bir ulu çağlayan gibi, küfür ve dalaletin her türlü engellerini aşarak Allah´ın hidayetine, zulmetten nura koşuyorlardı. Böylece Cenâb-ı Hakk´ın Türklere olan "va´d-i Subhanisi" ve Fahr-i Kâinat´ın "İltifat-ı Peygamberîsi" tamamlanmış olacaktı.

Yayın Tarihi 2015
Baskı Sayısı 3. Baskı


OĞUZHAN İLK MÜSLÜMAN TÜRK HÜKÜMDAR VE HAKANLARI NASIL MÜSLÜMAN OLDU

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Hemen şunu itiraf edelim ki; İslâm hidayet güneşinin Türk yurtlarında doğduğu ve bu ilahi fırtınanın Turan yurtlarında.estiği Vlll, lX. ve X. asırlar Turan Yurdu kahramanları ve Türk dünyası hükümdar ve hakanları içinde çok önemlidir.

Bunlardan Nizak Tarhan, Tuğ Şad, Sul Tekin, Akşit Oğuz Bek, Hazar Kağanı ve Bulgar hükümdarı Bilgevar Han Allahın hidayetine yönelmiş, Onun ipine sarılmış ilk Türk hükümdarlarıdır.

Abdü-l Kerim Satuk Buğra Han´ın Müslümanlığı ise tam bir ilahi destandır.

Elinize aldığınız bu kitap tümü ile bu Türk hükümdarlarının İslâm hidayetine giden yoldaki alın yazıları ve bunun kelimelerle ilk defa okunuşudur.

Yayın Tarihi 2015-01-01
Baskı Sayısı 6. Baskı


KUZEY TÜRK KAVİMLERİ ARASINDA İSLAMİYET

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Gerçekte İslâm Dini´nin; Kafkasya, Hazar Yurtları, Don-Volga boyları, Bulgarlar ve Başkurtlar arasında yayılması ve buralarda bir "Devlet Dini" haline gelmesi, Orta Çağlara damgasını vuran başlı başına bir olay ve bir büyük zaferdir.

Zira Azerbaycandan geçerek Kafkasya´ya ulaşan İslam hidayet çemberinin güçlü bir ucu, diğer yönden, yani İç Asya ve Turan yurdundan geçerek Harzem´e ulaşan diğer bir bidayet çemberinin ucu ile bu topraklar da birleşmiş, bütünleşmiş ve böylece Kuzey Türk Kavimleri, "Batı Hıristiyanlığı"na karşı çok büyük bir İslam hidayet çemberi ile kuşatılmıştır.

İslâma gönül veren bu cihat erleri sayesinde Kuzey Asya ipek Yolu, Hıristiyan misyonerlerine asırlarca kapalı kalmıştır.

Yayın Tarihi 2005-07-30


EMEVİLER DEVRİ ARAP IRKÇILIĞI ORTA ASYADA İSLAMİYETİN YAYILIŞI VE TÜRKLER

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Bu arada hemen şunu itiraf edelim ki, Arap ümerası ve devlet adamlarının; Kuteybe b. Müslim, Halife Ömer b. Abdü´l-Aziz gibi, bir kaç kişinin dışında, İslam Dininin Türkler aslında yayılması ve Türklerin Yeni Dine kazandırılmaları, özellikle Emeviler devrinde, onların hiç bir zaman ciddi ve önemli bir meselesi olmamıştır. Onların bütün himmet ve gayretleri Türk Yurtlarında vergi musluklarının gürül, gürül akması idi. Şu garip Emevi zihniyetine bakınız ki; Emevi Devlet adamları ve askeri valiler; Türk Yurtları, bir diğer ifade ile Soğd, Semerkant ve Buhara gibi Türk şehirlerine her zaman "halifenin çiftliği" gözü ile bakmışlar ve Türklerin, bütün imkanları ile Müslüman olmalarının önünü kesmeğe çalışmışlardır.

Bütün bunlar gayr-i resmi tarihin yeniden yazılmasıdır.

Yayın Tarihi 2015-01-01

DOĞU TÜRKİSTAN VE UYGUR TÜRKLERİ ARASINDA İSLAMİYET

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
...Ne var ki diğer Türk boylarında olduğu gibi, Uygurlar arasında da islamiyetin nasıl yayıldığı, bu yönde girişilen çetin mücadele ve çekilen sıkıntılar hakkında hem kendi, hem de yabancı tarihçiler tarafından hiç bir ciddi çalışma yapılmamıştır.

Daha açık bir ifade ile Kara Hanlı Gazi Hükümdarlarının parlak kılıçlarının uçları ile yazdıkları mübarek "Uygur İslam Destanı henüz yazılmamıştır.

Bunda, isimlerini burada saymak istemediğimiz kendi tarihçilerimizin de büyük bir ihmali, "Hayır !" vebali söz konusudur. Onlar; Uygurların yarım yamalak sadece siyasi tarihi üzerinde durmuşlar ve Uygurları Manihaizm ve Budizm´in adeta çok güçlü bir şampiyonları olarak göstermede lüzumsuz bir yarışa girmişler ve Uygur İslam Destanı´nı ağızlarına bile, almamışlardır.

Türk tarihçileri böyle yaparken kadım Uygurların bugünkü asıl vatan bekçileri olan Doğu Türkistan Uygur Türklüğü ‘nü hatırlamak lüzumunu dahi duymamışlardır.

Bu bedbaht bir keyfiyet değilse ya nedir?

Yayın Tarihi 2014-01-01


AZERBAYCAN VE HORASAN İSLAM HİDAYET GÜNEŞİ DOĞU TURAN YURDUNDA

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Evet Cumhuriyet devri Türk tarihçileri, düşünmüş, taşınmış, Türk milleti ve onun İslam Dinini kabul etmesi hakkında, kendi kafalarından hem de ilim adına ve ilim âlemine uydurma bir Talas "Senaryosu" yazmışlar ve bunu şovenizme varan bir eda ile Türkçe Ezan, Türkçe Namaz, Türkçe İbadet ve Türkçe Kur´an´a giden yolun kapısını açmak istemişlerdir.

İşte onlar, bu "uydurma senaryoları" ile Türklerin Müslümanlığı gibi, İslam ve insanlık tarihinin en büyük olayını, daha açık bir ifade ile "Senaryosu" Yüce Mevla tarafından yazdırılan bir büyük ve "ilahi Destanı" kelimenin tam anlamı ile "dejenere etmek" istemişler ve bunda fazlasıyla muvaffak ta olmuşlardır. Onların bu safsataları Talas Nazariyesi olarak son yarım asırdır resmi tarih kitaplarında ve okullarda okutulmuş, yarınki nesiller, kuru bir safsata ile yetiştirilmiş ve İslam Dinine "Şovenist" bir gözle bakmışlardır.

Yayın Tarihi 2009

KURANI KERİM VE VAHYİ İLAHİDE TÜRKLER 2. CİLT

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Şu hakikati bir kere daha ifade edelim ki, Müslüman Türk Milleti; Kuran-ı Kerimin övgüsü, Fahr-i Kâinat Efendimizin (s.a.v.) sevgisi ve takdirine mazhar olmuş yüce, şerefli bir millettir.

Nitekim Cenâb-ı Hak el-Maide suresinin 54. Ayetinde ufukları dolduran gür bir seda ile bu yeni devirde Müslüman Türk Milletine hitap etmiş ve; Allahü Teâlânın Türk Milletini çok sevdiği gibi, Türk Milletinin de Allahü Teâlâyı çok sevdiğini, onların korkmadan çekinmeden Allah yolunda cihat ettiklerini beyan buyurmuş ve bu Milleti adeta göklere çıkarmıştır. Kuran-ı Kerimin bir sahabe neslinden sonra bu şekilde övgüsüne mazhar dünyada hiçbir Millet yoktur.

Yayın Tarihi 2014-10-21


KURANI KERİM VE VAHYİ İLAHİDE TÜRKLER 1. CİLT

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Şu hakikati bir kere daha ifade edelim ki, Müslüman Türk Milleti; Kuran-ı Kerimin övgüsü, Fahr-i Kâinat Efendimizin (s.a.v.) sevgisi ve takdirine mazhar olmuş yüce, şerefli bir millettir.

Nitekim Cenâb-ı Hak el-Maide suresinin 54. Ayetinde ufukları dolduran gür bir seda ile bu yeni devirde Müslüman Türk Milletine hitap etmiş ve; Allahü Teâlânın Türk Milletini çok sevdiği gibi, Türk Milletinin de Allahü Teâlâyı çok sevdiğini, onların korkmadan çekinmeden Allah yolunda cihat ettiklerini beyan buyurmuş ve bu Milleti adeta göklere çıkarmıştır. Kuran-ı Kerimin bir sahabe neslinden sonra bu şekilde övgüsüne mazhar dünyada hiçbir Millet yoktur.

Yayın Tarihi 2014-10-21


HZ.PEYGAMBERİN HADİSLERİNDE TÜRKLER 2. CİLT

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen Hadisleri ve Müsned-i Ahmed b. Hanbel gibi belli başlı hadis koleksiyonlarında yer alan Türkler´le ilgili bütün hadisler ele alınmış, Hz. Peygamberin Müslüman Türk milletine olan manevi teveccühü üzerinde durulmuş, yine Hz. Peygamberin hadislerine göre Türk Milleti´nin İslami şahsiyeti ve tarihi Risalet ve Orta Doğu Misyonu bütünüyle gözler önüne serilmiş ve bu konulardaki bütün hadislerin metin ve çevirileriyle çok geniş bir değerlendirmesi yapılmıştır.

Malazgirt Meydan Muharebesine Birde Hz. Peygamberin Ayinesinden Bakınız.

Çanakkale Destanının Kainatın Efendisinden Dinleyiniz.

Osmanlıyı İki Cihan Sultanı Fahri Kainattan Öğreniniz.


HZ.PEYGAMBERİN HADİSLERİNDE TÜRKLER 1. CİLT

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI
Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen Hadisleri ve Müsned-i Ahmed b. Hanbel gibi belli başlı hadis koleksiyonlarında yer alan Türkler´le ilgili bütün hadisler ele alınmış, Hz. Peygamberin Müslüman Türk milletine olan manevi teveccühü üzerinde durulmuş, yine Hz. Peygamberin hadislerine göre Türk Milleti´nin İslami şahsiyeti ve tarihi Risalet ve Orta Doğu Misyonu bütünüyle gözler önüne serilmiş ve bu konulardaki bütün hadislerin metin ve çevirileriyle çok geniş bir değerlendirmesi yapılmıştır.

Malazgirt Meydan Muharebesine Birde Hz. Peygamberin Ayinesinden Bakınız.

Çanakkale Destanının Kainatın Efendisinden Dinleyiniz.

Osmanlıyı İki Cihan Sultanı Fahri Kainattan Öğreniniz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme