2 Şubat 2018 Cuma

Yaşayan Türk Düşünürleri: Prof Dr Zekeriya Kitapçı

KUR’ANI KERİM VE VAHY-İ İLAHİDE TÜRKLER KÜLLİYATI
 1. Kur’an-ı Kerim ve Vahy-i İlahide Türkler I
 2. Kur’an-ı Kerim ve Vahy-i İlahide Türkler II
HZ. PEYGAMBERİN HADİSLERİNDE TÜRKLER KÜLLİYATI
 1. Hz. Peygamber ve Hadislerinde Türkler I
 2. Hz. Peygamber ve Hadislerinde Türkler II
TÜRK İSLAM TARİHİ KÜLLİYATI
 1. Yeni İslâm Tarihi Ve Türkler I
 2. Yeni İslâm Tarihi Ve Türkler II
 3. Saadet Asrında Türkler
 4. Türkistan´ın Müslüman Arap´lar Tarafından Fethi
 5. Selçuklu ve Osmanlılardan Önce Orta Doğuda Türkler
 6. Orta Doğu ve Eski Hilafet Ülkelerinde Aristokrat Türk ve Selçuklu Hatunları
TÜRKLERİN MÜSLÜMANLIĞI KÜLLİYATI
 1. İslam Hidayet Güneşi Doğu Turan Yurtlarında; Azerbaycan Ve Horasanda İslamiyet
 2. Türkler Nasıl Müslüman Oldu
 3. Emeviler Devri Arap Irkçılığı Orta Asya´da İslâmiyet´in Yayılışı Ve Türkler
 4. Türk Boyları Arasında İslâm Hidâyet Fırtınası
 5. Doğu Türkistan Ve Uygur Türk´leri Arasında İslâmiyet
 6. Kuzey Türk Kavimleri Arasında İslâmiyet
 7. Türk Moğol Boyları Arasında İslâmiyet
 8. Oğuz Han İlk Müslüman Türk Hükümdar ve Hakanları Nasıl Müslüman Oldu?
ORTA ASYA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ KÜLLİYATI

 1. Türk´lerin Arap Dili Ve Edebiyatı´na Hizmetleri: Hilâfet Ülkeleri
 2. Türk´lerin Arap Dili Ve Edebiyatı´na Hizmetleri: Harzem Arap Dil Ekolü ve Türkçe
 3. Tefsir Ve Hadis İlminin Gelişmesinde Müslüman Türklerin Yeri
 4. Fıkıh, Kelam Ve İslam Felsefesinin Gelişmesinde Müslüman Türklerin Yeri
 5. Matematik, Tıp, Eczacılık Ve Astronominin Gelişmesinde Müslüman Türklerin Yeri
 6. Türkistan Milli Tarih, Kültür Ve Medeniyet Davamızın Meseleleri
Prof. Kitapçı, Isparta’nın Yalvaç Kazası’nda doğdu (1937). Orta ve Yüksek tahsilini Türkiye’de tamamladı. Bu arada KARAÇİ ÜNİVERSİTESİ’nden temin ettiği bursla Pakistan’a giderek Edebiyat Fakültesi’nde “Doktora” çalışmalarına başladı. Çeşitli yönleri ile “Abbasiler Devrinde Türkler” konusundaki tez çalışmaları ile “Doktora Ph.D.” payesini kazandı (1968). Prof. Kitapçı, Pakistan’da bulunduğu yıllarda çeşitli kültürel faaliyetlerin yanısıra “Pakistan Radyosu Türkçe Program Servisi Karaçi” de uzman olarak çalıştı.

Türkiye’ye döndükten sonra Devlet Planlama Teşkilatı’na girdi. Sosyal Planlama Dairesi Uluslararası Teknik İşbirliği Şubesi’nde “Uzman (RCD. CENTO)” olarak çalıştı (1971). Türkiye İran ve Pakistan arasında kurulan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) çerçevesinde bir çok önemli kültürel program toplantılarına katıldı. Daha sonra Atatürk Üniversitesinde (Erzurum) açılan ve şimdiki adıyla “İlahiyat Fakültesi” nde görev aldı. Prof. Kitapçı, buradaki ilmi çalışmaları ile "Emeviler Devrinde Maveraünnehir'de İslamiyet" konusundaki tez çalışması ile “İslam Tarihi Doçenti” oldu.

Prof. Kitapçı, 1978 yılında Jos Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin teklifini kabul ederek Nijerya’ ya gitti. Orada Öğretim Görevlisi olarak beş sene çalıştı. Bu arada fakültenin Dini Eğitimler Bölümünde Osmanlı Türk Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti derslerini okuttu. Ayrıca Dini Eğitimler Bölümü Başkalığı ve Dekan Vekilliği gibi idari görevlerde bulundu.
Ekim 1982’ de kendi isteği ile Türkiye’ ye dönen Prof. Kitapçı, Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Elazığ)’ da görev aldı. Burada Tarih Bölümü Başkanlığı yanısıra, bir çok akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulundu. Prof. Kitapçı, 1987 yılında Tarih Profesörü olarak Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi ‘ne (Konya) tayin oldu. Prof. Kitapçı burada da Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı yapmış, ayrıca ilmi araştırma ve yayınları yanısıra kültürel faaliyetlerine de devam etmiştir.

Prof. Kitapçı, Milli ve Milletler arası bir çok kongreye katılmış, ilmi tebliğler sunmuştur. İngilizce ve Arapça’yı çok iyi bilen Prof. Kitapçı’nın bu dillerde yayınlanmış kitap ve araştırmaları vardır. Ayrıca Farsça ve Urduca’ yı da bilmektedir. 2004 yılında emekli olan Prof. Kitapçı, ilmi araştırma ve çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Kitapçı’nın şimdiye kadar yazmış olduğu bütün kitaplar “YEDİKUBBE YAYINLARI” vasıtasıyla basılmış ve Türk okuyucusuna sunulmuştur. Bu eserler kendi kültür tarihimizin yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı

     
Sırala:
Göster:
Hz.Peygamber'in Hadislerinde Türkler (2 Cilt Takım)
   64,00
%20
 Kargo Bedava

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder