23 Şubat 2015 Pazartesi

Denemeler; Melih Cevdet AndayMELİH CEVDET ANDAY (1915-2002) ;  DENEME KİTAPLARI
 • DOĞU BATI, 1961
 • KONUŞARAK, 1964
 • GELİŞEN KOMEDYA, 1965
 • YENİ TANRILAR, 1974
 • DİLİMİZ ÜSTÜNE KONUŞMALAR, 1975
 • SOSYALİST BİR DÜNYA, Mayıs 1975
 • MADDECİLİK VE ÜLKÜCÜLÜK, 1977
 • YASAK, Mayıs 1978
 • PARİS YAZILARI, 1982
 • AÇIKLIĞA DOĞRU, 1984
 • SEVİŞMENİN GÜDÜKLÜĞÜ VE YÜCELİĞİ, 1990
 • ALDANMA Kİ, 1992
 • YİTEN SÖZ, 1992
 • İMGE ORMANLARI, 1994
 • GELECEĞİ YAŞAMAK, 1994
 • GEÇMİŞİN GELECEĞİ, Ekim 1999
 • ÇOK SESLİ TOPLUM, 2001
 • FELSEFESİZ YAŞAMAK, Mayıs 2002

DOĞU BATI, 1961

KONUŞARAK, 1964

GELİŞEN KOMEDYA, 1965

İlk Çağda Bir Tartışma
Devlet’ten
Poetika’dan
Hareketin Taklidi
Tragedyadan Drama Geçiş
Goethe’den
Fergusson’dan
Eliot’dan
Gelişen Komedya
Moliere’den
Gogol’den
Komedya Anlayışımız

YENİ TANRILAR, 1974

Yeni Tanrılar
Savaş ve Barış
Bilinmeyen
Yazı Üstüne
Zeyd Amr’ı Dövdü
Batılılaşma - Dünyalaşma
Korkmayın Tarihten
İyimserlik - Karamsarlık
Fırtınalı Deniz
Gökalp Buyurdu ki
Kadem Kadem
«Artık Değişmesin»
Doğru - Yanlış
Bir Yalnız Adam Boğaziçi ve Doğa
Tarihten Önce Vardık
Tarihten Sonra Varız
Konuşmamız
Tatil
İnsanlar ve Yasalar
Sanatçıyı Tanımak
Bir Düşünür
Gerçekler ve Abartma
Demek Kuş Dili
Çin Duvarı
Dünya Gençlik Sorunu
Dışardakiler İçin Af
Dört Yüz Evliya
Tahsil İle Olur
Rüzgâr Gibi
Doğudan Batıya
Doğulu Batılı Aydın
Var mı, Yok mu
Sırası mı?
İlgisizlik Üstüne
Üstün İnsan
Okur Yazar Üstüne
Hamlet ve Tarih
Gerçekler ve Uygarlık
Dil Üstüne
Doğa Toplum İlişkisi
Sanatın, Bilimin Savaşı
Düşünce - Davranış Tutarlığı
Masal
Çağın ve Halkın Gerisinde
Dilde Ölçü
Kendini Aşmak
Toprağa Dayanan Tanrı
Kaynaklara Doğru
Çağın İçindeki Kişi
Düşünce Ayrılıkları Bir Yana
Ölçü
Beş Parti - Tek Parti
İçerden, Dışardan
Şaka
Gökte Ararken
Hangisi
Ödün
Leğenden Başka Konular

DİLİMİZ ÜSTÜNE KONUŞMALAR, 1975

SOSYALİST BİR DÜNYA, Mayıs 1975

Sosyalist Bir Dünya
Kitap Görünce
Bayramlar
Kalabalık Bir Dünya
Sağ mı Sol mu?
Başımızı Dinlemek
Müstehcen
Okutacaksan İyi Okut
Onların Müziği
Seçkinler ve Halk
Tavuk ve Eğitim
Akrostiş ve İzafiyet
Saygı
Görüp Göreceğimiz
Tilkiler ve İnsanlar
Çıplak
Ormanda
Bir Karşılaştırma
Anlam Nerde
İlerleme ve Dua
Canlanan Bir Tartışma
Telepinu Dirildi
Anlaşılmaz Şeyler
Halk Kavramı Üstüne . .
Bugün
Anlamadan Sevme
Bizim Anadolu
Geçmiş ve Gelecek
Sorudan Korku
Üç Birlik
Nice Elsiz Kişi
Efe ve Tirova Üstüne
Saatlar Duyulmaz Olunca
Roman mı, Biyografi mi?
Hakaret
Bir Cumhuriyet
Kabinede Bunalım
Vazgeçilmez Partiler
Zaman Bölünür mü?
Çağın Etkisi
Tok Gözlü Bir Dünya
Tavukçudan Tatlıcıya
Bütünü ile Görmek
Bir Türk Yapıtı
Tragedya - Komedya
«Kısmet»
İşler ve Sözler
Yabancılaşma
«Safsata»
Demokrasiyi İstemiyorlar
Suçumuz Edebiyat
«Bilirsen Bil»
Yüz Elli Yıllık Gecikme
Kısmet ve Hükümet
Aşırı
Konuşma ve Düşünme
Değişen Boğaziçi
Şiir Üstüne
Batı Diyoruz ya
Uzun Şiir - Kısa Şiir
Şiirin Vazgeçilmez Üç Dönemi
Güzellik Yaratılmaz
Şiirin Anlamı
Bir Edebiyat AdamıMADDECİLİK VE ÜLKÜCÜLÜK, 1977


YASAK, Mayıs 1978

Yasak
Proleterya Diktatörlüğü
Yarın Düşüncesi
Kanlı  1 Mayıs
Anlamın Anlamı
Çağlar Geçiyor
Açılsın mı?
Çağdaşlaşma, Halksallaşma
Chaplin ile Şarlo
Bir Ağırlama
Türkler ve Anadolu
Anadolu Halkı
Değişen - Değişmeyen
Esin
Kolay ile Zor
İnsandan Hayvana
Shakespeare Düşmanları
Kubbe ve Bilim
Kıracaksın Be!
Otobüs
Nerden Geldi?
Daha sürecek
Bilimi Savunmak
Bugün ile Geçmiş
Bilinmeyen Bir Dünya
Bireysiz Sevi
Ozan Olmak İçin
Konuşmak
Evrensel Ortaklıklar
Yarışma
Güncel Üstüne
Okumamak
Olacak mı, Olmayacak mı?
Son Günleri!
Nerden Bildin?
İkaros Kimin Umurunda
Tiyatro ve Şamanlık
Önemli Bir Olay
Bir Oyun
Tarihle İçiçe Bir Sergi
Bu Ortamda Bile
Yarınki Yaşamımız
İlerleme
Bir Hazırflığın Belgeleri
Gerilemekle Kalmadı, Battı! :
Kimin Umurunda!
Gitmeleri Gerekliydi
Zorunluluk - Özgürlük
Bir Tartışma Üstüne  


PARİS YAZILARI, 1982

Paris’te Eski Bir Evde
Nerden Nereye
Oğlum İdris’e Uzaktan Şiir
Övüneceğimiz Bir Olay
Dışarda Türkiye
Orda Bir Köy Var
Paris’te Yabancılar
İki Sergi, Bir Yapı
Nâzım Hikmet Tarbes’da
Frankus’un Çocukları
İnsanlar Ülküler
Güzel Yurt
İşçi Çocuklarının Eğitimi
Suna Kan Paris’te
İşçilerin Çocukları
Basından
Galya’dan Fransa’ya
Şemsiyeli Clochard
Haller Forumu
Dolaşma
Bir Avunu
Düşüncesizlik Kalıtımı
Pilav ve Mesnevi
Önemli Bir Yıldönümü
Bir Eksik Var
Sergiler
Batıyor mu?
Boşuna Sözler
Günümüzden Geçmişe
Bir Meksika Gösterisi
Bilimsel Bir Toplantı
Günlük Yaşam
Resim Üstüne
Sartre İçin


AÇIKLIĞA DOĞRU, 1984SEVİŞMENİN GÜDÜKLÜĞÜ VE YÜCELİĞİ, 1990

İnsancılık mı, İnsancıllık mı?
Hangisi Hangisinden
Sevişmenin Güdüklüğü ve Yüceliği
Aile Nereden Geldi?
Sanatın Değeri
Ayağa Kalktık
Büyük Taarruz
Ölüyü Ağlatmak
Derebeyi Ne Demek?
Akıllı
Kitap
Suratlarla Giysilerin Karışmadığı Bir Olay
İnsanlar ve Maymunlar
Çözümlenememiş Bir Olay
Dört Kitap
Diderot, Aydınlanma, Ansiklopedi Üstüne
Düş Kırıklığı
Pişmanlıklar  
Düzensizlik
Putunu Kendi Yapar
Ada
Adlar
Cervantes’in Arapçası
Canlı-Cansız
Doğaçtan Olan
Yuva ve Korku
Kün ile Evrim
Geçmiş Olsun!
Bir Yıldönümü
Yeni Haritalar
Kıyıda
Tarihin Neresindeyiz
Ayna Üstüne
Bilmeyen Sevemez
Bir Konuşmanın Düşündürdükleri
Nedensellik ve Nedensizlik
Yazmak mı Güç, Yazmamak mı?
Vıdıvıdı
Sanat Güzelliğine Yaklaşmak
İyilik-Güzellik
Dinde ve Felsefede Arap Milliyetçiliği
Okumak-Okunmak
Ulusal-Evrensel
Sentez: Laiklik
Yukarıdan Aşağı ve Aşağıdan Yukarı
Başlamanın Güçlüğü ve Önemi
İşçi Sınıfının Öncülüğü
Duş
Çarklar
Önce Sanat Vardı
Ölçülü-Ölçüsüz
İki Dünya Üstüne
Konuşma Dilinden Yazı Diline
Resim Üstüne ve Bir Ressam
Güzelliğin Sağlamlığı
Sanat Şöleni Bir Hafta
Dinleri İncelemek İçin

ALDANMA Kİ, 1992

I. Bölüm
OLAYLAR VE YORUMLAR
El Öptürmek
İki Sanat Olayı
Darbeler Üstüne
Gençleri Korumak
Yakın Tarihimizde Çözülmemiş Bir Konu
Iç işlerimiz
Kapandı, Gene Açılır
Bu Gidiş...
Sikke Kaçakçılığı Üstüne
Örnek Alınabilir mi?
Şiirimizin Yeni Günleri
Erbab-ı Teşaür Çoğalıp
Önce Kurmak Sonra Korumak
“Bir Eli Yağda Bir Eli Balda”
Sil Baştan
Yaşanan Tarih
Gorbaçov’un Reformları
Nasıl Bir Gelecek?
Özel Girişimin Yeni Yatırımları
Merak
Ataç Öleli...
Şiir Dili
İnanmış Adam
Avrupa’yı Kandırmak mı?
Nemelazımcılık Olur mu?
Yaşam Hakkı
Arşivci Yetiştirmek için
Alfabe, Kan ve Gözyaşı
“Merhaba Malik Bey”
Aldanma ki...
Dışlanan Aydınlarımız
Yaşama Özgürlüğü
II. Bölüm
DÜŞÜNCELER, KİTAPLAR
Yolculuk ve Kitap
Roman Kahramanları
Avrupa Ne Demek?
Dizeler Anahtar Olsun
Hangisi Saçma?
Rusya’da Devlet Kapitalizmi
Soylu Bir Ozan
Hangi Sosyalist Düşünmedi ki?
İdeoloji Üstüne
Korkularımız
Defter’in Yeni Sayısı
Şiir Yaşantısı
Anlamı Aşmış Bir Ozan
Yukardan Aşağıya mı?
Dönüşme Çağının Temelleri
Ölümsüzlüğün Kaynağı
Ölüm Fabrikası
Ciddi-Eğlenceli
Destansı Kişi-Trajik Kişi
Bellekteki İmgeler
Sanat Dergiciliğinde Bir Yenilik
Yazının Kolay Olanı, Güç Olanı
Dada ve Gerçeküstücülük
Dikizcilik Kültürü
İntihar Şiirleri
Dilde Modalar
Süregelen Bir Tartışmanın Kitabı
Fenerler ve Fenerbahçe
Kapalılık, Büyücülük ve Simya
Delilik Üstüne
Yer Olmayan Yerler
İlkellik-Uygarlık
Şiir ve Çevirisi
Nazik Bir Konu

YİTEN SÖZ, 1992

Değişen Boğaziçi
İnsan Hakları
Bilmiyor muyduk?
Eskilerin Sözleri Üstüne
Bir Gün
Teslim
İki Beyin
Adından Başlayalım
Şöyle Garip Bencileyin
“Arapça Değil mi?”
Yerleşik-Göçebe Savaşları ve Bayındırlık
“Kastelliyi Sevmiştim”
Dopdolu Bir Sanat Ayı
Yaşamın Kökenleri Üstüne
Toplu Bir Bakış
Bir Anayasa Konusu Daha
İptida Kırbaç Var İdi
Yeniye Alışmak Bilisizlikle Olmaz
“Evet”in, “Hayır”ın Anlamlan
Biz Şiirleri Sevelim
Halk Oylaması mı, Seçim mi?
Bir Yıldönümü ve Bir Yonut
Akarsu
Gitmek mi, Gitmemek mi?
Yazar mı, Bilim Adamı mı?
Ne Güzel Bayram
Bir Yabancı Mimar
Saygı
Kum Saati
İyimserlik
Okurlanmızla
Halkım
Oyun-Yaşam
Hasta ile İnsan
Hangi Kesinti?
Eşsiz Bir Sergi
Saat ve Başka Şeyler
Aydın Kime Derler?
Kırsal Yaşam Derken
Talihsizlik
Nail Çakırhan’a Saygı
Mal Listesi
Heybeliada-Kapalıkutu
Yeni Gelenek
Tazelenen Bir Konu
İlginç Bir Yapıt
Bu Kaçıncı Güz
Ölümler
Bir Küçük örnek
Başka Halk Bulmak
Ne Biçim Felsefe
Yılın Son Günleri
Bir ödül, İki Kitap
Çabalı-Çabasız
Bir Güvencenin Nedeni
Vah Vah!
Okurken
Yiten Söz
Kılıflı
Yaşasın
Teksesli-Çoksesli
Mutluluk ve Kurbanlar
Bahariye
İzmir’de
Kutsal Dil Yoktur
Gecikmiş Bir Yazı
Kalabalık İçinde Yalnız
Sanatçının Ölümü
Ramazanlık
Bir Anıt Sökülüyor
Büyük Bir Öykü Yazarı
Festival Dolayısıyla
Kahrolsun Matematik
Okumak-Yaşamak
Tümü Yasak Edilmeli
Doldurulmaz
“Soğuyorum”
Yaşamadık
Eski-Yeni
Bir Mektup
Şiirler Arasında
Savaşta Kadın
Bir Yıldönümü Dolayısıyla
Şiirde Akıl ve Değişme
Ne Konuşuruz?
Romancıyı Yargılamak
“Sulh Mektebi”
Bir Hafta
Resimde Gerçek
İki Konser
Birkaç Yabancı Sözcük
Bir Felsefeci
Anlaşmanın Türkçesi
Tiyatro, Yazın, Spor
Dön Baba Dönelim
Sinema Günleri
Özgün Bir Seçki
Ali Kapısı
Ah Beyoğlu...
Mizah-Gülmece
Yararlı Bir Dizi
Festival’den İzlenimler
Bilimler, Sanatlar Üstüne Bir Söylev
Segâh Komması
Düşünce-Düşünme
Bir Tartışma Üstüne
Kitaptan Doğaya
Soru ve Yanıt
Bir Yolculuğun Anılan
Siyasal Hayvanlar
Anlaşılmaz Sözler
Okumamak İçin
Şiir Kitapları Arasında
Picasso ile
Yetinmemek
Tarihin Anlamı
Platon da Çıkamamış
Eski Ustalar


İMGE ORMANLARI, 1994

Bir Senaryo-Roman
Şiir Dünyasından
Cız
Bir Dostluk
Bir Toplantı Dolayısıyla
Barış ve Sokrates
Ozan ve Aydın
Mescitte Bilim
Mal - Mülk Üstüne
Tiyatronun Gerekliliği
Bir Aile Geçimsizliği
Eskiden Kar Yağardı
Alışacak mıyız?
Felsefecilerimiz
Genişleyen ve Derinleşen Bir Tartışma
Yazlıkta
Bitmeyen Sancı
Demek Önemli Bir Konu
Nasıl Bir İnsan
Ayıp Şeyler
Ölmezlik Üstüne
Yalvaçlar Üstüne
Yâd Est
Şehit Hangisi?.
Bir Müzikçinin Dersleri Üzerine
Bir Mektubun Düşündürdükleri
Bir Bayram Daha...
Bir Şenlik ve Bir Sorun
İki Mektup ve Sorunları
İsa Güldü mü, Gülmedi mi?
Kuru Fasulye ve Düşündürdükleri
Aynı Hamurdan
Bir Kitap ve Bir Mektup
Tarih ve Kentler
Tarih ve Tarihsel Roman
Sosyalist, Sosyal Demokrat, Demokratik Sol Diye...
"...Onların Yerine Türkleri Kullanın!"
OsmanlI'nın ve Türk'ün Kimliği
Ne İçindeyim Zamanın...
Hamur Kazanı
Dünya Tiyatrolar Günü Dolayısıyla
Ele Avuç Açmak Neye?
Cumhuriyeti Yaşadık mı?
Almanya'dan Bir Mektup
Bütün Şiirleri
Sanatın Gereği
Köyde Seçim
Sadece Umut Olmak Yetmez
Türkçe'de Düzyazının Gelişimi
Arka Oda
Maltepe Ressamları Olayı
Dilekçe Üstüne
Köyde Bayram
Mektuplar .
Evet
İstanbul Üniversitesi Nasıl Kuruldu
İhtilal Mitosu ve Otorite
Sanatçının İki Deneyi Üstüne
Benim Oğlum Bina Okur
Türkiye Birleşik Komünist Partisi Üstüne
Lakapların Tarihi ve Bir Kitap
Düşünce ile Söz Arasında
Geçen Haftanın İçinden
Tanrıların Kıskançlığı
Müzik ile Fizik
İmge Ormanları
Herkesin Kendi Klasiği
İmece ile Sanat
Soytarı ve Dalkavuk
İslam Tapınımlarının Kimi Benzerleri
Dört Yüz Çadır Söylencesi
Gene Klasik Üstüne
Uygarlığa Alışma Korkusu
Gorbaçov'un Düşündükleri Üstüne .
Bir Haftanın İşleri
Ira ile Yazgı
Gelenekçilik ve Tutuculuk Üstüne
İsmet İnönü'nün Anıları
Meyhanede Bir Olay
İki Konser
Tuhaf Bir Rastlantı
Bilinmeyen Şiir
Müzik Eylemi
Yurdun Tarihini Tanımayanlar
Paris'ten İki Ressamımız
Değişmezlik ve Değişebilirlik
Endüstri Sonrası Bir Çağ
Bir Adamı Tanımak
Kıbrıs Şiiri
Müşfik Kenter
Çeviri Şiir
Bir Başlangıç
Bir Eleştiri Denemesi: Duman
" Kitap "ı Kaçırmayalım
Hikmet ve Şeriat
Kölelik
İstanbul'un Bir Kıyısı
Kral Nerden Çıktı?
Gemi Ustası Argos
Yeşiller
Mektuplar
Otuz Sekiz Yıl Geçmiş
Kanun Üstüne
Bekliyorum
Artık Geri Dönülemez
Efendilik-Kölelik
İki Taslak
Bir Örnek Aydın
Orhan Veli'nin Yonutu
Cinsellik-Nüfus Patlaması ve Örtünme
Sanatta Geçmiş ve Gelecek
Dil Sürçmesi ve Pot
Ulusalcılık Üstüne

GELECEĞİ YAŞAMAK, 1994

Akarsu Nereye
Boyun Eğme
On Beş Günlük Ayrılıktan Sonra
Bilimsel Terminler Konusu
Dogmacılığın Bir Türü
Kendimizle Övünmeyelim
Bahar Geldi
Avrupa'nın Başkentinde
Strasbourg Anıları
" Yeni Bir Halk Arıyorum"
Yasaklar ve Buyrular
Bir Dahinin Doğum Yıldönümü
Şiir Çevirisi ve Yeni Bir Yapıt
Eğitim Sorunumuz Neden Gözardı Ediliyor?
1 Mayıs ve 19 Mayıs...
Demokrasi Kime Gerekli?
Salihli Şiir İkindileri
Tarihte Batanlar
Örnek Bir Aydın
Düşünceden Düşünceye
İstanbul Ağzı
200.Yılda Yeni Bir Kitap
Talât Paşa'nın Son Konuşmaları
Önemli Bir Düşünürün Ölüm Yılı Dolayısıyla
Mâmelek
Bir Sanatçı ve Bir Sorun
"Rien"
Lautremont Üzerine
Horoz, Mesen ve Denizkızı Üstüne
"Özal Hikâyesi"
Selam Olsun
Romana Ne Oldu?
Kendimizi Yok Etme Hırsı
Ya Patlarsa
Tanzimat
Siyasal Yaşam ve Siyasal İktidar
Terör, Şiddet, Özgürlük Üstüne
İkinci Bin Yılın Sonuna Doğru
En İyi Dindar...
Okurlarla
Moskova İzlenimleri I
Moskova İzlenimleri II
Moskova İzlenimleri III
Moskova İzlenimleri IV
Filosoflann ve Yalvaçlann Gizledikleri
Atom Fizikçileri Arasındaki Tanrı Tartışması
Düşünceyi Özgür Bırakın
Sana Ne Dış Politikadan?
Tarih Ne Diyor? Tarih Bir Şey Demiyor
Avrupa Birliği
Notlar
Stalinizm Nedir?
Gitmek mi, Kalmak mı?
Sivil Toplumun Kurulması
Şurdan Burdan ve Ölümden
Bu Yılın Nobel Ozanı
Alay ve Gülme
Geleceği Yaşamak
Gene Yunus Emre
Değişme Sözkonusu Değil...
Hastahane
Savaş
Uygarlık Ne İle Ölçülür?
İdam Cezası Kaldırılmalı
Freud'ün Yanlışı
Deprem
Ozan ve Romancı
Nice Yıllara
"Burda Oturuyor"
Çeviri Üstüne
Gelip Gidiyor muyuz? ,
" Hazineler İçindesin!"
'Altın Dal'
Biçem Üstüne
Arkaya Bakmak
Nasıl Yaşamalı?..
Uzak Bir Yer
Avutmak
Sormadan Edemeyiz
Özgürlüğümüzün Sınırlan
Bir Coşku Gecesi
Özgür Değiller mi ki...
Okurken
Tembellik
Devrimcilik Ne Demek?
Korku ve Kaygı
İnsanlarımız ve Konuşmaları
Devlet Dedikleri...
Aklını Başına Toplama...
Önemsizin Öne Çıkması
Düzanlatım Şiiri Nedir?
Sıra Neden Bozuluyor?
Söylev Sanatı

GEÇMİŞİN GELECEĞİ, Ekim 1999

ŞİİR VE ÇEVİRİSİ
Yazının Kolay Olanı, Güç Olanı
Süregelen Bir Tartışmanin Kitabı
“MÜSTEHCENLİK”İN GİZLİLİĞİ VE ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİ
Roman Kahramanları
YAZLIKTA KİTAP OKUNMAZ MI?
Ateş ve Altın Üstüne
Dada ve Gerçeküstücülük
İLKELLİK - UYGARLIK
Dikizcilik Kültürü
Güzel Helena ve Uskumru
İNTİHAR ŞİİRLERİ
Dilde Modalar
Fenerler ve Fenerbahçe
Yer Olmayan Yerler
Delilik Üstüne
Kapalılık, Büyücülük ve Simya
Nüfus Planlaması ve Niobe
Sanat Dergiciliğinde Bir Yenilİk
Nazik Bir Konu
BELLEKTEKİ İMGELER
Ormana Gömülmüş Güneş
Dizeler Anahtar Olsun
Avrupa Ne Demek?
ŞİİR YAŞANTISI
Destansı Kişi - Trajik Kişi
Yolculuk ve Kitap
Pabucu Dama Atılan Bir Karmaşa
Hangisi Saçma?
CİDDİ - EĞLENCELİ
ULÛFE VE SiNE-İ MİLLET
Espri Nedir?
FİLOZOFTAN RESİM ELEŞTİRMENİ
Hangisi Taklit Ediyor?
YAPISALCI ELEŞTİRİ
Ortaçağ Kentleri
Defter’in Yeni Sayısı
Uygarlık Nasıl Doğdu?
BİR BİLİM ADAMININ ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ
Kapitalist Devlet Sorunu
Orestes Suçlu mu Değil mi?
KORKULARIMIZ
HANGİ SOSYALİST DÜŞÜNMEDİ Kİ?
Soylu Bir Ozan
Rusya’da Devlet Kapitalizmi
Neşelenmek İçin Bir Kitap
Yukardan Aşağıya mı?
Ölüm Fabrikası
Ölümsüzlüğün Kaynağ
Dönüşme Çağının Temellerı
Tek Perdelik Bir Oyun
Ozan Esini Hak Eder
Felaketi Önlemek Elimizde
DEVİNİM İÇİNDE DEVİNİMSİZLİK
DİYALEKTİK ÜZERİNE
Dünün Türkiyesi
BİR KURAMCININ DENEMELERİ
Yüz Yıl Sonra
ESTETİK Mİ, İŞLEVSELLİK Mİ?
Kralsız Krallık
Gizli Tarih
TARİH DEĞİŞİMİN KAYDIDIR
Yararlı Bir Dans Kitabı
Fantezi Korkusu
Felsefe Nedir?
ŞİİR Nedir, Nereden Doğar?
Bir Dehaıin Yaşam Öyküsü
AKILSIZLAR İÇİNDE BİR DELİ
Felsefe İle Şiir
Üstün Adam Yaratmak
Dublin’in Malı Bunlar!
Nasıl Bir Kimlik
Bir Ozan
GEÇMİŞİ DE ŞİİR, GELECEĞİ DE
ZEUS SUNAĞINI İSTİYORUZ
Öykünün Şiire Yaklaşması
Umutsuz Bir Tablo
Molière Efendi
İspanya: Bir Başka Avrupa
Eleştirel Düşünce
BİRBİRİNDEN İLGİNÇ KONULAR
Yalanı Anlatmak
AKDENİZ
Gene Utopia
Ayakizlerinde Adımlar
Modern Şiir ve Rimbaud
Kavram Ne Demek?
Yazar Nadir Nadi
30 Yıl Sonra
BİR YAŞANTILAR ANTOLOJİSİ
Bir Günce
Yunus Emre ve Hümanizm
Kâmil ve Sait Paşa’nın Anıları
“SONRASI SESSİZLİK”
Toplumda Sanatçıya Yer Yok mu?
ŞAŞKINLIKTAN ŞAŞKINLIĞA


ÇOK SESLİ TOPLUM, 2001

Dünyada İlk Sosyalist Devlet
Hazine Geliyormuş
Sayılar ve Şiir
Taş ve Savaş
Kitap Üstüne
Yaşlılık Üstüne
Yeni Bir Şiir Dizisi
Sanatçıyı Dışlamak
500. Yıl Dolayısıyla
Konudan Konuya
Okurlarla
Ün Üstüne
Felsefe Üstüne
Köydeyim
Karyalılar
Büyü ve Bilimsel Yasalar
Gani Girgin’in Telefonu
Geçmişe Bakış
J. P. Sartre la Bir Tartışma ve Sonrası
Çok Sesiı Bir Toplum
Niçin Yazıyoruz?
Çağımızın İki Büyük Ozanı
Eski Bir Defterden IV
Okurlarla
İşte Kar Yağıyor, Anlamı Ne Bunun?
Tarihsel Bir Utku
Nerde O Günler
Ad Değişikliği
Güldeste’den Seçki’ye
“Yeni Bir Varlık, Makedonya Denilen”
Söz mü, Palavra mı?
Övünüyor, Sevinç Duyuyorum
Troya Savaşı Olmasa Daha İyi Değil mi?
Gözle Görülmeyene Boş Ver
Yeni Bir Tanrı : Enflasyon
Mutluluk Edebiyatı
Bir Kitap - İki Mektup
Yürü Bre Hızır Paşa
Söyleşi
Poster
Amazonlar
İnsanın Serüveni
Bu Kin Neye?
Soru Sormak
Siyasa Kötü Bir İş mi?
Mektuplarla
Zengini Eğitmek
Anlamsız Bir Konuşma
Aydınlanma Nedir?
Kadın mı, Resim mi?
Soyadı Sorunu
Felsefenin ve Bilimin Yabancılığı
Ne Söylerler, Ne Bir Haber Verirler...
Telefon Konuşmaları
Soru Yağmuru
Şiir Haftası
Okkası Kaça?
Entelijensiya
“Yaşa Hafiye”
Söyleşi
Leyleklerin Ölümü ve Haşim
Şiir Nasıl Yazılır?
Budapeşte’de
Gogol Olsaydı
Okul Üstüne Aykırı Düşünceler
7’ler Üstüne
Lukianos-Lukyan
Çimdik  60 Milyon
Gene Yalnız Kaldık
Tarihsel Kalıtım
Hoşgörü ve Softalık
Çok Yaşasınlar
Laiklik ve Sanayi Sonrası Toplum
Üç Manga Asker
Evrensel - Ulusal
Daha İyi Olmaz mı?
Görmezden Geldim...
İnsan Yerine Hayvan
Önemsiz Anılar ve Bilinmedik Kişiler
Bi Örgüt Bi Gürültü
Gülümseyin Yeter
“Sevecen Ölüm”
Nane Azaldı
Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde
Okurlarla
Sıvas Olayının Nedeni
Sil Baştan
Ben de Olsam Öyle Konuşurdum
Şaşkınlık İçinde Kalıyorum
Neden Kaçıyorlar?
Laiklik Ne Demek?
Kanun Konçertosu
Uyuşturucu Kimseyi Kurtarmaz
“Benden Hayyam’a Selam...”
Biz O Kavgaya İnanmıyoruz
‘Ecce Homo’
Öteki Dünyada Vali Var mı?
Sana Ne Be Kardeşim
Zengin Olmaktan İyidir
Bir Felsefecimiz Öldü
Ulusal-Evrensel
Yazlıktan Notlar ,
Ses Düzeni
Yazlıktan Notlar II
İnsanlıktan Umut Kesilmez
Yazlıktan Notlar III
Söyleşi
Sağa mı Çekecek, Sola mı?..
Ne Güç Şeymiş!
Üniversite Kapıları
‘Vahşi Kapitalizm’ Sözü Boşuna Söylenmiş Değildir
Azerbaycan Üstüne
Umudu Araştırmak
Ressam Olmak Ne Kolaymış!
Zengin Kroisos
Ölümlerden Ölüm Beğen
O Günler
Geleceği Bir Bilen Çıksa da...
Dört Duvar İçine Kapatılmış Bir Açık Hava Anıtı
Kanun Nedir ki...
İki Kez İki Kaç Eder?
Bilimin Açacağı Kapı
İşimiz Yaşamak, Ama Nasıl?
Savaşların Tarihi mi, Kültür Tarihi mi?
Kahrolsun Hurrem Sultan
Şeriatçılık Bölücülüktür
Mektuplarla Gelen
İnsan...
Ermeni Türkçesi
Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra
Ölümü Sevmek mi?
Uygar Bir İnsan...
Kadıköy
Noel ve Yılbaşı
Dergiler Arasında
Dostlarla Konuşsam
Eğlenmenize Bakın!

FELSEFESİZ YAŞAMAK, Mayıs 2002

İlk Taşı Kim Atsın
Aykırı Düşünceler
Mostar Köprüsü
Bir Öğretmen
Güçlü Yapıtlar Yorumla Yaşar
Şiire Bakmak
Savaşçı Olmayan Bir Asker
Mumlar Kimin İçin Yanıyor
Yaratma Gizi
Doğa Neşe Saçıyor
Seçim Falı
Ölüm ve Ötesi
Mor Bir Gün
Maço Kafa
Tarihin Dışında mıyız, İçinde mi?
Aydınlık ve Karanlık
Bir Mektup ve Eski Bir Yazı
İkisine de Alışalım
Hasta Ziyareti
“Alo Katil”
Faşizm Her An Ortaya Çıkabilir
Benim Sadık Yârim
Bir Makedon Şairi
Uygarlık Çağında İlkellik
Kimin İşine Yarayacak?
Bilmem İyi mi Olur?
Bir Yıldönümü
“His Var mı Bu Âlemde...”
Boşuna mı Yaşamışız?
Kan Dökme Tehdidi
Büyük Bir Adam Üstüne Büyük Bir Kitap
Cahillik
Çıkarsız Bilgilenme, Ama...
Çağımızın Olumlu Olayı
Tokgözlü İdik
Doğa-Kültür Karşıtlığı Ne Demek?
Bir Defterden:
Felsefesiz Yaşamak, Bilinçsiz Yaşamak
İyi ki Bugünü Görmedi
Bir Aydınımız Öldü
Kuru Fasulye ve Başka Şeyler
‘Müstehcen’ Ne Demek?
Alevilik-Bektaşilik Üzerine Bir Kitap
Türkmen Kime Derler? Türk Kime Derler?
Hangisi?
Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde
Ölüm Binyılı
Köyde
Kullan Babam Kullan!
Yeni Yüzyıla Hangi Yüzle Gireceğiz!
Çımçım ve Başka Sorunlar
Yeni Yüzyılın İşi Güç
Dilinin Korunması
Sertlik
Şeriatçılar İktidar mı Oldu?
İlm-i Simya ve Simya ve Mumya
Ben Dâhi Değilim
Şiirin Büyülü Dünyası
Alışkanlık Üstüne
Ayağa Takılan Dünya
İfade Etmek-İfade Vermek
Önce Yazgı Anlayışını Kaldırmak
Ulusların Iraları
“Erbab-ı Teaşür...”
Şiirimiz Romantik mi?
Anadolu
En Önemli İş
Bir Konser ve Bir Uygarlık Örneği
Ne Duysa Yarar Var
Troya’dan Geriye Doğru
Felsefesiz Toplum
Anayurdumuz Anadolu’dur
Köyde Geçen Aylar
Altyapı Sorunu
Bir İstifanın Düşündürdükleri
Yitikler
Bir Olayın Düşündürdükleri
Şiirli Yazı
Vatan Haini
Yeni Bir Sözlük
Sakallı Celâl
Demokrasinin Önemli Sorusu
Anlamak, Anlaşılmak
Ölülerimizi Anmak
Kandid Geldi
Günlerden Bir Gün
Felsefeyle İlişkimiz
Yılbaşı Üstüne
Gün ve Gece
Siz Hiç Bir Nehrin...
Şiddet Üstüne
Sıraya Dizmek
Olmayacak Duaya Âmin
Başkanlık Oyunu
Okuma Üstüne
Köprü Edebiyatı
Bir Defterden
Müzik Dinleyin
Annem ve Balina
Telefonda Hıçkırık
Şiir ve Matematik
Açıklamalar
Sanatlar Arasındaki Birlik
Dilencilik
Namus Bekçiliği
Bekleyeceğiz
Mutluluğumuzun Temeli
Demokrasi Sadece Çok Partili Olmak Değildir...
Tanıklık
Bir Kampanya
Hitit Geyiği
Sanat-Devlet İlişkisi
Ciddiye Almadım
Fetih Törenleri
Bir Antoloji
İsveç’te Şiir Günleri 1
İsveç’te Şiir Günleri 2
Martılar
Bir Okuma
İmge Bolluğu
Dua ve Enternasyonal
Aziz Nesin’in Ölümü
Tului Sönmez Öldü
Öldükten Sonra
Köyün Eski Öyküleri
Kılık Kıyafet Üstüne
Havadan Bakmak
Korkulan Sanat
Kadınlarla Şeriata Doğru
Zenginlik ve Zengin Görünme Hastalığı
Eski Kültürümüz Dedikleri
Uğraş Seçmek Kolay mı?
Dünya Çapında Bir Olay
Mizah Ne Demek?
Özveri
Aşağı Görme
Yüceltme Değil, Doğala Dayanma
Kedimiz
Selam Verip Geçtiler
Atatürk’ü Anlamak
Orhan Veli İçin
Yolculuk Üstüne
Köye Veda
Yoksa Unutuluruz
Konuşma Üstüne
Çelişkiler İçinde