31 Temmuz 2018 Salı

Halil İnalcık; Son Ders


Bilgi; Alev Alatlı

  1. En yeni bilgi neyse, öğretilmesi gereken ilk bilgi odur çünkü en işlevsel bilgi odur. Sivil havacılık öğretecekseniz, Wright kardeşlerin bez kanatlı uçağından değil, insansız hava araçlarından başlarsınız. Konu siyaset bilimi ise AB yapılanması derebeylik sisteminden önce gelir.
  2. IMF’yi, S&P’yi bilmeyen, Türkiye’nin ödemeler dengesi hakkında hiçbir fikri olmayan, İran’dan, Gürcistan’dan, Yunanistan’dan bihaber; TV yarışma programlarında beşbin sınırını aşamayan üniversite gençliği akla ziyandır. Kötü öğretim kader değildir. Böyle olmak zorunda değil.
  3. Dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası olur. Öğrencisini güncel sorunlara uyandırmayan, hızla küreselleşen dünyayı, sürgit değişen koşulları anlamlandırabileceği bilgiyle donatmayan üniversite eğitimi nafiledir.

657 Yazıları...

Bürokratik Oligarşi; Bülent Ağaoğlu

yök tez araması tümü: 2 sonuç var.29.05.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Elitizm ve bürokrasi: Türkiye örneği / Elitism and bureaucracy: Sample of Turkey
Yazar:İBRAHİM GÜL
Danışman: PROF. DR. AHMET ALPAY DİKMEN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Yönetim Bilimleri Bilim Dalı
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin:Bürokrasi = Bureaucracy ; Elitizm = Elitism ; Kamu bürokrasisi = Public bureaucracy ; Kamu yönetimi = Public administration ; Türkiye = Turkey ; İdari vesayet = Administrative tutelage
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2017
147 s.
Tezde,bürokratik Bürokratik vesayet esasen, bürokratik elitizmi, kolluk kuvvetleri elitizmi, bürokratik oligarşi ve/veya jurostakrasi kavramları incelenmektedir. Her ne biçim, koşul ve uzamda olursa olsun bürokratların yönetimi yönlendirip yönetmeleri bir vesayet biçimidir. Bürokratik vesayet kavramı ile benzer kullanım alanlarına sahip kavramlar, "demokratik vesayet", "pretoryen rejim", "vesayet rejimi" ve "elitizm" kavramları olmasına rağmen "vesayet" benzer manada kullanılan elitist yapıların genel adı olabilir. Elitist vesayetçilik kavramı ilk bu çalışmada kullanılacaktır. Ancak tezin ana çerçevesi kolluk kuvvetlerinin elitist yapılanmaları olduğundan bürokratik vesayet kavramı tercih edilmiştir. Bürokratik vesayet, kendine özgü bir vesayet ilişkisi sergilemekte olup Türkiye'de fenomen bir kavram haline gelen "paralel yapı" ile örtüşük/eşdeğer kavram olarak bu çalışmada kullanılmaktadır. Bürokratik vesayet kavramı Türkiye gerçeğinde son 20 yıllık bir dönem özelinde incelenmektedir. Çalışmanın konusu bürokratik vesayet olarak adlandırılan duruma yol açan meri hukukun (law in force) sağladığı özel yetki/ler dolayımı ile yaratılan bürokratik rejim; yani bürokrasiyi ele geçirip otoriteye şantaj yapan, kendilerini devletin sahibi sayan hizip gruplar, "devlet otoritesinin parçalanması" şeklinde ifade edilen kritik görevlerde bulunan kamu görevlilerinin bir ideoloji merkezinde mensup oldukları ideolojinin inananları ile müşterek veya onların yardımı ile çelik bir örgütsel yapı oluşturmak suretiyle devleti parçalamalarını ifade etmektedir.

------------------------------.

2Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Yatırım Destek Ajansı'nın toplantısında yatırımcılara
seslendi. 

"Geldiğimden beri en büyük kavgam bürokratik oligarşiyledir" 

diyen Başbakan Erdoğan, bürokratik oligarşinin ne tür ıstıraplar yaşattığını çok iyi bilen birisi olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan,

"Henüz dört dörtlük bunu aşabildik mi? Hayır. Daha yapılması gereken çok şeyler var. Ama aşıyoruz ve
aşacağız. Çünkü, bürokratın havası hep şudur. 'Bugün git yarın gel', alır dosyayı koyar rafa. Yani bir kere
şu olmuş, bu olmuş yatırımcı geliyor, gelecekmiş, umurunda değil. Ve bir de özel bağlantılar kurma
gayreti içerisine girerler" 

dedi. (www.sabah.com.tr, 25.09.2011). Erdoğan; 

"Sistem düzgün kurulmamış,
sistemde yaşadığımız sıkıntılar var. Düzgün kurulmadığı için umulmadık yerde umulmadık şekilde
bakıyorsunuz bürokrasi, bürokratik oligarşi karşınıza dikiliyor"

(www.haberaktuel.com.tr, 17.12.2012). [Aşağıdaki tezde sfg. 175]

Ak Parti iktidarları döneminde Türkiye'de siyaset-bürokrasi ilişkisi (2002-2012) / Politics-bureaucracy relation at Ak Party governments era in Turkey (2002-2012)
Yazar:TAHSİN GÜLER
Danışman: PROF. DR. MUSA EKEN ; PROF. DR. ABDULLAH YILMAZ
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:Adalet ve Kalkınma Partisi = Adalet ve Kalkınma Party ; Bürokrasi = Bureaucracy ; Dönüşüm = Transformation ; Kamu bürokrasisi = Public bureaucracy ; Oligarşik = Oligarchic ; Siyaset = Politics ; Siyasi partiler = Political parties
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2015
332 s.
Siyaset-bürokrasi ilişkisi öteden beri kamu yönetimi disiplininin en temel ve tartışmalı konusu olmuştur. Bu ilişki parlamenter sistemlerde çoğunlukla bürokratlar ve siyasetçiler arasında üstünlük arayışıyla güdülenen gerilimli bir süreci barındırmaktadır. Bu ilişkinin niteliği hukuk devletinde anayasa ve yasalarca çizilir, ancak anayasa ve yasalarca çizilen bu çerçeve, uygulamada mevzuatın ötesinde büyük ölçüde o ülkenin siyasal ve yönetsel gelenekleriyle, siyasal ve yönetsel kültürüyle biçimlenmektedir. Türk yönetim tarihinde en azından bin yıllık köklü bir geçmişe sahip bulunan geleneksel bürokratik anlayış dönem dönem siyaset-bürokrasi ilişkilerinde üstün ve belirleyici bir rol oynamıştır. Ancak bürokrasinin bu rolünün AK Parti iktidarı döneminde (2002-2012) ciddi biçimde sorgulanıyor olması bu dönemi incelenmeye değer kılmıştır. Bu bağlamda tez çalışması, siyaset ve bürokrasi kavramlarının genel gelişim çizgileri ile kamu yönetimi disiplini açısından birbirleriyle ilişkilerinin analizini yapmayı, siyaset-bürokrasi ilişkisinin tarihi bürokratik imparatorluk geleneğine sahip Türkiye'de AK Parti iktidarı döneminde (2002-2012) gerçekleştirilen kamu yönetimi reformları bağlamında incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede çalışmanın temel hipotezi, AK Parti iktidarının ilk on yıllık döneminin, bürokrasinin, siyasetin dönüştürücü etkisine direndiği, AK Parti'nin ise bu direnci kırarak bürokrasiyi asli pozisyonu olan "kamu hizmeti aygıtı"na dönüştürme yolunda hareket ettiği, daha çok çatışmacı, sonlanmamış ancak siyasetin çeşitli kazanımlarla etki alanını önemli ölçüde genişlettiği bir süreç olarak yaşandığı iddiasını içermektedir. Türk siyasetinde 2000'li yılların en önemli aktörü olarak AK Parti'nin bürokratik vesayeti dönüştürme yolunda izlediği stratejinin çözümlenmesi, dönüşüm sürecinin egemen aktörü haline gelme iradesini göstermesini sağlayan kodların anlaşılabilmesinde önemli bir çaba olacaktır. Çalışmada Türkiye örneğinde yorumsamacı bir yaklaşımla eleştirel literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın ana konusunu teşkil eden "AK Parti iktidarının bürokrasiyi dönüştürme" çabalarını açıklamada birincil kaynaklar olarak parti tüzüğü, seçim beyannameleri ve hükümet programları, parti ileri gelenlerinin partinin siyasal kimliğine ve siyasetteki misyonuna ilişkin beyanatları, AK Parti iktidarının ilk on yıllık (2002- 2012) dönemine ilişkin kamu yönetimi reformları ve dönemin bürokrasiyi etkileyen yasal düzenlemeleri ile bunların kamuoyundaki yansımaları dikkate alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Siyaset, Bürokratik Oligarşi, Dönüşüm, Demokrasi

-----------------------------.

Erdoğan: En büyük rakibim bürokratik oligarşi - Birgün Gazetesi

https://www.birgun.net › Güncel

27 Nis 2016 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet yöneticileri olarak iş dünyasının önündekibürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmakla görevli ...


Erdoğan: Benim en büyük rakibim, bürokratik oligarşidir - Son Dakika ...

https://www.sabah.com.tr › Gündem Haberleri

27 Nis 2016 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'da İş Formu'nda konuştu. Erdoğan, 'Önümüzdeki 5 yıl içinde 1 milyar dolar üzerine ...

Bürokratik oligarşiyi yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz - Son ...https://www.sabah.com.tr › Gündem Haberleri

17 Haz 2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bürokratik ...

30 Temmuz 2018 Pazartesi

Yesevi Dostları Konferansları 2009 -Erdoğan Aslıyüce


Yesevî Dostları

20 Aralık 2009 - 23 Aralık 2012YESEVİ YAYINCILIK
Haziran - 2015, İSTANBUL


İçindekiler

Önsöz ...........................................................................................11


1. Toplantı 20 Aralık 2009 ..............................................................19
2. Toplantı 10 Ocak 2010 ...............................................................20
3. Toplantı 24 Ocak 2010 ...............................................................21
4. Toplantı 21 Şubat 2010 ..............................................................22
5. Toplantı 7 Mart 2010.................................................................23
6. Toplantı 21 Mart 2010 ...............................................................24
7. Toplantı 4 Nisan 2010................................................................25
Erdoğan Aslıyüce: “Türklüğün Garantisi Yesevîliktir”
8. Toplantı 18 Nisan 2010...............................................................28
Dr. Latife Çimen: “Türk Milletinde Kadının Statüsü”
9. Toplantı 2 Mayıs 2010................................................................35
10. Toplantı 16 Mayıs 2010..............................................................36
11. Toplantı 30 Mayıs 2010 ..............................................................37
12. Toplantı 13 Haziran 2010............................................................38
Dr. Muhsin Kadıoğlu: “Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri”
14. Toplantı 27 Haziran 2010............................................................41
Av. Mustafa Özkurt: “ Malatya İzlenimleri”
15. Toplantı 13Temmuz 2010...........................................................46
Bülent Ertem: “ Kaçakçılık ve Terör”


ERDOĞAN  ASLIYÜCE

16. Toplantı 25Temmuz 2010...........................................................52
17. Toplantı 8 Ağustos 2010.............................................................53
18. Toplantı 19 Eylül 2010 ...............................................................54
19. Toplantı 3 Ekim 2010.................................................................55
20. Toplantı 17 Ekim 2010...............................................................56
Orhan Sakin: “ Ermeni Meselesi ve Gözden Kaçırılanlar”
21. Toplantı 31 Ekim 2010...............................................................64
22. Toplantı 28 Kasım 2010..............................................................65
23. Toplantı 12 Aralık 2010..............................................................66
24. Toplantı 26 Aralık 2010..............................................................67
25. Toplantı 9 Ocak 2011.................................................................68
Erdoğan Aslıyüce: “Teşkilat”
26. Toplantı 23 Ocak 2011...............................................................71
Dr. Hayati Durmaz: “Bulgaristan Türklerinin Problemleri”
27. Toplantı 6 Şubat 2011................................................................74
28. Toplantı 20 Şubat 2011..............................................................78
Mehmet Tuğlacı: “Sevgililer Sevgilisi Hz. Muhammed (s.a.v.)”
29. Toplantı 6 Mart 2011.................................................................83
Dr. Nefi Demirci: “Kerkük’ün Dünü ve Bugünü”
30. Toplantı 3 Nisan 2011................................................................86
31. Toplantı 17 Nisan 2011 ..............................................................87
32. Toplantı 1 Mayıs 2011................................................................88
Yrd. Doç. Dr. Raşit Gündoğdu: “Kutlu Doğum Merhameti”
33. Toplantı 15 Mayıs 2011..............................................................90
34. Toplantı 29 Mayıs 2011..............................................................91
Doç. Dr. Yonca Anzerlioğlu: “Anadolulu Ortodoks Türkler”
35. Toplantı 19 Haziran 2011............................................................98
36. Toplantı 3Temmuz 2011 ............................................................99
Dr. Muhsin İdikut Kadıoğlu: “Kabotaj Bayramı”
37. Toplantı 17Temmuz 2011.........................................................103
Atilla Yayım: “Türk Dilinin Tarihî Gelişimi”


YESEVΠ DOSTLARI

38. Toplantı 31Temmuz 2011.........................................................111
Prof. Dr. Metin Akar: “Türk Dünyasında Türk Olmak”
39. Toplantı 11 Eylül 2011 .............................................................115
40. Toplantı 25 Eylül 2011 .............................................................116
Prof. Dr. Orhan Gedikli: “Moğolistan’da Türk İzleri”
41. Toplantı 9 Ekim 2011...............................................................122
Mehmet Ali Bulut: “Kulluk Nedir?”
42. Toplantı 23 Ekim 2011.............................................................130
43. Toplantı 20 Kasım 2011............................................................131
Dr. Yusuf Gedikli: “Kıbrıs Meselesinin Çözüm Yolu”
44. Toplantı 4 Aralık 2011..............................................................137
Bünyamin Aksungur: “Türk Müziğinin Gelişimi”
45. Toplantı 18 Aralık 2011............................................................142
46. Toplantı 8 Ocak 2012...............................................................144
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar: “Çevre ve Şehircilik”
47. Toplantı 22 Ocak 2012.............................................................148
Engin Köklüçınar: “Engin Köklüçınar, Denktaş’ı Anlattı”
48. Toplantı 29 Ocak 2012.............................................................152
A. Bölükbaşı, F. Özkan, Ö. Pehlivanoğlu:
“Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direnişi”
49. Toplantı 5 Şubat 2012..............................................................156
Doç. Dr. Cemalettin Şahin: “Coğrafi Açıdan Türkiye Yer Adları”
50. Toplantı 19 Şubat 2012............................................................163
Mehmet Fatih Durmuş: “Dede Korkut Hikayeleri”
51. Toplantı 4 Mart 2012...............................................................170
Dr. Mehdi Genceli: “Karabağ’da Yeller Eser”
52. Toplantı 18 Mart 2012.............................................................174
Prof. Dr. İbrahim Öztek: “Çanakkale Destanı’nın 97. Yılı Kutlandı”
53. Toplantı 1 Nisan 2012 Pazar ......................................................178
Süheyl Başaran: “Türk Musıkisi”54. Toplantı 15 Nisan 2012 ............................................................183
55. Toplantı 29 Nisan 2012 ............................................................185
Dr. Sait Başer: “Ok-Yay ve Onikili Boy Teşkilatı”
56. Toplantı 13 Mayıs 2012............................................................191
Mehmet Tuğlacı: “İnfak ve Vakıf”
Erdoğan Aslıyüce: “Akı Evren’in Hayatı ve Mücadelesi”
Tuncer Arabul: “Ahi(Akı)lik ile İlgili Bir Kaç Söz...”
57. Toplantı 27 Mayıs 2012............................................................201
58. Toplantı 10 Mayıs 2012............................................................203
Yaşar Canca: “Kapitalizm ve Sömürgecilik”
59. Toplantı 30 Eylül 2012 .............................................................208
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: “Moğolistan’da Türk İzleri”
60. Toplantı 14 Ekim 2012.............................................................213
Bülent Ertem: “Terörün Finansal Kaynakları”
61. Toplantı 28 Ekim 2012.............................................................219
Erdoğan Aslıyüce: “Avrupa’ya İslamiyeti Taşıyan Alperen
Sarı Saltuk”
62. Toplantı 11 Kasım 2012............................................................221
Fahri Yağlı: “Sivil Toplum Nedir?”
63. Toplantı 25 Kasım 2012............................................................224
Sakin Öner: “Türk Dünyası, Eğitim ve Öğretmen”
64. Toplantı 9 Aralık 2012..............................................................227
Yaşar Celep: “Karadenizin Türkleşmesi ve İslamlaşması”
65. Toplantı 23 Aralık 2012............................................................232
Tahsin Yıldırım: “Balkan Harpleri ve Mehmed Âkif”

Erdoğan Aslıyüce


Yesevî Dostları

6 Ocak 2013 - 21 Aralık 2014YESEVİ YAYINCILIK
Haziran - 2015, İSTANBUL


İçindekiler

Önsöz ...........................................................................................11


66. Toplantı 6 Ocak 2013.................................................................19
Orhan Sakin: “Sarıkamış Felaketi”
67. Toplantı 20 Ocak 2013...............................................................25
Bülent Ertem: “Türk Devletlerinin Kuruluş Ruhu (Kızılcagün)”
68. Toplantı 3 Şubat 2013................................................................30
Av. Nazmi Arif: “29 Ocak Olayları”
69. Toplantı 17 Şubat 2013..............................................................39
Yrd. Doç. Dr. Gülara Yenisey: “Bir Ermeni Gerçeği - Hocalı Soykırımı”
70. Toplantı 3 Mart 2013.................................................................42
Cafer Vayni: “Mehmet Âkif’in Şahsiyeti”
71. Toplantı 17 Mart 2013...............................................................47
Yard. Doç. Dr. Muzaffer Ürekli: “Çanakkale Zaferinin
98. Yıldönümü Münasebetiyle”
72. Toplantı 31 Mart 2013...............................................................51
Yaşar Canca: “Küresel Sermayenin Ülkeleri Ele Geçirmesi”
73. Toplantı 14 Nisan 2013 ..............................................................58
Mehmet Tuğlacı: “Kutlu Doğum”74. Toplantı 28 Nisan 2013 ..............................................................62
Bülent Ertem: “Kut’ül Amare Zaferi ve Kut Bayramı”
75. Toplantı 12 Mayıs 2013..............................................................66
Yrd. Doç Dr. Erol Ülgen: “Geçmişten Günümüze Ahilik Kültürü”

Prof. Dr. Kemal Yavuz: “Âşık Paşa Neslinin Türk
Edebiyatı ve Türk Tarihindeki Yeri”
76. Toplantı 26 Mayıs 2013..............................................................74
Orhan Sakin: “Fetih Yolu”
77. Toplantı 9 Haziran 2013 .............................................................80
Oğuz Çetinoğlu: “Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu?”
78. Toplantı 23 Haziran 2013............................................................84
Doç. Dr. Cemalettin Şahin: “İstanbul’un Mekânsal
Gelişimi (1920-2010)”
79. Toplantı 7Temmuz 2013 ............................................................92
İhsan Tekoğlu: “Kitabı Anlamak Allah Emridir.”
80. Toplantı 22 Eylül 2013 ...............................................................96
İlyas Kara: “Türklüğün Medar-ı İftiharı Barbaros
Hayrettin Paşa”
81. Toplantı 6 Ekim 2013...............................................................100
Dr. Mustafa Aksoy: “Türk Kültür Coğrafyasının Tarihi
Şahitleri Damgalar”
82. Toplantı 27 Ekim 2013.............................................................107
Özcan Pehlivanoğlu: “Adalar Denizinde Türk Varlığı…”
83. Toplantı 10 Kasım 2013............................................................112
Mehmet Ali Bulut: “Can Boğazdan Çıkar”
84. Toplantı 24 Kasım 2013............................................................119
Yard. Doç. Dr. Harun Anay: “AB ve Vize”
85. Toplantı 8 Aralık 2013..............................................................122
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: “Eski Türk Tarihinde Yeni Görüşler”86. Toplantı 22 Aralık 2013............................................................128
Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu: “Avrupa Hunları ve Sekeller”
87. Toplantı 5 Ocak 2014...............................................................136
Yard. Doç. Dr. Erol Ülgen: “Arif Nihat Asya’nın Kıbrıs Günleri”
88. Toplantı 19 Ocak 2014.............................................................142
Bülent Ertem: “Batı Trakya Türkleri’nin Problemleri ve
Çözüm Yolları”
89. Toplantı 2 Şubat 2014..............................................................151
Av. Nazmi ARİF: “29 Ocak Olayları ve Türkiye- Yunanistan İlişkileri”
90. Toplantı 16 Şubat 2014............................................................158
Turgay Molla Musa: “Suriye Türkmenleri Kim
Tarafından ve Neden Hedef?”
91. Toplantı 2 Mart 2014...............................................................164
Abdurrahman Şen: “Mehmed Âkif, İstiklâl Marşı ve
Çanakkale Destanı”
92. Toplantı 16 Mart 2014.............................................................171
Ahmet Özdemir: “Şehitler Çiçeğe Durmuş Çanakkale’de”
93. Toplantı 6 Nisan 2014..............................................................180
Mahmut Ökçesiz: “Kuşadası Osmanlı Mezar Taşları”
94. Toplantı 20 Nisan 2014 ............................................................185
Murat Yıldırım: “Ermeni Meselesinin İç Yüzü ve
Osmanlı’nın Hoşgörüsü”
95. Toplantı 4 Mayıs 2014..............................................................191
Atilla Yayım: “1944 Olayları”
96. Toplantı 18 Mayıs 2014............................................................201
Erdoğan Aslıyüce: “12 Nisan 1335 Rumi (1919)”
97. Toplantı 1 Haziran 2014 ...........................................................205
Av. Özcan Pehlivanoğlu: “Son Türk Sürgünü 25. Yaşında!..”98. Toplantı 15 Haziran 2014..........................................................211
Dr. Yusuf Gedikli: “Kıbrıs ve Irak Türklerinin Son Durumları”
99. Toplantı 24 Ağustos 2014 .........................................................216
Orhan Sakin: “Tarihî Kaynaklar ve İstanbul Depremleri”
100. Toplantı 7 Ağustos 2014.........................................................222
Yesevi Dostları 100. toplantıda geçmişi yad etti”
101. Toplantı 21 Eylül 2014...........................................................246
Zafer Karatay: “Türk Dünyasını Aydınlatan Meşale;
İsmail Bey Gaspıralı”
102. Toplantı 19 Ekim 2014...........................................................252
Prof. Dr. Metin Akar: “Türk Gözüyle Mağrip’ten Maşrık’a”
103. Toplantı 2 Kasım 2014...........................................................257
Orhan Sakin: “Yüzüncü Yılında Birinci Dünya Savaşı”
104. Toplantı 23 Kasım 2014 .........................................................263
Av. Ali Öztürkmen: “Kuzey Afrikada Türk Varlığı ve
Cezayir Türkleri”
105. Toplantı 7 Aralık 2014 ...........................................................267
Dilek Akgümüş: “Ermeni Meselesi”
106. Toplantı 21 Aralık 2014..........................................................273
Prof. Dr. Mehmet Metin Karaörs: “Mehmet Akif’in Fikir ve Şiir Dünyası”

Erdoğan Aslıyüce


Yesevî Dostları

4 Ocak 2015 - 20 Aralık 2015YESEVİ YAYINCILIK
Nisan - 2016, İSTANBUL


İçindekiler
Önsöz ...........................................................................................11
2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı .................................................13
Hoca Ahmed Yesevî’de Yanlış Bilinenler..............................14
Yesevî Dostları I ve II. Kitabının Önsözü ............................21


107. Toplantı 4 Ocak 2015.................................................................................29
Mehmet Ali Bulut: “Âlemde Hiç Bir Şey Anlamsız Değildir”

108. Toplantı 18 Ocak 2015............................................................................. 37
Namık Kemal Zeybek: “Milliyetimizin Yeniden Kurucusu
Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî”


109. Toplantı 1 Şubat 2015.............................................................................. 44
İsmail Cengiz: “Pekin Yönetimi, Doğu Türkistan
Sorununa Çözüm Üretmek Durumundadır...”


110. Toplantı 15 Şubat 2015 ........................................................................... 49
Av. Mustafa Özkurt: Türkiye’nin Büyük Devlet Olma Zorunluluğu”


111. Toplantı 1 Mart 2015............................................................................... 57
Latife Kabaklı Çimen: “Toplumsal Değişmede Kadının Rolü”112. Toplantı 15 Mart 2015 ............................................................................. 66
Tahsin Yıldırım: “Çanakkale Zaferinin 100. Yılında
Çanakkale Ruhu”
113. Toplantı 29 Mart 2015............................................................................. 73
M. Kemal Cerrahoğlu: “Sağlığımızı Etkileyen GDO’lu Ürünler”


114. Toplantı 12 Nisan 2015............................................................................ 81
Erdoğan Aslıyüce: “Tahta Kılıçlı Alperen: Sarı Saltuk”u anlattı”

115. Toplantı 26 Nisan 2015............................................................................ 95
Mehmet Tuğla: “Kutlu Doğum”

116. Toplantı 10 Mayıs 2015 .........................................................................101
İlyas Topsakal: “Rusya’daki Türkler”

117. Toplantı 24 Mayıs 2015 .........................................................................107
Mustafa Öksüz: “Fatih ve Fetih”

118. Toplantı 14 Haziran 2015 ......................................................................113
Adil Bebek

119. Toplantı  26Temmuz 2015....................................................................117120. Toplantı 9 Ağustos 2015........................................................................120
Musa Yıldız: Ahmed Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi”

121. Toplantı  23 Ağustos 2015.....................................................................128
M. Hakan Alşan: “Horasan Erenleri”

122. Toplantı 6 Eylül 2015.............................................................................140
Hülya Alper: “İmam Mâtürîdî’de Akıl-Vahiy İlişkisi”123. Toplantı 20 Eylül 2015...........................................................................147
Latife Kabaklı Çimen: “Medya ve Toplumsal Yozlaşma”

124. Toplantı 4 Ekim 2015 ............................................................................158
Suat Turgut: “Ahlak Değerlerdir: Zehirli Masalların Çocukları”

125. Toplantı 18 Ekim 2015 ..........................................................................167
Mehmet Bilgin: “Konjoktürel Gelişmeler Karşısında Karadeniz”

126. Toplantı 8 Kasım 2015...........................................................................172
Abdurrahman Şen: “İstanbul Kore’de 2014”

127. Toplantı 22 Kasım 2015.........................................................................181
Bünyamin Aksungur: “Doğu Türkistan İzlenimleri”

128. Toplantı 6 Aralık 2015............................................................................187
İsmail Tokalak: “Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler”

129. Toplantı 20 Aralık 2015.........................................................................204
Atilla Yayım: “Kültürümüze Renk Katanlar”

Erdoğan Aslıyüce


Yesevî Dostları
4

3 Ocak 2016-18 Aralık 2016

YESEVİ YAYINCILIK

Mayıs - 2017, İSTANBUL


Yesevî Dostları 4

3 Ocak 2016-18 Aralık 2016

Yesevi Yayıncılık
Mayıs - 2017, İstanbul

Erdoğan AslıyüceIV. Kitabın Önsözü (2016)
Yesevî Dostları III. Kitabının Önsözü (2015)
Yesevî Dostları I ve II. Kitabının Önsözü (2015)
Hoca Ahmed Yesevîg'de Yanlış Bilinenler

130, Toplantı 3 Ocak 2016
Vehbi ALTUN: "Türkçenin Bayraklaşan Şairi Arif Nihat Asya"

131. Toplantı 17 Ocak 2016
Mehmet Nuri YARDIM: "Unutulmayan Edebiyatçılar"

132. Toplantı 31 Ocak 2016
Av. Özcan PEHLİVANOĞLU: "Türk-Yunan İlişkileri ve 29 Ocak Olayları…"

133. Toplantı 14 Şubat 2016
Mehmet DAĞISTANLI: "Unutulan Kahraman Kara Fatma"

134. Toplantı 28 Şubat 2016
A. Yaşar CANCA: "Yeni Ekonomide Doğal Kaynakların Durumu"

135. Toplantı 13 Mart 2016
Ali BEKTAN: "Çanakkale Savaşları Son Haçlı Seferi mi?"

136. Toplantı 27 Mart 2016
Muhtar FATİH: "Suriye Meselesi"

137. Toplantı 10 Nisan 2016
İsmail TOKALAK: "Türkistan'dan Anadolu'ya"

138. Toplantı 24 Nisan 2016
Bülent ERTEM: "Kut-ül Amare Savaşı ve Kut Bayramı"

139. Toplantı 8 Mayıs 2016
Süheyl BAŞARAN: "Türk Müziğinin Askerleri"

140. Toplantı 22 Mayıs 2016
Orhan SAKİN: "İstanbul'un Fethi ve Sultan Fatih"

141. Toplantı 5 Haziran 2016
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL: "Geçmişin Derinliğinden Günümüze"

142. Toplantı 17 Temmuz 2016
Yrd. Doç. Dr. R. Haluk KUL: "Bilişim Sistemlerinin Kullanımı ve Türkiye'nin Geleceği Hakkında"

143. Toplantı 31 Temmuz 2016
Prof. Dr. Abdulvahap KARA: "Doğumunun 150. yılında Zuvka Batur"

144. Toplantı 14 Ağustos 2016
Reşat GÜREL: "Zaferler Ayı Ağustos"

145. Toplantı 28 Ağustos 2016
Naci MEMİŞ: "Fetih Ruhu"

146. Toplantı 18 Eylül 2016
Cengiz ARSLAN: "Türk Dünyası'ndan Sesler"

147. Toplantı 2 Ekim 2016
Dr. Ramazan Kağan KURTOĞLU: "Küresel Para Savaşları"

148. Toplantı 16 Ekim 2016
Pro. Dr. Muhammet HARB: "Türk Dünyası Çalışmaları"

149. Toplantı 6 Kasım 2016
Ali ARMAĞAN: "Türkiye'de Petrol Sektörü"

150. Toplantı 20 Kasım 2016
Ahmet Zeki İZGÖER: "Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Geçiş"

151. Toplantı 4 Aralı 2016
Yrd. Doç. Dr. Babek CAVANŞİR: "İran Türkleri"

152. Toplantı 18 Aralık 2016
Ece Kalabay YAVUZ: "Şifa Yolunda Bir Adım…"
Erdoğan Aslıyüce


Yesevî Dostları
5
15 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017YESEVİ YAYINCILIK
Temmuz - 2018, İSTANBULİçindekiler


Önsöz .....................................................................................................11

IV. Kİtabın Önsözü  ..........................................................................15

III. Kİtabın Önsözü ..........................................................................17

I ve II. Kİtabın Önsözü ...................................................................19

Hoca Ahmed Yesevî’de Yanlış Bİlİnenler...................................27


153. Toplantı  15 Ocak 2017...............................................................35

Erdoğan Aslıyüce: Hoca Ahmed Yesevî ve Eserleri


154. Toplantı 29 Ocak 2017................................................................43

Dr. Yusuf Gedikli: Kıbrıs Meselesi
155. Toplantı 12 Şubat 2017...............................................................49
Prof. Dr. Musa Yıldız: Ahmet Yesevi Üniversitesi Faaliyetleri156. Toplantı 26 Şubat 2017...............................................................60
Dr. Halit Gökalp Küçük: Hocalı Soykırımı


157. Toplantı 12 Mart 2017 ................................................................68
Yrd. Doç. Dr. Latife Kabaklı Çimen: Dünya Kadınlar
Günü ve Kadının Özgürleştirilmesi Çabaları


158. Toplantı 26 Mart 2017 ................................................................78
Av. Burhanettin Hakgüder: Batı Trakya Türklüğü


159. Toplantı 9 Nisan 2017.................................................................86
Cengiz Arslan: Milli Mücadeleye Türkistan-Azerbaycan
Türkleri ve Hint Müslümanlarının Katkıları


160. Toplantı 23 Nisan 2017...............................................................94
Agil Samedbeyli: Uydurma Ermeni Soykırımı


161. Toplantı 7 Mayıs 2017 ............................................................. 100
A. Yaşar Canca: Yönetim Zaafları ve İşletme Körlüğü


162. Toplantı 21 Mayıs 2017 ........................................................... 109
Davut Haskırış: Ankara Ahileri

Erdoğan Aslıyüce: Ahilikte Sosyal Hayat
163. Toplantı 9 Temmuz 2017 ......................................................... 116
İsmail Tokalak: Gözünü Kan Bürümüş Şizofrenik Bir Din
Adamı! 15 Temmuz ve Türkiye


164. Toplantı 23 Temmuz 2017....................................................... 124
Orhan Sakin: Cizvitler ve Gizli Faaliyetleri


165. Toplantı 6 Ağustos 2017.......................................................... 131
Prof. Dr. Orhan Gedikli: Sağlık Sistemimizin Sorunları Var mı?


166. Toplantı 20 Ağustos 2017........................................................ 137
Prof. Dr. Selahaddin Halilov: Felsefenin Günlük Hayattaki Yeri


167. Toplantı 10 Eylül 2017 ............................................................. 146
Erdoğan Aslıyüce-Av. Şahin Zenginal-Doç. Dr. Süleyman Doğan-Dr. Yusuf Gedikli: Kemal Çapraz ve Prof. Dr. Ali Osman Özcan’ı Anma Programı


168. Toplantı 24 Eylül 2017 ............................................................. 166
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Başarslan: Kırgızistan


169. Toplantı 8 Ekim 2017............................................................... 172
Prof. Dr. Sait Başer: Ölü Taklidi Yapmak Veyâ Kendinde Cehâlet!


170. Toplantı 22 Ekim 2017............................................................. 180
Cengiz Arslan: Türkiye ve Jeopolitiği


171. Toplantı 5 Kasım 2017............................................................. 191
Fahri Yağlı: Osmanlıda Akıncılar ve Akıncıların Görevleri
172. Toplantı 19 Kasım 2017........................................................... 200
Yakup Korkmaz: Türk Deniz Endüstrisi


173. Toplantı 3 Aralık 2017.............................................................. 207
Prof. Dr. Hacı Duran: Emperyalizmin Arapları


174. Toplantı 17 Aralık 2017............................................................ 217
Davut Haskırış: Nizamiye Medreseleri


175. Toplantı 31 Aralık 2017............................................................ 230

Prof. Dr. M. Akif Okur: Kudüs, BM ve ABD: Uluslararası Sistemin Gerilim Hattı