30 Temmuz 2018 Pazartesi

Yesevi Dostları Konferansları 2009 -Erdoğan Aslıyüce


Yesevî Dostları

20 Aralık 2009 - 23 Aralık 2012YESEVİ YAYINCILIK
Haziran - 2015, İSTANBUL


İçindekiler

Önsöz ...........................................................................................11


1. Toplantı 20 Aralık 2009 ..............................................................19
2. Toplantı 10 Ocak 2010 ...............................................................20
3. Toplantı 24 Ocak 2010 ...............................................................21
4. Toplantı 21 Şubat 2010 ..............................................................22
5. Toplantı 7 Mart 2010.................................................................23
6. Toplantı 21 Mart 2010 ...............................................................24
7. Toplantı 4 Nisan 2010................................................................25
Erdoğan Aslıyüce: “Türklüğün Garantisi Yesevîliktir”
8. Toplantı 18 Nisan 2010...............................................................28
Dr. Latife Çimen: “Türk Milletinde Kadının Statüsü”
9. Toplantı 2 Mayıs 2010................................................................35
10. Toplantı 16 Mayıs 2010..............................................................36
11. Toplantı 30 Mayıs 2010 ..............................................................37
12. Toplantı 13 Haziran 2010............................................................38
Dr. Muhsin Kadıoğlu: “Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri”
14. Toplantı 27 Haziran 2010............................................................41
Av. Mustafa Özkurt: “ Malatya İzlenimleri”
15. Toplantı 13Temmuz 2010...........................................................46
Bülent Ertem: “ Kaçakçılık ve Terör”


ERDOĞAN  ASLIYÜCE

16. Toplantı 25Temmuz 2010...........................................................52
17. Toplantı 8 Ağustos 2010.............................................................53
18. Toplantı 19 Eylül 2010 ...............................................................54
19. Toplantı 3 Ekim 2010.................................................................55
20. Toplantı 17 Ekim 2010...............................................................56
Orhan Sakin: “ Ermeni Meselesi ve Gözden Kaçırılanlar”
21. Toplantı 31 Ekim 2010...............................................................64
22. Toplantı 28 Kasım 2010..............................................................65
23. Toplantı 12 Aralık 2010..............................................................66
24. Toplantı 26 Aralık 2010..............................................................67
25. Toplantı 9 Ocak 2011.................................................................68
Erdoğan Aslıyüce: “Teşkilat”
26. Toplantı 23 Ocak 2011...............................................................71
Dr. Hayati Durmaz: “Bulgaristan Türklerinin Problemleri”
27. Toplantı 6 Şubat 2011................................................................74
28. Toplantı 20 Şubat 2011..............................................................78
Mehmet Tuğlacı: “Sevgililer Sevgilisi Hz. Muhammed (s.a.v.)”
29. Toplantı 6 Mart 2011.................................................................83
Dr. Nefi Demirci: “Kerkük’ün Dünü ve Bugünü”
30. Toplantı 3 Nisan 2011................................................................86
31. Toplantı 17 Nisan 2011 ..............................................................87
32. Toplantı 1 Mayıs 2011................................................................88
Yrd. Doç. Dr. Raşit Gündoğdu: “Kutlu Doğum Merhameti”
33. Toplantı 15 Mayıs 2011..............................................................90
34. Toplantı 29 Mayıs 2011..............................................................91
Doç. Dr. Yonca Anzerlioğlu: “Anadolulu Ortodoks Türkler”
35. Toplantı 19 Haziran 2011............................................................98
36. Toplantı 3Temmuz 2011 ............................................................99
Dr. Muhsin İdikut Kadıoğlu: “Kabotaj Bayramı”
37. Toplantı 17Temmuz 2011.........................................................103
Atilla Yayım: “Türk Dilinin Tarihî Gelişimi”


YESEVΠ DOSTLARI

38. Toplantı 31Temmuz 2011.........................................................111
Prof. Dr. Metin Akar: “Türk Dünyasında Türk Olmak”
39. Toplantı 11 Eylül 2011 .............................................................115
40. Toplantı 25 Eylül 2011 .............................................................116
Prof. Dr. Orhan Gedikli: “Moğolistan’da Türk İzleri”
41. Toplantı 9 Ekim 2011...............................................................122
Mehmet Ali Bulut: “Kulluk Nedir?”
42. Toplantı 23 Ekim 2011.............................................................130
43. Toplantı 20 Kasım 2011............................................................131
Dr. Yusuf Gedikli: “Kıbrıs Meselesinin Çözüm Yolu”
44. Toplantı 4 Aralık 2011..............................................................137
Bünyamin Aksungur: “Türk Müziğinin Gelişimi”
45. Toplantı 18 Aralık 2011............................................................142
46. Toplantı 8 Ocak 2012...............................................................144
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar: “Çevre ve Şehircilik”
47. Toplantı 22 Ocak 2012.............................................................148
Engin Köklüçınar: “Engin Köklüçınar, Denktaş’ı Anlattı”
48. Toplantı 29 Ocak 2012.............................................................152
A. Bölükbaşı, F. Özkan, Ö. Pehlivanoğlu:
“Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direnişi”
49. Toplantı 5 Şubat 2012..............................................................156
Doç. Dr. Cemalettin Şahin: “Coğrafi Açıdan Türkiye Yer Adları”
50. Toplantı 19 Şubat 2012............................................................163
Mehmet Fatih Durmuş: “Dede Korkut Hikayeleri”
51. Toplantı 4 Mart 2012...............................................................170
Dr. Mehdi Genceli: “Karabağ’da Yeller Eser”
52. Toplantı 18 Mart 2012.............................................................174
Prof. Dr. İbrahim Öztek: “Çanakkale Destanı’nın 97. Yılı Kutlandı”
53. Toplantı 1 Nisan 2012 Pazar ......................................................178
Süheyl Başaran: “Türk Musıkisi”54. Toplantı 15 Nisan 2012 ............................................................183
55. Toplantı 29 Nisan 2012 ............................................................185
Dr. Sait Başer: “Ok-Yay ve Onikili Boy Teşkilatı”
56. Toplantı 13 Mayıs 2012............................................................191
Mehmet Tuğlacı: “İnfak ve Vakıf”
Erdoğan Aslıyüce: “Akı Evren’in Hayatı ve Mücadelesi”
Tuncer Arabul: “Ahi(Akı)lik ile İlgili Bir Kaç Söz...”
57. Toplantı 27 Mayıs 2012............................................................201
58. Toplantı 10 Mayıs 2012............................................................203
Yaşar Canca: “Kapitalizm ve Sömürgecilik”
59. Toplantı 30 Eylül 2012 .............................................................208
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: “Moğolistan’da Türk İzleri”
60. Toplantı 14 Ekim 2012.............................................................213
Bülent Ertem: “Terörün Finansal Kaynakları”
61. Toplantı 28 Ekim 2012.............................................................219
Erdoğan Aslıyüce: “Avrupa’ya İslamiyeti Taşıyan Alperen
Sarı Saltuk”
62. Toplantı 11 Kasım 2012............................................................221
Fahri Yağlı: “Sivil Toplum Nedir?”
63. Toplantı 25 Kasım 2012............................................................224
Sakin Öner: “Türk Dünyası, Eğitim ve Öğretmen”
64. Toplantı 9 Aralık 2012..............................................................227
Yaşar Celep: “Karadenizin Türkleşmesi ve İslamlaşması”
65. Toplantı 23 Aralık 2012............................................................232
Tahsin Yıldırım: “Balkan Harpleri ve Mehmed Âkif”

Erdoğan Aslıyüce


Yesevî Dostları

6 Ocak 2013 - 21 Aralık 2014YESEVİ YAYINCILIK
Haziran - 2015, İSTANBUL


İçindekiler

Önsöz ...........................................................................................11


66. Toplantı 6 Ocak 2013.................................................................19
Orhan Sakin: “Sarıkamış Felaketi”
67. Toplantı 20 Ocak 2013...............................................................25
Bülent Ertem: “Türk Devletlerinin Kuruluş Ruhu (Kızılcagün)”
68. Toplantı 3 Şubat 2013................................................................30
Av. Nazmi Arif: “29 Ocak Olayları”
69. Toplantı 17 Şubat 2013..............................................................39
Yrd. Doç. Dr. Gülara Yenisey: “Bir Ermeni Gerçeği - Hocalı Soykırımı”
70. Toplantı 3 Mart 2013.................................................................42
Cafer Vayni: “Mehmet Âkif’in Şahsiyeti”
71. Toplantı 17 Mart 2013...............................................................47
Yard. Doç. Dr. Muzaffer Ürekli: “Çanakkale Zaferinin
98. Yıldönümü Münasebetiyle”
72. Toplantı 31 Mart 2013...............................................................51
Yaşar Canca: “Küresel Sermayenin Ülkeleri Ele Geçirmesi”
73. Toplantı 14 Nisan 2013 ..............................................................58
Mehmet Tuğlacı: “Kutlu Doğum”74. Toplantı 28 Nisan 2013 ..............................................................62
Bülent Ertem: “Kut’ül Amare Zaferi ve Kut Bayramı”
75. Toplantı 12 Mayıs 2013..............................................................66
Yrd. Doç Dr. Erol Ülgen: “Geçmişten Günümüze Ahilik Kültürü”

Prof. Dr. Kemal Yavuz: “Âşık Paşa Neslinin Türk
Edebiyatı ve Türk Tarihindeki Yeri”
76. Toplantı 26 Mayıs 2013..............................................................74
Orhan Sakin: “Fetih Yolu”
77. Toplantı 9 Haziran 2013 .............................................................80
Oğuz Çetinoğlu: “Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu?”
78. Toplantı 23 Haziran 2013............................................................84
Doç. Dr. Cemalettin Şahin: “İstanbul’un Mekânsal
Gelişimi (1920-2010)”
79. Toplantı 7Temmuz 2013 ............................................................92
İhsan Tekoğlu: “Kitabı Anlamak Allah Emridir.”
80. Toplantı 22 Eylül 2013 ...............................................................96
İlyas Kara: “Türklüğün Medar-ı İftiharı Barbaros
Hayrettin Paşa”
81. Toplantı 6 Ekim 2013...............................................................100
Dr. Mustafa Aksoy: “Türk Kültür Coğrafyasının Tarihi
Şahitleri Damgalar”
82. Toplantı 27 Ekim 2013.............................................................107
Özcan Pehlivanoğlu: “Adalar Denizinde Türk Varlığı…”
83. Toplantı 10 Kasım 2013............................................................112
Mehmet Ali Bulut: “Can Boğazdan Çıkar”
84. Toplantı 24 Kasım 2013............................................................119
Yard. Doç. Dr. Harun Anay: “AB ve Vize”
85. Toplantı 8 Aralık 2013..............................................................122
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl: “Eski Türk Tarihinde Yeni Görüşler”86. Toplantı 22 Aralık 2013............................................................128
Yard. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu: “Avrupa Hunları ve Sekeller”
87. Toplantı 5 Ocak 2014...............................................................136
Yard. Doç. Dr. Erol Ülgen: “Arif Nihat Asya’nın Kıbrıs Günleri”
88. Toplantı 19 Ocak 2014.............................................................142
Bülent Ertem: “Batı Trakya Türkleri’nin Problemleri ve
Çözüm Yolları”
89. Toplantı 2 Şubat 2014..............................................................151
Av. Nazmi ARİF: “29 Ocak Olayları ve Türkiye- Yunanistan İlişkileri”
90. Toplantı 16 Şubat 2014............................................................158
Turgay Molla Musa: “Suriye Türkmenleri Kim
Tarafından ve Neden Hedef?”
91. Toplantı 2 Mart 2014...............................................................164
Abdurrahman Şen: “Mehmed Âkif, İstiklâl Marşı ve
Çanakkale Destanı”
92. Toplantı 16 Mart 2014.............................................................171
Ahmet Özdemir: “Şehitler Çiçeğe Durmuş Çanakkale’de”
93. Toplantı 6 Nisan 2014..............................................................180
Mahmut Ökçesiz: “Kuşadası Osmanlı Mezar Taşları”
94. Toplantı 20 Nisan 2014 ............................................................185
Murat Yıldırım: “Ermeni Meselesinin İç Yüzü ve
Osmanlı’nın Hoşgörüsü”
95. Toplantı 4 Mayıs 2014..............................................................191
Atilla Yayım: “1944 Olayları”
96. Toplantı 18 Mayıs 2014............................................................201
Erdoğan Aslıyüce: “12 Nisan 1335 Rumi (1919)”
97. Toplantı 1 Haziran 2014 ...........................................................205
Av. Özcan Pehlivanoğlu: “Son Türk Sürgünü 25. Yaşında!..”98. Toplantı 15 Haziran 2014..........................................................211
Dr. Yusuf Gedikli: “Kıbrıs ve Irak Türklerinin Son Durumları”
99. Toplantı 24 Ağustos 2014 .........................................................216
Orhan Sakin: “Tarihî Kaynaklar ve İstanbul Depremleri”
100. Toplantı 7 Ağustos 2014.........................................................222
Yesevi Dostları 100. toplantıda geçmişi yad etti”
101. Toplantı 21 Eylül 2014...........................................................246
Zafer Karatay: “Türk Dünyasını Aydınlatan Meşale;
İsmail Bey Gaspıralı”
102. Toplantı 19 Ekim 2014...........................................................252
Prof. Dr. Metin Akar: “Türk Gözüyle Mağrip’ten Maşrık’a”
103. Toplantı 2 Kasım 2014...........................................................257
Orhan Sakin: “Yüzüncü Yılında Birinci Dünya Savaşı”
104. Toplantı 23 Kasım 2014 .........................................................263
Av. Ali Öztürkmen: “Kuzey Afrikada Türk Varlığı ve
Cezayir Türkleri”
105. Toplantı 7 Aralık 2014 ...........................................................267
Dilek Akgümüş: “Ermeni Meselesi”
106. Toplantı 21 Aralık 2014..........................................................273
Prof. Dr. Mehmet Metin Karaörs: “Mehmet Akif’in Fikir ve Şiir Dünyası”

Erdoğan Aslıyüce


Yesevî Dostları

4 Ocak 2015 - 20 Aralık 2015YESEVİ YAYINCILIK
Nisan - 2016, İSTANBUL


İçindekiler
Önsöz ...........................................................................................11
2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı .................................................13
Hoca Ahmed Yesevî’de Yanlış Bilinenler..............................14
Yesevî Dostları I ve II. Kitabının Önsözü ............................21


107. Toplantı 4 Ocak 2015.................................................................................29
Mehmet Ali Bulut: “Âlemde Hiç Bir Şey Anlamsız Değildir”

108. Toplantı 18 Ocak 2015............................................................................. 37
Namık Kemal Zeybek: “Milliyetimizin Yeniden Kurucusu
Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî”


109. Toplantı 1 Şubat 2015.............................................................................. 44
İsmail Cengiz: “Pekin Yönetimi, Doğu Türkistan
Sorununa Çözüm Üretmek Durumundadır...”


110. Toplantı 15 Şubat 2015 ........................................................................... 49
Av. Mustafa Özkurt: Türkiye’nin Büyük Devlet Olma Zorunluluğu”


111. Toplantı 1 Mart 2015............................................................................... 57
Latife Kabaklı Çimen: “Toplumsal Değişmede Kadının Rolü”112. Toplantı 15 Mart 2015 ............................................................................. 66
Tahsin Yıldırım: “Çanakkale Zaferinin 100. Yılında
Çanakkale Ruhu”
113. Toplantı 29 Mart 2015............................................................................. 73
M. Kemal Cerrahoğlu: “Sağlığımızı Etkileyen GDO’lu Ürünler”


114. Toplantı 12 Nisan 2015............................................................................ 81
Erdoğan Aslıyüce: “Tahta Kılıçlı Alperen: Sarı Saltuk”u anlattı”

115. Toplantı 26 Nisan 2015............................................................................ 95
Mehmet Tuğla: “Kutlu Doğum”

116. Toplantı 10 Mayıs 2015 .........................................................................101
İlyas Topsakal: “Rusya’daki Türkler”

117. Toplantı 24 Mayıs 2015 .........................................................................107
Mustafa Öksüz: “Fatih ve Fetih”

118. Toplantı 14 Haziran 2015 ......................................................................113
Adil Bebek

119. Toplantı  26Temmuz 2015....................................................................117120. Toplantı 9 Ağustos 2015........................................................................120
Musa Yıldız: Ahmed Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi”

121. Toplantı  23 Ağustos 2015.....................................................................128
M. Hakan Alşan: “Horasan Erenleri”

122. Toplantı 6 Eylül 2015.............................................................................140
Hülya Alper: “İmam Mâtürîdî’de Akıl-Vahiy İlişkisi”123. Toplantı 20 Eylül 2015...........................................................................147
Latife Kabaklı Çimen: “Medya ve Toplumsal Yozlaşma”

124. Toplantı 4 Ekim 2015 ............................................................................158
Suat Turgut: “Ahlak Değerlerdir: Zehirli Masalların Çocukları”

125. Toplantı 18 Ekim 2015 ..........................................................................167
Mehmet Bilgin: “Konjoktürel Gelişmeler Karşısında Karadeniz”

126. Toplantı 8 Kasım 2015...........................................................................172
Abdurrahman Şen: “İstanbul Kore’de 2014”

127. Toplantı 22 Kasım 2015.........................................................................181
Bünyamin Aksungur: “Doğu Türkistan İzlenimleri”

128. Toplantı 6 Aralık 2015............................................................................187
İsmail Tokalak: “Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler”

129. Toplantı 20 Aralık 2015.........................................................................204
Atilla Yayım: “Kültürümüze Renk Katanlar”

Erdoğan Aslıyüce


Yesevî Dostları
4

3 Ocak 2016-18 Aralık 2016

YESEVİ YAYINCILIK

Mayıs - 2017, İSTANBUL


Yesevî Dostları 4

3 Ocak 2016-18 Aralık 2016

Yesevi Yayıncılık
Mayıs - 2017, İstanbul

Erdoğan AslıyüceIV. Kitabın Önsözü (2016)
Yesevî Dostları III. Kitabının Önsözü (2015)
Yesevî Dostları I ve II. Kitabının Önsözü (2015)
Hoca Ahmed Yesevîg'de Yanlış Bilinenler

130, Toplantı 3 Ocak 2016
Vehbi ALTUN: "Türkçenin Bayraklaşan Şairi Arif Nihat Asya"

131. Toplantı 17 Ocak 2016
Mehmet Nuri YARDIM: "Unutulmayan Edebiyatçılar"

132. Toplantı 31 Ocak 2016
Av. Özcan PEHLİVANOĞLU: "Türk-Yunan İlişkileri ve 29 Ocak Olayları…"

133. Toplantı 14 Şubat 2016
Mehmet DAĞISTANLI: "Unutulan Kahraman Kara Fatma"

134. Toplantı 28 Şubat 2016
A. Yaşar CANCA: "Yeni Ekonomide Doğal Kaynakların Durumu"

135. Toplantı 13 Mart 2016
Ali BEKTAN: "Çanakkale Savaşları Son Haçlı Seferi mi?"

136. Toplantı 27 Mart 2016
Muhtar FATİH: "Suriye Meselesi"

137. Toplantı 10 Nisan 2016
İsmail TOKALAK: "Türkistan'dan Anadolu'ya"

138. Toplantı 24 Nisan 2016
Bülent ERTEM: "Kut-ül Amare Savaşı ve Kut Bayramı"

139. Toplantı 8 Mayıs 2016
Süheyl BAŞARAN: "Türk Müziğinin Askerleri"

140. Toplantı 22 Mayıs 2016
Orhan SAKİN: "İstanbul'un Fethi ve Sultan Fatih"

141. Toplantı 5 Haziran 2016
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL: "Geçmişin Derinliğinden Günümüze"

142. Toplantı 17 Temmuz 2016
Yrd. Doç. Dr. R. Haluk KUL: "Bilişim Sistemlerinin Kullanımı ve Türkiye'nin Geleceği Hakkında"

143. Toplantı 31 Temmuz 2016
Prof. Dr. Abdulvahap KARA: "Doğumunun 150. yılında Zuvka Batur"

144. Toplantı 14 Ağustos 2016
Reşat GÜREL: "Zaferler Ayı Ağustos"

145. Toplantı 28 Ağustos 2016
Naci MEMİŞ: "Fetih Ruhu"

146. Toplantı 18 Eylül 2016
Cengiz ARSLAN: "Türk Dünyası'ndan Sesler"

147. Toplantı 2 Ekim 2016
Dr. Ramazan Kağan KURTOĞLU: "Küresel Para Savaşları"

148. Toplantı 16 Ekim 2016
Pro. Dr. Muhammet HARB: "Türk Dünyası Çalışmaları"

149. Toplantı 6 Kasım 2016
Ali ARMAĞAN: "Türkiye'de Petrol Sektörü"

150. Toplantı 20 Kasım 2016
Ahmet Zeki İZGÖER: "Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Geçiş"

151. Toplantı 4 Aralı 2016
Yrd. Doç. Dr. Babek CAVANŞİR: "İran Türkleri"

152. Toplantı 18 Aralık 2016
Ece Kalabay YAVUZ: "Şifa Yolunda Bir Adım…"
Erdoğan Aslıyüce


Yesevî Dostları
5
15 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017YESEVİ YAYINCILIK
Temmuz - 2018, İSTANBULİçindekiler


Önsöz .....................................................................................................11

IV. Kİtabın Önsözü  ..........................................................................15

III. Kİtabın Önsözü ..........................................................................17

I ve II. Kİtabın Önsözü ...................................................................19

Hoca Ahmed Yesevî’de Yanlış Bİlİnenler...................................27


153. Toplantı  15 Ocak 2017...............................................................35

Erdoğan Aslıyüce: Hoca Ahmed Yesevî ve Eserleri


154. Toplantı 29 Ocak 2017................................................................43

Dr. Yusuf Gedikli: Kıbrıs Meselesi
155. Toplantı 12 Şubat 2017...............................................................49
Prof. Dr. Musa Yıldız: Ahmet Yesevi Üniversitesi Faaliyetleri156. Toplantı 26 Şubat 2017...............................................................60
Dr. Halit Gökalp Küçük: Hocalı Soykırımı


157. Toplantı 12 Mart 2017 ................................................................68
Yrd. Doç. Dr. Latife Kabaklı Çimen: Dünya Kadınlar
Günü ve Kadının Özgürleştirilmesi Çabaları


158. Toplantı 26 Mart 2017 ................................................................78
Av. Burhanettin Hakgüder: Batı Trakya Türklüğü


159. Toplantı 9 Nisan 2017.................................................................86
Cengiz Arslan: Milli Mücadeleye Türkistan-Azerbaycan
Türkleri ve Hint Müslümanlarının Katkıları


160. Toplantı 23 Nisan 2017...............................................................94
Agil Samedbeyli: Uydurma Ermeni Soykırımı


161. Toplantı 7 Mayıs 2017 ............................................................. 100
A. Yaşar Canca: Yönetim Zaafları ve İşletme Körlüğü


162. Toplantı 21 Mayıs 2017 ........................................................... 109
Davut Haskırış: Ankara Ahileri

Erdoğan Aslıyüce: Ahilikte Sosyal Hayat
163. Toplantı 9 Temmuz 2017 ......................................................... 116
İsmail Tokalak: Gözünü Kan Bürümüş Şizofrenik Bir Din
Adamı! 15 Temmuz ve Türkiye


164. Toplantı 23 Temmuz 2017....................................................... 124
Orhan Sakin: Cizvitler ve Gizli Faaliyetleri


165. Toplantı 6 Ağustos 2017.......................................................... 131
Prof. Dr. Orhan Gedikli: Sağlık Sistemimizin Sorunları Var mı?


166. Toplantı 20 Ağustos 2017........................................................ 137
Prof. Dr. Selahaddin Halilov: Felsefenin Günlük Hayattaki Yeri


167. Toplantı 10 Eylül 2017 ............................................................. 146
Erdoğan Aslıyüce-Av. Şahin Zenginal-Doç. Dr. Süleyman Doğan-Dr. Yusuf Gedikli: Kemal Çapraz ve Prof. Dr. Ali Osman Özcan’ı Anma Programı


168. Toplantı 24 Eylül 2017 ............................................................. 166
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Başarslan: Kırgızistan


169. Toplantı 8 Ekim 2017............................................................... 172
Prof. Dr. Sait Başer: Ölü Taklidi Yapmak Veyâ Kendinde Cehâlet!


170. Toplantı 22 Ekim 2017............................................................. 180
Cengiz Arslan: Türkiye ve Jeopolitiği


171. Toplantı 5 Kasım 2017............................................................. 191
Fahri Yağlı: Osmanlıda Akıncılar ve Akıncıların Görevleri
172. Toplantı 19 Kasım 2017........................................................... 200
Yakup Korkmaz: Türk Deniz Endüstrisi


173. Toplantı 3 Aralık 2017.............................................................. 207
Prof. Dr. Hacı Duran: Emperyalizmin Arapları


174. Toplantı 17 Aralık 2017............................................................ 217
Davut Haskırış: Nizamiye Medreseleri


175. Toplantı 31 Aralık 2017............................................................ 230

Prof. Dr. M. Akif Okur: Kudüs, BM ve ABD: Uluslararası Sistemin Gerilim Hattı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder