31 Temmuz 2017 Pazartesi

Türk Düşünürü Reşit Saffet Atabinen
Milli Kütüphane Veritabanı - Bulunan 34 kaydın listesi

        1 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu arşivleri ve kitaplığı ... 1949 027.2
        2 Darüşşafaka Atabinen Talebe ... Darüşşafaka "Atabinen" Talebe Yurdu Talimatnamesi ... 1949 371.8706
        3 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Doğu Avrupa'nın uygarlığına ve yerleşmesine Türklerin ... 1987 301.23

        4 Simavnalı Bedreddin Mahmud, ... L'oecuménıcıté des Turcs / Simavnalı Bedreddin 1964 956

        5 Reşit Saffet Atabinen bibliyografyası / Derleyen Mahmut ... 1985 012.956

        6 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... L'oecuménicite' des Turcs / Rechid Saffet Atatbinen ... 1962?] 956

        7 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... The Cyprus question / Rechid Saffet Atabinen ; (translated ... 1957

        8 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... L'attitude de l'occident vis-á-vis des Tures at des ... 1964 956.4

        9 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Esquisse d'une histoire rationnelle d'Attila dans ... 1957?]

      10 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Turcs et İtaliens à travers les ages : Confèrence ... 1952?]
       11 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Les Tures occidentoux et la mediterrance / Rechid ... 1956 327.95604
        12 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Les Turos a Constantinople du V. au XV. sıecle / Rechid ... [1954?]
        13 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Revisions historiques / Rechid Saffet Atabinen 1958
        14 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Türklerin Avrupalılarla müşterek Troyo Menşe'leri ... 1951 572.7
        15 Atabinen, Réchid Saffet Pierre loti : Héroique ami des Turcs / Réchid Saffet ... 1950 928.4

        16 Atabinen, Réchid Saffet L'Attutude de l'occident vis-á-vis des Turcs et des ... 1964 956.4

        17 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Message aux vayageurs venant á İstanbul / [R.S. Atabinen ... 1964
        18 Atabinen, Réchid Safvet 1884-1965 ... Contributions Turques : A la sécurité et a la civilisation ... [1950?] 904
        19 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Lamartine : Fervent ami des Turcs / Réchid Safvet ... [1950?] 928.4
        20 Atabinen, Réchid Saffet Revisions historiques / Rechid Saffet Atabinen 1958 909.049435
        21 Atabinen, Rechid Safvet, ... Les Apports Turcs dans le Peuplement et la civilisation ... 1952
        22 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Les caractéristiques de l'architecture Turque / Reşit ... 1938
        23 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Les Caractéristiques de L'architecture Turque / Reşit ... 1938 723.35

        24 Atabinen, Réchid Saffet Les Turcs occidentaux et la méditerranée / Rechid ... 1956 939

        25 Atabinen, Rechid Safvet, ... squisse d'une histoire rationnelle d'Atilla dans les ... 1957

        26 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Loyd Salisbry'ye Kıbrıs hakkında açık mektup : Kıbrıs ... 1957
        27 Atabinen, Réchid Saffet Lettre ouverte a Lord Salisbury sur la question de ... 1957
        28   Les Turcs a constantınople.-Rechid Saffet Atabinen ...
        29 Atabinen, Rechid Saffet Les Turcs a Constantinople du Ve au XVe siecle / Rechid ... [1953?] 956.22600902
        30 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Les Apports Turcs dans le peuplement et la civilisation ... 1952 956.1
        32 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Revisions historiques / Rechid Saffet Atabinen 1958 909.049435
        33 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Lamartine : Fervent Ami des Turcs / Rechid Safvet ... [19-?] 848.809

        34 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Türklük ve Türkçülük izleri / Reşit Saffet 1930 320.540899435 20


 ......................................................-L'Agitation Bulgare, 1907
-La liberation d'Adrinople 1913
-Les Turcs at le Panhellenisme,, Geneve 1918
-Türklük ve Türkçülük izleri / Reşit Saffet 1930
-Avrupada Eski Türkler 1931
-Çekeller ve Tuna Türkleri 1934
-Conribution a une historie sincere d'Attila, Budapest, Istanbul, 1934
-Hazar Türklerinin Avrupa Devleti 1934
-Les Apport turcs a la civilisation des Balkans, Ed.Beyoğlu, 1943
-Contributions turques a la securite et a la civilisation mediterraneennes, Paris, 1950
-Les apports turcs dans le peuplement et la civilisation de l'Europe orientale. Paris: Besson, 1952
-L'oecuménıcıté des Turcs / Simavnalı Bedreddin 1964 956
-L'oecuménicite' des Turcs ... 1962?] 956
-Esquisse d'une histoire rationnelle d'Atilla dans les Gaules      1957 
-Les Turcs occidentaux et la méditerranée / Rechid Saffet Atabinen 1956 
-L'oecuménicite' des Turcs / Rechid Saffet Atatbinen  1962?
-L'attitude de l'occident vis-á-vis des Tures at des Grecs  Basım 2 me. édition  1964 (İstanbul
-Simavnalı Bedreddin Mahmud, Şeyh, 1359-1420 L'oecuménıcıté des Turcs / Simavnalı Bedreddin  Yayım Fransa : Rechıd Faffet atabinen, 1964 (İstanbul : C. Rigo Basımevi, 1964) Reşit Saffet Atabinen bibliyografyası / Derleyen Mahmut ... 1985 012.956


  

  YER 1964 AD 459 
        Yazar Simavnalı Bedreddin Mahmud, Şeyh, 1359-1420
        Eser L'oecuménıcıté des Turcs / Simavnalı Bedreddin

     Yayım Fransa : Rechıd Faffet atabinen, 1964 (İstanbul : C. Rigo Basımevi, 1964) 

     FizTan 15 s. ; 19 cm 

     Dil TUR 


6

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0165814 

     Dewey 956 

     Dewey 922.97 

     YER 1962 AD 2880 
        Yazar Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965
        Eser L'oecuménicite' des Turcs / Rechid Saffet Atatbinen

     Yayım [Y.y. : yayl.y., 1962?] (Çituri Biraderler Basımevi) 

     FizTan 11 s. ; 19 cm 

     Dil TUR 


8

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0185462 

     Dewey 956.4 

     YER 1964 AD 4136 
        Yazar Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965
        Eser L'attitude de l'occident vis-á-vis des Tures at des Grecs / Réchid Saffet Atabinen

     Basım 2 me. édition 

     Yayım [İstanbul : yayl.y.], 1964 (İstanbul : Gülelr Basımevi) 

     FizTan 16 s. ; 19 cm 

     Dil FRE 


9

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0201840 

     YER 1957 AD 951 
        Yazar Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965
        Eser Esquisse d'une histoire rationnelle d'Attila dans les gaules / Kechid Saffet Atabinen

     Yayım [Y.y. : yayl.y., 1957?] (Çituri Biraderler Basımevi) 

     FizTan 31 s. ; 20 cm 

     Dil FRE 


11

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0235258 

     Dewey 327.95604 

     Dewey 956.04 

     YER 1964 AD 3139 
        Yazar Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965
        Eser Les Tures occidentoux et la mediterrance / Rechid Saffet

     Yayım İstanbul : T.A.C.T., 1956 

     FizTan 160 s. ; 20 cm 

     Dil FRA 


16
   to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0279367 

     Dewey 956.4 

     YER 1964 AD 2050 
        Yazar Atabinen, Réchid Saffet
        Eser L'Attutude de l'occident vis-á-vis des Turcs et des Grecs / Réchid Saffet Atabinin

     Yayım [İstanbul? : yayl.y.], 1964 (İstanbul : Güler Basımevi) 

     FizTan 14 s. ; 19 cm 

     Dil FRE 
     Holdings
    


24

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0363769 

     Dewey 939 

     YER 1984 A 1953 
        Yazar Atabinen, Réchid Saffet
        Eser Les Turcs occidentaux et la méditerranée / Rechid Saffet Atabinen

     Yayım İstanbul : Editions du T.A.C.T. , 1956 

     FizTan 160 s. ; 20 cm 

     Dil FRE 
     Holdings
    


25

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0396488 

     YER 1964 AD 2418 
        Yazar Atabinen, Rechid Safvet, 1884-1965

     Eser squisse d'une histoire rationnelle d'Atilla dans les Gaules / Par Rechid Saffet Atabinen

     Yayım [S.l. : s.n.] , 1957 

     FizTan 8s. ; 

     Dil FRE 
     Holdings
    


34

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0700740 

     Kontrol# 700740 

     Dewey 320.540899435 20 

     YER 2005 AD 218 
        Yazar Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965
        Eser Türklük ve Türkçülük izleri / Reşit Saffet

     Yayım Ankara : Türk Ocakları İlim ve San'at Heyeti Neşriyatı, 1930 

     FizTan c. "1." ; 20 cm 
        Seri Türkiyat serisi ; sayı 2
        650 Türkçülük

     Dil TUR 

     Holdings

29 Temmuz 2017 Cumartesi

Eski Dünya Haritaları: Türkler, Çinliler, Güney Asya ve büyük “Bereketli Hilal”

Lütfen Linki tıklayın..

HaritalarPDF açıldığında haritaların sayfa sayıları da ekranda gözükmektedir.


TÜRKLER: Kırmızı renk
ÇİNLİLER: Turuncu renk
ESKİ DÜNYA: Lacivert renk

1.       Turkish Empires in Single Map
2.       Eastern Türk Qaghanate
3.       World Map (Divanı Lugat it Türk)
4.       The Great Seljuks Empire
5.       Rumi (Anatolian) Seljuks Empire
6.       The Timurids Empire
7.       The Ottoman Empire
8.       Tang China (Tang Çin’i)
9.       Doğu Avrupada Runik İşaretli Yazıtların Yayılım Sahası ve Diğer Buluntular
10.   X.-XII. Yüzyıllarda Türk Şehirleri ve Toplulukları
11.   16-17.Yüzyıllarda Anadoluda İpek Yolu Güzergahı
12.   14-15.Yüzyıllarda Anadoluda İpek Yolu Güzergahı
13.   Güney Asya yazı kültürü, bilim ve felsefesinin yayılım alanları MÖ 4.- MS 18.yüzyıllar
14.   “Eski Dünyanın” yazı ve bilim kültürlerinin büyük “Bereketli Hilal”i MÖ.3000 – MS 2000
15.    Han döneminden Tang dönemine kadar Zhongguo/Çin’de felsefe MÖ 2.-MS.9.yy
16.   Zhongguo/Çin’de Felsefe
17.   “100 Düşünce Okulu” Bai Jia döneminde Zhongguo/Çin’in “Orta Ülkesi” ZhongYuan’da Felsefe MÖ.6.-3.Yüzyıllar
18.   Büyük Horasan
19.   China in 202 BC – 220 AD
20.   Neolithic ChinaK A Y N A K L A R : 1.2.3.4.5.6.7: 
Turks : A Journey of a Thousand Years, 600-1600 Paperback – 2005 by Royal Academy of Arts (Author)
CAROLINE BLUNDEN - MARK ELVIN. İLETİŞİM YAYINLARI, 1989 Yayın Yeri : İSTANBUL

28 Temmuz 2017 Cuma

Türklerin yaşadığı Ülkeler (A-Z) 1. Afganistan
 2. Almanya 
 3. Amerika Birleşik Devletleri 
 4. Arnavutluk
 5. Avustralya 
 6. Avusturya 
 7. Azerbaycan
 8. Belçika 
 9. Bosna
 10. Bulgaristan
 11. Cezayir
 12. Çin
 13. Danimarka
 14. Finlandiya 
 15. Fransa 
 16. Gürcistan 
 17. Hindistan
 18. Hollanda
 19. Irak
 20. İngiltere 
 21. İran
 22. İsrail 
 23. İsveç
 24. İsviçre 
 25. İtalya 
 26. Kanada 
 27. Karadağ
 28. Katar 
 29. Kazakistan
 30. Kırgızistan
 31. KKTC
 32. Kosova
 33. Kuveyt
 34. Libya 
 35. Makedonya
 36. Mısır
 37. Moldova
 38. Özbekistan
 39. Pakistan
 40. Polonya
 41. Romanya
 42. Rusya
 43. S.Arabistan
 44. Sırbistan
 45. Suriye
 46. Tacikistan 
 47. Tunus
 48. Türkiye
 49. Türkmenistan
 50. Ukrayna 
 51. Yunanistan 

Halil İnalcık Kitapları

25 Temmuz 2017 Salı

Pasifik odaklı ve bu üç kıt’ayı merkezîleştiren bir oluşum

Artık anlaşılıyor ki, dünyâdaki güç dağılımı ve siyâsal -ekonomik aktörlerin bu dağılımdaki dizilişi çok sancılı süreçleri içeriyor. Bağımlılık Okulu’nun en kuvvetli teorik ismi olan -toprağı bol olsun- Andre Gunder Frank’ın Dünyâ Sistemi başlıklı derlemesine çeşitli vesilelerle tekrar tekrar bakıyorum. Çok kapsamlı, kuşatıcı bir bakış var burada. 

Dünyâ târihinin dâimî olarak belli bir güç merkezi etrafında çeşitli türdeki “bağımlılık” ilişkilerinden oluştuğunu ortaya koyan bir bakış bu. Bu merkezlerin hiçbiri ebedî değil. Bugün ağırlık merkezini oluşturan coğrafyalar ve bu coğrafyalarda suyun başını tutan güçler yarın perişan bir şekilde karşımıza çıkabilir. 

Binlerce sene dünyânın en büyük güçlerinden birisini oluşturan Çin ve Hint kıt’aları nasıl oldu da Atlantik merkezli Pan Avrupa’nın elinde yüzlerce sene sömürge oluverdi? Nasıl oldu da bugün Çin ve Hindistan belini doğrulttu ve yeniden bir ağırlık merkezi oluşturdu? Avrupa nasıl oldu da bütün târihsel üstünlüğünü bir çırpıda Atlantik'in ötesine kaptırıverdi? ABD II.Genel Savaş'tan sonra; nasıl oldu da sömürgesi olduğu Britanya’nın yerini alıverdi? 

Bugünlerde küllenmiş zannedilen Britanya yeniden nasıl da tazelenmiş iddialarıyla sahneye çıkıveriyor. Atlantik merkezli bir dünyâ artık çok demode kalıyor. Pasifik merkezli bir dünyâ ise, Asya, Avrupa ve Afrika’nın bütünleşmesine doğru gidiyor. Bu da; Atlantik ve Pan-Avrupa’nın çeperlere itilmesi manâsına geliyor. 

Brexit, Büyük Britanya’nın Çin ile birlikte, hem ABD hem de Almanya’yı dışlayarak Pasifik merkezli güç dağılımını yönetmesi ve patronajına almasının ilk adımıydı. Bu durumda Almanya her zaman olduğundan daha fazla ABD’ye gebe bir hâle geldi. 

Bu gerilimler içinde, üç kıt’anın düğüm noktasını tutan Türkiye’ye şu veyâ bu şekilde abanmak, Pasifik odaklı ve bu üç kıt’ayı merkezîleştiren bir oluşuma vurmak anlamına gelecektir.  Hâsılı mesele, Almanya -Türkiye meselesi olmaktan çoktan çıktı...

http://www.yenisafak.com/yazarlar/suleymanseyfiogun/almanya-turkiye-iliskileri-kopuyor-mu-2039184

24 Temmuz 2017 Pazartesi

Kitap içinde metin arama siteleri

issuu ile ilgili görsel sonucuGoogle Books

https://books.google.com/
Bu sayfanın çevirisini yap
Account Options. Sign in. Books. Search the world's most comprehensive index of full-text books. My library · PublishersAboutPrivacyTermsHelp.