31 Temmuz 2017 Pazartesi

Türk Düşünürü Reşit Saffet Atabinen
Milli Kütüphane Veritabanı - Bulunan 34 kaydın listesi

        1 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu arşivleri ve kitaplığı ... 1949 027.2
        2 Darüşşafaka Atabinen Talebe ... Darüşşafaka "Atabinen" Talebe Yurdu Talimatnamesi ... 1949 371.8706
        3 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Doğu Avrupa'nın uygarlığına ve yerleşmesine Türklerin ... 1987 301.23

        4 Simavnalı Bedreddin Mahmud, ... L'oecuménıcıté des Turcs / Simavnalı Bedreddin 1964 956

        5 Reşit Saffet Atabinen bibliyografyası / Derleyen Mahmut ... 1985 012.956

        6 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... L'oecuménicite' des Turcs / Rechid Saffet Atatbinen ... 1962?] 956

        7 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... The Cyprus question / Rechid Saffet Atabinen ; (translated ... 1957

        8 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... L'attitude de l'occident vis-á-vis des Tures at des ... 1964 956.4

        9 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Esquisse d'une histoire rationnelle d'Attila dans ... 1957?]

      10 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Turcs et İtaliens à travers les ages : Confèrence ... 1952?]
       11 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Les Tures occidentoux et la mediterrance / Rechid ... 1956 327.95604
        12 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Les Turos a Constantinople du V. au XV. sıecle / Rechid ... [1954?]
        13 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Revisions historiques / Rechid Saffet Atabinen 1958
        14 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Türklerin Avrupalılarla müşterek Troyo Menşe'leri ... 1951 572.7
        15 Atabinen, Réchid Saffet Pierre loti : Héroique ami des Turcs / Réchid Saffet ... 1950 928.4

        16 Atabinen, Réchid Saffet L'Attutude de l'occident vis-á-vis des Turcs et des ... 1964 956.4

        17 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Message aux vayageurs venant á İstanbul / [R.S. Atabinen ... 1964
        18 Atabinen, Réchid Safvet 1884-1965 ... Contributions Turques : A la sécurité et a la civilisation ... [1950?] 904
        19 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Lamartine : Fervent ami des Turcs / Réchid Safvet ... [1950?] 928.4
        20 Atabinen, Réchid Saffet Revisions historiques / Rechid Saffet Atabinen 1958 909.049435
        21 Atabinen, Rechid Safvet, ... Les Apports Turcs dans le Peuplement et la civilisation ... 1952
        22 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Les caractéristiques de l'architecture Turque / Reşit ... 1938
        23 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Les Caractéristiques de L'architecture Turque / Reşit ... 1938 723.35

        24 Atabinen, Réchid Saffet Les Turcs occidentaux et la méditerranée / Rechid ... 1956 939

        25 Atabinen, Rechid Safvet, ... squisse d'une histoire rationnelle d'Atilla dans les ... 1957

        26 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Loyd Salisbry'ye Kıbrıs hakkında açık mektup : Kıbrıs ... 1957
        27 Atabinen, Réchid Saffet Lettre ouverte a Lord Salisbury sur la question de ... 1957
        28   Les Turcs a constantınople.-Rechid Saffet Atabinen ...
        29 Atabinen, Rechid Saffet Les Turcs a Constantinople du Ve au XVe siecle / Rechid ... [1953?] 956.22600902
        30 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Les Apports Turcs dans le peuplement et la civilisation ... 1952 956.1
        32 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Revisions historiques / Rechid Saffet Atabinen 1958 909.049435
        33 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Lamartine : Fervent Ami des Turcs / Rechid Safvet ... [19-?] 848.809

        34 Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965 ... Türklük ve Türkçülük izleri / Reşit Saffet 1930 320.540899435 20


 ......................................................-L'Agitation Bulgare, 1907
-La liberation d'Adrinople 1913
-Les Turcs at le Panhellenisme,, Geneve 1918
-Türklük ve Türkçülük izleri / Reşit Saffet 1930
-Avrupada Eski Türkler 1931
-Çekeller ve Tuna Türkleri 1934
-Conribution a une historie sincere d'Attila, Budapest, Istanbul, 1934
-Hazar Türklerinin Avrupa Devleti 1934
-Les Apport turcs a la civilisation des Balkans, Ed.Beyoğlu, 1943
-Contributions turques a la securite et a la civilisation mediterraneennes, Paris, 1950
-Les apports turcs dans le peuplement et la civilisation de l'Europe orientale. Paris: Besson, 1952
-L'oecuménıcıté des Turcs / Simavnalı Bedreddin 1964 956
-L'oecuménicite' des Turcs ... 1962?] 956
-Esquisse d'une histoire rationnelle d'Atilla dans les Gaules      1957 
-Les Turcs occidentaux et la méditerranée / Rechid Saffet Atabinen 1956 
-L'oecuménicite' des Turcs / Rechid Saffet Atatbinen  1962?
-L'attitude de l'occident vis-á-vis des Tures at des Grecs  Basım 2 me. édition  1964 (İstanbul
-Simavnalı Bedreddin Mahmud, Şeyh, 1359-1420 L'oecuménıcıté des Turcs / Simavnalı Bedreddin  Yayım Fransa : Rechıd Faffet atabinen, 1964 (İstanbul : C. Rigo Basımevi, 1964) Reşit Saffet Atabinen bibliyografyası / Derleyen Mahmut ... 1985 012.956


  

  YER 1964 AD 459 
        Yazar Simavnalı Bedreddin Mahmud, Şeyh, 1359-1420
        Eser L'oecuménıcıté des Turcs / Simavnalı Bedreddin

     Yayım Fransa : Rechıd Faffet atabinen, 1964 (İstanbul : C. Rigo Basımevi, 1964) 

     FizTan 15 s. ; 19 cm 

     Dil TUR 


6

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0165814 

     Dewey 956 

     Dewey 922.97 

     YER 1962 AD 2880 
        Yazar Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965
        Eser L'oecuménicite' des Turcs / Rechid Saffet Atatbinen

     Yayım [Y.y. : yayl.y., 1962?] (Çituri Biraderler Basımevi) 

     FizTan 11 s. ; 19 cm 

     Dil TUR 


8

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0185462 

     Dewey 956.4 

     YER 1964 AD 4136 
        Yazar Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965
        Eser L'attitude de l'occident vis-á-vis des Tures at des Grecs / Réchid Saffet Atabinen

     Basım 2 me. édition 

     Yayım [İstanbul : yayl.y.], 1964 (İstanbul : Gülelr Basımevi) 

     FizTan 16 s. ; 19 cm 

     Dil FRE 


9

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0201840 

     YER 1957 AD 951 
        Yazar Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965
        Eser Esquisse d'une histoire rationnelle d'Attila dans les gaules / Kechid Saffet Atabinen

     Yayım [Y.y. : yayl.y., 1957?] (Çituri Biraderler Basımevi) 

     FizTan 31 s. ; 20 cm 

     Dil FRE 


11

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0235258 

     Dewey 327.95604 

     Dewey 956.04 

     YER 1964 AD 3139 
        Yazar Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965
        Eser Les Tures occidentoux et la mediterrance / Rechid Saffet

     Yayım İstanbul : T.A.C.T., 1956 

     FizTan 160 s. ; 20 cm 

     Dil FRA 


16
   to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0279367 

     Dewey 956.4 

     YER 1964 AD 2050 
        Yazar Atabinen, Réchid Saffet
        Eser L'Attutude de l'occident vis-á-vis des Turcs et des Grecs / Réchid Saffet Atabinin

     Yayım [İstanbul? : yayl.y.], 1964 (İstanbul : Güler Basımevi) 

     FizTan 14 s. ; 19 cm 

     Dil FRE 
     Holdings
    


24

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0363769 

     Dewey 939 

     YER 1984 A 1953 
        Yazar Atabinen, Réchid Saffet
        Eser Les Turcs occidentaux et la méditerranée / Rechid Saffet Atabinen

     Yayım İstanbul : Editions du T.A.C.T. , 1956 

     FizTan 160 s. ; 20 cm 

     Dil FRE 
     Holdings
    


25

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0396488 

     YER 1964 AD 2418 
        Yazar Atabinen, Rechid Safvet, 1884-1965

     Eser squisse d'une histoire rationnelle d'Atilla dans les Gaules / Par Rechid Saffet Atabinen

     Yayım [S.l. : s.n.] , 1957 

     FizTan 8s. ; 

     Dil FRE 
     Holdings
    


34

--------------------------------------------------------------------------------
  to mail the record to your e-mail account. 
     SYSNO 0700740 

     Kontrol# 700740 

     Dewey 320.540899435 20 

     YER 2005 AD 218 
        Yazar Atabinen, Reşit Saffet, 1884-1965
        Eser Türklük ve Türkçülük izleri / Reşit Saffet

     Yayım Ankara : Türk Ocakları İlim ve San'at Heyeti Neşriyatı, 1930 

     FizTan c. "1." ; 20 cm 
        Seri Türkiyat serisi ; sayı 2
        650 Türkçülük

     Dil TUR 

     Holdings

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder