1 Temmuz 2017 Cumartesi

Yazıtlar hakkında siyaset felsefesi çalışmaları yok ?Eski Türkçenin yapısıyla ilgili değerli eserler yazılmış, ilginç   "savlar ileri sürülmüştür.
Ethem R. Tenişev*e göre runik yazıtların dili Uygur ve Kıpçak Türkçesinin katılımıyla
Ûğuz Türkçesinin temelinde oluşmuş ve Türkçenin ilk edebî dil varyantı olmuştur.

Ne yazık ki, bu değerli anıtlar Türk edebiyat tarihi açısından şimdiye kadar yeteri kadar 
araştırılarak incelenmemiştir.

Köl Tigin, Bilge Kagan ve Tonyukuk gibi büyük anıtların metinleri, hiç kuşkusuz,
eski Türk edebiyatının çok değerli ve önemli örnekleri olmaktadırlar.

Fakat bu eşsiz edebiyat metinlerinin öğrenilmesi ve incelenmesi yerine, onların 

karakteristik özellikleri üzerinde gereksiz tartışmalara gidilmiştir.

Edebiyat alanında uzmanlaşan Türkologlar arasında bu tür tartışmalar, 

ne yazık ki, bugün de yapılmaktadır."Melikli, Tofik Davudoğlu Edebiyat anıtları olarak eski 
Türk yazıtları / [Y.y. : yayl.y.], 2001 
(Ankara : Türk Tarih Kurumu Basımevi) 263-265. ss. ; 24 cm. 
"Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2000"den ayrıbasım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder