31 Mart 2019 Pazar

Sened-i İttifak1808

anadolu kelimesinin etimolojisi

Anadolu
"Küçük Asya'nın orta-batı bölümü" [İBatt y. 1330]
Anaṭolī
OYun Anatolía ανατολία «Doğu vilayeti», merkezi Amorion/Emirdağ olan büyük vilayet EYun anatolḗ ανατολή doğuş, özellikle güneşin doğuşu; doğu EYun anatéllō ανατέλλω doğmak, çıkmak EYun ana+ téllō, tol- τέλλω, τολ- kalkmak, kaldırmak (<< HAvr *telə- a.a. )
 tolerans
Not: Doğu Roma'nın Anatolikón askeri eyaleti Amorium/Emirdağ kenti merkez olmak üzere 640 yılından sonra kuruldu. Latince eşdeğer adı Oriens ("Doğu") idi. 1329-1337 yıllarında burada bulunan Arap seyyah İbn Battuta Afyon-Kütahya-Ankara yöresini Anaṭoliyya adıyla anar. Fatih döneminden itibaren "İstanbul'un doğusu ile Fırat arasındaki alan" anlamını üstlendi.

26 Mart 2019 Salı

BOOK BINDING QUOTE

PRINT GLOSSARIES

15 diagrams that show how a book is made

Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | TRT 2


https://www.youtube.com/playlist?list=PL0gMcF5aNgrO762-nX0A2IFdySUQHfPSG

  
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Fikir ve İdrak | 11. Bölüm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | 10. Bölüm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | İlk Konut Örnekleri | 9. Bölüm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Buzul Çağı | 8. Bölüm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | İklim Şartları ve İlk Konutlar | 7. Bölüm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Ehlileştirme ve Tarım | 6. Bölüm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Tarım ve Yerleşik Hayat | 5. Bölüm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Eğitim ve Öğretim Arasındaki Fark | 4. Bölüm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Eğitim, Edep ve Adab-ı Muaşeret | 3. Bölüm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Batı ve Doğu Düşünce Dünyaları | 2. Bölüm
Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri | Evrim, Beşer ve İnsan | 1. Bölüm


20 Mart 2019 Çarşamba

II. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI TAM METİN KİTABI PROCEEDING BOOK Doç.Dr. Osman Kubilay GÜL * Dr. Berker KURT * Dr. Celal Can ÇAKMAKCI

II. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI TAM METİN KİTABI PROCEEDING BOOK Doç.Dr. Osman Kubilay GÜL * Dr. Berker KURT * Dr. Celal Can ÇAKMAKCIII. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU TAM METİN KİTABI  TAM METİN KİTABI PROCEEDING BOOK Doç.Dr. Osman Kubilay GÜL * Dr. Berker KURT * Dr. Celal Can ÇAKMAKCI

2 Türklerin Dünyası Enstitüsü (Institut für die Welt der Türken)/Institute for the World of Turks Goce Delcev Üniversitesi/ Goce Delcev University Kiril ve Metodiy Üniversitesi / Cyril and Metodius University Uluslararası Vizyon Üniversitesi/ International Vision University II. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİLDİRİ TAM METİN KİTABI Editörler/Editors Doç.Dr. Osman Kubilay GÜL Dr. Berker KURT Dr. Celal Can ÇAKMAKCI Kapak Tasarımı/Cover Design Ceyda ŞEREFLİOĞLU Bu kitap, Nisan 2018 tarihleri arasındatürklerin Dünyası Enstitüsü, İştip Goce Delcev Üniversitesi, Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Kiril ve Metodiy Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler kapsamında sunulan bildirilerin tam metinlerini kapsamaktadır. ANKARA 2018 

OSMANLI DÖNEMİ BALKANLAR’DA KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT

17 Mart 2019 Pazar

Ön Türkler'in Genetik Akrabaları, National GeographyAfrika insanlığın beşiği ise serpilip geliştiği yer de Orta Asya idi.

Prof Dr Mustafa Kara: Tasavvuf Tarihimiz Külliyatı

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/manufacturer_products&manufacturer_id=3053&limit=50
1.       28 Şubat Öncesi ve Sonrası Türkiye'de Dini Hayat Prof. Dr. Mustafa Kara
2.       Aşk Bülbülü Hz. Üftade ve Dergahı Prof. Dr. Mustafa Kara
3.       Bursa Dergahları Yadigar-ı Şemsi I-II Bursa Dergahları Yadi…Mehmed Şemseddin
4.       Bursa'da Dini Kültür Prof. Dr. Mustafa Kara
5.       Bursa'da Kırklar Meclisi Prof. Dr. Mustafa Kara
6.       Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler Bursa'da Tarikatlar ve…Prof. Dr. Mustafa Kara
7.       Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler Prof. Dr. Mustafa Kara
8.       Bülbülün Şarkısı Mehmet Akif Kitabı (3-F-6) Prof. Dr. Mustafa Kara
9.       Dervişin Hayatı Sufinin Kelamı Prof. Dr. Mustafa Kara
10.   Eşrefoğlu Rumi Prof. Dr. Mustafa Kara
11.   Evliya Menkıbeleri Abdurrahman Cami
12.   Evliya Menkıbeleri/Nefahatü'l-Üns (1.Hmr) Abdurrahman Cami
13.   Gençlerle Gönül Gönüle Prof. Dr. Mustafa Kara
14.   Gönül Mektupları Gönül Mektupları Prof. Dr. Mustafa Kara
15.   İbn Teymiye’ye Göre İ…Prof. Dr. Mustafa Kara
16.   Kur'an ve Güzel Ahlak Prof. Dr. Mustafa Kara
17.   Kur'an ve Sünnet Ekseninde Ahlak Birey ve Toplum Prof. Dr. Mustafa Kara
18.   Kur'an ve Sünnet Ekseninde Hitabet Prof. Dr. Mustafa Kara
19.   Mahabbet Mektupları Prof. Dr. Mustafa Kara
20.   Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri Prof. Dr. Mustafa Kara
21.   Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar Prof. Dr. Mustafa Kara
22.   Mevlid Kollektif
23.   Mizanu'l-Hak fi İhtiyari'l-Ehakk/İslam'da Tenkit ve Tartışma Usulü Mizanu'l-Hak fi İhtiyar…Katip Çelebi
24.   Niyazi Mısri Prof. Dr. Mustafa Kara
25.   Niyazi-i Mısri İzinde Bir Ömür Seyahat & Dildarı Şemsi Şeyh Mehmed Şemseddin M…
26.   Osmanlı'nın Kandili Eşrefoğlu Rumi Osmanlı'nın Kandili E…Prof. Dr. Mustafa Kara
27.   Süleyman Uludağ Kitabı Prof. Dr. Mustafa Kara
28.   Tasavvuf Akademisyenleri İle Konuşmalar 1 Tasavvuf Akademisye… Prof. Dr. Süleyman Uludağ
29.   Tasavvuf ve Tarikatlar… Prof. Dr. Mustafa Kara
30.   Tasavvufi Hayat Şeyh Necmüddin Kübra
31.   Tasavvufi Hikmetler İbn Ataullah el-İskenderi
32.   Tecvid Uygulamalı Kur'an Eğitimi Prof. Dr. Mustafa Kara
33.   Tecvid Uygulamalı Kur'an-ı Kerim Öğrenme Rehberi Prof. Dr. Mustafa Kara
34.   Tekkeler ve Zaviyeler Prof. Dr. Mustafa Kara
35.   Teslimiyet ve Samimiyet Örneği Şeyh Şaban-ı Veli  Prof. Dr. Mustafa Kara
36.   Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Türk Tasavvuf Tarihi …Prof. Dr. Mustafa Kara
37.   Vahdeti Vücud Ve İbn Arabi İsmail Fenni Ertuğrul
38.   Züleyha'ya Mektuplar Züleyha'ya Mektuplar Prof. Dr. Mustafa Kara

Tasavvufî hikmetler :İskenderi, Ataullah Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 1990 (Emel Matbaacılık)

1 Mizanu'l hak fi ihtiyari'l ehak :İslamda tenkid ve tartışma usulü /Kâtip Çelebi, Kara, Mustafa İstanbul : Marifet Yayınları, 1981 (Er-Tu Matbaası)

2 Tasavvufi hayat :Usülu aşere : Risâle ile'l - haim : Fevâihu'l Cemâl /Necmüddin Kübra, Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 1980 (Emek Matbaacılık)

3 Bursa'da tarikatlar ve tekkeler /Kara, Mustafa Bursa : Uludağ yayınları, 1990 (Yaylacık Matbaası)

4 Gnşl. 2.bsKara, Mustafa 474 s. ; 20 cm
1980 AD 3784

6 Tasavvuf ve tarikatlar tarihi /Kara, Mustafa İstanbul : Dergah, 1990 (Emek Matbaacılık)

Mehmet Akif Ersoy /Kara, Mustafa Bursa : Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2015.
2015 AD 22272

8 Din, hayat, sanat açısından Tekkeler ve zaviyeler /Kara, Mustafa İstanbul : Dergah Yayınları 1990 (Emek Matbaacılık)
1992 AD 3239

9 Tasavvuf ve tarikatlar /Kara, Mustafa. Ankara : İletişim Yayınları, 1992 (Şefik Matbaası)
1992 AD 3216

10 Molla İlâhi'ye dair /Kara, Mustafa İstanbul : [yayl.y.], 1988
1993 AD 549

11 Din, hayat, sanat açısından tekkeler ve zaviyeler /Kara, Mustafa İstanbul : Dergah Yayınları, 1977
1978 AD 279

12 En güzel örnek Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) /Algül, Hüseyin Kara, Mustafa Bursa : Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2015
2015 AD 26860

13 Bursa dergâhları :Kara, Mustafa Atlansoy, Kadir Bursa : Uludağ Yayınları, 1997

Vahdet-i vücud ve ibn Arabi /Ertuğrul, İsmail Fennî Kara, Mustafa İstanbul : İnsan Yayınları, 1997 (Bayrak Matbaası)
1997 AD 4858

16 Tasavvuf ve tarikatlar tarihi /Kara, Mustafa İstanbul : Dergah Yayınları, 1995 (Emek Gazetesi ve Matbaacılık)
1996 AD 2374

19 Muhtaşaru'l-Hısni'l-hasin /İbn Hacer el-Askalanî ... - 1157 [1647] YAZMA ESERMK Yer No
06 M.K. Vez. Yz. 843/2

20 Kanun-name1958

Bursa'da tarikatlar ve tekkeler /Kara, Mustafa Bursa : Sır Yayıncılık, 2001 (İstanbul : Özener Matbaası)
2002 AD 897

22 Günümüz tasavvuf hareketleri :Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2002
2002 AD 3142

23 Gönül mektupları /Kara, Mustafa İstanbul : Mavi Yayıncılık, 2003
2003 AD 3836

24 Günümüz tasavvuf hareketleri :Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2003
2003 AD 5822

25 Tasavvuf ve tarikatlar tarihi /Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2003
2003 AD 11193

27 Mahabbet mektupları /Kara, Mustafa İstanbul : Emin Yayınları, 2004

Türk tasavvuf tarihi araştırmaları :tarikatlar / tekkeler / şeyhler /Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2005
2005 AD 5367

30 Dervişin hayatı sûfînin kelâmı :hal tercümeleri/tarikatlar/ıstılahlar /Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2005
2005 AD 12087

33 Osmanlı'nın kandili Eşrefoğlu Rûmî /Kara, Mustafa İstanbul : Bilge Yayım Habercilik ve Danışmanlık Ltd. Şti., 2006
2006 AD 1495

Tasavvuf ve tarikatlar tarihi /Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2006.
2007 AD 2766

36 Bursa'nın gönül sultanları =Bursa's sultans of heart /Kara, Mustafa Şahin, Mahmut Doruk, Sakine Tuncer Önal, Şeyda ...Bursa : Osmangazi Belediyesi, 2008 (İstanbul : Çamlıbel Matbaacılık)
2008 BD 2383

38 Tasavvuf ve tarikatlar tarihi /Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2010.
2010 AD 1222

40 Gençlerle gönül gönüle /Kara, Mustafa İstanbul : Ülke Yayınları, 2010.
2010 AD 9435

41 Günümüz tasavvuf hareketleri :Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2010.

Türk tasavvuf tarihi araştırmaları :Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2010.
2010 AD 13907

45 Gençlerle gönül gönüle /Kara, Mustafa İstanbul : Ülke Yayınları, 2011.
2011 AD 1279

46 Bursa'da kırklar meclisi /Kara, Mustafa Bursa : Bursa Kültür A.Ş., 2011.
2011 BD 4587

47 Tasavvufî hikmetler : İskenderi, Ataullah Kara, Mustafa İstanbul : Dergah Yayınları , 2003
2003 AD 10176


Pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler İstanbul’un kitabını yazıyor

https://www.yenisafak.com/ekonomi/istanbulun-kitabini-yaziyor-3451783

İstanbul’un kitabını yazıyor

İTO’nun geçtiğimiz Aralık ayında ağırladığı dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler, İstanbul ile ilgili kitabı tamamlamak üzere. İstanbul’un markalaşması için bu çalışmanın çok önemli olduğunu belirten İTO Başkanı Avdagiç, “Kitabın ilk taslağı bize geldi. İTO olarak bizim de katkımız var. İstanbul’un marka değerini öne çıkaran bir kitap” dedi.

İbrahim Acar    Yeni Şafak
Philip Kotler
Philip Kotler
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, geçen yıl ağırladıkları modern pazarlamanın duayen ismi Prof. Dr. Philip Kotler’in İstanbul ile ilgili yazdığı kitabı tamamlamak üzere olduğunu söyledi. Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen MIPIM Gayrimenkul Fuarı öncesinde sorularımızı cevaplandıran İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul’un markalaşması için bu çalışmanın çok önemli olduğunu belirtti.
Avdagiç, “Philip Kotler gibi uluslararası tanınırlığı olan kişilerin İstanbul’a gelmesini sağladık. Kotler’le beraber gelen 6 kişilik kuvvetli bir ekip vardı. Onların hepsi dünya çapında tanınan isimler. Bu tip insanların İstanbul’a gelmesi İstanbul için çok önemli diye düşünüyorum” dedi.

AMAZON’DA BEST SELLER OLUR

Kotler’in İstanbul’la ilgili kitabının ilk taslağının kendilerine ulaştığını belirten Avdagiç, “İTO olarak bizim de katkımız var. İstanbul’u, İstanbul’un marka değerini öne çıkaran bir kitap” diye konuştu. Philip Kodler’in çıkardığı kitapların dünya çapında büyük satışlar yaptığına dikkat çeken Avdagiç, şunları kaydetti: “Onun çıkardığı kitaplar Amazon’a geldiği zaman çok kısa zamanda ‘best seller’ oluyor. Kendisi de gerçekten İstanbul’da olmaktan çok memnun oldu. Ekibiyle görüşmelerimiz devam ediyor. İstanbul’un imajını yukarı doğru çektiniz mi, ülkenin imajını da yukarı çekersiniz.”

BU YIL 14 MİLYON TURİST ÇEKERİZ

Avdagiç, İstanbul'da artan turizme bağlı olarak turizm yatırımlarının daha cazip hale geldiğini ifade etti. Geçen yıl 13,4 milyon ziyaretçi ağırlandığını aktaran Avdagiç, “Bu sene 14 milyon kişiyi yakalayacağımızı öngörüyorum. Buna bağlı olarak geçen yıl İstanbul'da fiyatlarımız yüzde 11 arttı ama hala 5 yıldızlı otel fiyatlarımız Avrupa ölçeğine göre ucuz” diye konuştu. İstanbul'a gelen turist sayısını hem nicelik hem de nitelik olarak artırmaya çalıştıklarını anlatan Avdagiç, bu anlamda İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) üzerinden İstanbul'daki kongre turizmini artırma konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

BU YIL 20 KRUVAZİYER GELECEK

İstanbul’un uzun bir aradan sonra ilk defa bu yıl 20-21 kruvaziyer ağırlayacağını anlatan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları kaydetti: “Daha Galataport devreye girmedi, Yenikapı'dan sonra Zeytinburnu tarafına da yeni bir liman yapamadık henüz. Sarayburnu'nda bu 21 kruvaziyeri karşılayacağız. Ümit ediyoruz ki, Galataport'un da hızlıca devreye girmesiyle İstanbul'da yine kruvaziyer ticareti öne çıkacak. Nuruosmaniyi'de kruvaziyer turistlerine hitap eden önemli bir ticaret vardı. Daha nitelikli, katma değeri yüksek olan o grubu tekrar İstanbul'a getirmemiz lazım.”

FUAR PROJESİNE KATKI VERİRİZ

İstanbul'daki fuar alanlarının son derece yetersiz olduğuna da değinen Avdagiç, İstanbul gibi bir kentte 400-500 bin metrekarelik nitelikli fuar alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Atatürk Havalimanı'nın fuar merkezi yapılması fikrini doğru bulduklarını belirten Avdagiç, “Bunu kesinlikle destekliyoruz ancak bunun için bir dönüşüm yapılması gerek. Oradaki bütün holler, hemen bugünden yarına kullanılabilecek durumda değil. Statik anlamda da fiziki anlamda da. Hem bazı hollerin dönüşmesi hem bazı ilave hollerin yapılması lazım. Biz İstanbul Dünya Ticaret Merkezi olarak oraya katkı vermeye hazırız” dedi.
  • Şekib Avdagiç (Solda), Philip Kotler (Ortada) ve İbrahim Acar (Sağda)
  • İTO’nun davetlisi olarak geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul’a gelen Prof. Dr. Philip Kotler, hem konferans vermiş hem de basınla bir araya gelmişti. Kotler’in İstanbul ile ilgili kitabını önümüzdeki eylüle kadar tamamlayıp İTO’ya teslim etmesi bekleniyor.

9 Mart 2019 Cumartesi

Düşünen Ekran

5G: 12.000 yıllık En Geniş Ağlar...


                                      5G: Bozkır (Step) ve Tarım Kuşağı sentezi

1.     Göbeklitepe (MÖ 9600-8200)
2.     Göktürk (552-744)
3.     İsmail Gaspıralı, 1851-1914,
4.     Sultan Galiyev  1880-1940
5.     Lev Nikolayeviç Gumilëv (1912-1992)

Lütfen aşağıdaki linklerin üzerine tıklayın.


Göbeklitepe

Lütfen linke tıklayın.

Göbeklitepe


GÖKTÜRK SÜLÜSÜBatur, Hasan, and Hiperlink (Firm). Göktürk Sülüsü. Vol. 1. Baskı, Ankara, 2017.

GÖKTÜRK SÜLÜSÜ


TAKDİM

Biz bir çiftçinin sabanıyla, milyarlarca insanın yüz yıla yakın zamandır inandığı koskoca bir medeniyet teorisini yıktığı Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Elbette Urfa Göbeklitepe’den bahsediyorum. Göbeklitepe’nin bulunuşuyla birlikte, yüz yıla yakın zamandır modern Batı medeniyetinin “bilimsel” olarak kurguladığı medeniyet teorisi çökmüştür. 12.000 yıl öncesinde bu yapıların nasıl tasarlandığı sorusu henüz cevaplanamadı. Göbeklitepe’nin sordurduğu sorulara cevaplar bulduğunda insanlık tarihi, yeni bir medeniyet anlayışıyla tekrar yazılacak. Anlaşılacağı üzere bugün itibarıyla eski medeniyet tarihi teorisi çökmüş yenisi ise henüz oluşturulamamıştır. Adının anılmasını çok hak eden Göbeklitepe kazılarını yapan Arkeolog Prof. Klaus SCHMIDT ve ekibine insanlık alemi büyük bir şükran borçludur. Böyle bir dönemde Türk kültür tarihi ile ilgili arayışlar da hızlanmalı diye düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki, dünya tarihi dünkü gibi değil.

Orhun abidelerinin okunuşunun üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçti. Bu süre içerisinde dil bilim alfabeler konusunda pek çok yeni bilgilere ulaştı ve yeni anlayışlar gelişti. Bu anlayışlardan belki en ilginci, Mısır hiyeroglif yazısı gibi çok az bilinen alfabenin dışında diğer bilinen alfabelerin aynı kökten geldiği, aynı alfabeden değişerek geliştikleri konusundaki yaklaşımdır. Konunun dışındakiler için son derece hayret verici ve şaşırtıcı olan bu yaklaşım, bilim âleminin neredeyse ittifakla benimsediği konulardandır. İnsan ister istemez “Adem’e verilen sayfalar” bilgisini hatırlıyor ve sormadan edemiyor: Acaba, o ilk alfabe Ademe indirilen sayfaların alfabesi miydi? Elbette metodolojisi itibarıyla bilim, bu soruya ne olumlu ne de olumsuz bir cevap verebilir. Evet ya da hayır olarak verilecek iki cevap da aynı ölçüde bilim dışıdır ama bu durum bizim buna inanmamıza engel de değildir. İnanç zaten bilimin cevap veremediği yerde başlamaz mı?

Elinizdeki kitap, Türk kültür tarihinin ve elbette aynı zamanda insanlık kültür tarihinin önemli unsurlarından biri olan Göktürk alfabesinin, medeniyetin alfabeleri geliştirdiği süreçte nerede durduğuna dair çarpıcı örnekler, şaşırtıcı idealar ortaya koyan bir çalışma.
Bu eserle pek çok konuda ilklere şahit oluyoruz:

Dünyadaki pek çok alfabenin değişik yazı şekilleri var. Bilgisayarınızın yazı şekillerine tıkladığınızda Latin alfabesi için oluşturulmuş Arial, Times New Roman gibi yüzlerce yazı karakteri karşımıza çıkıverir. Göktürk alfabesi için ise bugüne kadar böyle bir çalışma yoktu. İlk defa elinizdeki eserler yazarın Göktürk Sülüsü adını verdiği yeni harf karakterleri oluşturulmuş. Bu örnekten sonra sanatçılarımız yeni ilhamlarla Göktürk alfabesi için yeni yazı şekilleri çalışacaklardır.

Diğer yandan Göktürk alfabesinin ses, şekil ve anlam kökleri, ilk oluşumlarından günümüze kadarki değişimleri, anlam ve şekil ilişkileri açıklanmakta, harf ve rakam şekillerinin hangi algılamalardan esinlenerek oluştukları konuları (etimolojisi) incelenmektedir. Bu alfabenin diğer alfabeler ile ilişkisi konusunda da çok çarpıcı idealara yer vermektedir.

Çalışmayı yapan Hasan BATUR arkadaşımızı tebrik ediyorum ve medeniyetimiz adına teşekkür ediyorum. Eserin kendi alanında yeni heyecanlar ve tartışmalar oluşturacağından eminim. Kitabın yayınlanmasından sonra birkaç ay içerisinde değişik yerlerde Göktürk Sülüsü yazılarla karşılaşacağız. Göktürk alfabesi ile ilgili ileri sürülen tezlerin hepsi doğru mu? Keşke böyle bir şey mümkün olabilseydi. Hasan BATUR’un tezleri bazılarını şaşırtacak, bazılarını kızdıracak; kimisi kabul edecek kimisi reddedip yok sayacak. Kendi kültür köklerine merak duyan gençlikte büyük heyecan yaratacak. Bütün bunların hepsini kültür tarihimiz açısından çok faydalı buluyor ve yazara teşekkür ediyorum.

Tekrar hatırlatmak isterim ki;

Dostlar, Göbeklitepe bulundu. Şimdi medeniyet üstüne yeni şeyler söylemenin zamanı!

Yakup ÖMEROĞLU 
Avrasya Yazarlar Birliği Başkan


ÖNSÖZ

Bu kitabta Göktürk ebcedinin (alfabesinin) evveliyatından beri her açıdan tanıtılması ile Göktürkçede her harfin ses, şekil ve anlam kökleri, ilk oluşumlarından günümüze kadarki değişimleri, anlam ve şekil ilişkileri açıklanmış, harf ve rakam şekillerinin hangi algılamalardan esinlenerek oluştukları (etimolojisi) incelenmiş ve bu bilgiler daha fazla yazı türlerini daha hızlı okuyabilme imkanı sağlayan Göktürk Sülüsü adını verdiğimiz yapı üzerinden ele alınmıştır.

Göktürk Sülüsü harfler birleştirilmeden yazılır. Herhangi bir Osmanlıca okuyucusu, sağdan sola Göktürk Sülüsüyle yazılmış bir metni okuyup anlayabilir ve okuduğu metnin de Osmanlıca bir yazı türü olduğunu düşünür. Bu husus, Göktürk Sülüsünün bilinmemesindendir. Bu sebeble bu yazı türünün “Göktürk Sülüs Yazısı” ismi ile anılması uygun görülmüştür.

Kitapta Göktürk yazısının sonraki Hazar, Fenike, Kelt, Etrüsk, Arami (Süryani), İbrani, Latin, Yunan, Fars, Arab ve dolayısıyla Osmanlı ve daha birçok alfabelerin de kökü olduğuna işaret eden bilgiler topluca verilmektedir.

Bu çalışmalar, bilinen ilk Göktürk Alfabesi olduğu kabul edilen “ebced, hevvaz, huttî, kelemen, se’fas, karaşet, sehhaz, dazıg” olarak okunan alfabeden başlayarak, bir çok harf eklenip çıkarılmasıyla Orhun ve Hazar alfabelerine, oradan da Osmanlıca ve günümüze kadar uzanan dönemi kapsar

Bu dönemler içinde Aramice, Fenikece, Farsça, Arapça, Yunanca, Latince, Osmanlıca ve daha bir çok dilde kullanılan alfabeler, Göktürkçe ile ilişkilerinden dolayı bu araştırmalara dahil edilmişlerdir.

Bilhassa, Arapça, Farsça ve Osmanlıca alfabeleri ile kök dil olan Göktürkçenin alfabesini karşılaştırdığımızda, hepsinin de sağdan sola yazılması, harflerinin aynı olmaları, kalın ve ince sesli harfler bulundurmaları, çok miktarda müşterek kelimelerin bulunması gibi hususlar çalışmanın ehemmiyetini artırmaktadır.

Alfabeler ilk harflerinin okunuşlarıyla isimlenirler. Resmî Türk Alfabesine “abece, abceç, ebceç” gibi isimler verilmesi de bu sebebledir. Bunların yerine ebced isminin çok tercih edilmesi tarihteki ilk sıralama olmasındandır. Bu sıralama aynı zamanda bu harflere rakam karşılıklarının da verildiği sıralamadır.

Günümüzdeki alfabe sıralaması, Göktürk ve Hazar son dönemlerinden mirastır. Sonra eklenen bazı harfler sesçe yakın oldukları ya da türedikleri harflerin peşine eklenmişlerdir.
İlk ebceddeki “kelemen” (klmn) (kef, lam, mim, nun) sıralaması hiç değişmeden günümüzdeki alfabelerimizde de korunmuştur.

Günümüz bir kısım dilbilim çevrelerinde Sümercenin (M.Ö. 3000-2000) en eski kök dil olarak sunulmasına rağmen, Göktürkçe ile mukayese edildiğinde, Sümercenin çok sonraki devirlere ait olduğu anlaşılmaktadır. Zira Göktürkçe Alfabenin bilinen ilk yazıtı (prototipi) olan Ulukem Sülyek Kaya Yazıtının M.Ö. 8000’lere ait olduğu bilinmektedir. (Gravures Rub. V. Romanica, D. Riba, ed. Fr. Empire, Paris, 1984)

Bu itibarla Ulukem Sülyek Kaya Yazıtından, yukardan beri Göktürkçe alfabesi olarak bahsedilen yazı türünün Göktürklerden de çok eski devirlere ait ve onlardan önce Hun’lar gibi gelip geçmiş diğer Türk devletlerinin de Türk kavimlerinin kullandığı müşterek yazı olduğu anlaşılmalıdır.

Sümercede 300 civarında Göktürkçe kelime ve alfabesinde de 11 tane Göktürk harfi bulunması ise Türklerle Sümerler arsında incelenmesi gereken tarihi bir birliktelik konusudur.

Tüm yazı türlerinde olduğu gibi, kimi zaman okuma hatalarını azaltmak, yazımı kolaylaştırmak ya da süslemek, kimi zaman da bu yazıların geçmişten gelen hususiyetlerini tazelemek ve hatta siyasi v.b. gibi sebeplerden ve Türk geleneğinin de hoş görüsüyle Göktürkçenin yaşayan bir canlı gibi farklı dönemlerde değişik yorumları bulunmaktadır.
Bu hususlar, araştırmaların geldiği noktayı tesbit etmesi, bu konulara bilimsel yaklaşımı ve ebcedin mantığını vermesi bakımından Türk kültür tarihinde önem arz eder. Ayrıca meşhur Tuva Ulukem Sülyek Kaya Yazıtı üzerinden misallerle bu yazıtın da ayrıntıları verilmektedir. (Bknz nun harfi)

Konumuz ile ilgili olması bakımından ele alınması gerektiği halde, Kemârî (Kimmerler) alfabelerinden bahsedilmemiştir. Sebebi de “Kemârî” (Kimmeria, Cimmeria) yazıtlarına erişilemiyor olmasıdır. Bilinen târihî Kemârî mezarlarının araştırmacıların keşiflerinden önce talana maruz kalmalarından dolayı yazıt (kitabe) bulunamadığı ifade edilmektedir. Ancak yine de komşu devletlerin belgelerinde geçen ifadelerden, Türk isimleri, âdetleri ve tarih bilgilerinden Kemârîlerin günümüz Kırım Türklerinin ataları oldukları genel kabul görmüştür.
Kitapta Aramice ve bu dilin diğer bir şivesi olan Süryanicenin misalleri Aramice ismiyle verilmiştir.

Ayrıca, günümüzde sıkça dillendirilen, Göktürkçe temelli alfabelerde sayıların şekil karşılıklarının bulunmadığı iddiasına gelince; Bilhassa Hazar döneminde iyice belirginleşmiş olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarının fiilen kullanılagelmesi ile birlikte ebced sırasıyla harflerin rakam karşılığı şekiller olarak kullanıldığı ortaya konulmuştur. (Bknz Sayılar)

Hasan BATUR
Batıkent / ANKARA Temmuz/2017

7 Mart 2019 Perşembe

Ziraat Mühendisi Hasbi AteşTÜRK İHRAÇ MALLARI BİR KISIM (TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİ) Yazan: Ziraat Mühendisi HASBİ ATEŞ İSTANBUL TİCARET ODASI 1963, İSTANBUL  https://slidex.tips/download/trk-hra-mallar-i

İSTANBUL. TİCARET ODASI YAYINLARI. Ticaret Yönünden SALYANGOZ. Yazan : Ziraat Mühendisi KASBİ ATEŞ. ı İSTANBUL  https://docplayer.biz.tr/4220888-Istanbul-ticaret-odasi-yayinlari-ticaret-yonunden-salyangoz-yazan-ziraat-muhendisi-kasbi-ates-i-9-6-3-istanbul.html   


Değişen İklim ve Bozulan Tarım
Kenan Gürtan / Burhanetin Sükan / Hasbi Ateş
1 Şubat 1970 Düşünenlerin Forumu