31 Aralık 2015 Perşembe

Tefekkür Medeniyeti: Fikir dünyamız neden çöl ve çorak?

Erol Göka /31.12.2015/

“Sükut, sabır, ince ve derin düşünce, yoğun akıl; aman onlar uğramasın semtimize!”

Düşünce ve edebiyat hayatımız da bu arada bozkırlaşmışsa ne gam!”

“…ülkemizdeki düşünce ve sanat ortamlarının yeknesaklığı, çoraklığı…”

“Çünkü segmenter bir toplum yapısına sahibiz. Burada sınıf mücadelesi yok ama semboller etrafında dönen segment mücadeleleri var. Duygusal bir zeminde cereyan ettiklerinden pazarlık imkânsız, toplumsal sözleşme zor. Kriz zamanlarında içimizden bir düşman üreterek dışarı atmaya, tüm kötülükleri onun üzerine boca etmeye meyyaliz. 

“Öteki”miz, kendi içimizde olduğundan dışarıya karşı bir ortak duyguyla harekete geçmekte de zorlanıyoruz.


Medyatik zihnin komplikasyonlarından birisi de, aktüaliteye kolay kurban vermek, tüketici bir açıklamaya yönelmek yerine popüler tüketicinin onayını kazanmaya çalışmak... 

Bu zihin biçimi öylesine baskın ki, hepimizi kuşatıp sarıyor. Sorunu berraklaştırmaya, çözmeye çalışmak yerine reytingi ve provoke edici gücü yüksek, kelime maymuncukları buluyoruz.”

“Yok yok; sakın yanlış anlaşılmasın. Akademik nitelikli yazılar olsun, köşe yazarlığı ilga edilsin falan dediğim yok. Tek derdim, medyatik zihne teslim oluşumuza; köşe yazarlığı müessesesinin toplumsal değişime değil de var olan segmenter yapının devamına yaradığına işaret edebilmek. Siyasetçi kutuplaştırıyor diye bağırıyoruz ama çoğumuzun işlevi, kutuplaştırmanın da ötesinde, “derin donduruculuk”. 

Ne akademisyenimiz ne deneme yazarımız, toplumumuzun anlaşılmasında, yeni görüşler, programlar oluşmasında siyasetçimize etkin fikirler sunabiliyor. 

Kim ne derse desin, bu ülkede değişimin yegâne aktörü, lider-merkezli diye eleştirip durduğumuz siyaset... Hepimiz, siyasetin kuyruğuna takılmış gidiyoruz, siyasi aktörlerin etkinliklerinden söz üretmeye çalışıyoruz. 

Siyasetçimizin “Bugün ne yazmış, söz cephaneliğimiz değil ufkumu genişletebilecek hangi fikre imza atmış” diye merak ettiği kaç yazarımız var sizce?Öyleyse...” 

-------------,-------------,
Erol Göka /2006/

Nedir segmenter toplum?

Batı için konuştuğumuzda sınıfsal bir yapıdan bahsedebiliriz. Halbuki segmenter toplumda her boyun, soy, boy tarzı örgütlenmesinden kaynaklanan temsil simgeleri var. Göktürklerde de var, şimdi de var. Yani o yüzden bizde işçi sınıfı ve burjuvazi ayrımı çok önemli bir ayrım olmamış ve birçok insan bunu anlamaya çalışmış, niye böyle diye

Bir türlü sınıf kavgası olmuyor burada. Çünkü bizde herkes o temsil simgelerinin altında toplanıyor. Yani nasıl eski Türk boyları kendi damgalarının altında toplanıyorsa toplumu şimdi de, mesela, Kemalizm, İslamcılık, Ülkücülük gibi temsil simgeleri toplayabiliyor. Böyle örgütlenmeye elverişli çünkü toplum. Segmenter toplum dediğimiz şey bu.


Evet aynen öyle. Hem de değişmeyecek şekilde. O yüzden de her zaman burası kardeş kavgasına açıktır bu segmenter yapıdan dolayı. Yani herkes mızrağının ucuna kendi bayrağını, temsil simgesini asar ve ötekine saldırır. 

Bir de Türklerle ilgili bir başka özellik söyleyeyim, kendi otantik uygarlığını kuramamıştır. Dolayısıyla egemen boyda, kendi egemenliğini diğer boylara dayatabilmek için yabancı uygarlıklardan sentez yapmak durumunda kalır. Bütün büyük Türk imparatorlukları o nedenle hep sentez uygarlıklardır. Yani çevre uygarlıklardan, Çin'den, Hint'ten ve İslam'dan, İran'dan, Bizans'tan özellikler alarak kurulmuştur.


Türkiye'deki bütün şiddet davranışlarının altında bu segmenter toplum yapısını aramak lazım. Bu yapı hemen çeteleşmeye çok uygundur. Ve karşıya saldırmakta bir beis görmez. Çünkü toplumdaki egemenliğin içten içe her topluluk kendi hakkı olduğunu iddia eder.

http://www.40ikindi.com/40pencere/oku.php?id=1748


Yani siz, 'Kemalizm'in, Solculuğun, Sağcılığın tarihsel kökenleri var' diyorsunuz...
Özellikle son günlerde kimi kentlerde ortaya çıkan şiddet görüntülerini Türk grup davranışıyla nasıl ilişkilendiriyorsunuz?

Derleyen: Bülent Ağaoğlu, Bibliyograf

29 Aralık 2015 Salı

Tefekkür Medeniyeti: Rusya'nın Kavramları

Yeni Rusya

Yeni Rusya

İş Hayatı

Hiyerarşik Yapı Ve İş İlişkileri
Gosplan
Gossnah
Gulak
İtr (İnjinernalihniçeskie Rabotniki)
Hazyain
Kalhoz
Kallegiya
Kapitalizm
Kulak 
Nepmen
Oligark
Pakt
Praktik 
Rus Mafyası
Rus İş Modeli
Snabıysbıtıy
Savhoz
Savnarhoz
Serfler 
Slujaşçie
Tinivaya İkanomika
Talkaç
Zastoy

Strateji

İstihbarat
Rusya’nın Yeni Stratejisi Ve Türkiye       

Kültür

Batı 
Çift Başlı Kartal
Devlet Düşmanları
Doğu
Doğru
Dvoyeveriye 
Eleştirellik
Entelejensiya
Eski Müminler
Geçmiş - Gelecek
Gelecek
Güzellik
Haç
İkona 
İkonoklazm 
İkonostatis 
İnsan Hakları
İnteligentsiya 
"Kapalı Ortodoks Haçı" 
Kızıl Ve Beyaz
Kişi Adları
Kültür / Medeniyet
Mistisizm
Mir
Narodniçestvo 
Narodnost 
Nep 
Oblomovism
Odnodvortsiy 
Ortodoks Kilise 
Parsuna 
Patrik 
Pravda  Hakikat
Rus Edebiyatı
Rus Ruhu  (Russian Soul)
Rusça
Samizdat 
Slavofillik 
Sokaktaki Adam 
Sosyalist Gerçekçilik 
Soyadları
Staroveriy (Ya Da Staroobryadtsiy) 
Takvim
Tövbe Ve Kefaret
Ukladıy
Upravlentsıy
Yol

Siyaset Ve Tarih

Aparat
Avrasya
Bipyo
Bizans İmparatorluğu 
Boyar 
Büyük Rusya  (Velikaya Rassiya)
Çar 
Drujina 
Dvoryanstvo 
Gulag 
Hizmet Devleti 
Demokrasi
Diıjava
Emperyal Gelenek
Giniral'nıy Sikritar' (Kısaltması Gensek)
Gulag (Glavnoye Upravleniye Lagirey)
Hsirıy
Itkbkz. Gulag.
İtlbkz. Gulag.
Kadetıy
Kazak 
Kolektivizm
Komsamol [Kımsomol]
Kremlin 
Liberaller
Menşiviki
Mestniçestvo 
Mvdbkz. Nkvd.
Naçal'nik
Nkvd
Nomenklatura
Ordu (Horda) 
Panislavizm
Perestroyka&Glasnot
Petro, I
Politbüro
Politrabotniki
Prafilaklika
Prakuratura
Sınıf Ayrımı
Sikritarya
Savnarkom
Sto
Uçreditel'noye Sobraniye (Kısaltması Uçridipka)
Veçe 
Zekbkz. Gulag.
Zemskiy Sobor

Hukuk

Adalet Sistemi
Hak Hukuk
24 Aralık 2015 Perşembe

Tefekkür Medeniyeti: Dilimizdeki Arapça kökenli kelimelerin Arapçadaki Anlamları


 1. beled-ülke
 2. camia-üniversite
 3. fakat-sadece
 4. helva-tatlı
 5. kürsü- sandalye
 6. lugat-dil
 7. mekteb-kütüphane
 8. mesai-akşam
 9. mescit-cami
 10. misafir-yolcu
 11. muazzaf-memur
 12. saniye- iki
 13. şarap-içecek
 14. zabit-asker

20 Aralık 2015 Pazar

Tefekkür Medeniyeti: Prof Dr Hasan Köni ile Uluslararası Politika


 • Co-eptetion
 • Daha araba motoru yapamadık.
 • Herşey güç meselesi.
 • Savaşmaktan bilim ve teknolojiye vakit bulamadık.
 • İran, Osmanlı'ya karşı denge sağlamak için, Irak'tan Şiiliği alarak Türklüğü bölmüş oldu.
 • Arab Baharı ve Göç Batı'yı vurdu.
 • Türkiye'nin Avrupa'dan alacağı mal yok.
 • Turkce+ Kurtçe+ Arapça: Müttefiklerimizin getirdiği maliyet.
 • Belki G.Kore'ye yaptıkları gibi teknoloji transferi yaparlar. Kore malları ABD'ne gümrüksüz giriyor.
 • Düşman Rusya ve Müttefik ABD ile ticaret hacimlerimizin arasındaki farka bakın.
 • Bu politikaların beklenmedik sonuçları da var.
 • Analizlerde zaman boyutu çok önemli. Kısa, Orta, Uzun.
 • Sıfır Sorun'a izin verdiler mi?
 • Asya'da Türkiye'nin rol alması lazım.
 • Avrupa nüfusu 500 milyon.. Asya ise  4 milyar ve bir de Türkler var Asya'da.
 • Bazı dengeleri kurarak Asya ve Çin ile uzun dönem analizleri yapılır.
 • Batı'nın her düşman dostu bizim de düşman ve dostumuz değildir.
 • Az hissi, rasyonel kendi evlatlarımıza ne bırakacağımıza bakarak bir dış politika izleyelim. 
Prof Dr Hasan Köni, Gözcü Programı, Ülke TV , 20-12-2015


10 Aralık 2015 Perşembe

Tefekkür Medeniyeti: Düşünce Hayatımızı İnceleyen Düşünürler: İsmail Hakkı Aydın

          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


SÖYLEŞİLER
 1. Musiki ve Enigmatik Beyin, ASAM Konferansı, Prof Dr İsmail Hakkı Aydın, 25.02.2017
 2. Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bir beyin cerrahının İslam'a bakışı Sözün Özü programı (2)  (1) 28 Aralık 2016
 3. Beyin Fikir ve Kozmik Alem 1 / 2/  10 Aralık 2016
 4. Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın - İslam'da Bilimin Yeri; 30 Ağustos 2016
 5. Prof İsmail Hakkı Aydın Konferansı, ASAM, 26 Mart 2016  “ ZİHİN KONTROL VE TERÖR ” 
 6. Bilim-İnsan-Din ve Tarih İlişkisi Gözcü - İsmail Hakkı Aydın - 3 Ocak 2016
 7. Prof İsmail Hakkı Aydın Konferansı, “ İLİM, SANAT VE KURAN ”, ASAM, 21 Kasım 2015 
MAKALELER
 1. 7 Ocak 2013 Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın - MAKALE PAZARI (Medimagazin) 
 2. Matematik ve Düşünce, Prof Dr İsmail Hakkı Aydın, Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 1(4):209-213, 2008
 3. Bilim ve İlim
 4. Ne İsa'ya ne de Musa'ya...
 5. Bilimsel Makale nedir, ne değildir..
 6. Bilim ve Saygı
 7. Matematik ve Düşünce II
 8. Matematik ve Düşünce I
 9. Bir Felsefi Yolculuk
 10. Bilim ve Azim
 11. Akıl Zeka Etkileşimi
 12. Kalemin Gücü
 13. NöroBalans
 14. Yunus’ta Estetik ve Mikrosanat – 2
 15. Yunus’ta Estetik ve Mikrosanat - 1
 16. Entelektüel Sermayemiz
 17. Bilim Nereye Koşuyor-2
 18. Bilim Nereye Koşuyor?-1          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


                      ŞÜPHE MERAK VE YARATICILIK KONFERANSI 06012018
                       Musiki ve Enigmatik Beyin-1, ASAM Konferansı, 
                              Prof Dr İsmail Hakkı Aydın- 25.02.2017

                          Musiki ve Enigmatik Beyin-2, ASAM Konferansı, 
                             Prof Dr İsmail Hakkı Aydın- 25.02.2017
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bir beyin cerrahının İslam'a bakışı Sözün Özü programı (2)  28 Aralık 2016Sözün Özü - Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bir beyin cerrahının gözüyle İslam'a bakışı 21 Aralık 2016                                  Beyin Fikir ve Kozmik Alem 1 / 10 Aralık 2016
                                  Beyin Fikir ve Kozmik Alem 2 / 10 Aralık 2016
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın - İslam'da Bilimin Yeri; 30 Ağustos 2016Prof İsmail Hakkı Aydın Konferansı, ASAM, 26 Mart 2016 NOTLARI:


26 MART 2016 CUMARTESİ KONFERANSIMIZ

KONU : “ ZİHİN KONTROL VE TERÖR ” 
KONUŞMACI:  PROF. DR. İSMAİL HAKKI AYDIN, ÜNLÜ BEYİN CERRAHIİSMAİL HAKKI AYDIN 


TARİH:  26 MART  2016 CUMARTESİ

Akıl rahmanidir insanidir.


Teakkul. Akıl. Bağ


Hayvanlarda zeka var akıl yok.


Eleştirel akıl ekolü: Eflatun Aristo, Anaksimendros, Anaksimenes, Ksenophon


Zeka ve nefis müspet düşünmez hep egoisttir.


Kişilik: genler


Sözler, düşünceler, karakter, kader


Fatır suresi. Omuzlarınıza yükledik.


Genler bir projedir.


Zeka, şeytan, nefis, akıl, ruh ve vijdan


Medya ve Din: Şuuraltında etkili faktörler.


Hac suresi 47: bir yıl bin yıl


Muhteris ve müşteki olmalıyız.


Teakkul, Tefekkür, Tezekkür.Fahrettini Razi:  Matematik geometri lazım (1149-1209)

İmamı Rabbani: Matematik geometri lazım değil (17.yy)


Bilim-İnsan-Din ve Taih İlişkisi 
Gözcü - İsmail Hakkı Aydın - 3 Ocak 2016

Prof İsmail Hakkı Aydın Konferansı, ASAM, 21 Kasım 2015 NOTLARI:
21 KASIM 2015 CUMARTESİ KONFERANSIMIZ

KONU : “ İLİM, SANAT VE KURAN ”
KONUŞMACI: İSMAİL HAKKI AYDIN PROF. DR. 
TARİH:   21 ismailhakkiKASIM 2015 CUMARTESİ

PROGRAM:
YEMEK : 13:00
KONFERANS: 14:00
ÇAY İKRAMI : 16:00
YER : Avrasya Bir Vakfı Genel Merkezi, Küçükçekmece, İSTANBUL


TEL: 0 212 580 08 53


Evamil Aşire: On Emir


Ferdi: Uhrevi • 1000 yıl
 • 1040
 • 1100
 • 1200

Öğretilmiş cehalet konusu

İnsanlığın temelinde hayra karşı bir düşmanlık vardır.
Muhiddin Arabi’yi 4 mezhep imamının kararı ile idam ettik.
İmamı Azamı aynı şekilde katledilmiştir.
1.7 milyarlık İslam alemi 5 milyonluk bir güruhun  kontrolündedir.

LAWRENCE 4 YIL BOYUNCA ANTEP’TE İMAMLIK YAPTI, VAAZ VERDİ


Caber, Hayesn, Farabi, İbni Sina, Farabi, 

Medinetül Fazıla: Farabi
Kanun sazını Farabi icat etti.
AbbdülKadir Maragi, Türk Musikisi nazariyesini yazdı.


 • 1048 ibni sina ölüm tarihi
 • 1111 gazali’nin ölüm tarihi
 •  767  imamı azam’ın ölüm tarihi

George Sarton: Çağdaş bilim tarihçisi

1540 İngiltere: 8.Henry:  Berberler Cerrahlar Cemiyeti
Tarikatlar ürettik. Münbit bir kol.
Müşteşrikler.

Karanlığa gömüldükten sonra, 17.yy’a kadar doğudan alim çıkmadı.

Mevlevilik hadisesi

Batılılar; İslam’ın ne kadar bilimsel olduğunu biliyorlar.

Bizi Kuran’dan soğutmak
Kuran’ın yerine Mesnevi’yi koyma çabaları 17.yy’dan beri devam etmiştir.
İlk Rektör: Gazali; Nizamiye Medresesi’nde
Zemahşeri
1000 yıllık müktesebat


%60 ayetler:  Emir. Neden tefekkür etmiyorsunuz?


Emir: ilim farzdır. (bedebn ilimleri)

Esas İlim: Matematik, Kimya vb.

Evvelyayı tefekkürü  


Takva ne demektir.? Kendi sahasında 1 numara olan demektir.

Hayrül Nas.
Bakara Suresinin 3.ayeti
Korkuyorum; toplumsal konularda hesaba çekileceğiz.

Eş şükrü bi amel


Nisa 1.ayet: ferdi mükellefiyet bir imandan sonradır.


İttekü rabbekü

Min nefsin vahidettin

Vahidettin burada müennesdir.


Ve haleve zevceha

İhtilafi ümmeti rahmetün
(ümmetimin ihtilafı rahmetlidir.)

Vel kebere reddenahu

Aya yörünge tayin ettik.
Fetenahtı ruhu

(insanı ruhumdan üfledim)

Rahim; Allah’ın sıfatıdır.
İnsan mukaddes.

1000 yıllık fetret devri

İki günü birbirine eşit olan mümin bizden değildir.

El harbu hiletün


1000 yıldır dinimizi yorumlayanlar bize başka şeyleri dikte etmişler.

Newton/Tesla: Onlar mı, bizler mi Müslüman?

Allame bi kalem


Çare:

1499 endülüs yıkılıyor.

İlahiyat Fakültesinde Matematik, Fizik yok.

Kuran’da hepsi var.
Neden İlahiyat, sözel’den öğrenci alır?
ÖNERİ: İLAHİYAT, İSLAM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AÇSIN.

Minel vin ne tiven nas 


Richard Feyman: Nano Teknoloji

1373: Abdülkadir Meragi’yi idam edecekken son anda affediyor.
Neden musikimizde bu kadar makam vardır.

SORU/ ÖNERİ:KURANI KERİMİ NEDEN NOTALARA DÖKMEDİK? MAKAMLAR..


Batı, İbni Rüşt’ü takip etmiştir.


Verettilir Kurane tertib.


ÖNERİ: MÜSAİT İLİMLERLE, DİN İLİMLERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ LAZIM.


Elif lam mim; ilim. Kuran


Nas: Gazali’yi biz tekfir ettik, aklı ön plana getirdiği için.

İslam açıktır.

BENDE OLUŞAN DÜŞÜNCELER/SORULAR (LA) • İTÜ
 • Tefekkür Medeniyeti
 • Karınca Medeniyeti
 • 2000 yıl:  Kağan/İmam/Katip
 • Oğuz Kağan: MÖ 200 DEVLET. MİSYON : DÜNYA DEVLETİ
 • İmamı Azam: MS 767(Ölümü) DİN. MİSYON: TEFEKKÜR MEDENİYETİ
 • Katip Çelebi: MS 1657 (ölümü) İLİM. MİSYON: İLİM
 • İlim Kuran’da mündemiçdir.
 • Anadolu’ya girdik, İlim’den çıktık: NEDEN?
 • Fikir. Olay. Kişi.
 • Lawrence
 • Müşteşrikler kimler?
 • N A S I L ?
 • Geçmişdeki 3000 yılımız (MÖ 1000 yılında Çin’de ilk Devleti kurduk)ın gücünü taşıyarak 3.binin girişindeyiz.
 • MS 700-1200: 500 altın yılımız
 • Bilge Kağan ile İmamı Azam aynı yıllarda yaşıyorlar.


  
7 Ocak 2013 Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın - MAKALE PAZARI (Medimagazin)


Bilimsel yayın, bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, her türlü akademik unvanın kazanılmasında, üniversiter sistem içerisinde öğretim eleman ve üyelerinin ilerletme ve yükseltmelerinde en önemli ölçüt olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında, dünyadaki üniversitelerin ilmi sınıflaması yapılırken, yine “web of Science” veri tabanı tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler dikkate alınarak, bağımsız kuruluşlarca sıralama yapılmaktadır.

Öğretim üyelerinin ilmi kaliteleri, uluslararası bilimsel platformda yıllara göre yaptıkları araştırmalara, yayınlara, bu yayınlara yapılan atıflara ve yayınlarının neşredildiği dergilerin impakt değerlerine göre hesaplanan kişisel “H faktörü”ne göre belirlenir. Her ne kadar ülkemizde yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlarının kazanılmasında “H faktörü” çoğunlukla dikkate alınmasa da, gelişmiş ve muasır medeniyet seviyesini yakalamış, uluslararası, şahsiyet sahibi üniversitelerin olmazsa olmaz değerlendirme ölçütü özelliğini taşımaktadır.

Kanaatime göre, akademik unvanların kazanılması bir yana, üniversitelerin akademik idari makamlarına, müdür, dekan ve rektör atamalarında da, başkaca istenen şartlar yanında, “H faktörü” de önemli bir ölçüt olarak dikkate alınmalıdır.

Dünyadaki üniversiteler arasında ilk 500 içerisine girmek yarışında gayret sarf edilirken, üzülerek belirtmeliyim ki, bilim insanlarının dayanılmaz yükselme arzusunu fark eden bazı yerli ve yabancı (uyanık) yayın kuruluşları para ile makale yayınlama politikası geliştirerek bir “pazar” oluşturmuşlardır!

Aslında, tarih boyunca her zaman, her ülkede belli oranlarda olan bu bilimsel yayın ahlak kurallarının ihlali, günümüzde olduğu gibi gelecekte de olacaktır. Zira, 865-922 tarihleri arasında yaşamış olan Ebubekir Razi Eyvanî, konunun hassasiyetine binaen, problemi fark etmiş ve “Bir kantar ilim, bir okka edebe muhtaçtır.” vecizesi ile bu “pazar”a daha o zamandan parmak basarak, konuyu harikulade bir şekilde özetlemiştir.

Bu makale pazarı genellikle, yetersiz eğitim, hızlı yükselme isteği, meşhur olma arzusu (Hollywood sendromu), saygınlık kazanma ihtirası, maddi-manevi kazanç temini ve bazı ruhsal hastalıklara duçar olma gibi sebeplerle, kıdemli-kıdemsiz, genç-yaşlı bazı bilim insanlarını tahrik etmektedir. Bu kişiler ilim ahlakını bir tarafa bırakıp, “Ne kadar para, o kadar yayın” dellallığını kendilerine ilke edinir hale gelmiştir.

Aşırma, çarpıtma, uydurma, çoklu yayın yapma, bölerek neşretme, çıkar gayesi gütme ve yağmalama gibi birçok ilmi makale ahlakını hiçe sayan faktörler bir yana, maalesef birçok ülkede, “etki değeri”(!) çok düşük olan bazı dergilerde büyük ücretler karşılığında, sipariş ile de yayın(!) yapan ve yaptıran şaibeli kuruluşlar cirit atmaktadır.

Her ne kadar TÜBİTAK ve TUBA, bu makale pazarının ve ahlaksızlığının önüne geçmek için çeşitli faaliyetler sürdürüyorsa da, özellikle bilim ahlakına sahip, kişilikli bilim adamlarının, üniversitelerin, YÖK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların bu hususta ileri derecede hassas davranmaları gerekmektedir.

Bilimsel jürilerde görevlendirilen jüri üyeleri “H faktörü” dâhil olmak üzere, ilmi objektif ölçütler eşliğinde çok iyi bir seçime tabi tutulmalıdırlar ve bu bilim adamlarının da, yardımcı doçent, doçent ve profesör adayları hakkında verdikleri kararlarda ileri derecede hassas olmaları, bu “makale pazarı”nın da farkında olarak, ahlaklı bilimin ışığı altında, hakkı teslim etmek adına ince eleyip sık dokumaları şarttır.

Kitab-ı Müstakbel “HİCRAN” dan bir rubâîmizi paylaşalım.

VÂVEYLÂ DÜŞTÜ
Son perde, bir dilbere, gönül mübtelâ düştü.
Ne tâlihmiş benimki, mukaddes belâ düştü.
Tam cevrine alıştım derken, çöktü bir zulmet,
Yıkılası hâneye, yine vâveylâ düştü.

8 Aralık 2015 Salı

Tefekkür Medeniyeti: Rusya


ALEV ALATLI

"Orta sınıfı olmayan bir ülkeden bahsediyoruz."  
"Bir ülke düşünün orta sınıf, ara eleman yok, KOBİ'si yok."
"Toplumun %80'i elifi görse mertek sanacak durumda."
"Biz Rusya gibi olmayalım diye çok acı çektim."
"Anadolu'nun entelektüel potansiyeli ve orta sınıf çıksın, Rusya'ya benzemeyelim diye yazdım bu kitapları."
"Anadolu'nun entelektüel potansiyelini ortaya çıkarmak."

ALEV ALATLI


"Rusya'yı okuyarak öğrendim."
"Rus yazarlarını bilmiyoruz. Çeviriler çok kötü."
"Ne Dostoyevski'yi, ne Tolstoy'u tanımıyoruz; hangi bağlamda olduğunu bilmiyoruz."
"Rusyada; edebiyat kehanettir derler."
"Rusya'da yazarlar yıldız tozundan yapılmıştır derler."
"Bir tarım ve köylü toplumunun uzaya nasıl çıktığı sorusu ile Rusya'ya yoğunlaştım, anlamaya çalıştım."
"Hakikatini kaybetmiş bir Rusya."
"Siyonizm dünyanın en haksız hareketlerinden biridir."
"Rusya'yı anlayabilmek için bir önceki dönemini de anlamak lazım."
"Bir kere Rusya demek yüz küsur etnik grup, büyük bir ülke ve tepe ağırlıklı yöneticiler ülkesi demektir."
"Rusya'nın ne kadar büyük olduğunu tahayyül edemezsiniz."
"İlk Bolşevik Deli Petro'dur, ilk Lenin de Katerina'dır derler."
"Devam eden bir silsile var."
"Komünizm araya girmeye çalıştı ama giremedi."
"Rusyada zincir çok daha güçlü bir biçimde devam etti."
"Herkes Petro'yu klonladı."
"Batı tipi yalan söyleme diye birşey var. Batıya hiç güvenmem."
"Putin kendisine Çarımsı bir hava vermeye çalışıyor."
"Gelenek; Tanrı, Vatan ve Çar'dır Rusyada. Bu manevi bir güç."
"Rusya değil Putin. Putin gider başka biri gelirse bütün bunlar değişir. Bugünkü bir Putin Rusyası."
"Orta sınıfı olmayan bir ülkeden bahsediyoruz."  
"Rusya'da demokrasi hayaldir."
"Putin geldiğinde, ülkeyi ele geçiren bir düzine adamla nasıl başedeceğini düşünerek işe başladı."
"Dünyanın başka bir ülkesinde olmayan gelişmeler oldu, Yeltsin Rusya'sında."
"Putin geldiğinde, mülk 13-14 kişinin elindeydi."
"Gorbaçov'un yaşadığı zamanda Ruslar muhasebe bilmezlerdi."
"Dış dünyaya kapalılık."
"80 li yıllardan itibaren zaten Rusya'nın ipi çekildi."
"Rusya'da hep yolsuzluk olmuştur."
"O kadar büyük yolsuzluk olan başka bir ülke yok."
"Aydınlanma değil Merhamet'in aslı Deli Petrodur; ilk Batılılaşma."
"Saint Petersburg'un altında 40 bin işçinin kemiği vardır."
"Bir Batılılaşma kavramı uğruna halkı doğduğuna pişman ediyorsunuz."
"Merhametsizliğin ikincisi özelleştirme ile oldu."
"İnsanoğlu'nun nasıl da böyle olduğu beni hep ilgilendirir."
"Kıtlık Allah'tan, açlık insanlardan gelir derler Rusya’da."
"Kavramlar öyle birbirine girmiş durumda ki."
"Tanrı kim oluyor canım; Hümanizma."
"36 milyon kişi öldü Rusyada."
"Putin yine oligarklarla kolkola girdi."
"Soljenistin, Komünizmin sonunu getirdi; merhametsizliği yaşadı Gulag'larda."
"Gulag'larda olanları anlatabilmek için yaşadı."
"Bugün itibariyle Gulag'lar halen var."
"Kuzey Kore'nin Rusyaya 5.5 milyar dolar borcu var."
"Bu para Gulag'lara gönderilen Kuzey Kore'li işçilerle ödeniyor."
"Rusya çok büyük. Bir memleket olamayacak kadar büyük."
"Bir kıta. Kimsenin ruhu duymaz."
"Soljenistin'le barış din adamlarınla barış. Bir tür mavi boncuk"
"Ruslar bu işte - mavi boncuk- her zaman çok iyidir."
"İşin aslı dünyaya nasıl bakıyorsunuz. Dünya görüşü."
"Peter Deli Petro'dan beri kendini tekrar eden kurbağa. Bizde bu yok."
"Fransa bile Rusya kadar aydınlanmadı."
"Bana sorarsanız Putin yutabileceğinden fazlasını ısırdı bu noktada."
"Bir ülke düşünün orta sınıf, ara eleman yok, KOBİ'si yok."
"Rusya'ya Sputnik yapan Kuznetsa (demirci dükkanı) derler."
"Sovyet toplumu fevkalade sınıfsal bir toplum idi."
"Sputnik yaptınız ama bilim adamlarını kasabalarda tecrit ederek yaptınız."
"Kast sistemi gibidir rütbeler cetveli. Bu komunizmde de kullanıldı."
"Sanatçıların içine bilim adamlarını da katarlar. Sezgisi ile yürüyen adamlar."
"Sanatçı ile işçileri yanyana getirmezdiler hiç."
"Halkın olan bitenle ilgisinin olmadığı bu kadar bölünmüş bir toplumda, toplumun tecrit edilmiş %10 u ile bu kadar yapabiliyorsunuz."
"Ebru Gündeş hanım gördü mü acaba yalısının penceresinden o gemideki füzeyi."
"2 saat yorulmuştur çocuk o füzeyi tutarken. Ergen Şovu."
"Güverte subayı vardır durumdan vazife çıkaran; votkalı
"Stalingrad, Leningrad, St Petersburg."
"Toplumun %80'i elifi görse mertek sanacak durumda."
"Sakın haa Rusya demeyin Putin deyin"
"Hala mono ekonomi. Endüstri yok."
"Bilgiyi yayamıyorsunuz. KOBİ'niz yok."
"KOBİ'lere dair ilk mevzuatı DEİK götürdü."
"İngiltere'nin yatacak yeri yok. Bu kadar hunharca Rusya'yı gasp eden oligarkların parasını İngiltere akladı, aklıyor."
"Bizim 10-15 sene aldı Moskof korkusunu atmamız. Onların da Türk korkusunu."
"Bizim yöneticimiz halktan farklı değildir. Ama Rusya'da yönetici halktan kopuktur."
"Volga Almanları diye gruplar vardır Rusya'nın içinde"
"Doğu Alman Merkel ile Doğu Almanya uzmanı KGB'ci Putin."
"Almanya hep akıldır, merhamet çıkmaz."
"Halkın sesi dinlenmediği sürece Rusya'dan da çıkmaz."
"Durum ne gerektiriyorsa pragmatik oluyor Putin."
"Atarlı ergen Putin, ağzından çıkanı kulağı duymuyor."
"Bu kadar tembel ve eğitimsizi mesela Amanpour'u bir düşünün neden bir arada tutuyor Batı Basını."
"Deli değil aslında Büyük Petro."
"Beyaz Ruslar için Zapaneki batılılaştırmacı derler. Bizimkilere çok benzer. Ülkelerinde her nasılsa yaşamayı becermişler. Belirli bir ricalin çocuklarıdır."
"Slovopiller Russeverler Geleneksel insanlar. Bir Diriliş varsa onlar sayesinde var."
"Diriliş olabilmesi için kültürüne hakim olunması lazım."
"Yarın Cemil Meriç'e inşallah Cumhurbaşkanlığı ödülü verilecek."
"Vefa ödüllerinin ihdası çok önemli."
"Bir Şevket Süreyya Aydemir mutlaka ödül almalıdır." Namuslu adamdır." Kimse onun gibi anlatmadı."
"Yurtdışında master doktora yapıp İtalyan restoranı açmak olmaz."
"Allahın hikmetinden sual olunmuyor. Niye illa öğreneceğim duygusunu veriyor."
"Roman bir kehanettir ."
"Biz Rusya gibi olmayalım diye çok acı çektim."
"Anadolu'nun entelektüel potansiyeli ve orta sınıf çıksın, Rusya'ya benzemeyelim diye yazdım bu kitapları."
"Aksi takdirde tepede bir grup bir oligark vesayet kuruyor. İlla da parayla olmuyor oligarşi."
"Anadolu'nun entelektüel potansiyelini ortaya çıkarmak."
------------------------------------------------------------------------------

PROF DR YAŞAR HACISALİHOĞLU

"Tarihsel kodlarında hep jeopolitik refleks hakim olmuş. Bu da gururu da kültürü de mekanı da güçlü kılmış."
"Batıdan farkı; ince sömürge taktikleri yok."
"Mekan idraki çok güçlü. Hatlar inşa ediliyor."
"Batıcılar." "Milliyetçiler." "Avrasya Damarı."
"Avrasya Tokyo'ya kadar uzanıyor Almanya dahil, İngiltere hariç."
"Her zaman imparatorluktu. Ulus Devlet modeline çalışmaz."
"Putin bir tercihle yüzyüze kaldı. Rusya bundan sonra nasıl bir sürecin aktörü olarak kalmak istiyor."
"Putin bir telaş içinde aslında. Petrol fiyatlarının düşüşü. Ukrayna  2008 ve Gürcistan 2012."
"Doğu Akdeniz'e münhasır bir tedarik coğrafyası gelişti."
"Mısır'daki darbe ile ilişkisi var bunun."
"Bütün derdi Doğu Akdeniz'de mıknatısın ana noktasını tutmak istiyor."
"Gerilimden petrol fiyatını da artırmaya çalışıyor."
"Çeşitlenmemiş ekonomi."
"Ama bir yandan da pazar olayı var. Türkiye onlar için iyi bir pazar."
"Pazar, tedarik, enerji savaşı."
"Avrasyacı ekol suçu Atlantikçilere İngiltere'ye atar. Baltık- Almanya- Ukrayna- Gürcistan hattı."
"Türk Akımı Almanya'yı rahatsız etti."
"Orta sınıfın yükselmesi PKK terörünün taban bulamayıp çökmesinin nedenidir."

Kaynak: TRT TÜRK, Siyasetin Seyri, 08-12-2015