10 Aralık 2015 Perşembe

Tefekkür Medeniyeti: Düşünce Hayatımızı İnceleyen Düşünürler: İsmail Hakkı Aydın

          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


SÖYLEŞİLER
 1. Musiki ve Enigmatik Beyin, ASAM Konferansı, Prof Dr İsmail Hakkı Aydın, 25.02.2017
 2. Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bir beyin cerrahının İslam'a bakışı Sözün Özü programı (2)  (1) 28 Aralık 2016
 3. Beyin Fikir ve Kozmik Alem 1 / 2/  10 Aralık 2016
 4. Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın - İslam'da Bilimin Yeri; 30 Ağustos 2016
 5. Prof İsmail Hakkı Aydın Konferansı, ASAM, 26 Mart 2016  “ ZİHİN KONTROL VE TERÖR ” 
 6. Bilim-İnsan-Din ve Tarih İlişkisi Gözcü - İsmail Hakkı Aydın - 3 Ocak 2016
 7. Prof İsmail Hakkı Aydın Konferansı, “ İLİM, SANAT VE KURAN ”, ASAM, 21 Kasım 2015 
MAKALELER
 1. 7 Ocak 2013 Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın - MAKALE PAZARI (Medimagazin) 
 2. Matematik ve Düşünce, Prof Dr İsmail Hakkı Aydın, Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 1(4):209-213, 2008
 3. Bilim ve İlim
 4. Ne İsa'ya ne de Musa'ya...
 5. Bilimsel Makale nedir, ne değildir..
 6. Bilim ve Saygı
 7. Matematik ve Düşünce II
 8. Matematik ve Düşünce I
 9. Bir Felsefi Yolculuk
 10. Bilim ve Azim
 11. Akıl Zeka Etkileşimi
 12. Kalemin Gücü
 13. NöroBalans
 14. Yunus’ta Estetik ve Mikrosanat – 2
 15. Yunus’ta Estetik ve Mikrosanat - 1
 16. Entelektüel Sermayemiz
 17. Bilim Nereye Koşuyor-2
 18. Bilim Nereye Koşuyor?-1          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


                      ŞÜPHE MERAK VE YARATICILIK KONFERANSI 06012018
                       Musiki ve Enigmatik Beyin-1, ASAM Konferansı, 
                              Prof Dr İsmail Hakkı Aydın- 25.02.2017

                          Musiki ve Enigmatik Beyin-2, ASAM Konferansı, 
                             Prof Dr İsmail Hakkı Aydın- 25.02.2017
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bir beyin cerrahının İslam'a bakışı Sözün Özü programı (2)  28 Aralık 2016Sözün Özü - Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bir beyin cerrahının gözüyle İslam'a bakışı 21 Aralık 2016                                  Beyin Fikir ve Kozmik Alem 1 / 10 Aralık 2016
                                  Beyin Fikir ve Kozmik Alem 2 / 10 Aralık 2016
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın - İslam'da Bilimin Yeri; 30 Ağustos 2016Prof İsmail Hakkı Aydın Konferansı, ASAM, 26 Mart 2016 NOTLARI:


26 MART 2016 CUMARTESİ KONFERANSIMIZ

KONU : “ ZİHİN KONTROL VE TERÖR ” 
KONUŞMACI:  PROF. DR. İSMAİL HAKKI AYDIN, ÜNLÜ BEYİN CERRAHIİSMAİL HAKKI AYDIN 


TARİH:  26 MART  2016 CUMARTESİ

Akıl rahmanidir insanidir.


Teakkul. Akıl. Bağ


Hayvanlarda zeka var akıl yok.


Eleştirel akıl ekolü: Eflatun Aristo, Anaksimendros, Anaksimenes, Ksenophon


Zeka ve nefis müspet düşünmez hep egoisttir.


Kişilik: genler


Sözler, düşünceler, karakter, kader


Fatır suresi. Omuzlarınıza yükledik.


Genler bir projedir.


Zeka, şeytan, nefis, akıl, ruh ve vijdan


Medya ve Din: Şuuraltında etkili faktörler.


Hac suresi 47: bir yıl bin yıl


Muhteris ve müşteki olmalıyız.


Teakkul, Tefekkür, Tezekkür.Fahrettini Razi:  Matematik geometri lazım (1149-1209)

İmamı Rabbani: Matematik geometri lazım değil (17.yy)


Bilim-İnsan-Din ve Taih İlişkisi 
Gözcü - İsmail Hakkı Aydın - 3 Ocak 2016

Prof İsmail Hakkı Aydın Konferansı, ASAM, 21 Kasım 2015 NOTLARI:
21 KASIM 2015 CUMARTESİ KONFERANSIMIZ

KONU : “ İLİM, SANAT VE KURAN ”
KONUŞMACI: İSMAİL HAKKI AYDIN PROF. DR. 
TARİH:   21 ismailhakkiKASIM 2015 CUMARTESİ

PROGRAM:
YEMEK : 13:00
KONFERANS: 14:00
ÇAY İKRAMI : 16:00
YER : Avrasya Bir Vakfı Genel Merkezi, Küçükçekmece, İSTANBUL


TEL: 0 212 580 08 53


Evamil Aşire: On Emir


Ferdi: Uhrevi • 1000 yıl
 • 1040
 • 1100
 • 1200

Öğretilmiş cehalet konusu

İnsanlığın temelinde hayra karşı bir düşmanlık vardır.
Muhiddin Arabi’yi 4 mezhep imamının kararı ile idam ettik.
İmamı Azamı aynı şekilde katledilmiştir.
1.7 milyarlık İslam alemi 5 milyonluk bir güruhun  kontrolündedir.

LAWRENCE 4 YIL BOYUNCA ANTEP’TE İMAMLIK YAPTI, VAAZ VERDİ


Caber, Hayesn, Farabi, İbni Sina, Farabi, 

Medinetül Fazıla: Farabi
Kanun sazını Farabi icat etti.
AbbdülKadir Maragi, Türk Musikisi nazariyesini yazdı.


 • 1048 ibni sina ölüm tarihi
 • 1111 gazali’nin ölüm tarihi
 •  767  imamı azam’ın ölüm tarihi

George Sarton: Çağdaş bilim tarihçisi

1540 İngiltere: 8.Henry:  Berberler Cerrahlar Cemiyeti
Tarikatlar ürettik. Münbit bir kol.
Müşteşrikler.

Karanlığa gömüldükten sonra, 17.yy’a kadar doğudan alim çıkmadı.

Mevlevilik hadisesi

Batılılar; İslam’ın ne kadar bilimsel olduğunu biliyorlar.

Bizi Kuran’dan soğutmak
Kuran’ın yerine Mesnevi’yi koyma çabaları 17.yy’dan beri devam etmiştir.
İlk Rektör: Gazali; Nizamiye Medresesi’nde
Zemahşeri
1000 yıllık müktesebat


%60 ayetler:  Emir. Neden tefekkür etmiyorsunuz?


Emir: ilim farzdır. (bedebn ilimleri)

Esas İlim: Matematik, Kimya vb.

Evvelyayı tefekkürü  


Takva ne demektir.? Kendi sahasında 1 numara olan demektir.

Hayrül Nas.
Bakara Suresinin 3.ayeti
Korkuyorum; toplumsal konularda hesaba çekileceğiz.

Eş şükrü bi amel


Nisa 1.ayet: ferdi mükellefiyet bir imandan sonradır.


İttekü rabbekü

Min nefsin vahidettin

Vahidettin burada müennesdir.


Ve haleve zevceha

İhtilafi ümmeti rahmetün
(ümmetimin ihtilafı rahmetlidir.)

Vel kebere reddenahu

Aya yörünge tayin ettik.
Fetenahtı ruhu

(insanı ruhumdan üfledim)

Rahim; Allah’ın sıfatıdır.
İnsan mukaddes.

1000 yıllık fetret devri

İki günü birbirine eşit olan mümin bizden değildir.

El harbu hiletün


1000 yıldır dinimizi yorumlayanlar bize başka şeyleri dikte etmişler.

Newton/Tesla: Onlar mı, bizler mi Müslüman?

Allame bi kalem


Çare:

1499 endülüs yıkılıyor.

İlahiyat Fakültesinde Matematik, Fizik yok.

Kuran’da hepsi var.
Neden İlahiyat, sözel’den öğrenci alır?
ÖNERİ: İLAHİYAT, İSLAM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AÇSIN.

Minel vin ne tiven nas 


Richard Feyman: Nano Teknoloji

1373: Abdülkadir Meragi’yi idam edecekken son anda affediyor.
Neden musikimizde bu kadar makam vardır.

SORU/ ÖNERİ:KURANI KERİMİ NEDEN NOTALARA DÖKMEDİK? MAKAMLAR..


Batı, İbni Rüşt’ü takip etmiştir.


Verettilir Kurane tertib.


ÖNERİ: MÜSAİT İLİMLERLE, DİN İLİMLERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ LAZIM.


Elif lam mim; ilim. Kuran


Nas: Gazali’yi biz tekfir ettik, aklı ön plana getirdiği için.

İslam açıktır.

BENDE OLUŞAN DÜŞÜNCELER/SORULAR (LA) • İTÜ
 • Tefekkür Medeniyeti
 • Karınca Medeniyeti
 • 2000 yıl:  Kağan/İmam/Katip
 • Oğuz Kağan: MÖ 200 DEVLET. MİSYON : DÜNYA DEVLETİ
 • İmamı Azam: MS 767(Ölümü) DİN. MİSYON: TEFEKKÜR MEDENİYETİ
 • Katip Çelebi: MS 1657 (ölümü) İLİM. MİSYON: İLİM
 • İlim Kuran’da mündemiçdir.
 • Anadolu’ya girdik, İlim’den çıktık: NEDEN?
 • Fikir. Olay. Kişi.
 • Lawrence
 • Müşteşrikler kimler?
 • N A S I L ?
 • Geçmişdeki 3000 yılımız (MÖ 1000 yılında Çin’de ilk Devleti kurduk)ın gücünü taşıyarak 3.binin girişindeyiz.
 • MS 700-1200: 500 altın yılımız
 • Bilge Kağan ile İmamı Azam aynı yıllarda yaşıyorlar.


  
7 Ocak 2013 Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın - MAKALE PAZARI (Medimagazin)


Bilimsel yayın, bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, her türlü akademik unvanın kazanılmasında, üniversiter sistem içerisinde öğretim eleman ve üyelerinin ilerletme ve yükseltmelerinde en önemli ölçüt olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında, dünyadaki üniversitelerin ilmi sınıflaması yapılırken, yine “web of Science” veri tabanı tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler dikkate alınarak, bağımsız kuruluşlarca sıralama yapılmaktadır.

Öğretim üyelerinin ilmi kaliteleri, uluslararası bilimsel platformda yıllara göre yaptıkları araştırmalara, yayınlara, bu yayınlara yapılan atıflara ve yayınlarının neşredildiği dergilerin impakt değerlerine göre hesaplanan kişisel “H faktörü”ne göre belirlenir. Her ne kadar ülkemizde yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlarının kazanılmasında “H faktörü” çoğunlukla dikkate alınmasa da, gelişmiş ve muasır medeniyet seviyesini yakalamış, uluslararası, şahsiyet sahibi üniversitelerin olmazsa olmaz değerlendirme ölçütü özelliğini taşımaktadır.

Kanaatime göre, akademik unvanların kazanılması bir yana, üniversitelerin akademik idari makamlarına, müdür, dekan ve rektör atamalarında da, başkaca istenen şartlar yanında, “H faktörü” de önemli bir ölçüt olarak dikkate alınmalıdır.

Dünyadaki üniversiteler arasında ilk 500 içerisine girmek yarışında gayret sarf edilirken, üzülerek belirtmeliyim ki, bilim insanlarının dayanılmaz yükselme arzusunu fark eden bazı yerli ve yabancı (uyanık) yayın kuruluşları para ile makale yayınlama politikası geliştirerek bir “pazar” oluşturmuşlardır!

Aslında, tarih boyunca her zaman, her ülkede belli oranlarda olan bu bilimsel yayın ahlak kurallarının ihlali, günümüzde olduğu gibi gelecekte de olacaktır. Zira, 865-922 tarihleri arasında yaşamış olan Ebubekir Razi Eyvanî, konunun hassasiyetine binaen, problemi fark etmiş ve “Bir kantar ilim, bir okka edebe muhtaçtır.” vecizesi ile bu “pazar”a daha o zamandan parmak basarak, konuyu harikulade bir şekilde özetlemiştir.

Bu makale pazarı genellikle, yetersiz eğitim, hızlı yükselme isteği, meşhur olma arzusu (Hollywood sendromu), saygınlık kazanma ihtirası, maddi-manevi kazanç temini ve bazı ruhsal hastalıklara duçar olma gibi sebeplerle, kıdemli-kıdemsiz, genç-yaşlı bazı bilim insanlarını tahrik etmektedir. Bu kişiler ilim ahlakını bir tarafa bırakıp, “Ne kadar para, o kadar yayın” dellallığını kendilerine ilke edinir hale gelmiştir.

Aşırma, çarpıtma, uydurma, çoklu yayın yapma, bölerek neşretme, çıkar gayesi gütme ve yağmalama gibi birçok ilmi makale ahlakını hiçe sayan faktörler bir yana, maalesef birçok ülkede, “etki değeri”(!) çok düşük olan bazı dergilerde büyük ücretler karşılığında, sipariş ile de yayın(!) yapan ve yaptıran şaibeli kuruluşlar cirit atmaktadır.

Her ne kadar TÜBİTAK ve TUBA, bu makale pazarının ve ahlaksızlığının önüne geçmek için çeşitli faaliyetler sürdürüyorsa da, özellikle bilim ahlakına sahip, kişilikli bilim adamlarının, üniversitelerin, YÖK ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların bu hususta ileri derecede hassas davranmaları gerekmektedir.

Bilimsel jürilerde görevlendirilen jüri üyeleri “H faktörü” dâhil olmak üzere, ilmi objektif ölçütler eşliğinde çok iyi bir seçime tabi tutulmalıdırlar ve bu bilim adamlarının da, yardımcı doçent, doçent ve profesör adayları hakkında verdikleri kararlarda ileri derecede hassas olmaları, bu “makale pazarı”nın da farkında olarak, ahlaklı bilimin ışığı altında, hakkı teslim etmek adına ince eleyip sık dokumaları şarttır.

Kitab-ı Müstakbel “HİCRAN” dan bir rubâîmizi paylaşalım.

VÂVEYLÂ DÜŞTÜ
Son perde, bir dilbere, gönül mübtelâ düştü.
Ne tâlihmiş benimki, mukaddes belâ düştü.
Tam cevrine alıştım derken, çöktü bir zulmet,
Yıkılası hâneye, yine vâveylâ düştü.

1 yorum:

 1. Değerli hocamı bu güzel konferansı ve paylaşımı için teşekür ederiz. Sağ olsunlar, gönüllerine ve ömürlerine bereket.
  Her birimizin kültür ve sanat hayatına katkı sunma anlamında gayret göstermemiz ne kadar önemli değil mi?
  Değerli hocam, sevgili Levent bey bu işi çok güzel yapıyorlar. Kutluyorum kendilerini...
  Hoşça bakınız zatınıza...

  YanıtlaSil