30 Eylül 2016 Cuma

Yükselen Asya: Japonya ve İnovasyon
“Bir şirketin sadece iki temel fonksiyonu vardır: Pazarlama ve İnovasyon. Pazarlama ve inovasyon sonuçları üretir, geri kalan her şey maliyettir. ” (1973) 

Peter Drucker (1909 – 2005) 
Yükselen Asya

İnovasyon Sıralaması
 1. Japonya 5.
 2. Tayvan 8.
 3. Singapur 9.
 4. Kore 17.
 5. Hong Kong 23.
 6. Malezya 25.
 7. Çin 32.
 8. Endonezya 33.
 9. Hindistan 41.
 10. Türkiye 50.

Kaynak: WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14


Çin Yönetiminin Sırları 


 • Çin çökmedikçe, gelecek on yıl içerisinde, Avrupa ve ABD’de “Çin Yönetiminin Sırları” başlıklı çok sayıda kitaplar göreceğiz, tıpkı geçtiğimiz on yılda “Japon Yönetiminin Sırları” başlıklı kitaplarda gördüğümüz gibi.
 • Çinliler, ayrı ve oldukça farklı yönetim tarzı ve yönetim yapısı geliştirmekteler. 
 • Çin yönetiminin sırrı, aileyi modern bir şirket şekline getirmekteki kabiliyetleridir. 


Peter Drucker  Kasım 10, 1994


Üçüncü ekonomik mucizenin Japonya’da gerçekleşeceğinden eminim. 


 • Gelecek beş veya on yıl içinde, her gelişmiş ülke ve majör sektör, nasıl inovasyon yapacağını öğrenmek zorunda olacak. Ayrıca, her ülke de girişimcilere nasıl destek olacağını ve geliştireceğini öğrenmek zorunda olacak.
 • Japonya’nın büyük başarıları, ki Japonya’yı dünya lideri ve birinci sınıf ekonomik bir güç yapmıştır, büyük oranda 2.Dünya Savaşı’ndan önce ve en çok da 1920’lerde geliştirilmiş endüstriler sayesinde olmuştu: arabalar, tüketici elektronikleri, çelik, gemi yapımı, vb.
 • Pasifik Savaşından sonra, Japonya, gelişmiş ülkeler arasındaki, en başarılı girişimci performansa sahiptir. 
 • Japonya’da, en çok ihtiyaç duyulan dönemde, azalan girişimci güce ilişkin göstergeler sözkonusudur.
 • Neye ihtiyaç olduğu açıktır. Hiçbir ülke, hiçbir ekonomi, hiçbir endüstri, hiçbir şirket için, inovatif olmamanın özrü yoktur.
 • İlk olarak biliyoruz ki, paralel iki fakat farklı meydan okuma ile karşı karşıyayız. 
 • Mevcut kurulu firmaların dışında, yeni işlere başlayabilecek girişimcilere ihtiyacımız vardır.
 • Honda gibi, Morito Akio (Sony) ve birçok diğerleri gibi, bugünkü Japon ekonomisini ve toplumunu, mevcut sistemin dışında işler kurarak yaratan insanlara ihtiyacımız var.  
 • Mevcut iş hayatı sisteminde de inovasyon yapma kapasitesini inşa etmeliyiz.
 • Mevcut sistem girişimci ve inovatif olmayı öğrenmez ise, çok daha fazla sosyal parçalanma ile yüzyüze kalabiliriz.
 • İkinci olarak, girişimcilik ve inovasyon için nasıl organize olacağımızı biliyoruz. Disiplin sahibiyiz, kırk yıl önce olmasa da.
 • İnovasyon, başarılı inovasyon ile ilgili fırsatları bulmak için, ekonomide, toplumda ve teknolojide meydana gelmiş olan değişikliklere bakarak başlar. 
 • Bildiğiniz gibi, on yıl önce, bu konu ile ilgili, kırk yıllık çalışmalarımın neticesi olarak bir kitap yazmıştım: İnovasyon ve Girişimcilik. Gerçekte, inovativ olmak, zor değildir. 

Gençler ihtiyaç var.
 • İnovasyon ve girişimcilik genç insanları zorunlu kılmaktadır. Yirmili yaşlarınızda veya en geç erken otuzlu yaşlarınızda inovasyon yapmaya başlamadıkça, hiçbir zaman yapamazsınız.
 • Daiei’yi kurmaya başladığınızda henüz otuz yaşınızda değildiniz.
 • Morita, Sony’yi kurmaya başladığında yirmiyedi, yirmisekiz yaşlarında idi. Honda daha yaşlı değildi.
 • Matsushita daha da gençti. 
 • Ve Meiji dönemi inovatörleri başladıklarında yirmili yaşların sonlarında idiler. 
 • Shibusawa Eiichi (modern Japonya’nın gerçek kurucusu), Japonya’nın ilk modern bankasını kurduğunda otuz yaşında idi.. 
 • Fukuzawa Yukichi ilk önemli kitabını yirmi altı yaşında yayınladı ve Keio Üniversitesi’ni otuzyedi yaşında yayınladı.
 • Iwasaki Yataro, Mitsubishi’yi, yirmialtı yaşında iken kurdu. 
 • Her ülke için bu gerçek aynıdır.  İnovatörler ve girişimciler erken yaşlarda başlamalılar. 
 • Bu, Japonya için en büyük meydan okuma olabilir.  Finansal sistemde değişiklikler olmalıdır ki genç girişimciler sermayeye erişebilsinler. 
 • Bildiğim kadarıyla, Japonya’da risk sermayesi (venture capital) temin etmek mümkün değildir. 
 • Fakat, hepsinin üstünde, büyük firmaların organize oluş biçimlerinde büyük değişiklikler, özellikle kurulu firmaların genç kadrolarını  yönetim biçimlerinde  çarpıcı değişiklikler yapılmalıdır.
 • Bunun yapılabileceğine dair iki örnek vardır: Dünyanın en büyük firmalarından olmalarına rağmen inovatif olarak kalmayı başarabilmiş iki Amerikan firması. 
 • 3M, altı farklı sanayide dünya lideri bir firma ve Johnson & Johnson, çok çeşitli sağlık bakım ürünlerinde dünya lideri. Her iki örnekte de otuz yaşından önce yeni bir ürün öneremez iseniz,  üst yönetime geçemezsiniz.
 • Bu yaklaşımı mevcut başarılı büyük firmaya nasıl uygulayabilirsiniz? Sadece Japon firmalarından söz etmiyorum. Aynı problemle ABD ve Avrupa’da da karşı karşıyayız.   

İnovatörler takımlarda çalışmazlar
 • Problem, Japonya’da, en zor ve akut bir haldedir. Bir neden şudur ki, inovatörler, takım oyuncusu değildir. İnovasyon, komite ile yapılamaz.  Üst düzeyde bireyseldir ve birbaşınadır. Başarılı inovatörler takımlar meydana getirirler fakat takım içinde çalışmazlar. Yalnız, kendi başlarına çalışırlar. Bu ise, mevcut büyük firmaların bırakın desteklemeyi; isteyeceği, tolere edebileceği bir durum değildir. Yine de, nasıl yapabileceklerini öğrenmeliler.
 • Ödüllerde değişiklik yapmak gereklidir.
 • Firma içindeki genç insanlar, ilk on yıllarında,  değişim için radikal öneriler yapmalılar  ve firmaları da söz verdiklerini yerine getirmeleri için desteklemelidir.
 • Toplumun kendi işini kuran bireysel girişimciye değer vermesi ve saygı göstermesi  gereklidir.
Öncülerin Rolü
 • Bunların radikal değişiklikler olduğunu ve Japon firmaları ve Japon toplumu için mümkün olmadığını düşünebilirsiniz. Arkadaşlarım böyle bir durumda benim kültürel devrimden sözettiğimi söylüyorlar. Amerikalı, Alman arkadaşlarımda Japon arkadaşlarım gibi şüpheciler.
 • Fakat, Japonya’da Meiji döneminde olanlar, kırk yıl önce 1950’lerde olanlar, daha da radikal kültürel devrimleri temsil ediyorlar.
 • 1950’lerde Japonya’yı ilk ziyaretimde, işlerin büyük çoğunluğu, elli yıl önceki gibi yönetiliyordu.
 • Sadece iki veya üç firma radikal olarak yeni bir kurumsal kültür geliştirdi.
 • Radikal değişiklikteki yeni kurumsal kültürü başlatmak sadece iki veya üç firma ile mümkün oldu.– biri kalite devamlılığı, diğeri iyileştirmeler, bir diğeri çokulusluluk üzerinde yoğunlaştı. 
 • Başlangıçta, bu firmalar, çok zor zamanlar yaşadılar. Finans çevreleri, bu firmaların ne yaptıklarını anlamadılar.  MITI ve diğer kamu kurumları, onlara karşı geldi. Birinci sınıf yönetici/çalışanları cezbetmek zor oldu.
 • Beş yıl sonra, başarıları görünür hale geldi, bir beş yıl daha sonra nadir rastlanan firma örnekleriolmaktan çıktılar.  Az sayıda başarılı öncüler, yolu açtılar.
Büyük Değişim Yılları
 • Sadece Japonya’da değil, tüm gelişmiş ekonomilerde ve bu ekonomilerdeki mevcut işlerde acil bir ihtiyaç var: İnovativ olmak. Gelecek on yıllarda büyük değişiklikler yaşanacaktır. 
 • Bu yıllarda, gelişmiş ekonomilerdeki merkez , güncel gelişmiş sanayilerden yeni sanayilere kayacaktır. Perakende gibi geleneksel hizmetler, radikal derecede yeni yollarla yapılacaktır.. 

Aralık 20, 1994   

Kaynak: Drucker on Asia, 1994

Japonya ve İnovasyon

29 Eylül 2016 Perşembe

Rising Asia: Biggest Import and Export Market, Globally / Global Markets in 2015

Year : 2015
Unit : US Dollar thousand

Imports

 1. Asia                                   6,146,288,241  
 2. Europe                               5,832,234,009 
 3. America                              3,735,187,431
 4. Africa                                    524,285,762
 5. Oceania                                 267,234,285 


     World                                  16,548,053,797Exports 


 1. Asia                                  6,688,914,473
 2. Europe                              6,190,686,194
 3. America                            2,839,593,645
 4. Africa                                   375,632,483
 5. Oceania                                239,032,812

    World                                 16,345,389,118Source: www.trademap.orgBÜYÜK ASYA Yazıları


 1. Akdeniz'den Pasifik'e Altay Birliği
 2. Asya Yazıları: Haluk Berkmen
 3. Yükselen Asya: Japonya ve İnovasyon
 4. Rising Asia: Biggest Import and Export Market, Globally / Global Markets in 2015 
 5. Asya konulu Kaynakçalar
 6. Asian Age to start soon
 7. Asya Düşüncesi 
 8. Asya Düşüncesi Kütüphanesi  
 9. E-Books by Hasan Bulent Aksoy on Turks and Great Asia.
 10. Büyük Asya İpek Yolu ile Entegrasyon Projeleri 
 11. TÜRKİYE, ASYA-PASİFİK* VE ÇİN 
 12. “AKDENİZ’DEN PASİFİK’E”: TÜRKİYE’NİN ÇİN İLE TİCARETİ VE BÖLGELER ARASI İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ
 13. Asya Pasifik Bülten Önerisi 
 14. Büyük Asya'nın, Eski Dünyanın​ Kadim Güçlerinin Etkileşimi: Çin, Hindistan​ ve Türkistan 
 15. Asya Birleşik Devletleri (ABD) 
 16. Tefekkür Medeniyeti: Doğu Avrupa..Doğu Akdeniz..Doğu Asya: Bölgesel Liderler 
 17. NEW MEDITERRANEAN: Port-city network in East and South-East Asia: towards the emergence of a “Mediterranean Sea” model of interdependence
 18. Şarkiyat ve Garbiyat Kütüphanesi: Sinoloji, Hindoloji, İranoloji, Rusya, Rumeli
 19. Yeni Akdeniz’de yerimizi almalıyız, Turkish Time, Mayıs 2004
 20. İpek Yolu Pazarları
 21. "Yeni Akdeniz" Pazarları

Asya konulu kaynakçalar (Taslak 2) 29.09.2016

ASYA

KİTAPLAR
 • Tosun, Necdet : Türkistan Dervişlerinden Yadigar: Orta Asya Türkçesiyle Yazılmış Tasavvufi Eserler / By Necdet Tosun. İstanbul: İnsan Yayınları, 2011. 198 P.; 22 Cm.  Seri Kaydı (Kurum) İnsan Yayınları; No 544. İrfan Ve Tasavvuf Dizisi; No: 79. Isbn 97897-5574-5800. Notlar Includes Bıblıographıcal References. Bıblıography: P. 179-196. [Ircıca/Ircıca-İsam]
TEZLER
 • Czaplıcka, Marıe : Antoınette The Turks Of Central Asıa In Hıstory And At The Present Day : An Ethnologıcal Inquıry Into The Pan-Turanıan Problem An Extensıve Lıst Of Bıblıographıcal Materıal Relatıng To The Early And The Present Day Turks Od Asıa / Marıe A. Czaplıcka. Amsterdam : Phılo Press, 1918. 242s. ; 23sm.  [228/
 • Öztürk, Sadettin Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi'nde Yayınlanan Orta-Asya Türk Tarihiyle İlgili Makaleler. (Bitirme Tezi, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Tarih Bölümü). İstanbul: 1979. 50s. [5/İük]
 • Yerbolayeva, Aınur : Türkiye'de Orta Asya İle İlgili Araştırma Yapan Kurumlar. (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ) 01.10.2009. [Sbe.İstanbul.Edu.Tr/
MAKALELER
 • Berge, Metin Kemal Tahir'in Aüt-Feodal Üretim Tarzı Üzerine Okumaları. Kebikeç, Y1, N1, 1995, 145-152ss. (Kemal Tahir'in Aüt-Feodal Üretim Tarzı Hakkında Okuduğu Eserlerin Listesine Yer Verilmiş). [10/Enfo]
 • Coşkun, Recai: 1990 Sonrası Orta Asya'da Ekonomik, Sosyal Ve Siyasi Gelişmeler Hakkında İngilizce Yayınlanmış = Eserlerden Derlenmiş Bibliyografik Bir Çalışma. Türk Dünyası Araştırmaları, (109), Ağustos 1997, 217-234.Ss. [../Dagm]
 • Kitap Kurtlarına Kısa Bibliyografya [Ortaasya Hakkındadır]. Matbuat, N7, 11.1994, 25.S. [10/Enfo]
 • Özbek, Nadir (Tanıtan) Orta Asya Tarihi Ve Kültürü Araştırmacıları Rehberi [Cambrıdge, Massachusetts, 1995]. Toplumsal Tarih, N22, 10.1995, 59.S. [10/Enfo]
 • Özkaya, Tüten : Journal Of Central Asıa: The Bıblıography Of The Turkısh Studies. / Tüten Özkaya. [Y.Y. : Y.Y.], 1982.  350 S.  Fotokopi Nüshadır. 1. Bibliyografya. [İsam/İsam]
KAFKASYA

KİTAPLAR
 • Berzeg, Sefer E. : Kafkas Diasporası'nda Edebiyatçılar Ve Yazarlar Sözlüğü. Samsun: Sönmez Matbaacılık, 1995. 
 • Berzeg, Sefer E. : Kafkasya Bibliyografyası. İstanbul : Chiviyazıları, 2005.  224 S. ; 20 Cm.  -- (Chiviyazıları ; 86. Mjora ; 38)  Isbn 975-8663-75-5. [../İsam-Ircıca]
 • Berzeg, Sefer E. : Kafkasya Ve Çerkesler Bibliyografyası. Samsun: [Yayl.Y.], 1996. 143s. [Tb96/Mk]
 • Berzeg, Sefer E. : Kafkasya Ve Diaspora Yayın Hayatından. / Sefer E. Berzeg. [Y.Y. : Y.Y.], 2008. (Ankara : Kuban Matbaacılık Yayıncılık)  180 S. ; 21 Cm. 1. Kafkaslar_Bibliyografya. [İsam/İsam]
 • Berzeg, Sefer E. : Muhacerette Kuzey Kafkasyalı Yazarlar. 1968. 283s.
 • Comite De Bien Bienfaısance Des Emigres De La Ciscaucasie En Turquie : Bibliographie De La Caucasie. Tome I. Constantınople: Socıete Anonyme De Papeterıe Et D'ımprımerıe, 1919. 120s. [10/
 • Solak, Fahri : Türkistan Ve Kafkasya Bibliyografyası : Tezler, Kitaplar, Makaleler. İstanbul : Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 2007.  758 S. ; 24 Cm.  -- (Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları ; 1)  Isbn 978-9944-936-08-8. [../İsam-Mk-Ircıca]


MAKALELER
 • [Kafkasya İle İlgili] Yayınlar Listesi. ERİŞİM: 2016 http://caucasus.8k.com/yayinlar.htm 
 • Devlet, Nadir A.: Türkiye Dışındaki Türkçe Yayınlar (Kuzey Kafkasyalıların Varşova'daki Türkçe Yayınları). M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, N5, 1989, 249-260ss. [Tmb89/Mk]
 • Hicretten Sonra Kafkasyalılar Hakkında Ortadoğu'da Neşredilen Çerkesçe, Türkçe, Arapça Eserler. Yeni Kafkasya, C3, N14, 03/04.1959, 19-20ss. [Tmb59/Mk]
 • Kafkas Kitaplığı / Türkçe Kitaplar. [D.T.2001]. 7y. [10/Enfo]
 • Kafkas Kitaplığı. http://www.nartlar.com/k/kafkas-kitapligi 
 • Kafkasya İle İlgili Yayınların Bibliyografyası. Kafkasya, C11, N46, 10/12.1974, 29-32ss. [Tmb75/Mk]
 • Kafkasya Üzerine Akademik Çalışmalar. Erişim: 2016. http://www.alancuma.com/literatur/3.htm 
 • Kanbolat, Hasan : Berzeg, Sefer E.: Kafkas Diasporası'nda Edebiyatçılar Ve Yazarlar Sözlüğü. Avrasya Etüdleri, 119.S. [10/Enfo]
 • Kuzey Kafkasya Bibliyografyası. Yeni Kafkas, C6, N31, 01/02.1962, 8-9ss. [Tmb62/Mk]
 • Solak, Fahri : Türkistan Ve Kafkasya İle İlgili Türkçe Kitaplar Bibliyografyası. Müteferrika, N19, Yaz, 2001, 227-296ss.
 • Solak, Fahri : Türkistan Ve Kafkasya İle İlgili Türkiye'de Yapılan Tezler Bibliyografyası. Akademik Araştırmalar Dergisi, C2, N6, 08/10.2000, 161-247ss. [Tmb2000/Mk]
 • Sovyet Sonrası Rusya’da Kuzey Kafkasya Hakkında Yapılan Sosyolojik Araştırmalar. http://cerkesarastirmalari.org/sovyet-sonras-rusyada-kuzey-kafkasya-hakknda-yaplan-sosyolojik-aratrmalar-akudryavtsev-vbobrovnikov/ /// http://www.academia.edu/3503471/Sovyet_Sonras%C4%B1_Rusyada_Kuzey_Kafkasya_Hakk%C4%B1nda_Yap%C4%B1lan_Sosyolojik_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar_-_A._KUDRYAVTSEV-V.BOBROVN%C4%B0KOV 
 • Sürgün İle İlgili Kitap Tanıtımı… Nart, Mayıs-Haziran 2004, 53-55ss.
 • Ş.Y. : Kafkasya İle İlgili Yayınların Bibliyografyası. Kafkasya, C12, N48, 04/06.1975, 42-43ss. [Tmb75/Mk]
 • Togan, A. Zeki Velidi : Kafkasya Tarihine Aid Yeni Eserler. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, C2, Cüz 2/4, 1958, 258-260ss. [56/
 • Yayın Yaşamı: Türkiye'de Kafkas Kökenlilerin Çıkardığı Bazı Yayın Organları Şunlar. İçinde: Kaf Dağı'nın Bu Yüzü. Radikal, 10.12.1997, 17.S. [10/Enfo]
 • Yayınlar Listesi [Kafkasya Hakkındadır]. [D.T.2000]. 7y. [10/Enfo]
 • Yeni Kafkas Dergisi İçindekiler Listesi. http://kafdav.org.tr/documents/yeni-kafkas-katalogu.pdf 
AVRASYA
 • Avrasya Etüdlerinde Yayınlanmış Makalelerin Listesi (Yazar Soyadına Göre Alfabetik Dizin). [D.T.2004]. 7y. [10/Enfo]
 • Can, Turan  : Avrasya Etüdleri Dergisi Makaleler Bibliyografyası (1994-2004). Avrasya Etüdleri / Tika, (26), İlkbahar-Yaz 2004, 113-132.Ss. [../Dagm] http://www.tika.gov.tr/upload/2016/Prestij%20Eserler/TuranCAN.pdf 
 • İndeks Cilt 2. Avrasya Etüdleri, C2, N4, Kış 1995/96, 127-128ss. [10/Enfo]
 • İndeks Cilt I. Avrasya Etüdleri, C2, N1, İlkbahar 1995, 126-129ss. [10/Enfo]
 • Kolesnikov, A. A.  (Aleksandr Antonovich) : Avrasya Türkologları Sözlüğü / İlyas Kamalov. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2011. V.  Türk Tarih Kurumu Yayınları. Iv/A-1.6. Dizi ; Sayı 7.  [228/
 • Türkoğlu, İsmail : Central Eurasian Studies İn Turkey (1985-2002). Research Trends İn Modern Central Eurasian Studies (18th-20th Centuries), Tokyo 2003, S. 99-126. http://www.academia.edu/1171677/Central_Eurasian_Studies_in_Turkey_Turkiyede_Orta_Asya_Arastirmalari

28 Eylül 2016 Çarşamba

Great Asia Thought: Asian Age on the Horizon to start soon.. 1. New World. Rising Asia centered by Turkey (Asia Minör) Russia and China.🌅
 2.   adlı kişiye yanıt olarak
  turkey middle east china central asia turkic all; colonial nominations..
 3. Asia and Africa on the rise..
 4.   adlı kişiye yanıt olarak
  Asia Rising...
 5.   adlı kişiye yanıt olarak
  Istanbul is the single migration mega-city connecting two continents Europe-Asia. Asian migrants move to both parts of Istanbul.
 6.   adlı kişiye yanıt olarak
  - Asia: double growth of world total - AfroAsia: main growth area - Worst: Latin America, Eastern Europe, Japan
 7.   adlı kişiye yanıt olarak
  ASIA(India and China) will compete for the wealthy sources of AFRICA on the rise KEY BASINS: Indian Ocean and Pacific Ocean Europe ?
 8.   adlı kişiye yanıt olarak
  50% of foreign students of top 5 are from Asia.