16 Ekim 2019 Çarşamba

Erhan Aydın, Türklerin Bige Atası TONYUKUK

Tonyukuk

Türklerin Bilge Atası
Erhan Aydın
Tonyukuk

Bilge Tonyukuk ve Yazıtı...
Gerçeğe en yakın bilgilerle Tonyukuk kimdi? Unvanları ve görevleri nelerdi? Yazıtında neler anlatmaktaydı? Tarih boyunca Tonyukuk ve yazıtı ile ilgili hangi çalışmalar yapıldı?
Türk adının ilk kez geçtiği Türk runik harfli metinler içerisinde, üzerinde en çok konuşulmuş olanı kuşkusuz Tonyukuk yazıtıdır. Bizzat Tonyukuk’un zihninden ve dilinden çıkan bu yazıt, hem tarihî olaylara teferruatıyla yer vermesi hem de Türk diline ve kültürüne yaptığı katkılar neticesinde oldukça önemli bir konumdadır.
Tonyukuk yazıtı ilk bulunduğu günden bugüne kadar genellikle dil araştırmacıları tarafından incelendi. Özellikle tarih araştırmacıları, Çin kaynaklarında verilen bilgilerden hareket ederek Tonyukuk’un kim olduğu konusunda yoğunlaştılar.
İşte ilk kez bu kitapla, hem Çin kaynaklarındaki olaylar hem de yazıttaki olaylar karşılaştırılmış oluyor. Yazıttaki her cümle ve sözcükte yer alan şifreler çözülerek hem Tonyukuk’un kimliği hem de yazıtının değeri ortaya konuyor. Çin kaynaklarıyla eski Türk yazıtlarında açıkça ifade edilmemiş olsa da yazıtta yer alan iğneleyici ve buruk ifadelerle Tonyukuk’un Bilge Kağan’la yaşadığı sorunlar gözler önüne seriliyor.
Tonyukuk tarihten günümüze, büyük işler başaran Türk büyükleri arasında şüphesiz ki en üst sıralardadır. Diğer yandan tarihî Türkçenin söz varlığına yaptığı katkılarıyla, Türk kültürüyle ilgili sağladığı verilerle ve belki de en önemlisi Köktürk tarihi için paha biçilemez bilgiler vermesiyle, Tonyukuk yazıtı ölümsüz konumdadır.
“Taşa Kazınan Tarih”, “Sibirya’da Türk İzleri” kitaplarıyla Orta Asya Türk tarihini ana kaynaklarıyla günümüze taşıyan Erhan Aydın bu kez Tonyukuk’u ve yazıtını yeniden gündeme taşıyor.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezleri: İnönü Üniversitesi

Hindistan'a Kuzeyden yapılan seferler. Neslihan Durak

15 Ekim 2019 Salı

Is it true that the Han Chinese originate from the Turkic people?

Feng Xian
Feng Xian, former Research Associate at Eurasian Center (2017-2018)
No.
But it is true that there were many Turks who became Han. In fact, this number is much greater than that you could think of. In a sense, the majority of the original Turks were taken either by Han or Mongols (some of the Mongols were Turkified after they marched to the West where they encountered Turkified Central Asian and Indo European). Those who left only had a small population and mixed with others.
So, the majority of ancient Turkic are Han, not Turkish, nor other way around. The original Turks largely became Han (either by becoming Han or becoming Khitan who also became Han later on or even becoming Khitan who became Mongol and then became Han in the end) or Mongol. The small number of Turks left who ran Turkified the local they conquered, such as Anatolian, who also got Islamized. According to the historical record I read before, the last group of Turk left in Northern Asia came to China during the Ming Dynasty. They chose Liu as their family name and became Han.
This also happened to Southern Xiongnu (my mother’s ancestor) and Xianbei, Khitan. They are 100% assimilated into Han (maybe 0.1 percent left for Xianbei as Xibo people). China also has the largest number of Mongolian in the world. In Inner Mongolia, 80 percent population are Han based on Han peasants from Shanxi with Mongolian women.
Examples of famous Turkic Han in Chinese history: Li Keyong and Li Cunxu, the founder of the late Tang Dynasty.
Modern Turkish
As far as I can tell, they don’t look like each other. Most of the ancient Turkic descendants live in Hebei, Shanxi, Shan-an Xi provinces nowadays. The most common family names for them are either Li or Liu due to the influence and marriage with Tang Dynasty and Han Dynasty Emperors.
The Chinese President Xi Jinping (Han) looks actually closer to Turk than Turkish. I don’t know his gene but if I’m correct he is from Shaanxi province. Maybe his ancestors mixed a little bit with Turk or Xiongnu who settled there I dunno.

ILBER ORTAYLI • V IMPARA'TORLUGUN •• EN UZUN YUZYILI

Türkçe Konuşulan Ülkeler (41)


1.      Afganistan
2.      Almanya
3.      Amerika Birleşik Devletleri
4.      Avustralya
5.      Avusturya
6.      Azerbaycan
7.      Belçika
8.      Bosna Hersek
9.      Birleşik Krallık
10.  Bulgaristan
11.  Çin
12.  Danimarka
13.  Fransa
14.  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
15.  Hindistan
16.  Hollanda
17.  Irak
18.  İran
19.  İsveç
20.  İsviçre
21.  Kazakistan
22.  Kırgızistan
23.  Kosova
24.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
25.  Lübnan
26.  Macaristan
27.  Makedonya
28.  Moğolistan
29.  Moldova.
30.  Özbekistan
31.  Pakistan
32.  Polonya
33.  Romanya
34.  Rusya Federasyonu
35.  Sırbistan
36.  Suriye
37.  Tacikistan
38.  Türkiye
39.  Türkmenistan
40.  Ukrayna
41.  Yunanistan

İngiliz casus Gertrude Bell'in 1905-1911 arasında çok defa geldiği Türkiye'de çektiği fotoğraflar


http://gertrudebell.ncl.ac.uk/photos.phpTavsiye: İngiliz casus Gertrude Bell'in 1905-1911 arasında çok defa geldiği Türkiye'de çektiği fotoğrafları incelemek isteyenler epey zengin bir arşiv şurada mevcut gertrudebell.ncl.ac.uk/photos.php