26 Ocak 2023 Perşembe

Avrasya Yazıları Süleyman Seyfi Öğün

Süleyman Seyfi Öğün Süleyman Seyfi ÖğünYazar 14 Şubat 1959 tarihinde Muğla'da doğdu. Bursa Anadolu Lisesi'nden 1977 yılında mezun olduktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi'nin İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi'nde 1982 yılında lisans eğitimini tamamladı. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1991 yılında Uludağ Üniversitesi'nde siyâset doktoru, 1993 yılında doçent ve 1998 yılında da profesör oldu. 2010 yılına kadar Uludağ Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kamu yönetimi bölümünde çalıştı ve emekli oldu. 2010-2016 yılları arasında Maltepe Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği bölümünün başkanı sıfatıyla ders verdi. 2020 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne geçti ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde çalışmaya başladı. TvNet kanalında Akıl Odası başlıklı programa yorumcu olarak katılmaktadır. Aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. İLETİŞİM Avrasya Süleyman Seyfi Öğün Tarih 10 yazı listeleniyor Avrasya ve Akdeniz… Ara 20 2018, Perşembe Parçalayarak düşünmek; başka bir ifâde ile “perakende düşünüş” sağladığı bâzı kolaylıkların yanısıra, kavrayış açısından da zaaf doğuruyor. Ayırımlar zihnîdir. Belirli adlandırmalar üzerinden işler. Ama bâzen adlandırmalarımızın tutsağı hâline gelebilip bağları ve bütünlükleri ıskalayabiliyoruz.Video: Avrasya ve Akdeniz…Akdeniz’i düşündüğümüzde bu tabloyu daha berrak görebilmek mümkündür. Bilindiği üzere Akdeniz bir iç deniz. Cebel-i Târık Boğazı ile Atlantik’ten ayrışıyor. Beşerî-siyâsal bakış, Çin ve Avrasya Eki 24 2019, Perşembe Yanılsamalardan birisi, Soğuk Savaş devrinde dünyânın “kapitalist” ve “sosyalist” blok olarak ayrıştığı yolundaki algıdır. Hâlbuki, Sovyetler Birliği ve kontrolü altında bulundurduğu sosyalist kamp, KED (Kapitalist Ekonomi Dünyâ) işbölümü içinde ortaya çıkan bir yapıydı. Hegemonik olan ABD idi. (Sistem Okulu’nun metinleri bu hususta zihnimizi açtı). Sovyetler ABDhegemonyasının devâm etmesi için oluşturulan bir anti-tez yanılsamasıydı. Hoş; 1970’lerde ileri üretim atağıyla ABD‘yi de düşündürmüş; Çetin günler Nis 18 2019, Perşembe Türkiye’nin NATO’lu târihi aslında, onun zihnen ve rûhen tam manâsıyla içine gömülmesi ve yalnızlaştırılmasının târihidir. Bu durum Türklerin târihsel havzalarına da yabancılaşmasıyla neticelenmiştir. O günlerde Atlantik Blokunun ileri karakolu konumuna düşürülen Türkiye’nin yegâne dünyâ algısı kuzeydeki târihsel düşmanı Rusya’dan gelebilecek muhtemel bir saldırıya kilitlenmişti. İçeride ise, bugün artık yine NATO’nun tasarımları olduğu anlaşılan bir sol-sağ kavgasına mahkûm edilmiştik.Video: Çe Yüksek gerilim hatları Tem 07 2022, Perşembe Günümüzdeki gerilim alanlarına bakıldığında bir kıt’alar arası mücâdelenin devam etmekte olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. ABD bir taraftan, bir Pasifik gücü olarak Asyalı rakibi Çin ile mücadele ediyor. Diğer taraftan ise, bir Atlantik gücü olarak Kıt’a Avrupası’nı kuşatıyor. Yâni burada bir Amerika Kıt’ası ile Kara Avrupa Kıt’ası mücâdelesi yaşanıyor. Bu mücâdele ilk bakışta anlaşılmıyor. Sanki ABD ve AB devletleri NATO şemsiyesi altında toplanıp, müşterek düşman Rusya’ya karşı ittifak etmiş gö Türkiye, Asya içlerine doğru Kas 22 2021, Pazartesi Türk Devletleri Teşkilâtı kuruldu. Pek çok çevre bunu, ucu açık güncel bir gelişme gibi gördü. Hâlbuki bunun, sâdece Türkiye değil, onlarca devlet ve milletin yakın bir gelecekteki âkıbetini şekillendirecek hâdisâtın belkemiğini meydana getirecek olan çok esaslı bir târihsel dönüşüm olduğunu yaşayarak göreceğiz.Son on seneler zarfında yaşanan dinamiklerin, dünyânın Atlantik üzerindeki sıklet merkezini sarstığını gösteriyor. Kabaca yeni merkez Pasifik demek de yeterli olmuyor. Mesele sâdece yeni Biden ile aslında kim kazandı? Kas 26 2020, Perşembe ABD’de, Demokratların iktidâra gelmesiyle berâber bütün dünyâda siyâsal mânâda paradigmatik bir dönüşüm yaşanacağına dâir beklentiler yükselmiş durumda. Bunun neticesinde sağ-popülistik iktidâr odaklarının sıkıntıya düşeceği ve “kaçınılmaz” bir şekilde tasfiye edileceklerine dâir öngörüler de hayli yaygın bir mâhiyette karşımıza çıkıyor. Biden’ın siyâsetlerinin “kurumsal” bir çerçeveye oturacağını, Trump’ın dışladığı küresel, uluslararası yapılarla berâber çalışmak sûretiyle uluslararası hukûku Işığın kaynağı değişiyor mu? Kas 22 2018, Perşembe Teorik düzlemde dünyâ târihinin hegemonik sıklet merkezlerine dâir en doyurucu çalışmalardan birisine Andre Gunder Frank ve arkadaşları imzâ attı. Buradan ilhâm alarak diyebiliyoruz ki, dünyâ târihinde “uzun zamanlar” îtibârıyla Asya temelli bir ağırlık dikkât çekmektedir. Antik Dünyâda Japonya, Çin, Hindistan, İran ile Roma ve Osmanlı imparatorluklarını içine alan Doğu Akdeniz (Mare Nostrum) baskın bir rol oynadı. Lâtinlerin mâhut “Ex Orient lux”; yâni “Işık Doğu’dan gelir” deyişi boş değildir. Soçi sonrası Eyl 20 2018, Perşembe Tahran Zirvesi’ne dâir yazdığım yazıda, Rusya’nın, Türkiye için yol açacağı meseleleri göz ardı edercesine İdlib’e müdahale kararı almasının, temelde bir ABD-Birleşik Krallık-Fransa üçlüsünün “oyununa gelmek” olduğunu ifâde etmiştim. Tahran Zirvesi aslında Rusya’nın yalnızlaşması ve bir boşluğa düşmesi ile neticelendi. Türkiye müdahaleye kesin bir şekilde karşı çıktı ve kendi tezini uluslararası kamuoyu önünde kararlı bir şekilde dile getirdi. İran ise, tam da kendisinden bekleneceği gibi dışarı Çevrimler… May 20 2019, Pazartesi Kur’anda en sevdiğim ifâdelerden birisidir: “Herşey aslına döner”.. Hoş, efsâneler, hikâyeler de böyle söyler.. Dere tepe düz gidilir, lâkin sonra anlaşılır ki , bir arpa boyu yol gidilmemiştir. Bu aralar sık sık bunu düşünüyorum. Süreçleri kavrayış biçimimiz , kadim gelenekte çevrimsel veyâ dâirevi iken modernlikte Kepler, Newton, Leibniz, Descartes gibi âlimler üzerinden düzçizgisel bir mahiyet kazandı. Hoş, Nietzsche “Ebedî Dönüş” kavramıyla bunun böyle olmadığını dile getirmekten geri durmad Avrupa’nın fetreti ve Avrasya’nın yalnızlığı Oca 26 2023, Perşembe Bu sütunlarda, Rusya-Ukrayna savaşının, bir NATO-Rusya savaşı olduğu kadar, ondan belki de daha fazla olarak bir Anglo-amerikan küre ile Avrupa savaşı olduğuna çok defâ işâret ettim. ABD ve İngiltere, bütün ağırlıklarını vererek Kıt’a Avrupası’na çöküyor. Biden’ın iktidâra gelmesiyle berâber süreç işlemeye başladı.

17 Kasım 2022 Perşembe

Levend'name Şiirler

https://www.aktifyayinlari.com/39-levend-name.html Levent Ağaoğlu, fikir üreterek teşebbüse geçmeyi ilke edinmiş şiir sevdalısı bir şair-düşünür. Düşünce eyleminin özündeki düş boyutunun olmazsa olmaz niteliğini önemsiyor; düşünce gücünü hayal gücü ile zenginleştirmeyi, çeşitlendirmeyi kendisine ilke edinmiş. Ayasofya ile Kutadgu Bilig’in sözlük anlamlarındaki aynılıktan bir AğaSofya düşüncesi geliştirmeye gönül vermiş. Fikir ile yatıp şiir ile kalkmayı şiar edinmiş… Levend’nâme; – Yol’larda… – Yer’lerde… – Yıl’larda… – Yazı’larda… – Yürek’lerde… – Yitik’lerde… – Yır’larda… biriktirdiklerimizi şiirle buluşturuyor. “Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan” Türkiye ve vahaların çevrelediği Türkistan’ın oluşturduğu Büyük Akdeniz bütünlüğündeki Levend’âne şiirselliğin peşi sıra arayışlara giriyor.

27 Kasım 2021 Cumartesi

Longing for Istanbul by Lisa Morrow

I started to read the book of Lisa Morrow that has recently been published “Longing for Istanbul”. She was born in Sydney Australia and her major is sociology. Later she has visited Istanbul, Turkey and then has being deeply affected by the city and the people. Lisa is lover of Turkey and Istanbul. She has settled down in Istanbul. Later she has moved to Lisbon but because of her deep love with Istanbul she has returned back to city again.

Her homeland Australia is continental island far away from Turkey Istanbul. On the other hand, Istanbul is historical peninsula and located in two continents, Europe and Asia. Especially the European part of the city is unique and you got a characteristic way of life of Turks in Europe.

As a sociologist she is very happy in Istanbul, because Istanbul and Turkey in general is a landmark with diversities, complexities and dynamism. Yes I have the same feeling with Lisa. 10 years before I have left Istanbul for a year long. My decision was to leave Istanbul but really I had to turn back to Istanbul. And then I understood how valuable is Istanbul and the city life for myself.

I was born in Fatih very historical part of the city. Lisa’s lines and observations and writings are invaluable as being a foreigner far from Turkey. Her writings on how is Turkey, how is Istanbul as an outsider her observations are invaluable. Lisa likes to be with the people, to be on the streets, to be inside the life totally. I appreciate that a lot. As Turkish culture is mainly verbal and spoken one, so this is a clear message that Turks have a very social life.

Different nations have different characteristics. Main feature of Turks are their communicative skills. Speaking is more valuable than writings for Turks and then Lisa catches several in his book in this respect. As a Turkish citizen born in Istanbul, I am really very happy to see the books written by Lisa Morrow. In 2014 she has published “Exploring Turkish Landscapes: Crossing Inner Boundaries” and in 2015 “Inside Out in Istanbul: Making Sense of the City” “Waiting for the Tulips to Bloom: Adrift in Istanbul (2015).

Longing for Istanbul is her fourth book and I will be happier to see more books by Lizza Morrow with her unique observations on Turkey and Istanbul as she has captured the lively spirit of Istanbul “The City”.

Let us finalize with a paragraph from Lisa’s latest book which signifies the heading of the book:  “Living here isn’t always easy but nonetheless the rewards are endless and deeply inspiring, especially as I no longer  remain simply in order to flee from myself, as was once the case. I made a conscious decision to stay because I can be the best version of myself here, no matter what life throws at me.”

Links:

https://www.amazon.com/Lisa-Morrow/e/B00LMEL3M2%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share

https://www.amazon.com/gp/product/B09KBK2Z35/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1_i0

12 Ekim 2021 Salı

AVRASYA BİR VAKFI/ ASAM Yayınları

 ırala: 

Göster: 
                                                                                                 
Mitostrateji 1 Türkoloji Üzerine Düşünceler
   13,00
%35
 24 Saatte Kargoda
 
Mitostrateji 2 Atayurt’tan Anayurt’a Türk Halkı İnançları
   13,00
%35
 24 Saatte Kargoda
 
Mitostrateji 3 Türk Halk İnançlarında Kara İyeler (Cin – Albıs – Al Ruhu – Al Karısı)
   13,50
%33
 24 Saatte Kargoda
Yaşayan Türk Halk İnanlarında Büyü 1
   16,25
%35
 24 Saatte Kargoda
  
Yaşayan Türk Halk İnanlarında Büyü-2
   13,50
%33
 24 Saatte Kargoda
 
Oğuz Boylarından Kızıklar ve Halk İnançları
   32,50
%35
 24 Saatte Kargoda
 
Ordu ve Kastamonu Efsaneleri
   13,00
%35
 24 Saatte Kargoda
 
Mitostrateji 4 Anadolu Türk Halk Kesimlerinden İnanç Örnekleri
   13,00
%35
 24 Saatte Kargoda
 
Yüzyıllık Kutuplaşma
   26,00
%35
 24 Saatte Kargoda
   
Halkbiliminden Armağanlar 1
   16,25
%35
 24 Saatte Kargoda
 
Kalafatlılar ve Halk Kültürleri
   16,25
%35
 24 Saatte Kargoda
   
Kumuk Halk İnanmaları
   16,25
%35
 24 Saatte Kargoda