17 Mart 2019 Pazar

Prof Dr Mustafa Kara: Tasavvuf Tarihimiz Külliyatı

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/manufacturer_products&manufacturer_id=3053&limit=50
1.       28 Şubat Öncesi ve Sonrası Türkiye'de Dini Hayat Prof. Dr. Mustafa Kara
2.       Aşk Bülbülü Hz. Üftade ve Dergahı Prof. Dr. Mustafa Kara
3.       Bursa Dergahları Yadigar-ı Şemsi I-II Bursa Dergahları Yadi…Mehmed Şemseddin
4.       Bursa'da Dini Kültür Prof. Dr. Mustafa Kara
5.       Bursa'da Kırklar Meclisi Prof. Dr. Mustafa Kara
6.       Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler Bursa'da Tarikatlar ve…Prof. Dr. Mustafa Kara
7.       Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler Prof. Dr. Mustafa Kara
8.       Bülbülün Şarkısı Mehmet Akif Kitabı (3-F-6) Prof. Dr. Mustafa Kara
9.       Dervişin Hayatı Sufinin Kelamı Prof. Dr. Mustafa Kara
10.   Eşrefoğlu Rumi Prof. Dr. Mustafa Kara
11.   Evliya Menkıbeleri Abdurrahman Cami
12.   Evliya Menkıbeleri/Nefahatü'l-Üns (1.Hmr) Abdurrahman Cami
13.   Gençlerle Gönül Gönüle Prof. Dr. Mustafa Kara
14.   Gönül Mektupları Gönül Mektupları Prof. Dr. Mustafa Kara
15.   İbn Teymiye’ye Göre İ…Prof. Dr. Mustafa Kara
16.   Kur'an ve Güzel Ahlak Prof. Dr. Mustafa Kara
17.   Kur'an ve Sünnet Ekseninde Ahlak Birey ve Toplum Prof. Dr. Mustafa Kara
18.   Kur'an ve Sünnet Ekseninde Hitabet Prof. Dr. Mustafa Kara
19.   Mahabbet Mektupları Prof. Dr. Mustafa Kara
20.   Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri Prof. Dr. Mustafa Kara
21.   Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar Prof. Dr. Mustafa Kara
22.   Mevlid Kollektif
23.   Mizanu'l-Hak fi İhtiyari'l-Ehakk/İslam'da Tenkit ve Tartışma Usulü Mizanu'l-Hak fi İhtiyar…Katip Çelebi
24.   Niyazi Mısri Prof. Dr. Mustafa Kara
25.   Niyazi-i Mısri İzinde Bir Ömür Seyahat & Dildarı Şemsi Şeyh Mehmed Şemseddin M…
26.   Osmanlı'nın Kandili Eşrefoğlu Rumi Osmanlı'nın Kandili E…Prof. Dr. Mustafa Kara
27.   Süleyman Uludağ Kitabı Prof. Dr. Mustafa Kara
28.   Tasavvuf Akademisyenleri İle Konuşmalar 1 Tasavvuf Akademisye… Prof. Dr. Süleyman Uludağ
29.   Tasavvuf ve Tarikatlar… Prof. Dr. Mustafa Kara
30.   Tasavvufi Hayat Şeyh Necmüddin Kübra
31.   Tasavvufi Hikmetler İbn Ataullah el-İskenderi
32.   Tecvid Uygulamalı Kur'an Eğitimi Prof. Dr. Mustafa Kara
33.   Tecvid Uygulamalı Kur'an-ı Kerim Öğrenme Rehberi Prof. Dr. Mustafa Kara
34.   Tekkeler ve Zaviyeler Prof. Dr. Mustafa Kara
35.   Teslimiyet ve Samimiyet Örneği Şeyh Şaban-ı Veli  Prof. Dr. Mustafa Kara
36.   Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları Türk Tasavvuf Tarihi …Prof. Dr. Mustafa Kara
37.   Vahdeti Vücud Ve İbn Arabi İsmail Fenni Ertuğrul
38.   Züleyha'ya Mektuplar Züleyha'ya Mektuplar Prof. Dr. Mustafa Kara

Tasavvufî hikmetler :İskenderi, Ataullah Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 1990 (Emel Matbaacılık)

1 Mizanu'l hak fi ihtiyari'l ehak :İslamda tenkid ve tartışma usulü /Kâtip Çelebi, Kara, Mustafa İstanbul : Marifet Yayınları, 1981 (Er-Tu Matbaası)

2 Tasavvufi hayat :Usülu aşere : Risâle ile'l - haim : Fevâihu'l Cemâl /Necmüddin Kübra, Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 1980 (Emek Matbaacılık)

3 Bursa'da tarikatlar ve tekkeler /Kara, Mustafa Bursa : Uludağ yayınları, 1990 (Yaylacık Matbaası)

4 Gnşl. 2.bsKara, Mustafa 474 s. ; 20 cm
1980 AD 3784

6 Tasavvuf ve tarikatlar tarihi /Kara, Mustafa İstanbul : Dergah, 1990 (Emek Matbaacılık)

Mehmet Akif Ersoy /Kara, Mustafa Bursa : Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2015.
2015 AD 22272

8 Din, hayat, sanat açısından Tekkeler ve zaviyeler /Kara, Mustafa İstanbul : Dergah Yayınları 1990 (Emek Matbaacılık)
1992 AD 3239

9 Tasavvuf ve tarikatlar /Kara, Mustafa. Ankara : İletişim Yayınları, 1992 (Şefik Matbaası)
1992 AD 3216

10 Molla İlâhi'ye dair /Kara, Mustafa İstanbul : [yayl.y.], 1988
1993 AD 549

11 Din, hayat, sanat açısından tekkeler ve zaviyeler /Kara, Mustafa İstanbul : Dergah Yayınları, 1977
1978 AD 279

12 En güzel örnek Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) /Algül, Hüseyin Kara, Mustafa Bursa : Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2015
2015 AD 26860

13 Bursa dergâhları :Kara, Mustafa Atlansoy, Kadir Bursa : Uludağ Yayınları, 1997

Vahdet-i vücud ve ibn Arabi /Ertuğrul, İsmail Fennî Kara, Mustafa İstanbul : İnsan Yayınları, 1997 (Bayrak Matbaası)
1997 AD 4858

16 Tasavvuf ve tarikatlar tarihi /Kara, Mustafa İstanbul : Dergah Yayınları, 1995 (Emek Gazetesi ve Matbaacılık)
1996 AD 2374

19 Muhtaşaru'l-Hısni'l-hasin /İbn Hacer el-Askalanî ... - 1157 [1647] YAZMA ESERMK Yer No
06 M.K. Vez. Yz. 843/2

20 Kanun-name1958

Bursa'da tarikatlar ve tekkeler /Kara, Mustafa Bursa : Sır Yayıncılık, 2001 (İstanbul : Özener Matbaası)
2002 AD 897

22 Günümüz tasavvuf hareketleri :Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2002
2002 AD 3142

23 Gönül mektupları /Kara, Mustafa İstanbul : Mavi Yayıncılık, 2003
2003 AD 3836

24 Günümüz tasavvuf hareketleri :Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2003
2003 AD 5822

25 Tasavvuf ve tarikatlar tarihi /Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2003
2003 AD 11193

27 Mahabbet mektupları /Kara, Mustafa İstanbul : Emin Yayınları, 2004

Türk tasavvuf tarihi araştırmaları :tarikatlar / tekkeler / şeyhler /Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2005
2005 AD 5367

30 Dervişin hayatı sûfînin kelâmı :hal tercümeleri/tarikatlar/ıstılahlar /Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2005
2005 AD 12087

33 Osmanlı'nın kandili Eşrefoğlu Rûmî /Kara, Mustafa İstanbul : Bilge Yayım Habercilik ve Danışmanlık Ltd. Şti., 2006
2006 AD 1495

Tasavvuf ve tarikatlar tarihi /Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2006.
2007 AD 2766

36 Bursa'nın gönül sultanları =Bursa's sultans of heart /Kara, Mustafa Şahin, Mahmut Doruk, Sakine Tuncer Önal, Şeyda ...Bursa : Osmangazi Belediyesi, 2008 (İstanbul : Çamlıbel Matbaacılık)
2008 BD 2383

38 Tasavvuf ve tarikatlar tarihi /Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2010.
2010 AD 1222

40 Gençlerle gönül gönüle /Kara, Mustafa İstanbul : Ülke Yayınları, 2010.
2010 AD 9435

41 Günümüz tasavvuf hareketleri :Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2010.

Türk tasavvuf tarihi araştırmaları :Kara, Mustafa İstanbul : Dergâh Yayınları, 2010.
2010 AD 13907

45 Gençlerle gönül gönüle /Kara, Mustafa İstanbul : Ülke Yayınları, 2011.
2011 AD 1279

46 Bursa'da kırklar meclisi /Kara, Mustafa Bursa : Bursa Kültür A.Ş., 2011.
2011 BD 4587

47 Tasavvufî hikmetler : İskenderi, Ataullah Kara, Mustafa İstanbul : Dergah Yayınları , 2003
2003 AD 10176


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder