25 Temmuz 2018 Çarşamba

ÜÇ BOYUTLU İHRACAT: VİZYON, MİSYON ve İNOVASYON
Konuları boyutlandırmak her zaman daha net ve kapsamlı değerlendirmeleri de beraberinde getirmektedir. Hele de üç boyutlu bir bakış değişik ve çeşitli bakış açılarından ortaya çıkan farklı perspektiflere de öncülük etmektedir.  

İhracat biz Türklerin 20.yüzyılın son 20 yılından başlayarak tanıştığımız bir olgudur. Çok geç bir tanışmadır sözkonusu olan. Malların bir ülkeden diğerine gönderilmesi anlamındaki ihracat tabirine ilk kez İngiliz dilinde 1660’larda rastlanmıştır. Demek İngilizler takriben 400 yıldır ihracatı milletlerine meslek edinmişler.

Export (v.): by 1610s, “carrying out of a place;” perhaps from late 15c., from Latin exportare “to carry out, bring out; send away, export,” from ex “out, away” (see ex-) + portare “to carry,” from PIE root *per- (2) “to lead, pass over.” The sense of “send out (commodities) from one country to another” is first recorded in English 1660s. Related: Exported; exporting; exporter.


Türkler için ise binlerce yıllık İpek Yolu ticaretine, Büyük Asya’yı, Küçük Asya’yı, Rumeli’ni kervansaraylarla şenlendiren, donatan bir geleneğe rağmen ancak 1980’lerde içselleştirdiğimiz bir tanışıklıktır. Tanıştıran kişi ise büyük bir devlet adamımızdır: Merhum Turgut Özal. 

Vizyon ve ihracat kelimeleri dilinden hiç düşmeyen Özal’ın Vizyonunu bu sefer yine kendi vizyonunla Türk Asrı olması için çabaladığımız 21.yüzyılın ilk çeyreği bitmeden 500 milyar dolar seviyesine çıkarmak vizyonunu, bu bayrak yarışında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2012 yılından başlayarak uygulamaya koymuş, bayrağı eline almıştır.

İhracatı kendisine misyon edinmiş bir profesyonel olarak 35 yıldır ihracatçıyım. Bu misyoner mesleğini yaygınlaştırmamız, gençlerimize de benimsettirmemiz, sevdirmemiz lazımdır. O manada deneyimlerimi de kitaba aldım.

Vizyon ve Misyonu fiiliyata geçirmek ise ancak inovasyonlar ile hayatiyet kazanacaktır. İhracatta İnvasyon Sistematiği de kitabımızdaki projelerden birisi olarak geliştirilmiştir.

Hasılı; İhracat bizleri dış dünya gerçekliği ile tanıştıran, görüştüren, anlık gelişmeleri takip ederek kendimizi yenilememizi sağlayan bir aksiyon. Terkibini; Vizyon, Misyon ve hele de İnovasyonlar ile yapabilirseniz, Milletinize en büyük bir hizmeti yapmış olursunuz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder