31 Temmuz 2018 Salı

Bürokratik Oligarşi; Bülent Ağaoğlu

yök tez araması tümü: 2 sonuç var.29.05.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Elitizm ve bürokrasi: Türkiye örneği / Elitism and bureaucracy: Sample of Turkey
Yazar:İBRAHİM GÜL
Danışman: PROF. DR. AHMET ALPAY DİKMEN
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Yönetim Bilimleri Bilim Dalı
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin:Bürokrasi = Bureaucracy ; Elitizm = Elitism ; Kamu bürokrasisi = Public bureaucracy ; Kamu yönetimi = Public administration ; Türkiye = Turkey ; İdari vesayet = Administrative tutelage
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2017
147 s.
Tezde,bürokratik Bürokratik vesayet esasen, bürokratik elitizmi, kolluk kuvvetleri elitizmi, bürokratik oligarşi ve/veya jurostakrasi kavramları incelenmektedir. Her ne biçim, koşul ve uzamda olursa olsun bürokratların yönetimi yönlendirip yönetmeleri bir vesayet biçimidir. Bürokratik vesayet kavramı ile benzer kullanım alanlarına sahip kavramlar, "demokratik vesayet", "pretoryen rejim", "vesayet rejimi" ve "elitizm" kavramları olmasına rağmen "vesayet" benzer manada kullanılan elitist yapıların genel adı olabilir. Elitist vesayetçilik kavramı ilk bu çalışmada kullanılacaktır. Ancak tezin ana çerçevesi kolluk kuvvetlerinin elitist yapılanmaları olduğundan bürokratik vesayet kavramı tercih edilmiştir. Bürokratik vesayet, kendine özgü bir vesayet ilişkisi sergilemekte olup Türkiye'de fenomen bir kavram haline gelen "paralel yapı" ile örtüşük/eşdeğer kavram olarak bu çalışmada kullanılmaktadır. Bürokratik vesayet kavramı Türkiye gerçeğinde son 20 yıllık bir dönem özelinde incelenmektedir. Çalışmanın konusu bürokratik vesayet olarak adlandırılan duruma yol açan meri hukukun (law in force) sağladığı özel yetki/ler dolayımı ile yaratılan bürokratik rejim; yani bürokrasiyi ele geçirip otoriteye şantaj yapan, kendilerini devletin sahibi sayan hizip gruplar, "devlet otoritesinin parçalanması" şeklinde ifade edilen kritik görevlerde bulunan kamu görevlilerinin bir ideoloji merkezinde mensup oldukları ideolojinin inananları ile müşterek veya onların yardımı ile çelik bir örgütsel yapı oluşturmak suretiyle devleti parçalamalarını ifade etmektedir.

------------------------------.

2Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Yatırım Destek Ajansı'nın toplantısında yatırımcılara
seslendi. 

"Geldiğimden beri en büyük kavgam bürokratik oligarşiyledir" 

diyen Başbakan Erdoğan, bürokratik oligarşinin ne tür ıstıraplar yaşattığını çok iyi bilen birisi olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan,

"Henüz dört dörtlük bunu aşabildik mi? Hayır. Daha yapılması gereken çok şeyler var. Ama aşıyoruz ve
aşacağız. Çünkü, bürokratın havası hep şudur. 'Bugün git yarın gel', alır dosyayı koyar rafa. Yani bir kere
şu olmuş, bu olmuş yatırımcı geliyor, gelecekmiş, umurunda değil. Ve bir de özel bağlantılar kurma
gayreti içerisine girerler" 

dedi. (www.sabah.com.tr, 25.09.2011). Erdoğan; 

"Sistem düzgün kurulmamış,
sistemde yaşadığımız sıkıntılar var. Düzgün kurulmadığı için umulmadık yerde umulmadık şekilde
bakıyorsunuz bürokrasi, bürokratik oligarşi karşınıza dikiliyor"

(www.haberaktuel.com.tr, 17.12.2012). [Aşağıdaki tezde sfg. 175]

Ak Parti iktidarları döneminde Türkiye'de siyaset-bürokrasi ilişkisi (2002-2012) / Politics-bureaucracy relation at Ak Party governments era in Turkey (2002-2012)
Yazar:TAHSİN GÜLER
Danışman: PROF. DR. MUSA EKEN ; PROF. DR. ABDULLAH YILMAZ
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:Adalet ve Kalkınma Partisi = Adalet ve Kalkınma Party ; Bürokrasi = Bureaucracy ; Dönüşüm = Transformation ; Kamu bürokrasisi = Public bureaucracy ; Oligarşik = Oligarchic ; Siyaset = Politics ; Siyasi partiler = Political parties
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2015
332 s.
Siyaset-bürokrasi ilişkisi öteden beri kamu yönetimi disiplininin en temel ve tartışmalı konusu olmuştur. Bu ilişki parlamenter sistemlerde çoğunlukla bürokratlar ve siyasetçiler arasında üstünlük arayışıyla güdülenen gerilimli bir süreci barındırmaktadır. Bu ilişkinin niteliği hukuk devletinde anayasa ve yasalarca çizilir, ancak anayasa ve yasalarca çizilen bu çerçeve, uygulamada mevzuatın ötesinde büyük ölçüde o ülkenin siyasal ve yönetsel gelenekleriyle, siyasal ve yönetsel kültürüyle biçimlenmektedir. Türk yönetim tarihinde en azından bin yıllık köklü bir geçmişe sahip bulunan geleneksel bürokratik anlayış dönem dönem siyaset-bürokrasi ilişkilerinde üstün ve belirleyici bir rol oynamıştır. Ancak bürokrasinin bu rolünün AK Parti iktidarı döneminde (2002-2012) ciddi biçimde sorgulanıyor olması bu dönemi incelenmeye değer kılmıştır. Bu bağlamda tez çalışması, siyaset ve bürokrasi kavramlarının genel gelişim çizgileri ile kamu yönetimi disiplini açısından birbirleriyle ilişkilerinin analizini yapmayı, siyaset-bürokrasi ilişkisinin tarihi bürokratik imparatorluk geleneğine sahip Türkiye'de AK Parti iktidarı döneminde (2002-2012) gerçekleştirilen kamu yönetimi reformları bağlamında incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede çalışmanın temel hipotezi, AK Parti iktidarının ilk on yıllık döneminin, bürokrasinin, siyasetin dönüştürücü etkisine direndiği, AK Parti'nin ise bu direnci kırarak bürokrasiyi asli pozisyonu olan "kamu hizmeti aygıtı"na dönüştürme yolunda hareket ettiği, daha çok çatışmacı, sonlanmamış ancak siyasetin çeşitli kazanımlarla etki alanını önemli ölçüde genişlettiği bir süreç olarak yaşandığı iddiasını içermektedir. Türk siyasetinde 2000'li yılların en önemli aktörü olarak AK Parti'nin bürokratik vesayeti dönüştürme yolunda izlediği stratejinin çözümlenmesi, dönüşüm sürecinin egemen aktörü haline gelme iradesini göstermesini sağlayan kodların anlaşılabilmesinde önemli bir çaba olacaktır. Çalışmada Türkiye örneğinde yorumsamacı bir yaklaşımla eleştirel literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın ana konusunu teşkil eden "AK Parti iktidarının bürokrasiyi dönüştürme" çabalarını açıklamada birincil kaynaklar olarak parti tüzüğü, seçim beyannameleri ve hükümet programları, parti ileri gelenlerinin partinin siyasal kimliğine ve siyasetteki misyonuna ilişkin beyanatları, AK Parti iktidarının ilk on yıllık (2002- 2012) dönemine ilişkin kamu yönetimi reformları ve dönemin bürokrasiyi etkileyen yasal düzenlemeleri ile bunların kamuoyundaki yansımaları dikkate alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Siyaset, Bürokratik Oligarşi, Dönüşüm, Demokrasi

-----------------------------.

Erdoğan: En büyük rakibim bürokratik oligarşi - Birgün Gazetesi

https://www.birgun.net › Güncel

27 Nis 2016 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet yöneticileri olarak iş dünyasının önündekibürokratik zorlukları ve engelleri kaldırmakla görevli ...


Erdoğan: Benim en büyük rakibim, bürokratik oligarşidir - Son Dakika ...

https://www.sabah.com.tr › Gündem Haberleri

27 Nis 2016 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'da İş Formu'nda konuştu. Erdoğan, 'Önümüzdeki 5 yıl içinde 1 milyar dolar üzerine ...

Bürokratik oligarşiyi yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz - Son ...https://www.sabah.com.tr › Gündem Haberleri

17 Haz 2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bürokratik ...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder