17 Mart 2016 Perşembe

Hindistan Seyahati, Tamil Nadu ve Mumbai.. 3-14 Mart 2016
10 maddede Hindistan

İlk'ler

****************************************************

HİND DÜNYASI
 • GÖZLEMLER
 • MUMBAI/13-03-2016
 • HİLTİ-HİNTLİ
 • KUVVETLİ YÖNLER
 • ÇİN/HİNDİSTAN
 • AVRUPA-ÇİN-HİND
 • HİNT DÜNYASI
 • ALTIN ÇAĞ
 • TEMEL GÖSTERGELER
 • İŞHAYATI
 • KRONOLOJİ
HİNT'ERLANDIMIZ
 • ANAKITA-ANADOLU
 • HİNDOLOJİ
 • TARİHSEL ÇİZGİ
 • HİNDİSTAN'DAKİ DEVLETLERİMİZ
 • TÜRKLER VE HİNDİSTAN
 • TÜRK DÜNYASI VE HİNT DÜNYASI
 • ALTAY-ARYEN
 • DİL
 • İSLAMİYET
 • TASAVVUF
 • NAKŞİBENDİLİK
 • SÜRYANİLER
 • KATOLİKLİK
 • KURTULUŞ SAVAŞI
 • BÖLGESEL GÜÇLER BİRLİKTELİĞİ
 • HİNTerland
 • ASAM
 • ŞARKİYATÇILARIMIZ'IN ESERLERİ..HİNDOLOJİ
 • SEBK-İ HİNDİ
 • DIŞ TİCARETİMİZ
 • ÖNERİLER
 • YOLLAR
 • HİND-AVRUPA
 • TAMİLCE-TÜRKÇE

FOTOĞRAFLAR 
 • TAMİL NADU
 • MUMBAİ

*******************************************************************

10 maddede Hindistan

1- Ortadoğu: Hint Kıtası (laboratuvar)
2- Din: Alemi İslam'ın yarısı Hint'de yaşıyor.
3- Dil: Sümerce-Tamilce-Dravitçe-Orduca
4- Devlet: 4/16
5- Türk Dünyası- Hint Dünyası: Türkistan ve Hindistan'ın ortak paydası çokkültürlülük'tür.
6- 
​Büyüme Hızları: ​Türkistan​ (%8) -Hindistan​ (%7.5)​

7- Altay-Aryen
8- Tasavvuf-Tefekkür
9- Anadolu-Anakıta (Mother India). Sonradan İslamlaşma. Anadolu ve Hindistan'ı Türk'ler (Gazneliler-Selçuklular) islamlaştırıyor.

10-Sıfır'ı Hint buldu, Türk Harezmi matematik işlemlere uyguladı; bütün bunları alıp uygulayarak Sıfır'ı Bir yapan ise Avrupa oldu. Zor olan sıfır'ı bir yapmak ise bunu ne Türkler ne de Hint yapmıştı.

*******************************************************************

İlk'ler


 1. İlk Hindolog: Biruni
 2. İlk Seyahatname: Seydi Ali Reis, Memalik
 3. Hind Matematiği: Harezmi
 4. Unesco: Tac Mahal


HİND DÜNYASI


GÖZLEMLER
 1. Çocuklar, büyüklerin ayaklarına eğiliyor (saygı).
 2. Kadınlar saçlarını boyamıyor.
 3. Çok katlı binalar yok.
 4. Erkekler cılız, kadınlar sağlamyapılı
 5. İşçiler giyimlerini hergün değiştiriyordu
 6. Sari kıyafeti
 7. Köyde gece elektrik yoktu
 8. Motorsiklette 4 kişilik aile
 9. İnsanlar akıl dinliyor, hızlı çalışıyor, saygılı, müşfik
 10. Yeni Hükümet (2014 Mayıs) kolaylık sağlıyor, ekonomi büyüyor.
 11. Üniversiteler iyi
 12. Sağlık sektörü 
 13. Okullar Cumartesi öğlene kadar açık
 14. 4 yaşında başlayan eğitim 16 yaşına kadar sürüyor.
 15. Giant Family (4 kuşak)
 16. Politikacı: Jeep Motorsiklet Bisiklet
 17. Tuvalet: Siyasetçinin Evinde
 18. Şeker hastalığı çok yaygın
MUMBAI/13-03-2016
 1. India Gate yapısı ve civarındaki yapılar
 2. Sokaklarda yatanlar
 3. Müslüman yoğunluğu
 4. Eski Mimari/Evler
 5. 1948'de India Gate'den gitmiş İngilizler.
 6. Çok oymalı Mimari
HİLTİ-HİNTLİ
 1. Hilti-Hintli
 2. Makine-Manuel
KUVVETLİ YÖNLER

 1. Metafizik
 2. Yazılım
 3. Satranç, MS 6. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıktı.
 4. Tefekkür
 5. Meditasyon/Yoga
 6. Indian Mathematics.. Tek/Çift numara
 7. Çokluk Yokluk (Sıfır) Yoksulluk
 8. Bolywood-Yeşilçam
 9. Buda
 10. Gandi Hanedanı (Bush)
 11. Nehru: İlk Başbakan
 12. Çokrenklilik, çokkültürlülük,çokdillilik, çokdinlilik, çoketnililik=HİNDİSTAN
 13. Eğitim http://blog.kavrakoglu.com/hindistanda-universite-1/http://blog.kavrakoglu.com/tag/hindistanda-universite/
 14. Maliyet fikri çok önemli
 15. İki yanı Okyanus'la çevrili
 16. Tasavvuf-Tefekkür
 17. Aryen
 18. Kuzey/Güney
 19. ABD, İngiltere
 20. Hinduizm: Milli Din
 21. Bağlantısızlık
 22. Temel Kavramlar: http://leventagaoglu.blogspot.com.tr/2016/03/hint-dunyasnn-hindoloji-temel-kavramlar.html
İNOVASYON
 1. Tersine İnovasyon (W)
 2. Tutumlu İnovasyon
KAYNAKLAR
 1. İskender İmparatorluğu
 2. National Geographic India
 3. Uygarlıkların Grameri
 4. İngiliz aklı (notlarım)
 5. Marko Polo
 6. İmge Yayınevi
ÇİN/HİNDİSTAN
 1. Çay Arkeolojisi
 2. Çin/Hindistan: Mao/Mahatma
 3. Çin/Hindistan: Çay, Demokrasi/Köy, Devlet Fikri (Türk), Kopyacılık, Ticaret (Hoffmann),  Sıfır, Din (Buda/Hint) 
 4. india sustains democracy with lowest income. she is the biggest democracy in the world. she verifies that democracy is not only for rich (est)..

AVRUPA-ÇİN-HİND
 1. Aristo-Konfiçyus-Buda
 2. Avrupa'nın temellerinde hangi H vardı? Helen, Hint?
HİNT DÜNYASI
 1. Hintli: ABD, Afrika (Doğu), HindiÇin, ASEAN
 2. Google CEO: Sundar Pichai, Tamil, 50 milyon dolar/yıl maaş.
 3. ABD: %2 Hintli
 4. Singapur: en çok Tamil
 5. Eyaletler Haritası
ALTIN ÇAĞ
 1. Güney Asya'da 4 ile 5.yüzyıllarda yaşanan ve felsefe alanında 7/8.yüzyıla kadar süren "Altın Çağ"da, Güney Asya, bilim ve felsefe alanlarında Doğu'ya, sadece matematik, tıp ve halk felsefesi alanlarında ise, Batı'ya doğru tarihinin en büyük yayılımını gerçekleştirmiştir. 
 2. Güney Asya, "Nil-AmuDerya bölgesi"yle beraber, Avrupa  Yeniçağı öncesinde en geniş kültürel yayılım alanına sahip bölgedir. (Felsefe Atlası, s.102)

TEMEL GÖSTERGELER
 1. Satınalma Gücünde dünyada 4.sırada
 2. Dünyanın 12.büyük ekonomisi
 3. Nüfus https://twitter.com/wef/status/683084545139306496
 4. 2050 Nüfus 1.Hindistan 1705,  2. Çin 1348, 6.Pakistan 310, 8.Bengladeş 202  
İŞHAYATI
 1. Hindistan'ın 2.zengin işadamı İstanbul'da iş yapmış: http://www.bhooshan.com/tag/dhirubhai-ambani/
 2. TradeMap
 3. İlk Seyahat: Pakistan, 1995
 4. Türkiye'nin Pakistan ile Ticareti:http://simurg.com.tr/ru-ru/urun/dergi-sureli-yayin/36393/avrasya-dosyasi-uc-aylik-uluslararasi-iliskiler-ve-stratejik-arastirmalar-dergisi-afganistan-ve-pakistan-ozel-sonbahar-kis-1998-99-cilt-4-sayi-3-4.aspx
 5. Şehirler (İş): Ahmetabad, Coimbatore, Bangalore, Puny, Mumbai
HİNDUİZM
 1. http://blog.kavrakoglu.com/inanc-dosyasi-11-hinduism-6/
 2. İnanç Dosyası 11 | Hinduism 6
 3. İnanç Dosyası 10 | Hinduism 5
 4. İnanç Dosyası 9 | Hinduism 4
 5. İnanç Dosyası 8 | Hinduism 3
 6. İnanç Dosyası 7 | Hinduism 2
 7. İnanç Dosyası 6 | Hinduism 1
KRONOLOJİ
 1. MÖ 9000: Tamul Sangam Edebiyatının farazi başlangıç tarihi
 2. MÖ 3000-2500: Mohenco Daro Medeniyeti
 3. MÖ 1375: İlk Aryalıların İndus'a girmesi

HİNT'ERLANDIMIZ


ANAKITA-ANADOLU


 1. http://www.kitapyurdu.com/kitap/avrupanin-anasi-anadolu/40203.html
 2. “Hindistan bir anadır. Onun iki çocuğu vardır. Bunların biri Türkler diğeri ise Hintlilerdir” Gandhi
 3. “India is mother of both Hindus and Muslims” https://www.google.com.tr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E2%80%9CIndia+is+mother+of+both+Hindus+and+Muslims%E2%80%9D


HİNDOLOJİ
 1. Hindoloji: Harezmi, Biruni
 2. Horasan: Ara Bölge Aryenler İran-Hindistan arası
 3. Nehru-Gandi: Hindistan
TARİHSEL ÇİZGİ
 1. Gazneliler-Timur-Babür (950-1850) : 900 yıl
 2. Çin: MÖ 1200- MS 750: 2000 yıl
 3. Gazneli-Selçuklu-Timur - Babür
 4. Gazneli Mahmud-Harezmi-Biruni-Cüvendi-Ekber Şah-Bahadır Şah-Şey Galip-İkbal (Sialkot, Pakistan) - Hamidullah (Haydarabad) -Fazlurrahman (Hayber-Pahtunhva , Pakistan)
 5. Gazneli'yi (Hind) yıkan Selçuklu, İran'a açılır.
 6. Türkistan: Çin, Hindistan-Pakistan, Afganistan, İran, Anadolu (Turchia), Rumeli
 7. "Ahmet Cevdet Paşa’dan beri bu memlekette kimse bir Hamidullah, bir Fazlurrahman veya bir İkbal aramasın."http://www.milliyet.com.tr/-olmasa-da-olurdu-meselesi/ilber-ortayli/pazar/yazardetay/17.11.2013/1793357/default.htm
 8. Yahya Kemal-Halide Edip Adıvar-Yusuf Hikmet Bayur-Bülent Ecevit
 9. Tuna'dan Timor'a İslam Hattı
 10. Hint Okyanusu etki alanımızda
 11. Hanefi Kuzey İslam Hattı: İstanbul-Bengladeş- Chittagong
 12. Kaşgar-Lahor-Keşmir-Hindistan-HindiÇin
 13. Ecdat incelemiş, araştırmış (Harezmi, Biruni)
HİNDİSTAN'DAKİ DEVLETLERİMİZ
 1. Kuşhan Krallığı: Güney Asya tarihinde baskın bir Hint ve Orta Asya gücü olan yegane imparatorluk http://www.halukberkmen.net/pdf/104.pdf https://tr.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%9Fan_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu http://www.halukberkmen.net/pdf/105.pdf
 2. Peşaver: Kuşan İmparatorluğunun yönetim Merkezi.
 3. CB Forsu
 4. Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420-552)  
 5. Gazneliler (M.S. 962-1183) 
 6. Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368-1501) 
 7. Babür İmparatorluğu (M.S. 1526-1858) 
TÜRKLER VE HİNDİSTAN
 1. Türkistan (Altaylar) ve Hindistan (Himalayalar)
 2. Türklerin Hintlere üç tane armağanı vardır.
  Birincisi Tac Mahal’dir. İkincisi Urduca (Ordu Dili). Üçüncüsü Şeyh Galip ve Divanı. Bir dil bilimci olarak Nehru’un bu sözünü maddi olarak değerini ton/altın cinsinden ölçecek adam arıyorum. http://yalcinkocak.com/26-eylul-dil-bayrami/
 3. Horasan: Ebu Hanife, Mevlana, Hacı Bektaşı Veli
 4. Osmanlı Babür bağlantısını unutmuşuz. Commonwealth Topluluğu'na iltica etmişiz.
 5. İngiliz, Arap (para) ve Hind (yazılım) kaynaklarını kullanmaktadır.
 6. Ortadoğu ilk olarak, İngilizler tarafından Hindistan'a verilen bölgesel addı. 1858'de Hindistan, İngiltere'nindir artık. 
 7. The term "Middle East" may have originated in the 1850s in the British India Office. However, it became more widely known when American naval strategist Alfred Thayer Mahan used the term in 1902 to "designate the area between Arabia and India". During this time the British and Russian Empires were vying for influence in Central Asia, a rivalry which would become known as The Great Game. Mahan realized not only the strategic importance of the region, but also of its center, the Persian Gulf. He labeled the area surrounding the Persian Gulf as the Middle East, and said that after the Suez Canal, it was the most important passage for Britain to control in order to keep the Russians from advancing towards British India. Mahan first used the term in his article "The Persian Gulf and International Relations", published in September 1902 in the National Review, a British journal.
 8. Hinduzim: Milli Din
 9. Budizm: Çin, Japonya, Kore, Uygur, ASEAN
 10. Büyük Mütefekkirlerimiz, Hind'i yazmışlar; Harezmi, Biruni, Halide Edip, Cemil Meriç, Bülend Ecevit.
 11. Cemil Meriç ve Hind: http://www.tefekkurdergisi.com/YazarYazi-Cemil_Meric_ve_Hint-397230-152149.html
 12. İngiliz; Hind, İran, Mısır ve Osmanlı'daki Türk mirasını ele geçirmiştir; o mirasın üzerine oturmuştur.
 13. Güney Asya, Yarımadalar: Hicaz, Hind, HindiÇin'i
 14. Tasavvuf'un Hind kaynakları
 15. Hint kitasinda Arap cografyasindan daha fazla musluman var. Oralari gezen Biruni buyuk bir hazinedir.
 16. Zaten türkiyeden talepleri biz burda dilimizi ardindan da kültürümüzü kaybettik. Turkiye ya bize ogretmen gönderip çocuklarımıza türkçe ogretsin ya da çocuklarımızı türkiyede egitip bize geri göndersin.
 17. Kesinlikle el atılması ilişkilerin geliştirilmesi gereken bir cografya.
 18. Bugünkü hindistan da 100 milyon civarı turkten bahsediyor ama dünyanın beste bir nüfusuna sahip bi ülkede dort türk devleti atlatmış bir yerde daha fazla türk vardır eminim
 19. mankurtlastirilmis yapimiz yikilacak evelallah. osmanli ya bakisimiz ile hinde bakisimiz degisecek insallah. dunyanin ilk tasavvuf kongresi mart ortasinda hintte yapildi.
 20. Mekanı. Hindistan tasavvufu cok daha kolay benimseyecek  bir altyapı ve birikime sahip.
 21. En azindan tekkeler orada kapali degil. Hint Tekkeleri varmis bizde de bir zamanlar. 
TÜRK DÜNYASI VE HİNT DÜNYASI
 1. Türkistan ile Hindistan sınır komşusudur.
 2. Lahor, Agra ve Yeni Delhi şehirleri Türk Mimarisi'nin en nadide eserlerini bağrında taşımaktadır. Lahor, Babür hükümdarlarının ikamet ettiği yönetim merkezidir (16,17.yy)
 3. TD: Türkiye, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan
 4. HD: Hindistan, Pakistan, Bengladeş, Sri Lanka, Nepal, Butan, HindiÇini
 5. Kaşgar-Hotan-Kaşmir-Lahor
 6. Felsefenin yeni ikametleri: Kahire, Tahran, Beyrut, Lahor (felsefi yenilenmenin temsilcisi İkbal ile Pencap eyaletindeki Lahor)  
 7. CB Forsundaki 4 Devlet (Akhun,Gazneliler,Timur,Babür) Hindistan'da egemenlik sağlamış.
 8. Birlikte yaşama deneyimi
 9. İran'da Şiilik deneyimi yaşayan Türkler, Hint Dünyasına Hanefiliği taşımışlar.
 10. "Bizim edebiyatımızda Hindistan seyahatnamelerinin ayrı bir yeri vardır. Şark tarihinde ebedileşen mutebahir bilgin Hinduların bile kabul ettiği ve Nehru’nun dahi sitayişle zikrettiği eser El-Biruni’nin Hind Seyahatnamesi’dir. Farsça ve Arapçası mükemmel olan El-Biruni Hindistan için Sanskrit dilini bile öğrenmiştir. Verdiği bilgiler bir yana; bu ülkenin kendi sınırları içinde kalan birtakım bilgilerini kullanan ve bilimini de Şark dünyasına aktaran adamdır." Ortaylı
 11. Biruni, Evliya Çelebi gibi Hind ülkesini dolaşmış ve kitaplaştırmış. 2015 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlandı.  http://e-magaza.ttk.gov.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=82&product_id=5391
 12. http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/ldpd_5949073_001/ldpd_5949073_001.pdf
 13. https://ia802708.us.archive.org/13/items/alberunisindiaac01biru/alberunisindiaac01biru.pdf
 14. https://archive.org/stream/alberunisindiaac01biru/alberunisindiaac01biru_djvu.txt
 15. İran'dan evvel Hind ilgimizi çekmiş, Hind'den devşirdiklerimiz var (Tasavvuf, Sıfır, Aritmetik)
 16. HİND DÜNYASI, 700 milyon Müslüman nüfusu ile Maturidi-Hanefi çizgidedir.
 17. VEDA'lar ülkesidir.VEDA=AYASOFYA=KUTADGU BİLİG
  Anlam hepsinde aynı: KUTSAL BİLGİ
 18. BM5'in ABD, Rusya, İngiltere, Çin, Fransa'sı na karşı BÖLGESEL GÜÇLER BİRLİKTELİĞİ sergileyelim.
 19. Türk Sanayii ürünleri'ne ihtiyacı olan bir pazardır Hind pazarları..
 20. Türkistan ülkelerinin ve Hindistan'ın ortalama kalkınma hızı %7-8. Uygur Türkistan'ı da önemli bir bağlantı noktası.
 21. TÜRK DÜNYASI'nı HİND DÜNYASI ile buluşturalım.
 22. Öneri: HİND DÜNYASI AÇILIMI
 23. Dünyaya BİRUNİ ile biz tanıtmışız; sonra birden durmuşuz.1000 yıl sonra yeniden hareketlenelim.
 24. Amerika'yı değil ama HİND'i yeniden keşfedelim.
 25. Hindistanda Türk İzleri
  http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20070388
  http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20070488

  http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20070588
 26. "Modern Osmanlı asırlarında Hind seyahatnamelerinin en ilgincini direktör Ali Bey kaleme almıştır. İstanbul’dan Bağdat ve Basra üzerinden Hint alt kıtasına yaptığı seyahat, zeki ve dünyayı tanıyan bir gözlemcinin bilinmesi gerekli ifadeleridir. Hindistan üzerine yazılan seyahatnameler içinde üslubu güzel, muhtevası itibariyle en anlamsız olanı da Falih Rıfkı Bey’inkidir. Anlattığı Hindistan’ın kendi olmaktan çok, onun olmasını istediği Hindistan’dır.
  Halide Edip devrin Hint aydınlarıyla dostluk etti
  1930’larda Hindistan üzerine bir Türk aydının, Halide Edip’in kaleme aldığı kitap; yani “Inside India” ise zamanında müthiş etki yaratmıştı. Müslüman Hindistan’ın gerektiğini anlatan bu kitap halen tartışılır ve bilinen bir klasiktir. Halide Hanım Hindistan’da uzun kaldı. Aligarh İslam Koleji gibi kurumlarda dersler verdi. Devrin büyük Hint aydınlarının hepsiyle dostluk etti. Yazdığı rapor kitap ülkenin geleceğine işaret eden temel eserlerden sayılıyor." Ortaylı
ALTAY-ARYEN
 1. Aryen Hattı: Hindistan, İran, Avrupa
 2. Altay'lardan inen Türkler Aryen topraklarında hakimiyet sağlıyor. Aryenlerle birlikte yaşıyor
 3. Rumeli (Roma) ve Hindeli (Aryen)
DİL
 1. Urduca
 2. Dravit Dilleri (https://global.britannica.com/topic/Dravidian-languages)
 3. Tamilce
 4. Güneş Dil Teorisi
 5. Sümerce-Tamilce ilişkisi

İSLAMİYET
 1. Müslümanların yarısı Hint Dünyası ülkelerinde yaşıyor.
 2. "Müslümanların %19'u Arapça, %21'i Türkçe konuşmaktadır, en büyük grup Urduca konuşanlardır." Ömer Tuğrul İnançer
 3. Hanefilik (Pakistan, Hindistan, Bengaldeş)
 4. Hanefilik Ekseni 700'lü yıllarda İslamiyetin erken çağlarında Horasanlı Bilge İmam-ı Azam Ebu Hanife, İslamiyetin sistemleştirilmesinde sabırlı ve gerçekçi, imanı akıl ile meczeden adımlar atarak, İslamiyetin en geniş mezhebinin ilerde Balkanlardan Hindistan'a, Bengaldeş'e; Tataristan'dan Mısır'a uzanacak bir iman&gönül birlikteliği yaratılmıştır.
 5. Hindistan Türkiye ve Türkistan haricindeki coğrafyalardan Hindistan'da Türk Babür İmparatorluğu İslamiyeti altkıtada zengin bir medeniyet seviyesine yükseltmiş, Yamuna nehri kenarındaki Agra kentini Taç Mahal ile şenlendirmiştir. Osmanlılar döneminde ise İstanbul'da Hint Tekkeleri varlıklarını sürdürmüşlerdir.
 6. Hindistan'da Yamuna nehri kıyısında İslam Medeniyeti'ni temsilen Babür Türk İmparatorluğu tarafından inşa edilen Tac Mahal Türbesi ile, Edirne'de Meriç Nehri civarında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Selimiye Camii; UNESCO Dünya Mirası Listesinde birbiri ile yarışmaktadırlar.
 7. Prof Deepa Kumar; http://deepakumar.net/ http://www.kitapsihirbazi.com/kitap/islamofobi-imparatorlugunun-siyaseti-p611360.html
 8. Kuzey İslam'ı (Hanefilik) çizgisi 
  • Türkiye, 
  • Balkanlar, 
  • Türkistan (Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan), 
  • Mısır (bazı bölgeler), 
  • Ortadoğu'nun kuzeyi (Suriye, Irak, Ürdün), 
  • Hindistan alt kıtası (Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'da), 
  • Çin'in Sincan Uygur eyaletinde, 
  • Kafkaslar'da yaygınlaşmış, ortaya büyük bir harita çıkmıştır. 

  Maturidilik (844-944) ile inanç yönü derinleşmiştir.

  Hanefi mezhebi dört Sünni mezhebin nüfus açısından en genişidir. Takipçileri tüm İslam aleminin yaklaşık %56'sını oluşturmaktadır.


TASAVVUF

 1. El Hucviri: Pencap tasavvufunun kaynağı: Keşfu'l-Mahcub sahibi Gazneli Ali El-Cüllabi El-Hucviri, Yani "Data Genc Bahş." Mezarı Lahor'da. Ahmet Yesevi'den önce doğmuş. (ö.1049) http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c18/c180267.pdf
 2. Pencap PK ( Lahor, Multan, Sialkot)
 3. Pencap IND (Sirhind) 
 4. Hint Tekkeleri (İstanbul, Konya)
 5. El Hucviri, İmam Rabbani, Bahaeddin Zekeriyya, Muhammed İkbal
 6. Nakşibendilik, Sühreverdiyye
 7. http://worldsufiforum.com/
 8. http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/musa-dede_459/ustamin-gonlunde-gittigim-hindistandaki-dunya-sufi-forumu-izleni_40084971
NAKŞİBENDİLİK
 1. Pencap eyaletindeki Sirhind kenti Nakşibendi Sufi tarikatının doğduğu yer 17.yy. Sirhindi 17.yy
 2. Adı/ Mezarı/ Doğum Tarihi/ Ölüm Tarihi
 3. Ahmed Sirhindi, İmâm Rabbânî, Müceddid Elf Sânî Sirhind-Fategarh, Hindistan 14 Şevval 971 Hicrî 25/26 Mayıs 1564 28 Safer 1034 Hicrî 9/10 Aralık 1624
 4. İmâm Hâce Muhammed Masum (Farukî, İmâm Rabbânî'nin üçüncü oğlu) Sirhind-Fategarh, Hindistan 1007 Hicrî 1598/1599 9 Rebiülevvel 1099 Hicrî 13/14 Ocak 1688
 5. Muhammed Saif ud-Dîn (Farukî, Muhammed Masum Farukî'nin oğlu)
 6. Sirhind-Fategarh, Hindistan 1049 Hicrî 1639/1640 19/26 Cemaziyelevvel 1096 Hicrî Nisan 1685
 7. https://tr.wikipedia.org/wiki/Nak%C5%9Fibendilik

SÜRYANİLER
 1. 5,5 milyonluk Süryani Ortodoks Kilisesi'nin Hindistan ayağındaki Süryaniler , 4.yy da Urfa'dan göç eden 72 ailenin soyundan gelen ve Kenanlı Toma'ya istinaden Kenanlılar (Knonoye - Knanaye) olarak isimlendirilen, bu bölgedeki Hindularla kaynaşarak oluşan Süryani Kilisesi'nin ve tarihinin özgün bir parçasını oluşturmaktadırlar. Sayılarının yaklaşık 3,5 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Süryani Kökenliler için de toplam  7 ile 10 milyon arasında bir  popülasyondan söz edilmektedir. Haberi hazırlayan Enis Tayman'a teşekkür ederiz. http://www.suryaniler.com/suryani-tarihi.asp?id=818
 2. 3,5 milyonu Hindistan’da olmak üzere yaklaşık 5,5 milyon Süryani Ortodoks'un dini liderliğini Patrik Moran Mor İğnatiyos I. Zekka Iwas ve ona bağlı olan Hindistan’da bulunan Doğu Mafiryanı Mor Baseliyos I. Toma ve 40 metropolit yapmaktadır.  
 3. http://www.morgabriel.org/minisozluk_mafiryan.html 
 4. http://www.morgabriel.org/haber150.swf
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Indian_Oriental_Orthodox_Christians
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Baselios_Thomas_I
 7. http://www.malankaraworld.com/library/History/Resources_history-jacobite-church.htm
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Malankara_Jacobite_Syrian_Christian_Church
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Oriental_Orthodoxy_in_India
 10. Dünyada günümüzde 5 milyon Süryani vardır. 3 milyonu Hindistan’da yaşar. Büyük bir kısmı da 4.yy ‘da Urfa’dan gitmiştir.
 11. Süryani Kadimler, aynı tarihlerde çıkarılan Şapka İktisası Kanunu’na ilk uyanlar oldular. (Türkiye’deki Süryani ruhanilerin, diğer cemaatlerin aksine fötr şapka giymeleri geleneği bu çabaların mirasıydı.) 1928 Harf Devrimi’nden itibaren ayin metinlerinden bir bölümü ile yazışmalarını Türkçe yapmaya başladılar. (P. Gabriel Akyüz, TümYönleriyle Süryaniler, Mardin, Anadolu Ofset,. 2005, s. 456.) Ancak İlyas Şakir Efendi’nin büyük bir Süryani cemaatinin yaşadığı Hindistan’ın Malabar bölgesindeki Kerela eyaletine bağlı Mancanikara köyünde 13 Şubat 1932 günü vefat etmesinden sonra radikal bir karar alındı. 1933 yılında, Patriklik Merkezi, ‘cemaatin arzusu doğrultusunda’, ‘görülen lüzum üzerine’ ve güya ‘muvakkaten’ (geçici olarak) Mardin’den Humus’a taşındı. Ancak geri dönmek mümkün olmadı ve Patriklik 1959’da nakledildiği Şam’da kaldı. 1933’ten sonra Mardin’de sadece bir metropolit bulunduruldu. Patrik İlyas Şakir Efendi’nin kendisine halef olarak, Türklere ve Türk devletine yakın bir ilahiyatçı ve kültür adamı olan Mardinli Yuhanna Dolabani yerine Musullu Afram Barsavm’ı seçmesi de Patrikliğin Türkiye’ye dönmesinin önünde resmi engel olmuştu. http://arsiv.taraf.com.tr/yazilar/ayse-hur/mezopotamyanin-kadim-halki-suryaniler/3112/
 12. Hindistan Süryanileri ss.316-320 https://www.academia.edu/6453430/GE%C3%87M%C4%B0%C5%9ETEN_G%C3%9CN%C3%9CM%C3%9CZE_S%C3%9CRYAN%C4%B0LER_VE_S%C3%9CRYAN%C4%B0LER%C4%B0N_T%C3%9CRK%C4%B0YEYE_ETK%C4%B0LER%C4%B0_%C4%B0D%C4%B0L_%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0

KATOLİKLİK

 1. Rahibe Teresa (doğum adı Agnes Gonca Boyacı, Arnavutça: Anjezë Gonxhë Bojaxhiu [ˈagnɛs gonˈʤa bɔˈjaʤju]; 26 Ağustos 1910, Üsküp – 5 Eylül 1997, Kalküta), Arnavut bir Katolik'tir. Hayırsever Misyonerler Cemaati'nin kurucusudur. Hayırsever faaliyetlerinden ötürü 1979 yılında Nobel Barış Ödülü kendisine verilmiştir.
 2. Her father may have been from PrizrenKosovo, while her mother may have been from a village near Gjakova.[22]
 3. Agnes Osmanlı İmparatorluğu'nun Kosova Vilayeti'ne bağlı Üsküp şehrinde doğdu. Babası bir Ulah, annesi ise Prizrenli Katolik bir Arnavut'tu. İki kardeşten küçük olanıydı. Babası yedi yaşındayken öldü. 18 yaşında rahibe olmaya karar verdi ve Hindistan'daki misyonerlik çalışmalarıyla tanınan Loretto Hemşireleri'ne katıldı. Teresa adını bu dönemde aldı. Kalküta'da St. Mary's Lisesi'nde coğrafya ve temel Hıristiyanlık bilgisi dersleri verdi. 1944'te aynı liseye müdür olarak atandı.
KURTULUŞ SAVAŞI
 1. Sind eyaleti
 2. Pencap eyaleti (Beş Sular, İndus ırmağının beş büyük yan kolundan meydana gelmiştir, Lahor, Multan, Sialkot. İslam dönemi 1206, Sihlerin çekirdek bölgesi 16.yy; Eyaletteki Multan kenti; İslam'ın Güney Asya'daki en eski siyasi ve kültürel ayağı, 712, Güney Asya'nın en eski sufi merkezi, Sühreverdiye sufisi Bahaeddin Zekeriyya tarafından kurulmuştur. 13.yy
 3. Bombay Chronicle
 4. 6 vagon altın
BÖLGESEL GÜÇLER BİRLİKTELİĞİ
 1. BM5'e Karşı: Bölgesel Güçler-6: BRIC&MINT (Rusya, Çin hariç) :Brezilya Hindistan Meksika Endonezya Nijerya Türkiye
HintERLAND
 1. Türk, Tamil, Tibetli, Tay, Türkmen, Tacik
 2. Farsça: İran&Hindistan (Aryenler)
 3. Ecevit: Sanksritçe
 4. Rumeli-Rumi (Anadolu)-İran-Horasan-Hindeli
 5. Ailede erkek egemen
 6. Nükleer Güç (halihazırda 8 nükleer santral inşa ediyor)
 7. Doğuda İran-Afganistan-Pakistan hattımıza Hindistan ve Bengaldeş'i de eklemeliyiz. (700 MİLYON MÜSLÜMAN) +Malezya, Endonezya, Açe, Timor: 1 milyar Müslüman Nüfus. (Ülkeler toplam nüfusu ise daha fazla) 
 8. Doğu (Pakistan) ve Batı (Bengladeş) da iki yanı (Kuzeyde) İslam ülkeleri ile çevrili
 9. Diller: Sanskritçe (Babür), Farsça (Selçuklu, Osmanlı), Arapça (Osmanlı)
 10. Antropoloji
 11. Projektörler dışarı
 12. Mütercim-Müteşebbis-Mütefekkir
 13. Hürriyet (1948), Hindu Times (1878), Cumhuriyet (1922)
ASAM
 1. ASAM http://www.takvim.com.tr/kultur_sanat/2015/04/01/hindistan-heyeti-asamda http://yalcinkocak.com/hindistan-heyeti-asamda/
 2. ASAM Pakistan makalesi
 3. ASAM Hindistan'a Kuzeyden Yapılan Seferler http://simurg.com.tr/ru-ru/urun/dergi-sureli-yayin/36393/avrasya-dosyasi-uc-aylik-uluslararasi-iliskiler-ve-stratejik-arastirmalar-dergisi-afganistan-ve-pakistan-ozel-sonbahar-kis-1998-99-cilt-4-sayi-3-4.aspx
 4. ASAM http://www.haberler.com/tasdelen-hindistanda-100-milyon-turk-var-5428205-haberi/
 5. http://www.yenidunyagundemi.com/arsiv.aspx?page=1&kelime=hindistan
ŞARKİYATÇILARIMIZ'IN ESERLERİ..HİNDOLOJİ
 1. Harezmi: Kitab al-Muhtasar fil Hisab el-Hind
 2. Biruni: Kitâb'üt-Tahkîk Mâ li'l-Hind (Gazne, 1017-1050, Kabul, Keşmir ve Pencap üzerinden büyük ihtimalle Thanesar'a uzanan Hindistan seyahati) Hindolog ve Filozof. http://e-magaza.ttk.gov.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=82&product_id=5391
 3. In 1017 he traveled to the Indian subcontinent and authored “Tarikh Al-Hind” (History of India) after exploring the Hindu faith practised in India. He is given the titles the "founder of Indology". He was an impartial writer on custom and creeds of various nations, and was given the title al-Ustadh ("The Master") for his remarkable description of early 11th-century India.[9] 
 4. In 1017, Mahmud of Ghazni took Rey. Most scholars, including al-Biruni, were taken to Ghazni, the capital of the Ghaznavid dynasty.[1] Biruni was made court astrologer[17] and accompanied Mahmud on his invasions into India, living there for a few years. Biruni became acquainted with all things related to India. He may even have learned some Sanskrit.[18] During this time he wrote the Kitab ta'rikh al-Hind, finishing it around 1030.[19] 
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Biruni
 6. http://www.amazon.com/India-Al-Biruni-Qeyamuddin-Ahmad/dp/8123702892
 7. Evliya Çelebi'den önceki ilk büyük seyyahımız olan Biruni, 1017 tarihinde, günümüzden 1000 yıl önce, Hindistan seyahatine başladı ve seyahat notlarını 1030 yılında "Hindistan Tarihi" başlığı altında yayınladı. Kitap halen Türkçeye kazandırılmış değil. Umalım, 2017 yılında dilimize kazandırılır.
 8. Ekber Şah: Babürname
 9. Humayunname, Bidpai tarafından yazılmış Kelile ve Dimne adlı ahlaki, öğretici Hint masallarının Türkçe çevirisidir. 16 yüzyılda Ali Vasi Çelebi tarafından Kanuni Sultan Süleyman'a sunulmuştur. İlk baskısı 1835 yılında yapılmıştır. Günümüz Türkçesine de (Ö.R. Doğrul, Kelile ve Dimne, 1945) çevrilip basıldı.
 10. Cemil Meriç: Bir Dünyanın Eşiğinde
 11. Halide Edip Adıvar; Inside India, Hindistan'a Dair
 12. Ecevit’in sırrı Sanskritçe’de http://www.milliyet.com.tr/2000/04/05/yasam/yas21.html
 13. Gitanjali, İlahiler, çev Bülent Ecevit https://www.iskultur.com.tr/gitanjali-ilahiler.aspx
 14. Hindoloji, Hint Dili ve Edebiyatı Bölümleri
 15. DTCF http://www.dtcf.ankara.edu.tr/?p=792
 16. Hindoloji: http://www.hindoloji.com/index.php/hakkmzda
 17. Müfid Yüksel: http://mufidyuksel.com/?s=hindistan
 18. Hint hk kitaplar yazmışız, müslüman olduktan sonra. Çin hk. yazmamışız.
SEBK-İ HİNDİ
 1. Edebiyatta (özellikle divan edebiyatında) Hint tarzı, Hint biçemi demektir. Türk edebiyatında bir edebi akım (bazı akademisyenler tarafından akım olarak kabul edilmez) olarak ortaya çıkmıştır. Hindistan’da, Babürlü Hint-Türk hükümdarlarının saraylarında Farsça yazan ozanlarca geliştirilmiştir. Edebiyatımızda XVII.yüzyıldan başlamak üzere etkisini göstermeye başlamış kimi şairlerimizde bütün özellikleri görülürken kimi şairlerimizi kısmen etkilemiştir. Sebk-i Hindi'nin edebiyatımıza ses, kafiye ve yeni kelime bulma yönünden etkileri olmuştur.
 2. Hüsn ü Aşk (günümüz Türkçesiyle Güzellik ve Aşk), Şeyh Galip tarafından yazılan mesnevi. 2041 beyitten oluşan eser, aruz ölçüsünün "mefulü-mefailün-feülün" kalıbı ile kaleme alınmıştır.Sebk-i Hindî (Hint üslûbu) ile kaleme alınmıştır.

DIŞ TİCARETİMİZ
 1. Hindistan ve Pakistan ile ticaret rakkamlarımız
 2. Çin'den Alım, Hint'e İhracat
ÖNERİLER
 1. Harezmi, Biruni,Sanskrit tercüme edilsin, yayınlansın
 2. Tercümeler: Harezmi, Biruni, A.Tonybee (From Oxus to Jamuna)
YOLLAR
 1. İpek Yolu (Çin), Baharat Yolu (Hindistan), Kürk Yolu (Rusya)
HİND-AVRUPA
 1. Türkler, Hindistan'ı Avrupa'ya taşımışlardır. Avrupa'nın temelinde Hint vardır (İskender, matematik, logaritma)
 2. İlk şarkiyatçılar (Harezmi, Biruni) Türklerdir. Şarkiyatçılık bizde (850), Avrupa'dan (1100) eskidir.   
 3. Hindistan-Horasan-İran-Anadolu-Rumeli çizgisi: kendi Hind-Avrupa'mız.
 4. Hind-Helen-Avrupa
 5. Veda=Ayasofya=KutadguBilig: KUTSAL BİLGİ
 6. Şarkiyatçılığımız için Doğu'da konular gani: Altay dilleri üzerinden Pasifik-Hint Okyanusu, Basra Körfezi bağlantısı gibi; Gözümüz hep dışarıda.
 7. Avrupa'ya Hind'den bakmak hiç aklımıza gelmemiş. Avrupa, Hind kaynaklarına giderken, bizler ise Avrupa kaynaklarına takılmışız.
 8. Hind-Avrupa dilleri teorisindeki Hind, aslen Avrupa'nın temelidir; temel Yunan değildir.
 9. Şarkiyatçılığımızın ana noktası Hindistan Araştırmaları, Garbiyatçılığımızın temeli ise Avrupai Osmani Araştırmalarıdır.
 10. Lahor, Agra, Yeni Delhi
 11. Hint-Avrupa Hattı : Cemil Meriç
 12. Hint'te yokuz, Avrupa beynimize işlemiş
 13. Kendi kaynaklarımıza neden yabancıyız, anlamak mümkün değil.. "Avrupa'nın Ana'sı Anadolu" kitabını bir Alman yazmıştı. Aslında "Avrupa'nın Ana'sı Türkiye ve Hindistan". Aydın kılıklı Hamaliye takımı Avrupa'ya tapınacağına, Avrupa'nın köklerini incelese bunları görürdü.
  Hind'i Avrupa'ya aktaran ilk şarkiyatçı bir Türk: El Biruni. Hint Matematiğini de Avrupa'ya aktaran da bir Türk: El Harezmi.
TAMİLCE-TÜRKÇE
 1. Günümüzde, birkaç dil ailesinin geniş, kısmen de kıtalarötesi yayılımının, bitki ıslahı ve hayvan evcilleştirmenin yayılımıyla ilintili olduğu varsayılıyor. İlk ıslah ve evcilleştirmelerin görüldüğü GüneyBatı Asya'daki "Bereketli Hilal" ile Hint-Avrupa, Afrika-Asya ("hamito-semitik") ve geçici olarak Dravid dillerinin yayılımı arasında bir bağlantı olduğu düşünülüyor.(Felsefe Atlası, s.68)
 2. "Bereketli Hilal" bölgesinden ithal edilen (Hellenistik Bölge) ya da buradan sadece ilham almış (Hint Bölgesi) tek sesli yazılar (Felsefe Atlası, s.72) , 
 3. "Türkçe, sentez oluşturmak için kolay bir dildir. Hiçbir sessiz harf ya da kafa karıştırıcı ikili ünlüler yoktur. Her harfi telaffuz edilmektedir.  Bu nedenle, dünya düzeyinde, Türkçe, bilgisayar konuşma sentezleyicisi için bir rüyanın gerçek olması durumudur." (Being Digital, 1995 Nicholas Negroponte, Londra,) "Turkish is very simple to synthesize. You pronounce each letter: no silent letters or confusing diphthongs. Therefore, at the world level, Turkish is a dream come true for a computer speech synthesizer." (Being Digital, Nicholas Negroponte, London, 1995) 
 4. Güney Hindistan'ın günümüzde bilgisayar sektörü için önemi günümüzde birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. Bölgenin entelektüel tarihi kuzey gibi 3000 yıl öncesine dayanmamakla beraber, son ikibin yılda taşıdığı anlamı bilenler, buranın bilimler konusunda günümüzde ulaştığı seviyeye şaşırmayacaktır (Felsefe Atlası, s.100)
 5. Dravida: Ö 2,3, G 4 İndo-Aryanların MÖ 2.binyıldaki gelişlerine dek Güney Asya'daki en yaygın nüfus; günümüzde ağırlıklı olarak Güney Hindistan, Sri Lanka ve Belucistan; Güney Asya'nın kuzeybatısında bitki ıslahı ve hayvanların evcilleştirilmesinin, İndus Vadisindeki Harappa kültürünün ve tartışmalı olsa da- Güneybatı Asya'da Elam ve Sümer kent ve yazı kültürlerinin bilinen en eski  taşıyıcıları (Felsefe Atlası, s. 246) 
 6. Harappa: T6,10,11, Ö3, G 1,2. Pencap Pakistan, Harappa ya da İndus (Vadisi) kültürüne adını veren kazı yeri (MÖ4000-MÖ 900). Güney Asya kültürlerinin erken dönem tarihlerinin oluşumu üzerinde büyük etkisi olmuştur. (Felsefe Atlası, s.256)
 7. Tamiller kuzeyde idi.
 8. Türklerle kuzeyde ilişki
 9. Aney: Anne
 10. Aney Aney: Anneanne
 11. Anney-Anne, Tata-Dede, Ammam-Tamam
 12. SPOKEN TAMIL kitabı 
 13. Hindistan'da Tamil bölgesindeyim. Bugün müşterimiz eşini ve kızını getirdi.
  Kızına tamilcede anne nasıl denir diye ingilizce soru sorduğumda ANEY  
  deyince anneanne nasıl denir diye sordum , bu sefer de ANEY ANEY deyince Tamiller'in Aryenlerin baskısı ile güneye indikleri bilgisi geldi (Kaynak: Orhan Sakin). O zaman demek ki, Tamiller Hindistan'ın kuzeyinde iken bizler de oralarda olduğumuzdan (Akhunlar, Kuşhanlar) demek ki dillerimiz etkileşti.  Tabii aslında etkileşen çok daha fazla şey vardır. Öğrenmemiz, incelememiz lazım. Hindistan'ın kuzeyinde yaşayan Türkler tezine böylece Hindistan'ın güneyinde ve Sri Lanka'da  yaşayan Türkçe tezini de eklemiş oluyoruz. 
 14. Dravidçe, Sümerce ve Türkçe http://www.halukberkmen.net/pdf/276.pdf 

  The Indus Valley Language http://www.halukberkmen.net/pdf/193.pdf


  Bir de telaffuzlarının Japoncaya benziyor olması konusu var. Konu, Altayca'ya gidiyor 

  Tamil ve Tai fizyonomileri de benzeş aslında. Her ikisi de minyon tipolojiler; kara renkliler. 

  Tamillerin dili Tai diline de benzer. Taiların da kuzeyden inmiş olmaları ihtimali yüksek. Yeni bulgular ilginç olur. Öğrenmemiz, incelememiz lazım. (Orhan Sakin)
 15. Tamil dilinde anne sözcüğünün bizdekine çok benzer şekilde "annai" olduğunu öğrendiğimden beri bu konu zihnimi çok meşgul ediyor. kuzey hint lehçeleri de değil de neden tamil dilinde bu benzerlik? bütün etimoloji sözlükleri türkçe annenin bebek seslerinden türediğini iddia ediyor ama o zaman neden evrensel bir anne sözcüğü yok, dünyanın her yerinde na na diyorsa bebekler? neden sadece türkçe ve tamilce gibi bir kaç dilde bu benzerlik? annai sözcüğünün tamilceye nereden geldiğini öğrenmezsem çatlayacağım! babürlüler, hindistanda türk egemenliği falan bağlantısı kuracağım ama bunlar hep kuzey hindistanında geçiyor tarihte, güneydeki tamillerle ilgisi yok. tamil müslümanlarının hz. fatma'ya annai fatima dediğini gördüm bi de. kendi ana dillerine de tamil annai diyorlar. http://acikkoyu.blogspot.in/2009/08/anne-sozcugunun-etimolojisi-ustune.html 10 Ekim 2014 17:27

 16. Tamillerin, telaffuzları Japoncayı çok andırıyordu.
  Demek ki Altay dili.
  Altay Dilleri sadece Kuzey'de değil demek ki.
  Güneyde de Sümer-Dravit hattı mevcut.
  Güney'de Hint Okyanusu dahil dildaşlarımızla tanışalım.
  Sümerce ve yayılışı hakkında Felsefe Atlası kitabında yayınlanan haritanın linki. 
 17. Batı dillerindeki "anne, ana" karşılığı olan "mama, mater, mutter, mother" sözlerindeki "ma" öntakısında a sesi düşmüştür. AMA ==> MAMA olmuştur. Nitekin sevgi anlamına gelen "amar, amor, amour" sözlerinde "ama" bulunur.Yani asıl sevgi anne sevgisidir, eş veya sevgili sevgisi değil. Demek ki eski şekil olan AMA hem ANA hem MAMA şekillerine dönüşmüş.Hindistan ile Tayland arasında okyanusta Andaman adaları vardır. Bu halk Tamil halkı kadar eski olduğu biliniyor. Onların dili de ilginçtir. Ne Hintçe ne Tai dili.
  Ekteki haritada onların adaları görülüyor. Andaman adında da "aman" bulunuyor.Bu konuyu inceleyeceğim. (Haluk Berkmen)
 18. Sümerce konusunda Türkiye'de bir kamuoyu oluştu. Bu ilgiye Tamilce ve diğer Dravit dillerinin de eklenmesi durumunda, Güneyde Mezopotamya'nın yanısıra, Hint Altkıtası da, Türkistan-Horasan'da mevcut eklemeli Altay Dilleri coğrafyalarına bağlanmış olacaktır. Pasifik Okyanusu (Japonca, Korece) ve Hint Okyanusu (Dravit dilleri) gibi uzaklaştığımız alanlara, dildaşlık bağları ile yakınlaşabileceğiz. Dış dünya ile ilgili çalışmalardan ziyade içe dönük polemikler gündemimizi ve ufkumuzu karartıyor. Güneş Dil Teorisi, Atatürk'ten sonra tamamen rafa kalktı. Onun yerine Yunanca 
 19. geçti. Distribution of Dravidian languages.
 20. http://gizliilimler.tr.gg/Simya-ve-Tamil-Siddharlar.htm
 21. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_territorial_entities_where_Tamil_is_an_official_language
 22. https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Hasan_Dani
 23. https://tr.wikipedia.org/wiki/Saim_Ali_DilemreFOTOĞRAFLAR


 • TAMİL NADU

Hindistan'da Dikili Ağacı Olmak Tanrılar Gölgesi çok bir Ağaç olacakmış büyüyünce...
 
 Hayvan Çiftliği
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Köylüler ayaküstü sohbette

 
                                              Hilti bulunamayınca Hintliler çözümü buldular.      
        Hintliler Hilti olmuş     Hicaz, Hindistan, Hindiçini

                   Öküzçeker
 Tamil Kadınları                  Tapınak
 Kokonat yapraklarından hasır örüyor.


Tapınak

 Kokonat Ağaçları
 Tamil Kadınları
 İnşaatta Kadınlar da Çalışıyor..
       Kokonat kesen Kadın

                                                             Berber Salonu
 
Tapınak'da Ayin. Pazar günü

 • MUMBAI


INDIA GATE
MUMBAI HAVAALANI- MAHATMA GANDI MUMYASIHiç yorum yok:

Yorum Gönder