25 Ağustos 2015 Salı

Türk Düşünce Tarihi-2: Oğuz Kağan Destanındaki Kadim Kavramlar

Oğuz Kağan Destanındaki Kadim Kavramlar
Oğuz Kağan, MÖ 234-174 

Vizyonuyla, Oğuz Türklerini Tuna boylarına ulaştıran, Akdeniz'i Türk gölüne dönüştüren Kurucu ATA'MIZ.  

Misyon: 

“Daha deniz, 
daha müren (ırmaklar)  
Güneş bayrak, 
gök kurikan (çadır)”

Üzerinde güneş batmayan, göğün altındaki her yer evimiz, vatanımız; DÜNYA DEVLETİ 

Vizyon: Dünya Devleti, Oğuz Birliği, Töresi

Rakip: ÇİN

Oğuz Kağan Destanı
 • Oğuz Eli: Sağ Kol/SolKol
 • Sağ Kol: Bozok (Günhan, Ayhan, Yıldızhan)
 • Sol Kol: Üçok (Gökhan, Dağhan, Deniz Han)

Video: Oğuz Kağan ve 24 Oğuz Boyu


Kadim Kavramlar
 • Bey
 • Bilge
 • Boy
 • Budun
 • Gönül
 • Hakan
 • Kağan
 • Tanrı
 • Töre
 • Tuğ (Bayrak)
 • Uluğ
 • Bey

Çoğaldıkça çevresinde toplanan boylar,
güçlendi Oğuz Kağan.
Düşündü ki toplamak gerek bütün hakanları,
bütün beyleri bir baş altında
daha güçlü kılmak için ülkesini.


 • Bilge:

Ak saçlı, ak sakallı bir bilge vardı.
Oğuz Kağan'ın komutanları arasında.
Uluğ Türük adında
görmüş geçirmiş bir kahraman..

 • Boy

Hakan seçtiler kendilerine bu güçlü yiğidi
Oğuz Kağan koydular adını,
çevresinde birleştiler.

 • Budun

Tek tek boylar olarak yaşarken
birbirinden habersiz,
bir budun olup güçlendiler


 • Gönül

Aklı gitti onu görünce Oğuz Kağan'ın,
sevda ateşi düştü yüreğine bir kez daha.
Vuruldu gönülden,
yandı yüreği
görünce Yer Tanrı'nın armağan ettiği
bu eşsiz güzeli.


 • Hakan

Binlerce yıl boyunca
hep sevildi Oğuz Kağan
Adı, ad oldu boylara,
yeni doğmuş çocuklara
Tarih boyunca kılavuz oldu
nice hakanlara, nice komutanlara

 • Kağan

Alınca halkın ve beylerin onayını,
buyruklar yazdı, dedi:
"Uygurların Kağanıyım ben.
Yeryüzünün dört köşesinin
tek hakanı.

 •  Tanrı

Yukarıda Gök Tanrı,
Aşağıda Yer Tanrı egemendi...
Asya'nın tam orta yerinde
Türklerin yurdu olan
toprakları verimli geniş ülkede


 • Töre

Düzen ve töre getirdi ülkesine
..............................................
Düzenle yönetin ülkenizi,
töreden ayrılmayın...

 • Tuğ (Bayrak)

Güneş bayrak, gök çadır olsun! dedi.
Daha büyük,
daha güçlü bir ülkeydi düşlediği,
bayrağı güneşten,
çadırı dünyayı kucaklayan gökyüzünden oluşan


 • Uluğ

Uyanıp uykusundan
gördüğü düşü anlattı Uluğ Türük

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder