19 Nisan 2019 Cuma

Düşünmek; Lütfi Bergen


Kaşgarlı Mahmud-DLT: TÜŞ: durma, duraklama yeri. Ayrıca Ekte @agaoglulevent Düşünmek fiilinin Etimolojisi http://leventagaoglu.blogspot.com/2018/05/dusunmek-fiilinin-etimolojisi.html …
Kaşgarlı Mahmud-DLT:

TÜŞ: durma, duraklama yeri.
Ayrıca Ekte @agaoglulevent Düşünmek fiilinin Etimolojisi
http://leventagaoglu.blogspot.com/2018/05/dusunmek-fiilinin-etimolojisi.html …

Düşünmek kavramla olur.

Kavramlar gündelik konuşma dilini aşar.
250 kelime ile konuşuruz. Oysa düşünce için kavram gerekir.

Düşünmeyi "düşmek" ve "düş görmek" ile ilişkilendirmişlerdir.
Hz. Âdem yeryüzüne düşünce, düşündü ve Cennet'e geri dönmeyi "düşledi" yorumu yapılır.

Türkçede Düş, Tüş kelimesinden bozmadır.

Tüş:
1) uykuda görülen rüya, görüntüler; tüş/düş :yön, doğrultu.
2) tüş: düşme, birdenbire ortaya çıkma, ürün, yemiş, ödül.

İkinci anlama örnek: "Gökten üç elma tüşdü."

Kaşgarlı Mahmud-DLT:

Aceleci sinek süte düşer.
Attan tüşüp yûgrelim (Attan inip yürüyelim)
Edgin tüşlendi (yolcu, dinlenmek için kısa süre durdu)
Tüşürgü: değirmenden çıkan suyun akıntıyla birleştiği yer.

Kaşgarlı Mahmud-DLT:

TÜŞ: durma, duraklama yeri.

Ayrıca Ekte @agaoglulevent Düşünmek fiilinin Etimolojisi
http://leventagaoglu.blogspot.com/2018/05/dusunmek-fiilinin-etimolojisi.html …

Düşünmek İslâmi ıstılahta ise farklı kavramlarla ifade edilir:

1) Tefekkür: fikretme.
2) Tedebbür: tedbir kelimesiyle ilişkilidir. Tedbir almayı gerekli kılan düşünme.
3) Tezekkür: Zikr, kökünden. Rabbi hatırlayan, O'nun yüceliğini teslim eden düşünme.
4) Taakkul, akıl kökünden hareketle düşünme. Yani sebep-sonuç ilişkisi kuran düşünce.
5) Tefakkuh: İnsanın lehinde ve aleyhinde olanı tesbit etmesi ve buna uygun fıkıh üretmesi için düşünce.

Tefakkuh, kullandığımız teknolojinin toplumumuz için uygunluk denetimi yapar.


Kavram koyamayan bir dil, "varlığın evi" olamaz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder