3 Kasım 2020 Salı

GÜNEY TÜRKİSTAN BİLGE DÜŞÜNÜRLERİMİZ

 GÜNEY TÜRKİSTAN BİLGE DÜŞÜNÜRLERİMİZ

 

 

Mevlana

Belh

Horasan

Afganistan

Ebul Kasım Unsuri (968–1039).

Belh

Afganistan

Ebul Fazl Beyhaki (995–1077).

Gazne

Afganistan

Hücviri Ö.1072

Gazne

Afganistan

Ali Şir Nevai

Herat

Maveraünnehir

Afganistan

Kemaleddin Bihzad (1450–1537).

Herat

Afganistan

Hüseyin Baykara.

Herat

Afganistan

Ebul Hasan İbni Culuğ Faruki.

Sistan

Afganistan

 

 

Ahmet Ağaoğlu

Azerbaycan

Azerbaycan

Molla Hafız

Gence, Berda

Azerbaycan

Gönül Bünyadzâde

Göyce

Azerbaycan

Abdulkadir El Meragi

Meraga

Azerbaycan

Hüseyinzâde Ali Turan

Salyan

Azerbaycan

İmameddin Nesimi

Şamahı

Azerbaycan

Ahmet Cevat

Şemkir

Azerbaycan

Muhammed Bin Mahmud Şirvani

Şirvan

Azerbaycan

Seyyid Yahya Şirvani

Şirvan

Azerbaycan

Fethullah Eş-Şirvanı

Şirvan, Şemahi

Azerbaycan

 

 

Seydi Ali Reis.

Gucerat'a ulaşmış.

Hindistan

 

 

Ebu'l Hasan Herekani

Bistam

İran

İran

Ebü'l-Vefa Elbuzcanî

Buzhgan

Horasan

İran

İbn Türk El-Ceylî

Ceyl

Maveraünnehir

İran

Şeyh Yusuf Hemedani

Hemedan

Horasan

İran

Molla Fenarî

Horasan

Maveraünnehir

İran?

Ahi Evran

Hoy

İran

İran

El Biruni

Kas, Harezm

Maveraünnehir

İran

Şeyh Küşteri

Küşter

Horasan

İran

Ebul Hasan El Amiri

Nişabur

Horasan

İran

Ömer Hayyam

Nişabur

Horasan

İran

Hacı Bektaşı Veli

Nişabur

Horasan

İran

Fahreddin Er-Râzî

Rey

İran

İran

Kutbüddin Razi

Rey, Veramin

Horasan

İran

Uluğ Bey

Sultaniye

Maveraünnehir

İran

Şahabettin Sühreverdi 1153-1191

Sühreverd

İran

İran

Ali Tusi

Tus

İran

İran

Cabir Bin Hayyan

Tus

Horasan

İran

Et Tusi Naşirüddin (1201 - 1274):

Tus

İran

Nizamülmülk  (1018 - 1092): 

Tus

İran

El Gazali 1058-1111. 1058

Tus

İran

 

 

El Farabi (870-950).

Farab

Kazakistan

Farabi

Farab (Otrar), Kazakistan

Maveraünnehir

Kazakistan

Ahmet Yesevi

Yesi, Kazakistan

Maveraünnehir

Kazakistan

 

 

İmam Buhari

Buhara

Maveraünnehir

Özbekistan

İbni Sina

Buhara

Maveraünnehir

Özbekistan

Bahaeddin Mehmed Nakşibendi  Şah-I Nakşibend

Buhara

Maveraünnehir

Özbekistan

Babür Şah

Fergana

Türkistan

Özbekistan

Necmeddin Kübra

Hiva

Maveraünnehir

Özbekistan

Musa El Harezmi

Hive

Maveraünnehir

Özbekistan

İmam Maturidi 870

Semerkand

Maveraünnehir

Özbekistan

Edip Ahmet Yükneki

Semerkand

Maveraünnehir

Özbekistan

Ali Kuşçu

Semerkand

Maveraünnehir

Özbekistan

Şemsüddin Es Semerkandi

Semerkand

Maveraünnehir

Özbekistan

Ebu Hanife

Tirmiz

Maveraünnehir

Özbekistan

İmam Tirmizi

Tirmiz

Maveraünnehir

Özbekistan

 

 

Ekber Şah.

Sind

Pakistan

 

 

Ebu'l-Mahmud El-Hocendî

Hocend (Khujand) Tajikistan

Maveraünnehir

Tacikistan

En Nesefi

Nesef

Maveraünnehir

Tacikistan

Nasir Hüsrev (1004–1088).

Qabodiyon

Tacikistan

 

 

Meruzî

Merv

Horasan

Türkmenistan

Nesevî

Nesa

Horasan

Türkmenistan

 1 yorum: