24 Eylül 2014 Çarşamba

SORULARLA ÇİN'DE TÜRKLER

SORULARLA ÇİN'DE TÜRKLER

Soru 1 :  Anadolu'daki ilk köy yerleşmesini Çatalhöyük'ü biliyoruz ama Türklerin ilk köy yerleşmeleri nerededir? Asya'nın nerelerindedir? Hep göçebelikten bahsediyoruz ama Anadolu'dan önce ne zaman köylerde yaşamaya başladık?

Soru 2:  Çincenin ‘Batıdan gelen’ anlamındaki ‘T’kue’ veya ‘Tu-ku’ sözlerinden türemiş ‘Türk’ kelimesi http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=268104 Bu bilgi doğru mudur?

Soru 3: Göktürk İmparatorluğundan düşünce adamları, düşünürler miras kaldı mı bizlere?

Soru 4: Köy sözcüğü nereden geliyor?
“Çince kyei veya kuei karakterinden geldiği sanılan kuy kelimesi Tuncer Baykara’ya göre köy kelimesinin ön şekli olmalıdır ve (Göktürk ve Uygur devrinde) savaşa giden Türk erkeklerinin kadınlarının korunduğu yer ile veya Türkler’le evlenen Çinli hanımların sürekli iskân edildikleri yerler ile ilgili olarak kullanılmış olmalıdır. Bu nedenle şehircilik tarihimizle ilgili olarak bu kavramın önemi vardır. Bu tip yerlerin Hun devrinde de görüldüğünü daha evvel belirtmiştik.” (Yaşar Çoruhlu, Çin Simgeleri Sözlüğü, s.376)

Soru 5: Hayvanlı takvim Türk takvimi midir?

Soru 6: Tonyukuk Çin bilgesi midir?

Soru 7: Nerelerde asimile olduk? Türkler nerelerde asimile oldular? Sarı Nehirin dirsek yaptığı Ordos düzlüğü ve Hinterlandı'nda mı asimile olduk?
·         Ningxia
·         Shanxi
·         Shaanxi
·         Henan
·         Hebei
·         Inner Mongolia


Soru 8: Mançurya'da da asimile olduk mu?
·         Heilongjiang

Soru 9: Beka Sorunu: Çin İmparatorluğu hiç parçalanmadı, Osmanlı Avrupasından elimizde sadece 3,5 vilayet kaldı.. Çin'in çeperleri etnik Çinli de değil ve özerk bölge. Bizi tarihte bir tek Çinliler mi yendi?

Soru 10: Xionghu ile Tujue aynı mı? Çin'deki Türkler, sadece Batı Çin'de mi yaşamaktalar?
Batı Çin
·         Xinjiang
·         Gansu
·         Qinghai
..........................................................................................................................................

NOTLAR:
Peyrefitte: Türkler ve Çinliler

Salarlar

Yugurlar

Shatou

Turgesh

Huns

Xionghu

Xueyantou

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder