31 Ağustos 2014 Pazar

STRATEJİK DERİNLİK: 500 TEMEL KAVRAM, AHMET DAVUTOĞLU

STRATEJİK DERİNLİK: TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI KONUMU; AHMET DAVUTOĞLU; Küre Yayınları, Mart 2002, Yedinci Basım

500 TEMEL KAVRAM

ada-kıta devleti    
AB   
AB mekanizmaları   
AB ortak dış politikası   
AB sistemi   
AB süreci   
AB üyeliği   
ABD   
ABD jeopolitiği   
ABD-AB stratejik rekabeti   
ABD-İran gerginliği   
ABD-İsrail ekseni   
ABD-Japonya işbirliği   
ABD'nin dual containment (ikili çevreleme) doktrini   
ABD'nin küresel hakimiyeti   
ABD'nin stratejisi   
ada-kıta ülkesi   
afrika açılımı   
afrika aydınları   
afrika derinliği   
afrika, doğu   
afrika, güney   
afrika, kuzey   
afrika, sahra güneyi   
afrikalılık   
afro-asya   
afro-asya birliği   
afroavrasya anakıtası   
aktif tarafsızlık politikası   
alman askeri gücü   
alman atılımı   
alman bilinci   
alman birliği   
alman etkisi   
alman jeopolitiği   
alman jeopolitik havzası   
alman kimliği   
alman stratejisi   
alman tehdidi   
alman türk stratejik ortaklığı   
amerikan ambargosu   
amerikan askeri yapılanması   
amerikan bağımsızlık hareketi   
amerikan çevreleme (containment) doktrini   
amerikan dış politika yapımı   
amerikan diplomasisi   
amerikan hegemonik düzeni   
amerikan hegemonyası   
amerikan iç savaşı   
amerikan jeostratejisi   
amerikan milli ve askeri stratejik konsepti   
amerikan stratejisi   
amerikan-avrupa rekabeti   
amerikan-sovyet rekabeti   
anlama   
anlamlandırma   
antik medeniyet havzaları   
arap birliği   
arap bloku   
arap coğrafyası   
arap dünyası   
arap ligi   
arap lobisi   
arap milliyetçiliği   
arap siyaseti   
arap tarih bilinci   
arap zirvesi   
arap-israil gerginliği   
arapçılık   
araplık   
asabiyet   
askeri harekat   
askeri ittifak   
askeri modernizasyon projeleri   
askeri strateji   
asya   
asya içi dengeler   
asya-afrika grubu ülkeler   
asya-pasifik   
asya, batı   
asya, doğu   
asya, güneydoğu   
asya, iç   
asya, merkezi   
asya,orta   
asyamerika   
atlantik ekseni   
atlantik havzası   
atlantik hegemonyası   
atlantik kimliği   
atlantik kurumsallaşması   
avrasya   
avrasya kara imparatorlukları   
avrasya kenar kuşak hattı   
avro-atlantik   
avrupa entegrasyonu   
avrupa ordusu   
avrupa-i osmani   
avrupa, batı   
avrupa, doğu   
avrupa, güney   
avrupa, orta   
avrupalılık bilinci   
avrupalılık kıta kimliği   
ayrım hattı   
balkan   
balkan bloku   
balkan jeokültürü   
balkan meselesi   
balkanlar   
batı   
batı bloku   
batı değerleri   
batı finansal sistemi   
batı medeniyeti   
batı sömürgeciliği   
batılılaşma   
bunalım   
bunalım çözücü mekanizma   
bunalımı erteleme   
bunalımı zamana yayma   
bunalımın dondurulması   
büyük oyun   
coğrafi algılama   
coğrafi çevre idraki   
coğrafi derinlik   
coğrafi hayat alanı   
coğrafya   
coğrafya derinliği   
coğrafya idraki   
çapraz denge   
çapraz ittifak   
çift kutuplu sistem   
çift kutuplu statik yapılanma   
çifte kuşatma/ politikası   
çin diasporası   
çin diplomatik davranışı   
çin kültür haritası   
çin seddi   
çoğulculuk   
çok uluslu şirketler   
çokdinlilik   
çokkültürlülük   
detant dönemi   
detant politikası   
devlet-i ebed müddet   
dış çevre   
dış kuşak   
doğu bloku   
dünya algılaması   
dünya anakıtası   
dünya bankası   
dünya ekonomileri   
dünya görüşü   
dünya idraki   
eklektik imparatorluk yapıları   
eklektizm   
etkileşim alanı   
etnik ayrım   
etnik çatışma   
etnik grup   
etnik ideoloji   
etnik kıyım   
etnik köken   
etnik temizlik   
evrensellik   
federalizm   
feodal yapı   
feodalizm   
frontier algılaması   
frontier vizyonu   
fundamentalizm   
geçiş alanları   
gümrük birliği   
gümrük politikaları   
güney bağlantı kanadı   
güney faktörü   
güney kanat   
güneydoğu avrupa yarımadası   
hat uzantıları   
hat-sınır problemleri   
hava jeopolitiği   
hava kara harbi doktrini   
hava sahası   
hava savunma sistemi   
hayat alanı (lebensraum)   
hazar bölgesi   
hazar deniz havzası   
hazar denizi   
hazar petrol havzası   
heartland   
heartland hakimiyeti   
hint açık denizi   
hint altkıtası   
hint denizi   
hint havzası   
hint komuta alanı   
hint medeniyeti   
hint okyanusu   
hint okyanusu işbirliği örgütü   
hint yarımadası   
hint yolu   
hinterland   
hristiyan alemi   
hristiyan dünyası   
hristiyan kimlik   
hristiyan teolojisi   
iç kuşak   
ideoloji   
ingiliz fransız bloku   
ingiliz iç savaşı   
ingiliz lordlar kamarası   
ingiliz milli ve askeri strateji konsepti   
ingiliz rus dengesi   
ingiliz rus rekabeti   
ingiliz rus stratejisi   
ingiliz sömürge sistemi   
ipek yolu   
ipek yolu ekonomi politiği   
islam   
islam birliği fikri   
islam dünyası   
islam haritacıları   
islam medeniyeti   
islam ülkeleri   
islamcılık   
islamcılık politikası   
islamiyet   
jeoekonomi   
jeoekonomik ayrım çizgisi   
jeoekonomik boşluk   
jeoekonomik bütünleşme   
jeoekonomik hat   
jeoekonomik parçalanma   
jeoekonomik yapılanma   
jeoetnik   
jeoetnik parçalanma   
jeoetnik yapılanma   
jeokültür   
jeokültür harita   
jeokültürel  etkileşim   
jeokültürel ayrım çizgisi   
jeokültürel derinlik   
jeokültürel hat   
jeokültürel parçalanma   
jeokültürel yapı   
jeopolitik algılama   
jeopolitik ayrım çizgisi   
jeopolitik bağımlılık   
jeopolitik etkileşim   
jeopolitik güç boşluğu   
jeopolitik hakimiyet havzaları   
jeopolitik kırılma alanları   
jeopolitik kuşak   
jeopolitik ön-hat   
jeopolitik parçalanma   
jeopolitik teori   
jeopolitik yapılanma   
jeostrateji   
jeostratejik hat   
jeostratejik havza   
jeostratejik teori   
kara jeopolitiği   
kara jeopolitik alanı   
kara ve deniz havzası   
kara yoğunluklu askeri gücü   
kara, deniz ve hava jeopolitiği   
karar bölgesi   
karar verici unsur   
kavramlaştırma   
kenar kuşak hattı   
kıta aşırı hava operasyonları   
kıta aşırı müdahale kapasitesi   
kıta avrupa'sı   
kıta eksenli havza politikaları   
kıta havzası tanımlaması   
kıta sahanlığı   
kıtalararası etkileşim   
kıtalararası geçiş   
kimlik bilinci   
kimlik bölünmesi   
kimlik bunalımı   
kimlik çelişkisi   
kimlik meselesi   
kimlik tanımlaması   
konfüçyanist değerler   
kontröllü gerginlik politikası   
konvansiyonel dünya haritası   
konvansiyonel güç   
konvansiyonel müdahale   
konvansiyonel savunma sentezi   
konvansiyonel ve paramiliter çatışma   
kuşatma politikası     
kuzey-güney ayrımı   
kuzey-güney geçiş hatları   
kuzey-güney gerginliği   
kültür devrimi   
küresel strateji   
küreselleşme   
LIC (düşük yoğunluklu çatışma)   
medeniyet aidiyeti   
medeniyet çatışması   
medeniyet havzası   
medeniyet idraki   
medeniyet kırılması   
medeniyet paradigması   
medeniyet süreci   
medeniyet tarihi   
medeniyetler çatışması   
medeniyetlerarası etkileşim   
medeniyetlerin ben idraki   
mekan algılaması   
mekan idraki   
merkez-kıyı   
meşruiyet   
metafizik   
metahistorik düzlem   
metodoloji   
mihver bölge   
mihver ülke (pivotal state)   
millet sistemi   
milliyetçilik   
mittellage (merkez konum)   
modernite   
modernizasyon   
modernleşememe   
modernleşme süreci   
neo-oryantalizm   
nükleer hedef   
nükleer savaş doktrini   
nükleer tehdit dengesi   
nükleer teknoloji   
nükleer terör dengesi   
nükleer üstünlük   
orta asya jeopolitiği   
ortadoğu barış görüşmeleri   
ortadoğu kavramı   
ortadoğu kumandanlığı (middle east command)   
ortadoğu meselesi   
ortak dış politika (CFP; common foreign policy)   
ortak dış politika yapım alanı   
ortak dış siyaset ve güvenlik politikası (CFSP)   
ortak güvenlik sistemi   
osmanlı coğrafyası   
osmanlı devleti   
osmanlı diplomasisi   
osmanlı düzeni   
osmanlı haritacılığı   
osmanlı kara ve deniz stratejisi   
osmanlı mekan idraki   
osmanlı sistemi   
osmanlı stratejisi   
osmanlı şehri   
osmanlı-türk dış politika geleneği   
osmanlıcılık   
ostpolitik   
ön asya jeopolitiği   
öteki   
pantürkizm   
parçalanmış ülke (torn country)   
pasifik derinliği   
pasifik ekseni   
pasifik kimliği   
pasifik okyanusu   
pasifik stratejisi   
pasifik, batı   
pasifik, güney   
petrol alanları   
petrol ambargosu   
petrol jeoekonomisi   
petrol jeostratejisi   
petrol krizi   
petrol rafinerileri   
pivot area   
pozitivizm   
pragmatizm   
protestan   
protestan koalisyonu   
protestan/anglosakson   
radikalizm   
reaksiyoner dış politika   
reelpolitik   
reformasyon   
roma   
roma birikimi   
roma imparatorluğu   
roma kartaca savaşları   
roma medeniyet havzası   
roma siyaset geleneği   
roma zirvesi   
rumeli   
rumeli-i şahane   
rus baskısı   
rus birlikleri   
rus çarlığı   
rus devrimi   
rus etki alanı   
rus hakimiyet alanı   
rus kazakları   
rus kimlik bilinci   
rus step havzası   
rus stratejisi   
seküler   
seküler ideolojik form   
seküler kimlikli   
serbest dolaşım   
sınır (boundary)   
siyasal birey   
siyasal entite   
siyaset felsefesi   
siyaset sosyolojisi   
siyaset yapımcıları   
siyasi coğrafya   
siyasi irade   
siyasi katılım   
siyasi kültür   
siyasi meşruiyet   
siyasi müesseseleşme   
siyasi tarih   
siyonizm   
soğuk savaş   
soğuk savaş sonrası dönem   
sosyal meşruiyet   
sosyalist   
sosyalizm   
sosyo-politik meşruiyet   
soyutlama   
sömürge   
sömürge devrimleri   
sömürgecilik   
stepler   
stratejik derinlik   
stratejik eklemlenme   
stratejik eksen   
stratejik hat   
stratejik kademelendirme   
stratejik kimlik ve zihniyet   
stratejik kuşak   
stratejik planlama   
stratejik pragmatizm   
stratejik üçgen mekanizması   
stratejik zihniyet   
taktik kademelendirme   
taktik manevra alanı   
tampon ülke   
tanzimat   
tarafsızlar bloku   
tarafsızlık politikası   
tarım havzaları   
tarih analizi   
tarih bilinci   
tarih derinliği   
tarih hafızası   
tarihi derinlik   
tarihi miras   
tarihin sonu   
tarihsizleşme   
teknoloji casusluğu   
terör   
toplumsal meşruiyet   
totaliter rejim   
totaliter ve baskıcı yapılanma   
tuna   
türk dış politikası   
türk diplomasisi   
türk dünyası   
türk kimliği   
türk-alman ilişkileri   
türkçülük   
türkiye cumhuriyeti   
türkiye jeopolitiği   
ulus devlet   
uluslararası düzen   
uluslararası hukuk   
uluslararası ilişkiler teorisi   
uluslararası kamuoyu   
uluslararası sistem   
uluslararası strateji   
üçkutupluluk (tripolarity)   
üçlü dengeler diyalektiği   
üçüncü dünya   
yahudi finansmanı   
yahudi göç hareketi   
yahudi hukuku   
yahudi kimliği   
yahudi kültürü   
yahudi meselesi   
yahudi nörozu   
yahudi tarihi   
yahudi teolojisi   
yakın çevre kuşağı   
yakın deniz   
yakın deniz havzası   
yakın deniz kuşağı   
yakın havza stratejisi   
yakın kara   
yakın kara havzası   
yakın kıta bağlantıları   
yakın kıta havzası   
yeni dünya düzeni   
yeni düzen   
yerellik   
yönlendirme   
zaman algılaması   
zaman idraki   
zaman ve mekan derinliği  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder