3 Nisan 2017 Pazartesi

Siyasi Partiler: Osmanlı ve Cumhuriyet

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasi partiler listesi


1889-1922 dönemindeki 33 yıl boyunca Osmanlı'da 33 parti kurulmuş.

 1. İttihat ve Terakki
 2. Osmanlı Ahrar Fırkası
 3. Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)
 4. Fedakâran-ı Millet Cemiyeti
 5. Heyet-i Müttefika-i Osmaniye
 6. İttihad-ı Muhammedi Fırkası (Fırka-i Muhammediye)
 7. İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası
 8. Mutedil Hürriyetperveran Fırkası
 9. Ahali Fırkası
 10. Osmanlı Sosyalist Fırkası
 11. Hürriyet ve İtilâf Fırkası
 12. Halâskâr Zâbitân Grubu
 13. Millî Meşrutiyet Fırkası
 14. Radikal Avam Fırkası
 15. Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası
 16. Teceddüt Fırkası
 17. Ahali İktisat Fırkası
 18. Selamet-i Osmaniye Fırkası
 19. Sosyal Demokrat Fırkası
 20. Millî Ahrar Fırkası
 21. Türkiye İşçi ve Çifti Sosyalist Fırkası
 22. Milli Türk Fırkası
 23. Hürriyet ve İtilâf Fırkası
 24. Osmanlı Mesai Fırkası
 25. Osmanlı Çiftçiler Cemiyeti Fırkası
 26. Türkiye Sosyalist Fırkası
 27. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası
 28. Amele Fırkası
 29. Türkiye Komünist Partisi
 30. Halk İştirakiyun Fırkası
 31. Türkiye Zürra Fırkası
 32. Türkiye Komünist Fırkası
 33. Müstakil Sosyalist Fırkası

1923-1946 dönemindeki  23 yıl süresindeki Cumhuriyet döneminde ise sadece tek bir parti var: 

CHP.

1.Dünya Savaşı'nın galibi İngiltere, CHP Monarşisi ile yola devam etti, taa ki 2.Dünya Savaşı galibi ABD, çok partili siyasi hayatı şart olarak koyuncaya kadar.. 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder